TELEFON DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Телефон для жінок, які зазнають насильства

CZYNNY PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
OD 11.00 DO 19.00

Активний з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 19:00

Szukaj
Close this search box.

Akademia Animacji Antydyskryminacyjnej

fundacjaklamraFundacja Klamra zaprasza do udziału w Akademii Animacji Antydyskryminacyjnej – 10-dniowym cyklu szkoleniowym łączącym warsztat antydyskryminacyjny oraz warsztaty animacji społecznej: street-art/graffiti w działaniach społecznych, warsztaty dramowe i happeningi, elementy dziennikarstwa i fotografii, w tym praktyczne działania z lokalną społecznością Żywca.

Warsztaty poprowadzą doświadczone osoby w rolach trenerek i trenerów, związane/i z Fundacją Klamra, Stowarzyszeniem Praktyków Dramy STOP-KLATKA, Towarzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej, Fundacją Autonomia (m.in. Małgorzata Borowska, Aleksandra Chodasz, Dariusz Paczkowski, Tomasz Piątek, Agata Teutsch, Małgorzata Winiarek-Kołucka).
Projekt przewiduje także wsparcie wybranych osób, które po zakończeniu Akademii będą chciały rozwijać swoje działania lokalne, i będą mogły uzyskać wsparcie eksperta/ekspertki, tutora/tutorki we wdrażaniu zdobytych podczas warsztatów umiejętności, w działania w swojej społeczności.

Kiedy, gdzie, jak:

 •  Warsztaty odbędą się w dniach 8-17 sierpnia 2014 r. w Żywcu (woj. śląskie), obowiązuje udział w całości programu, uczestnictwo jest bezpłatne, organizatorzy pokrywają koszty wyżywienia i zakwaterowania w pokojach 2-3 osobowych oraz na podstawie indywidualnych ustaleń – dodatkowe koszty uczestnictwa osób ze specjalnymi potrzebami (np. ze względu na stopień sprawności, dietę czy opiekę nad osobą zależną), w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach także koszty dojazdu na warsztaty.
 •  Zwracamy uwagę, że ze względu na bogaty program warsztaty będą miały intensywny charakter – poza pierwszym i ostatnim dniem, warsztaty będą trwały 9,5 godzin dziennie plus przerwy.
 •  Uczestniczki i uczestnicy będą pracować w podziale na dwie grupy tematyczne: w grupie streetartowej oraz w grupie dramowo-happeningowej (wybór na etapie ankiety zgłoszeniowej).
 • Akademia rozpocznie się w piątek 8 sierpnia o godz. 13 i zakończy w niedzielę o godz. 14.00. Osobom, którym łatwiej będzie przyjechać w czwartek wieczorem (7 sierpnia) i wyjechać w poniedziałek rano (18 sierpnia), zapewnimy możliwość dodatkowych noclegów.
 • Poza osobami deklarującymi specjalne potrzeby, dla wszystkich przewidziano posiłki wegetariańskie.

Profil osoby uczestniczącej:

Jeśli jesteś osobą zainteresowaną realizacją działań antydyskryminacyjnych w swojej społeczności oraz:

 • chcesz wziąć udział w warsztacie antydyskryminacyjnym i zwiększyć antydyskryminacyjny wymiar już podejmowanych lub planowanych działań;
 •  chcesz poznać techniki animacji społecznej: graffiti, dramę, happeningi wykorzystywane w lokalnych działaniach społecznych o charakterze antydyskryminacyjnym, na rzecz integracji różnych grup społecznych, promowania wartości otwartości, równości, praw człowieka;
 • chcesz dowiedzieć się więcej jak opisać, pokazywać i promować działania antydyskryminacyjne;
 • działasz w lokalnej organizacji, grupie nieformalnej, instytucji w mniejszej miejscowości (poza największymi ośrodkami miejskimi) na rzecz lokalnej społeczności, rozwiązania konkretnego problemu społecznego;
 • chcesz poznać osoby posiadające duże doświadczenie w realizacji działań społecznych, antydyskryminacyjnych, działających w różnych organizacjach oraz animatorów/animatorki z całej Polski;
 • masz ukończone 18 lat;

zgłoś się do udziału w Akademii!

Proces rekrutacji:
Rekrutacja do Akademii będzie trójetapowa:

 •  I etap (do 10 czerwca) – wypełnienie ankiety rekrutacyjnej online: http://bit.ly/KlamraAAA
 • II etap (do 30 czerwca) – kontakt i rozmowy (telefoniczne) z osobami wyłonionymi w I etapie, zatwierdzenie listy osób uczestniczących i ew. listy rezerwowej
 • III etap (do 15 lipca) – przesłanie do Fundacji podpisanej deklaracji udziału w Akademii

Udział w Akademii wezmą osoby, które przejdą wszystkie etapy rekrutacji.

Osoby ze specjalnymi potrzebami:
W projekcie przewidziana jest możliwość sfinansowania potrzeb związanych z równym dostępem osób uczestniczących w szkoleniach. Jeśli jesteś osobą zainteresowaną udziałem w szkoleniu, lub znasz taką osobę, która zwykle ze względu na ograniczenia związane np. ze stopniem sprawności ma utrudniony dostęp do podobnych szkoleń – skontaktuj się z nami. Każdą sprawę będziemy rozpatrywać indywidualnie, mając na uwadze nasze możliwości i kompetencje. Przewidujemy, że możliwe będą np.: zorganizowanie opieki na dziećmi i innymi osobami zależnymi, zapewnienie specjalnego transportu dla osób z niepełnosprawnościami lub zapewnienie pomocy tłumacza/tłumaczki czy asystenta/asystentki (lub pokrycia kosztów przejazdu/pobytu takiej osoby podczas szkolenia).

Powiedzieli o Akademii (I edycja, 2012 r):
W warsztatach wziąłem udział także z powodu ciekawości. Nauczyłem się działań bezpośrednich, za pomocą szablonów. Dzięki udziałowi w warsztatach nabyłem też większej pewności siebie. Wiedzę nabytą podczas warsztatów przekułem w działania z młodzieżą (działania techniką szablonów).
Tomasz Piątek – animator, edukator, prezes Stowarzyszenia Przestrzeń w Węgrowie
Powodem, dla którego zapisałam się na warsztaty, była chęć rozwoju, dowiedzenia się jak najwięcej na temat różnych możliwych technik pracy z dziećmi, zwłaszcza dramy. Duże wrażenie zrobił na mnie rozmach projektu, a także to, że została w niego zaangażowana społeczność lokalna.
Wiedzę i umiejętności zdobyte podczas warsztatów wykorzystuję w codziennej pracy grupowej z młodzieżą. Dotyczy to przede wszystkim kształtowania postaw tolerancji.
Aleksandra Szymczak – psycholog, pedagog, terapeuta

Kontakt:
Tomasz Piątek, [email protected]
Więcej informacji o projekcie: http://klamra.org/projekty/mow-milosci

Akademia Animacji Antydyskryminacyjnej jest częścią projektu Mow@ Miłości realizowanego przez Fundację Klamra we współpracy z Miastem Żywiec, Áskorun ehf oraz Stowarzyszeniem Praktyków Dramy STOP-KLATKA. Autorkami i autorem koncepcji Akademii Animacji Antydyskryminacyjnej są: Małgorzata Borowska, Małgorzata Jonczy-Adamska i Piotr Cykowski.

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG.

norweskieloga200

Udostępnij

Ostatnie wpisy

Nie obwiniaj! Wspieraj

Dlaczego się tak ubrałaś? Dlaczego wracałaś sama? Dlaczego piłaś alkohol? Dlaczego nikomu nie powiedziałaś? Czemu się nie broniłaś? Chcesz mu zniszczyć życie? Te pytania to