TELEFON DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Телефон для жінок, які зазнають насильства

CZYNNY PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
OD 11.00 DO 19.00

Активний з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 19:00

Szukaj
Close this search box.

Fempowerment by Feminoteka – cykl webinarów/ серія семінарів

Fempowerment by Feminoteka to edukacyjny cykl warsztatów WenDo  webinarów skierowanych do kobiet-migrantek z Ukrainy, które rozpoczynają swoje nowe życie w Polsce. Podczas spotkań będziemy rozmawiać o prawach kobiet w Polsce, technikach antydyskryminacyjnych, czy przemocy ze względu na płeć, jednak głównym celem webinarów będzie przedstawienie praktycznych informacji, pomocnych w odnalezieniu się w nowej sytuacji i kraju.

Pierwszy wybinar będzie można zobaczyć już w czwartek 15.06.23. Jego tematem będzie Równość płci – w Polsce i w Ukrainie.

Porozmawiamy o różnicach w prawie, o przemocy wobec kobiet i feminizmie, ale także o stereotypach i mitach, które zakorzenione są w patriarchalnej, wschodniej wizji świata.

Spotkanie poprowadzi Aśka Bednarczyk – feministka i aktywistka z Fundacji Camera Femina i Homo Faber, a jej gościniami będą Kamila Ferenc – prawniczka i aktywistka z Fundacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny FEDERA i Fundacji Przeciw Kulturze Gwałtu oraz Olga Łaniewska (fundacja Autonomia) – feministka, trenerka WenDo i antydyskryminacyjna, współpracowniczka organizacji feministycznych w Polsce i w oraz Ukrainie i Białorusi.

Webinary dostępne będą w języku polskim,ukraińskim i angielskim w wersji z napisami oraz w ukraińskiej wersji lektorskiej.

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu naszej instytucji partnerskiej: International Rescue Comitee.

Dziękujemy!

———————-

UA

Fempowerment by Feminoteka – це освітня серія семінарів і занять WenDo, спрямованих на жінок-мігранток з України, які починають нове життя в Польщі. Під час зустрічей ми будемо говорити про права жінок у Польщі, методи боротьби з дискримінацією та гендерним насильством, але основною метою вебінарів буде надання практичної інформації, яка допоможе вам віднайти себе в новій ситуації та країні.

Темою нашої першої зустрічі буде «Гендерна рівність у Польщі та Україні».

Ми поговоримо про відмінності в законодавстві, насильство над жінками та фемінізм, а також про стереотипи та міфи, які вкорінені в патріархальному, східному баченні світу. Зустріч проведе Ася Беднарчик – феміністка та активістка з фондів Camera Femina та Homo Faber, а її гостями будуть Каміла Ференц – юристка та активістка з Фонду жінок і планування сім’ї FEDERA та Фонду проти культури зґвалтувань, та Ольга Ланевська (Autonomia Foundation) – феміністка, тренерка WenDo та антидискримінації, співробітниця феміністичних організацій Польщі, Україні та Білорусі.

Вебінари будуть доступні польською, українською та англійською мовами з субтитрами та в українській озвученій версії.

Проєкт реалізовано завдяки підтримці нашої партнерської установи: International Rescue Committee.

Дякуємо вам!