TELEFON DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Телефон для жінок, які зазнають насильства

CZYNNY PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
OD 11.00 DO 19.00

Активний з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 19:00

Szukaj
Close this search box.

Kraków: Konferencja „Siła, odwaga, solidarność”

Fundacja Autonomia zaprasza na konferencję:

Siła, odwaga, solidarność – jak włączyć perspektywę empowerment do działań i programów ochrony przed przemocą i dyskryminacją

15-16 kwietnia, Kraków

ZGŁOSZENIA DO  1 kwietnia 2016 r.

Udział w konferencji wymaga rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy:http://goo.gl/forms/LmJRgsPhHH

Patronaty honorowe:
Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich,
prof. Małgorzata Fuszara – b. Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania,
Wojewoda Małopolski

Autonomia wraz z organizacjami partnerskimi zaprasza na pierwszą w Polsce konferencję dotyczącą przeciwdziałania przemocy, które opiera się na koncepcji empowerment i uwzględnia perspektywę płci społeczno-kulturowej.

Jeśli pracuje Pani/Pan w placówce edukacyjnej, instytucji pomocy społecznej, ochrony zdrowia, mediach lub działa w organizacji społeczeństwa obywatelskiego – ta konferencja jest do Pani/Pana adresowana.

Czym są siła, odwaga i solidarność w przeciwstawianiu się przemocy ze względu na płeć? Jaką rolę mogą odgrywać w naszych działaniach?

Perspektywa empowerment/upełnomocnienia wyrasta z przekonania, że dla skuteczniejszego przeciwstawiania się przemocy konieczne są m.in. działania podnoszące świadomość i wiedzę na temat społecznego, a nie indywidualnego charakteru przemocy oraz budowania poczucia społecznej solidarności w zapobieganiu i reagowaniu na przemoc. Koncentruje się także na wzmocnieniu osób z grup narażonych na masowe naruszenia ich praw – kobiet i dziewcząt, w szczególności z grup mniejszościowych. Kierowane do nich działania polegają na wzmacnianiu ich głosu, kompetencji w wyrażaniu stanowisk i opinii, zwiększaniu decyzyjności i możliwości wpływu, podnoszeniu świadomość praw .

Perspektywa empowerment/upełnomocnienia daje możliwość pogłębionej refleksji nad językiem i myśleniem o osobach, których prawa, integralność fizyczna, psychiczna i bezpieczeństwo są systematycznie naruszane. To nie „same sobie winne, bezradne, bezbronne, słabe i roszczeniowe ofiary”, ale osoby atakowane – za ogromnym przyzwoleniem społecznym – które stosują dostępne strategie zapewniania sobie bezpieczeństwa oraz są aktywne, domagając się ochrony i poszanowania prawa.

W trakcie konferencji osoby uczestniczące będą miały okazję do aktywnego, opartego na dialogu:

• podniesienia wiedzy na temat tego czym jest lub może być empowerment/upełnomocnienie, a także jakie przepisy obligują do podejmowania takich działań;
• poznania narzędzi empowermentowych wykorzystywanych w przeciwdziałaniu przemocy i dyskryminacji: WenDo – budowanie pewności siebie, asertywność i samoobrona dla kobiet i dziewcząt (osób socjalizowanych do roli kobiety), teatr zaangażowany w tym Teatr Forum, herstoria, edukacja emancypacyjna (warsztaty prawne, psychologiczne, muzyczne, aktywistyczne) i in.;
• dyskusji nad tym w jaki sposób mogą wykorzystać te narzędzia w swojej codziennej pracy;
• udziału w konsultacjach publikacji poświęconej empowermentowi/upełnomocnieniu w przeciwdziałaniu przemocy oraz planowaniu działań zmierzających do zwiększenia skuteczności programów przeciwdziałania przemocy, realizowanych m.in. przez instytucje publiczne, placówki edukacyjne.

Spotykamy się w dniach 15-16 kwietnia 2016 w Krakowie. Plenarna część konferencji odbędzie się w Jewish Community Centre, ul. Miodowa 24. Miejsce jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach i z wózkami.

W drugim dniu konferencji planujemy wyłącznie warsztatowe prezentacje metody WenDo – budowanie pewności siebie, asertywność i samoobrona dla kobiet i dziewcząt.

Nie mamy możliwości zaoferowania zwrotów kosztów podróży wszystkim osobom ani pokrycia kosztów noclegów. Jeżeli uniemożliwia to Pani/Panu udział w konferencji, prosimy o kontakt (w szczególnych przypadkach przewidujemy częściowe dofinansowanie).

W razie zapotrzebowania, zapewniamy tłumaczenie z/na Polski Język Migowy oraz dofinansowanie do opieki nad osobą bliską (szczegółowe informacje w formularzu zgłoszeniowym).

Termin zgłoszeń upływa 1 kwietnia 2016 r.
Informacji związanych w organizacją konferencji udziela Zofia Noworól pod adresem e-mail [email protected]l.
Udział w konferencji wymaga rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy:http://goo.gl/forms/LmJRgsPhHH.

Szczegółowy program wkrótce na stronie www.autonomia.org.pl. Program konferencji zostanie także przesłany wszystkim osobom, które zgłoszą się za pomocą formularza.

Liczba miejsc ograniczona (80 osób).

Konferencja realizowana jest w ramach projektów „Perspektywa antydyskryminacyjna w programach przeciw przemocy” (Program Obywatele dla Demokracji, finansowany z funduszy EOG) oraz „Zatrzymać przemoc – kompleksowy system wsparcia i oddziaływań terapeutycznych dla osób doświadczających przemocy ze względu na płeć“ (finansowany ze środków Funduszu Małych Grantów, Program PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”, Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014).

Organizacjami partnerskimi są Fundacja Pozytywnych Zmian, Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo oraz Towarzystwo Interwencji Kryzysowej.

Serdecznie dziękujemy Jewish Community Centre za bezpłatne udostępnienie sali.

Patronaty i matronaty medialne: pismo feministyczne Zadra, Radio TOK FM – Pierwsze Radio Informacyjne oraz portal ngo.pl.

Udostępnij

Ostatnie wpisy

Nie obwiniaj! Wspieraj

Dlaczego się tak ubrałaś? Dlaczego wracałaś sama? Dlaczego piłaś alkohol? Dlaczego nikomu nie powiedziałaś? Czemu się nie broniłaś? Chcesz mu zniszczyć życie? Te pytania to