TELEFON DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Телефон для жінок, які зазнають насильства

CZYNNY PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
OD 11.00 DO 19.00

Активний з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 19:00

Szukaj
Close this search box.

Okrągły stół nt. zaleceń Komitetu CEDAW dotyczacych przemocy wobec kobiet i dziewcząt

Rzecznik Praw Obywatelskich, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, Koalicja na rzecz CEDAW oraz Stowarzyszenie Koalicja Karat zapraszają na  spotkanie „okrągłego stołu” na temat zaleceń Komitetu ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet dotyczących przemocy wobec kobiet i dziewcząt, w tym przemocy domowej.

Zgłoszenia do 29 maja, tel. (0 22) 20 98 406, e-mail: [email protected]    

2 czerwca 2015 r., godz. 10.30 – 15.00 Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ul. Długa 23/25, Warszawa

Spotkanie, objęte matronatem Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania, organizowane jest przez Koalicję na rzecz CEDAW we współpracy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich. Jego celem jest ocena możliwości oraz strategii wdrożenia zaleceń dotyczących przemocy wobec kobiet i dziewcząt, w tym przemocy domowej, zawartych w Uwagach końcowych Komitetu ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet (Komitet CEDAW) z dnia 7 listopada 2014 r. w pkt. 24-25 (harmonizacja legislacji z konwencją stambulską, przyjęcie kompleksowej strategii zapobiegania i eliminacji wszelkich form przemocy, zapewnienie efektywności przyjętych środków ochrony i odpowiedniego wsparcia ofiarom) oraz w pkt. 22-23 wyrażających potrzebę likwidacji stereotypów dotyczących płci.

Podczas spotkania uczestnicy i uczestniczki zapoznają się z zamierzeniami resortów i instytucji odpowiedzialnych lub współodpowiedzialnych za realizację zaleceń Komitetu CEDAW. W związku z tym, w programie przewidziano wystąpienia przedstawicieli lub przedstawicielek Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratury Generalnej, Komendy Głównej Policji i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Skuteczne zapobieganie przemocy, udzielanie pomocy jej ofiarom oraz stosowanie odpowiednich sankcji wobec sprawców, wymaga współdziałania wielu instytucji publicznych i aktorów społecznych. Z tego względu w spotkaniu wezmą udział także przedstawiciele i przedstawicielki innych ministerstw i urzędów, które mogą mieć wpływ na efektywność działań, np. poprzez usprawnienie systemu gromadzenia i analizowania danych lub rozpoznawanie i sygnalizowanie potrzeb.  Część dyskusyjna spotkania umożliwi wymianę uwag, komentarzy i postulatów służących m.in. uwzględnieniu w planach prac rządu związanych z realizacją zaleceń Komitetu CEDAW potrzeb kobiet i dziewcząt z grup szczególnie narażonych na dyskryminację (np. kobiet starszych, kobiet z niepełnosprawnościami, kobiet pochodzących z mniejszości etnicznych, kobiet LBTI, kobiet żyjących w ubóstwie, kobiet z obszarów wiejskich).

PROGRAM

10.30 Powitanie i słowo wstępne organizatorów spotkania

Prowadzenie spotkania: Ewa Rutkowska, TEA i Feminoteka

10.40 Wprowadzenie: Zalecenia Komitetu CEDAW dotyczące przemocy wobec kobiet Anna Dzierzgowska, Feminoteka, Społeczny Monitor Edukacji

11.00 Informacja RPO jako niezależnego organu ds. równego traktowania o działaniach w związku zaleceniami Komitetu CEDAW Stanisław Trociuk, Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich

11.15 Wystąpienia w sprawie realizacji zaleceń Komitetu CEDAW:

– Informacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  (25 min.)

– Informacja Ministerstwa Sprawiedliwości (20 min.)

– Informacja Prokuratury Generalnej (15 min.)

– Informacja Komendy Głównej Policji (15 min.)

– Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej (10 min.)

12.40 Przerwa

13.00 Komentarz, cz. I: Realizacja zaleceń Komitetu CEDAW w świetle uzyskanych informacji Joanna Piotrowska, Feminoteka

13.15 Komentarz, cz. II: Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, diagnozowanie zjawiska i potrzeb z perspektywy płci  prof. Beata Gruszczyńska, Uniwersytet Warszawski

13.30 Informacja o podjętych oraz planowanych działaniach rządu w związku z Uwagami końcowymi Komitetu CEDAW  prof. Małgorzata Fuszara, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania

13.45 Dyskusja: pytania i odpowiedzi, propozycje rozwiązań, postulaty

14.50 Podsumowanie spotkania

15.00 Lunch

Udostępnij

Ostatnie wpisy

Nie obwiniaj! Wspieraj

Dlaczego się tak ubrałaś? Dlaczego wracałaś sama? Dlaczego piłaś alkohol? Dlaczego nikomu nie powiedziałaś? Czemu się nie broniłaś? Chcesz mu zniszczyć życie? Te pytania to