TELEFON DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Телефон для жінок, які зазнають насильства

CZYNNY PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
OD 11.00 DO 19.00

Активний з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 17:00

Akademia Animacji Antydyskryminacyjnej

fundacjaklamraFundacja Klamra zaprasza do udziału w Akademii Animacji Antydyskryminacyjnej – 10-dniowym cyklu szkoleniowym łączącym warsztat antydyskryminacyjny oraz warsztaty animacji społecznej: street-art/graffiti w działaniach społecznych, warsztaty dramowe i happeningi, elementy dziennikarstwa i fotografii, w tym praktyczne działania z lokalną społecznością Żywca.

Warsztaty poprowadzą doświadczone osoby w rolach trenerek i trenerów, związane/i z Fundacją Klamra, Stowarzyszeniem Praktyków Dramy STOP-KLATKA, Towarzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej, Fundacją Autonomia (m.in. Małgorzata Borowska, Aleksandra Chodasz, Dariusz Paczkowski, Tomasz Piątek, Agata Teutsch, Małgorzata Winiarek-Kołucka).
Projekt przewiduje także wsparcie wybranych osób, które po zakończeniu Akademii będą chciały rozwijać swoje działania lokalne, i będą mogły uzyskać wsparcie eksperta/ekspertki, tutora/tutorki we wdrażaniu zdobytych podczas warsztatów umiejętności, w działania w swojej społeczności.

Kiedy, gdzie, jak:

 •  Warsztaty odbędą się w dniach 8-17 sierpnia 2014 r. w Żywcu (woj. śląskie), obowiązuje udział w całości programu, uczestnictwo jest bezpłatne, organizatorzy pokrywają koszty wyżywienia i zakwaterowania w pokojach 2-3 osobowych oraz na podstawie indywidualnych ustaleń – dodatkowe koszty uczestnictwa osób ze specjalnymi potrzebami (np. ze względu na stopień sprawności, dietę czy opiekę nad osobą zależną), w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach także koszty dojazdu na warsztaty.
 •  Zwracamy uwagę, że ze względu na bogaty program warsztaty będą miały intensywny charakter – poza pierwszym i ostatnim dniem, warsztaty będą trwały 9,5 godzin dziennie plus przerwy.
 •  Uczestniczki i uczestnicy będą pracować w podziale na dwie grupy tematyczne: w grupie streetartowej oraz w grupie dramowo-happeningowej (wybór na etapie ankiety zgłoszeniowej).
 • Akademia rozpocznie się w piątek 8 sierpnia o godz. 13 i zakończy w niedzielę o godz. 14.00. Osobom, którym łatwiej będzie przyjechać w czwartek wieczorem (7 sierpnia) i wyjechać w poniedziałek rano (18 sierpnia), zapewnimy możliwość dodatkowych noclegów.
 • Poza osobami deklarującymi specjalne potrzeby, dla wszystkich przewidziano posiłki wegetariańskie.

Profil osoby uczestniczącej:

Jeśli jesteś osobą zainteresowaną realizacją działań antydyskryminacyjnych w swojej społeczności oraz:

 • chcesz wziąć udział w warsztacie antydyskryminacyjnym i zwiększyć antydyskryminacyjny wymiar już podejmowanych lub planowanych działań;
 •  chcesz poznać techniki animacji społecznej: graffiti, dramę, happeningi wykorzystywane w lokalnych działaniach społecznych o charakterze antydyskryminacyjnym, na rzecz integracji różnych grup społecznych, promowania wartości otwartości, równości, praw człowieka;
 • chcesz dowiedzieć się więcej jak opisać, pokazywać i promować działania antydyskryminacyjne;
 • działasz w lokalnej organizacji, grupie nieformalnej, instytucji w mniejszej miejscowości (poza największymi ośrodkami miejskimi) na rzecz lokalnej społeczności, rozwiązania konkretnego problemu społecznego;
 • chcesz poznać osoby posiadające duże doświadczenie w realizacji działań społecznych, antydyskryminacyjnych, działających w różnych organizacjach oraz animatorów/animatorki z całej Polski;
 • masz ukończone 18 lat;

zgłoś się do udziału w Akademii!

Proces rekrutacji:
Rekrutacja do Akademii będzie trójetapowa:

 •  I etap (do 10 czerwca) – wypełnienie ankiety rekrutacyjnej online: http://bit.ly/KlamraAAA
 • II etap (do 30 czerwca) – kontakt i rozmowy (telefoniczne) z osobami wyłonionymi w I etapie, zatwierdzenie listy osób uczestniczących i ew. listy rezerwowej
 • III etap (do 15 lipca) – przesłanie do Fundacji podpisanej deklaracji udziału w Akademii

Udział w Akademii wezmą osoby, które przejdą wszystkie etapy rekrutacji.

Osoby ze specjalnymi potrzebami:
W projekcie przewidziana jest możliwość sfinansowania potrzeb związanych z równym dostępem osób uczestniczących w szkoleniach. Jeśli jesteś osobą zainteresowaną udziałem w szkoleniu, lub znasz taką osobę, która zwykle ze względu na ograniczenia związane np. ze stopniem sprawności ma utrudniony dostęp do podobnych szkoleń – skontaktuj się z nami. Każdą sprawę będziemy rozpatrywać indywidualnie, mając na uwadze nasze możliwości i kompetencje. Przewidujemy, że możliwe będą np.: zorganizowanie opieki na dziećmi i innymi osobami zależnymi, zapewnienie specjalnego transportu dla osób z niepełnosprawnościami lub zapewnienie pomocy tłumacza/tłumaczki czy asystenta/asystentki (lub pokrycia kosztów przejazdu/pobytu takiej osoby podczas szkolenia).

Powiedzieli o Akademii (I edycja, 2012 r):
W warsztatach wziąłem udział także z powodu ciekawości. Nauczyłem się działań bezpośrednich, za pomocą szablonów. Dzięki udziałowi w warsztatach nabyłem też większej pewności siebie. Wiedzę nabytą podczas warsztatów przekułem w działania z młodzieżą (działania techniką szablonów).
Tomasz Piątek – animator, edukator, prezes Stowarzyszenia Przestrzeń w Węgrowie
Powodem, dla którego zapisałam się na warsztaty, była chęć rozwoju, dowiedzenia się jak najwięcej na temat różnych możliwych technik pracy z dziećmi, zwłaszcza dramy. Duże wrażenie zrobił na mnie rozmach projektu, a także to, że została w niego zaangażowana społeczność lokalna.
Wiedzę i umiejętności zdobyte podczas warsztatów wykorzystuję w codziennej pracy grupowej z młodzieżą. Dotyczy to przede wszystkim kształtowania postaw tolerancji.
Aleksandra Szymczak – psycholog, pedagog, terapeuta

Kontakt:
Tomasz Piątek, [email protected]
Więcej informacji o projekcie: http://klamra.org/projekty/mow-milosci

Akademia Animacji Antydyskryminacyjnej jest częścią projektu Mow@ Miłości realizowanego przez Fundację Klamra we współpracy z Miastem Żywiec, Áskorun ehf oraz Stowarzyszeniem Praktyków Dramy STOP-KLATKA. Autorkami i autorem koncepcji Akademii Animacji Antydyskryminacyjnej są: Małgorzata Borowska, Małgorzata Jonczy-Adamska i Piotr Cykowski.

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG.

norweskieloga200

Udostępnij

Ostatnie wpisy

Ginekolożki, zapraszamy Was do współpracy!

Fundacja Feminoteka, od 18 lat pomagająca kobietom po doświadczeniu przemocy, zwłaszcza seksualnej, uruchamia w Warszawie pierwsze centrum kryzysowe dla kobiet po doświadczeniu gwałtu. Chcemy, żeby