TELEFON DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Телефон для жінок, які зазнають насильства

CZYNNY PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
OD 11.00 DO 19.00

Активний з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 19:00

Szukaj
Close this search box.

Polska na dywaniku przed Komitetem CEDAW

koalicjacedaw_genewa– Jest taka zasada, że Komitet CEDAW zaczyna zawsze ocenę sprawozdającego się  rządu od pochwał. Polska delegacja rządowa po raz kolejny  otrzymała pochwałę za liczne zawsze uczestnictwo w posiedzeniu – w tym roku uczestniczyło 18 osób. I właściwie na tym pochwały się zakończyły – mówiła  Krystyna Kacpura, szefowa Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny podczas konferencji prasowej podsumowującej sprawozdanie Polski z realizacji zasady równości przed Komitetem CEDAW (Komitet na rzecz Likwidacji  Wszelkich Form Dyskryminacji wobec Kobiet), w której uczestniczyły także przedstawicielki Koalicji na rzecz CEDAW.

Rząd polski sprawozdawał się z wykonania konwencji ONZ za lata 2002-2010. Zrobił to z czteroletnim opóźnieniem.

Zdaniem przedstawicielek Koalicji CEDAW rząd podczas odpowiadania na pytania Komitetu „po prostu się osmieszał. Poniżej cytujemy niektóre odpowiedzi przedstawicielek/ przedstawicieli rządu:

1. Dlaczego Polska nie bada przypadków aborcji przeprowadzanych poza Ustawą o planowaniu rodziny?

Odpowiedź rządu: Polska nie może badać przykładów łamania prawa.

Komitet ostro na tę odpowiedź zareagował, sugerując wprost zlecenie takiego badania odrębnej instytucji i sfinansowanie go.

2. Dlaczego nie są refundowane środki nowoczesnej antykoncepcji?

Odpowiedź rządu:  Antykoncepcja w Polsce nie jest refundowana, ponieważ firmy farmaceutyczne nie wyrażają zainteresowania i nie składają wniosków, więc ministerstwo zdrowia nic nie może zrobić.

3. Czy restrykcyjna ustawa antyaborcyjna zostanie zliberalizowana?

Odpowiedź rządu: Rząd nie prowadzi prac w tym zakresie. Ale „kilkakrotnie były podjęte próby zaostrzenia ustawy, tylko, niestety, nie zakończyły się sukcesem”.

4. Jak rząd Polski reaguje na agresywną kampanię Kościoła katolickiego przeciwko tzw. ideologii gender

Odpowiedź rządu: Nie jest to jakaś szczególna, polska specyfika. Podobne dyskusje toczą się w innych krajach europejskich. Listy biskupów z Hiszpanii i Włoszech zostały sformułowane nawet w ostrzejszym tonie niż list biskupów z Polski. istnieje szansa, że ta debata przyczyni się do spopularyzowania w Polsce problematyki równości płci i gender studies.

5. Dlaczego w szkolnictwie zawodowym jest zjawisko segregacji ze względu na płeć, tzn. że jedne szkoły wybierają tylko dziewczynki, a drugie tylko chłopcy, co w efekcie prowadzi do feminizacji i maskulinizacji określonych zawodów.

Odpowiedź rządu: Dzieci/ młodzież mogą swobodnie wybierać naukę danego zawodu, nie ma tu żadnych ograniczeń. Rząd jednak nie dostrzega, że może mieć to związek ze stereotypami płciowymi i że w związku z tym potrzebne są kampanie, działania, żeby to zmienić i zachęcać dziewczynki do wyboru zawodów technicznych.

6. Jak wygląda kwestia edukacji seksualnej w szkole i dlaczego zajęcia z wychowania do życia w rodzinie prowadzą katecheci?

Odpowiedź rządu: Zajęcia są prowadzone na najwyższym poziomie zgodnie z oczekiwaniami rodziców i pełnoletnich uczniów i uczennic i w uzgodnieniu z nimi.

To tylko wybrane pytania i odpowiedzi rządu. Pełną relację oraz rekomendacje Komitetu dla polskiego rządu zamieścimy wkrótce.

Koalicja na rzecz CEDAW zrzesza 15 organizacji pozarządowych działających na rzecz praw kobiet (w Koalicji jest również fundacja Feminoteka, która przygotowała raport alternatywny dot. przemocy wobec kobiet) . Na  59. sesję Komitetu CEDAW przygotowały one alternatywny do rządowego raport. W stanowisku przedstawionym podczas nieformalnej sesji z Komitetem CEDAW przedstawiły trzy najważniejsze aspekty: kwestie stereotypów płciowych oraz sytuacje kobiet szczególnie narażonych na dyskryminacje, problem zdrowia i praw reprodukcyjnych oraz mechanizmów instytucjonalnych służących przeciwdziałaniu dyskryminacji i promowania zasady równego traktowania. Podczas spotkania omawiano również wpływ Kościoła Katolickiego na edukację i stanowienie prawa, ochronę przed dyskryminacją w innych obszarach niż rynek pracy, dostęp do antykoncepcji, edukacji seksualnej i aborcji, dysproporcję w zarobkach kobiet i mężczyzn.

Na zdjęciu: przedstawicielki Koalicji na rzecz CEDAW uczestniczące w 59. posiedzeniu Komitetu. Od lewej: Anna dzierzgowska (fundacja Feminoteka), Agnieszka Grzybek (Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji „Ster”), Zofia Jabłońska (KPH), Karolina Więckiewicz (Federacja na rzecz kobiet i Planowania Rodziny), Aleksandra Solik (Koalicja KARAT), Martyna Łysakiewicz (fundacja Trans-Fuzja).

Udostępnij

Ostatnie wpisy

Nie obwiniaj! Wspieraj

Dlaczego się tak ubrałaś? Dlaczego wracałaś sama? Dlaczego piłaś alkohol? Dlaczego nikomu nie powiedziałaś? Czemu się nie broniłaś? Chcesz mu zniszczyć życie? Te pytania to