TELEFON DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Телефон для жінок, які зазнають насильства

CZYNNY PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
OD 11.00 DO 19.00

Активний з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 19:00

Szukaj
Close this search box.

ANTYPRZEMOCOWA SIEĆ KOBIET – nowe działania!

 

Celem projektu realizowanego od listopada 2020 roku do końca marca 2023 roku było przeciwdziałanie przemocy seksualnej wobec kobiet i dziewcząt.

Założenia projektu:

 • ROZWÓJ Antyprzemocowej Sieci Kobiet (ASK), podnoszenie wiedzy i kompetencji ich członkiń nt. tego zjawiska;
  Nasze działania możesz obserwować na Facebooku https://www.facebook.com/antyprzemocowasieckobiet
  Uczestniczki projektu brały udział w szkoleniach z psychologicznych aspektów przemocy seksualnej, prawnych aspektów przemocy seksualnej i zjawiska przemocy seksualnej.
 • EDUKACJA przedstawicieli instytucji, służb i społeczeństwa z zakresu szkodliwych mitów i stereotypów nt. przemocy seksualnej 
  W ramach tego działania odbyła się:
  1. Akcja przeciwko przemocy wobec kobiet Nazywam się Miliard/ One Billion Rising Poland 2021 – ze względu na pandemie zorganizowałyśmy ją online w formie debaty „O zmianę definicji gwałtu. Tylko TAK oznacza zgodę, seks bez zgody to gwałt”. Już po raz trzeci zdecydowałyśmy się, by temat dotyczący zgody na kontakty intymne oraz domaganie się zmiany definicji gwałtu był przewodni.

  W debacie udział wzięły:
  Anita Kucharska-Dziedzic, posłanka Lewicy i prezeska Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet BABA, odpowiedzialna za projekt poselski dot. zmiany definicji gwałtu.
  – Danuta Wawrowska – prawniczka, adwokatka Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku, radna Sejmiku Województwa Pomorskiego, aktywistka, przygotowała uzasadnienie zmiany definicji gwałtu.
  – Aleksandra Szczerba – doktorka habilitowana nauk prawnych, w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich – główna specjalistka w Zespole do spraw Równego Traktowania.
  Małgorzata Osipczuk – psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka systemowa. Pomaga głównie osobom po przemocy, po traumach, po stracie, w kryzysie, uzależnionym i ich bliskim. Prezeska Stowarzyszenia „Intro” we Wrocławiu.
  Małgorzata Tkacz-Janik – współzałożycielka ruchu kobiecego „Nic o Nas bez Nas”, działającym oddolnie na rzecz kobiet i przeciwdziałania przemocy, obecnie współorganizuje gliwickie Strajki Kobiet, zajmuje się herstorią.

  Debatę prowadziła Joanna Piotrowska, prezeska fundacji Feminoteka. Debata była tłumaczona na PJM przez Aleksandrę Włodarczak.

  Debatę można obejrzeć na platformie YouTube TU

  2. Akcja w obronie Konwencji Stambulskiej „Bronimy Konwencji”
  W ramach tych działań prowadziłyśmy kampanie informacyjną nt. konwencji, domagałyśmy się realizacji zapisów konwencji stambulskiej.

  5 maja została zorganizowana debata online poświęcona Konwencji, „Tylko TAK oznacza zgodę. Bronimy Konwencji Stambulskiej”. Gościnią specjalną byłą V (dawniej Eve Ensler), pomysłodawczyni akcji One Billlion Rising.

  Debata miała charakter sztafety. Z każdą gościnią łączyłyśmy się na około 10 minut i rozmawiałyśmy o różnych aspektach zgody na seks, rozmawiałyśmy też o ratyfikacji Konwencji Stambulskiej przez Polskę oraz dlaczego jest tak ważna dla kobiet doświadczających przemocy i na nią narażonych i dlaczego powinnyśmy jej bronić.

  W rozmowie wzięły udział:
  Joanna Keszka – Radość z ciała. Barbarella.pl – edukatorka seksualna i pisarka, autorka książek „Grzeczna to już byłam”, „Potęga zabawnego seksu”. Katarzyna Sękowska-Kozłowska – doktorka nauk prawnych, adiunktka w Poznańskim Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN

  Anna Baumgart – doktora sztuki. Jej prace filmowe, performatywne i rzeźbiarskie były prezentowane na wielu wystawach w prestiżowych instytucjach sztuki w kraju i na świecie a prace znajdują się w kolekcjach tj. Muzeum Narodowe w Warszawie, Kolekcja Parlamentu Europejskiego, Zachęta Państwowa Galeria Sztuki. Jej twórczość zaliczana jest do nurtów sztuki krytycznej i sztuki feministycznej

  Jolanta Prochowicz – wykładowczyni, ekspertka ds. komunikacji międzykulturowej, założycielka Fundacji Camera Femina Camera Femina, dyrektorka programowa „Demakijażu – Festiwalu Kina Kobiet”

  Anita Kucharska Dziedzic  – posłanka na Sejm RP- działaczka społeczna i polityczna, doktorka nauk humanistycznych, posłanka na sejm z Klubu Lewicy

  Maja Staśko– dziennikarka, scenarzystka, aktywistka. Współautorka książki „Gwałt polski”

  oraz

  gościli specjalna V (dawniej Eve Ensler) – pisarka, feministka, autorka słynnych „Monologów waginy”, pomysłodawczyni V-Day oraz One Billion Rising

  Rozmowę prowadziła Joanna Piotrowska, założycielka Feminoteki, trenerka samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt WenDo, trenerka i ekspertka antydyskryminacyjna, równościowa i antyprzemocowa.

  Debata była tłumaczona na język migowy przez Beatę Tobolską.

  Debatę z udziałem Eve Ensler można obejrzeć na kanale YouTube TU

  Przygotowałyśmy także materiały informacyjne na temat Konwencji. Ulotkę można pobrać TU
 •  


 • MITY I FAKTY NA TEMAT KONWNECJI DO POBRANIA TU (plik pdf)


  3. Przeprowadziłyśmy szkolenia dotyczące postępowania z kobietami po doświadczeniu przemocy seksualnej, w tym gwałtu.
  Wzięło w nich udział 246 osób z różnych instytucji (ośrodków pomocy społecznej, centrów interwencji kryzysowych, przedstawiciele policji, kuratorzy sądowi), a także organizacji pozarządowych.
 • MONITORING stron www instytucji zajmujących się przemocą pod kątem zamieszczanych informacji na temat przemocy wobec kobiet, zwłaszcza przemocy seksualnej.
  Został przygotowany raport z monitoringu 1000 stron internetowych instytucji zobowiązanych do udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy: 
  • ośrodki (centra) pomocy społecznej,
  • ośrodki (centra) pomocy rodzinie,
  • samorządy gminne i powiatowe (w tym Biuletyny Informacji Publicznej),
  • ośrodki interwencji pomocowej
  Założono następujące cele badania:
  • sprawdzenie stopnia dostępności informacji dotyczących numeru telefonu lub innej formy kontaktu dla osób doświadczających przemocy;
  • zebranie informacji o zakresie informowania o formach wsparcia jakie może uzyskać osoba doświadczająca przemocy w danej instytucji pomocowej;
  • zebranie informacji o definiowaniu zjawiska przemocy i rodzajów przemocy na stronach internetowych;
  • ocena dostępności językowej komunikatów zamieszczonych na stronie internetowej, czytelność strony internetowej oraz aktualność zamieszczanych informacji.
  Jednymi z najważniejszych informacji, jakich szukać mogą osoby doświadczające przemocy są dane kontaktowe instytucji, w których można uzyskać pomoc. Wyniki monitoringu pokazały, że w przypadku 79% stron możliwe było odnalezienie informacji o numerze telefonu lub innej formie kontaktu do takich miejsc. Numeru nie udało się odnaleźć na 21% stron, przy czym niekoniecznie oznacza to, że nie zostały na nich zamieszczone. Jednak z zaledwie w przypadku średnio co piątej strony (19%) odnalezione przez osoby monitorujące dane kontaktowe były zamieszczone już na stronie głównej. W większości przypadków konieczne było wyszukanie ich na kolejnych podstronach. Warto zwrócić uwagę, że relatywnie często (9%) wolontariusze mieli problem ze stwierdzeniem czy informacje kontaktowe znajdują się na stronie głównej. Cały raport jest dostępny TU

Jesteśmy na Facebooku i Instagramie!

 

Projekt realizowany z dotacji Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG

Śmiertelne przypadki przemocy domowej – jak można by im zapobiegać, czyli o art. 11 i art. 51 Konwencji Stambulskiej

Tekst: Renata Durda, „Niebieska Linia” IPZ

Grafika: Matylda Damięcka

Od 1 stycznia 2021 roku do początku maja w Polsce co najmniej 70 osób zostało zamordowanych w wyniku przemocy domowej. A są to tylko przypadki raportowane publicznie przez media. Bez samobójstw, prób samobójczych, „tajemniczych” zaginięć i usiłowań zabójstw.

W tym samym czasie w Norwegii śmierć w wyniku przemocy domowej poniosło 6 kobiet. Władze Norwegii natychmiast rozpoczęły narodową debatę na temat tego jak podnieść poziom bezpieczeństwa kobiet w tym kraju. 

Od lat nie możemy w Polsce przełamać impasu w sprawie zbierania danych o śmiertelnych zdarzeniach powiązanych z przemocą domową. Od dziesiątków lat posługujemy się przybliżoną liczba – od 150 do 500 kobiet rocznie. A ile dzieci? Mężczyzn?

Na pytanie, kiedy te dane zaczniemy gromadzić odpowiedź brzmi „nie ma takiej potrzeby, gromadzimy inne dane”. To tak jakby epidemiolodzy gromadzili tylko dane o chorych, ale już nie o zgonach. 

Po co nam ta wiedza?

Art. 11 Konwencji mówi: 

„Strony zobowiązują się do gromadzenia danych statystycznych, w odpowiednim podziale i w regularnych odstępach czasu, dotyczących przypadków wszystkich form przemocy objętych zakresem niniejszej Konwencji.”

Art. 51 Konwencji mówi: 

„Strony przyjmują regulacje prawne lub inne rozwiązania niezbędne by ocena ryzyka śmierci, powagi sytuacji i ryzyka powtarzania się aktów przemocy była przeprowadzana przez wszystkie właściwe władze w celu zarządzania takim ryzykiem i, jeżeli zajdzie taka potrzeba, by zapewnić koordynację zapewniania bezpieczeństwa i udzielania wsparcia.” 

Ocena zagrożenia eskalacją przemocy to narzędzie wykorzystywane w wielu krajach do budowania odpowiedniego systemu ochrony osób szczególnie zagrożonych. Bierze się w nim pod uwagę występowanie czynników, które mogą wskazywać na ryzyko dojścia do zabójstwa. 

Badania wskazują, że najważniejszym czynnikiem ryzyka śmierci z rąk partnera jest wcześniejsze występowanie przemocy domowej, oraz to, że zagrożenie wzrastało, gdy ofiara próbowała odejść od sprawcy.

Inne czynniki to: 

 • nadużywanie substancji psychoaktywnych,
 • posiadanie broni,
 • skrajna zazdrość,
 • groźby zabójstwa,
 • podduszanie („statystycznie, jeśli ktoś raz położy ofierze ręce na szyi, kolejnym krokiem będzie zabójstwo”),
 • zmuszanie do seksu,
 • izolacja od przyjaciół i rodziny,
 • wychowujące się w domu dziecko innego biologicznego rodzica,
 • groźby samobójstwa,
 • przemoc w czasie ciąży,
 • stalking.

Informacje o występowaniu tych czynników mogą pochodzić bezpośrednio od ofiary, ale także od wszystkich instytucji, z którymi miała wcześniej do czynienia. Ponad połowa wszystkich ofiar zabójstw w którymś momencie miała do czynienia z ochroną zdrowia, duchownym, pracownikiem socjalnym czy policją. Te instytucje powinny gromadzić takie informacje oraz móc się niemi wymieniać. 

Zmiana polskiego prawa z 2020 roku, która nadaje uprawnienia Policji i Żandarmerii Wojskowej do wydawania 14-dniowych nakazów opuszczenia mieszkania i zakazów zbliżania do niego jest krokiem w bardzo dobrą stronę. Organizacje zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet i przemocy domowej zabiegały o nią od dwóch dekad. Sugerowaliśmy jednak, aby cała procedura przeprowadzana była na bazie prawa karnego. Tymczasem po 14 dniach przedłużenie tego środka ochrony odbywa się przed sądem cywilnym, więc nie trafia do rejestrów karnych, co oznacza, że nikt nie ma dostępu do wiedzy o tym czynniku ryzyka. 

W Polsce system nadal przedkłada wolność sprawcy nad życie ofiar. 

W czym się to przejawia? 

Między innymi w dosyć powszechnym przekonaniu, że „gdyby było tak źle, to ona odeszłaby od niego”. Pytanie „dlaczego ONA od niego nie odchodzi?” powinniśmy już dawno zastąpić pytaniem „dlaczego ON nie odchodzi?”. Tymczasem nikt nie pyta dlaczego sprawca zostaje? 

Przemoc domowa tym różni się od przemocy przypadkowej, z rąk obcej osoby, że nie można jej skwitować „Była w złym miejscu o złej porze”. Była we własnym domu!  Przecież nikt nie doradza prezesowi banku, w którym doszło do rabunku „niech pan przeniesie swój bank w inne miejsce”. 

Dlaczego kobiety zostają we własnych domach? Zostają, bo chcą żyć. Ofiara, która okazuje wrogość wobec interweniujących stróżów prawa, a solidaryzuje się ze sprawcą przemocy, często próbuje się w ten sposób chronić i wysyła komunikat nie do policji, ale do swego oprawcy. „Widzisz moją lojalność? Proszę nie zabijaj mnie, gdy ci policjanci wyjdą”. 

Komisja ds. Analizy Śmierci w wyniku przemocy domowej 

A co w sytuacjach, gdy do zabójstwa/śmierci doszło?

Wiemy, że pomimo tego, iż system jest pełen ciężko pracujących ludzi o jak najlepszych intencjach, to liczba śmiertelnych przypadków wciąż rośnie. Wyciągając wnioski z tego, co się stało, można udoskonalić działania procedur lub systemów ratujących życie ofiar. 

Rewizja zaistniałych zdarzeń, analiza przebiegu historii przemocy w tej rodzinie / w tej relacji może pomoc w odpowiedzi na pytanie co można zmienić lub ulepszyć. Jak inaczej rozłożyć akcenty. Nie po to, by ścigać „winnych”, ale by skuteczniej zapobiegać podobnym przypadkom w przyszłości

Pamiętając o tym, że na pierwszej linii frontu walki z przemocą stoją dwie grupy: organizacje pozarządowe i policja. Dwie grupy o zupełnie różnych kulturach: nowoczesne feministki i tradycyjny patriarchat. Na co dzień trudno nam się dogadać, ale z połączenia tych dwóch systemów może wyniknąć wiele dobrego. 

W niektórych stanach w USA, gdzie korzystano z narzędzi do oceny ryzyka i analizowano śmiertelne przypadki, liczba mężczyzn zabijanych przez kobiety spadła prawie o trzy czwarte 1. Dlaczego? Bo gdy kobiety są lepiej chronione przez system nie muszą się bronić same!

Skuteczny system przeciwdziałania przemocy domowej chroni wszystkich – kobiety, dzieci i mężczyzn!

1 Informacja pochodzi z książki Rachel Snyder „Śladów pobicia brak. W pułapce przemocy domowej, wyd. Czarne, Wołowiec 2021

Pogotowie „Niebieska Linia” IPZ od stycznia 2021 roku realizuje projekt „Czarna Księga Ofiar Przemocy Domowej w Polsce w 2021 roku”, którego celem jest policzenie śmiertelnych ofiar przemocy domowej w Polsce. Projekt jest realizowany w ramach programu „Aktywni Obywatele” z funduszy EOG. Więcej o projekcie na stronie www.niebieskalinia.pl.

Autorka grafiki: Matylda Damięcka
Grafika: Matylda Damięcka

Tekst powstał w ramach kampanii Feminoteki „Bronimy Konwencji Stambulskiej”. Zachęcamy do złożenia podpisu pod petycją, w której domagamy się nie tylko tego, by Konwencja nie została wypowiedziana, ale przede wszystkim tego, by kolejne wynikającej z niej zobowiązania zostały wprowadzone. Bo Konwencja jest naszą tarczą, chroni życie.

Kampania prowadzona jest w ramach projektu “Antyprzemocowa Sieć Kobiet” finansowanego z Programu Aktywni Obywatele – Program Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG oraz przy wsparciu finansowym Rady Europy. Poglądy wyrażone na stronie nie mogą być w żaden sposób traktowane jako odzwierciedlenie oficjalnej opinii Rady Europy.

Bronimy konwencji stambulskiej

11 maja – w 10 rocznicę przyjęcia przez Radę Europy Konwencji stambulskiej, ruszyła kampania społeczna broniąca jej postanowień. Fundacja Feminoteka sprzeciwia się pomysłom wypowiedzenia przez Polskę najskuteczniejszego dokumentu dającego narzędzia prawne do walki z przemocą domową i domagamy się od władz jego pełnej realizacji.

Powstała strona internetowa bronimykonwencji.pl, gdzie zbieramy podpisy pod petycją, w której domagamy się pełnej realizacji zapisów Konwencji wspierających lepszą ochronę przed przemocą wobec kobiet i przemocą domową. 

“Gdyby nie Konwencja, w Polsce nie doszłoby do ważnych i przez lata wyczekiwanych zmian, które zwiększają poczucie bezpieczeństwa tysięcy kobiet i dziewcząt w naszym kraju. Dla nas Konwencja jest jak tarcza. Gwarantuje nam bowiem, że zapobieganie i zwalczanie przemocy wobec kobiet i przemocy domowej nie jest jedynie aktem dobrej woli państwa, lecz obowiązkiem prawnym. Jej wypowiedzenie, to zamach na nasze prawa”. 

Joanna Piotrowska, prezeska fundacji Feminoteka

Polska ratyfikując w 2015 roku Konwencję o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, szerzej znaną jako Konwencja stambulska, zobowiązała się  do przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć. Chociaż system pomocy dla osób dotkniętych przemocą dzięki Konwencji jest lepszy niż przed jej ratyfikacją, wiele postanowień wciąż nie ma swojego odzwierciedlenia w rzeczywistości. Według statystyk policji, tylko w 2019 roku przemocy doznało 124 tys. kobiet. Wprowadzenie wszystkich założeń Konwencji stambulskiej to warunek bezpieczeństwa dla milionów kobiet w naszym kraju.  

Konwencja stambulska uważana jest za złoty standard międzynarodowych aktów prawnych między innymi dlatego, że zbiera doświadczenia i dobre praktyki na temat przemocy wobec kobiet i przemocy domowej z całego świata, a także rozwiązania wypracowane we wcześniejszych dokumentach dotyczące praw kobiet.

Dzięki Konwencji:

 1. Gwałt jest w Polsce ścigany z urzędu
 2. Osoby po gwałcie przesłuchiwane są tylko raz, w specjalnych, przyjaznych pokojach w obecności psychologa.
 3. Opracowano również policyjne procedury pomocy osobom, które doświadczyły przemocy seksualnej.
 4. Możliwym stało się natychmiastowe odizolowanie sprawcy od ofiary.
 5. Uruchomiony został też całodobowy, ogólnopolski, finansowany przez państwo telefon dla osób doznających przemocy w rodzinie. 

Konwencja ma zastosowanie do wszystkich form przemocy wobec kobiet, w tym przemocy domowej, która dotyka kobiety w nieproporcjonalnie większym stopniu. Dyskryminacja ze względu na płeć objawia się w Polsce we wszystkich sferach życia społecznego, publicznego i kulturalnego. 

Podpisz petycję: bronimykonwencji.pl

Kampanię społeczną Feminoteki wspiera komunikacyjnie All Hands Agency, agencja specjalizująca się w marketingu opartym o wartości. 

Kampania powstała w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet” finansowanym z Programu Aktywni Obywatele – Program Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG oraz przy wsparciu finansowym Rady Europy. Poglądy wyrażone na stronie nie mogą być w żaden sposób traktowane jako odzwierciedlenie oficjalnej opinii Rady Europy.

DEBATA: Tylko TAK oznacza zgodę. Bronimy Konwencji Stambulskiej z udziałem V (Eve Ensler)

Zapraszamy na debatę „Tylko TAK oznacza zgodę. Bronimy Konwencji Stambulskiej”. Gościnią specjalną będzie V (dawniej Eve Ensler)

5 maja (środa) o godz. 18.30

Debata będzie się odbywała na żywo na mediach społecznościowych: https://www.facebook.com/FundacjaFeminoteka/videos/471886787477782

Debata będzie miała charakter sztafety. Z każdą gościnią połączymy się na około 10 minut i porozmawiamy o różnych aspektach zgody na seks, powspominamy też trochę jak to było, gdy Polska ratyfikowała Konwencję Stambulską oraz dlaczego Konwencja musi zostać z nami. 

Debata odbędzie się w języku polskim, rozmowa z V (dawniej Eve Ensler) będzie tłumaczona z angielskiego przez Katarzynę Nowakowską. Całość na Polski Język Migowy przetłumaczy Beata Tobolska. 

W rozmowie wezmą udział:

Joanna Keszka – edukatorka seksualna i pisarka, autorka książek „Grzeczna to już byłam”, „Potęga zabawnego seksu”.

Katarzyna Sękowska-Kozłowska – doktorka nauk prawnych, adiunktka w Poznańskim Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN

Katarzyna Bierzanowska – tłumaczka, autorka inicjatywy Pełnoprawna na rzecz równego traktowania osób z niepełnosprawnościami, edukatorka, aktywistka, członkini Kolektywu Artykuł 6., nieformalnej grupy kobiet z niepełnosprawnościami i ich sojuszniczek.

Jolanta Prochowicz – wykładowczyni, ekspertka ds. komunikacji międzykulturowej, założycielka Fundacji Camera Femina, dyrektorka programowa „Demakijażu – Festiwalu Kina Kobiet”

Anna Baumgart – doktora sztuki. Jej prace filmowe, performatywne i rzeźbiarskie były prezentowane na wielu wystawach w prestiżowych instytucjach sztuki w kraju i na świecie a prace znajdują się w kolekcjach tj. Muzeum Narodowe w Warszawie, Kolekcja Parlamentu Europejskiego, Zachęta Państwowa Galeria Sztuki. Jej twórczość zaliczana jest do nurtów sztuki krytycznej i sztuki feministycznej

Maja Staśko – dziennikarka, scenarzystka, aktywistka. Współautorka książki „Gwałt polski”

Anita Kucharska Dziedzic – działaczka społeczna i polityczna, doktorka nauk humanistycznych, posłanka na sejm w Klubie Lewica

oraz 
V (dawniej Eve Ensler) – pisarka, feministka, autorka słynnych „Monologów waginy”, pomysłodawczyni V-Day oraz One Billion Rising.

Rozmowę poprowadzi Joanna Piotrowska, założycielka Feminoteki, trenerka samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt WenDo, trenerka i ekspertka antydyskryminacyjna, równościowa i antyprzemocowa.

Debata odbywa się w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet” współfinansowanego z dotacji Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Debata. O zmianę definicji gwałtu. Tylko „tak” oznacza zgodę; seks bez zgody to gwałt

W ramach tegorocznej akcji Nazywam się Miliard/One Billion Rising Poland zapraszamy 14. 02. 2021 (niedziela) o godzinie 12.00 na debatę dotyczącą zmiany definicji gwałtu.

W debacie udział wezmą:

Anita Kucharska-Dziedzic, posłanka Lewicy i prezeska Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet BABA, odpowiedzialna za projekt poselski dot. zmiany definicji gwałtu.

– Danuta Wawrowska – prawniczka, adwokatka Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku, radna Sejmiku Województwa Pomorskiego, aktywistka, przygotowała uzasadnienie zmiany definicji gwałtu.

– Aleksandra Szczerba – doktorka habilitowana nauk prawnych, w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich – główna specjalistka w Zespole do spraw Równego Traktowania.

– Małgorzata Osipczuk – psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka systemowa. Pomaga głównie osobom po przemocy, po traumach, po stracie, w kryzysie, uzależnionym i ich bliskim. Prezeska Stowarzyszenia „Intro” we Wrocławiu

– Małgorzata Tkacz-Janik – współzałożycielka ruchu kobiecego „Nic o Nas bez Nas”, działającym oddolnie na rzecz kobiet i przeciwdziałania przemocy, obecnie współorganizuje gliwickie Strajki Kobiet, zajmuje się herstorią.

Debatę poprowadzi Joanna Piotrowska, prezeska Fundacji Feminoteka.

Po debacie (ok. 13.40) zapraszamy do wspólnego tańca przeciwko przemocy Nazywam się Miliard/One Bilion Rising na Facebooku: https://fb.me/e/FitQxxoH

na YouTube: KLIK

Debata będzie tłumaczona na PJM przez Aleksandrę Włodarczak.

Link do debaty na Facebooku: KLIK

Link do debaty na TouTube: KLIK

Autorka grafiki: Kaja Kochnowicz

Tegoroczna akcja Nazywam się Miliard/ One Billion Rising realizowana jest w ramach projektu „Antyprzemcowa Sieć Kobiet” współfinansowanego z dotacji Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

Nauka tańca online do akcji Nazywam się Miliard!

Po raz pierwszy w historii akcji Nazywam się Miliard/ One Billion Rising Poland organizujemy naukę tańca do akcji online! Brzmi dziwnie? Być może, ale w dobie pandemii jest to jedyne wyjście.

A przy tym to wspaniała okazja, by wszystkie osoby uczące tańca, a także biorące udział w akcji i wszystkie inne chętne, mogły się go nauczyć.

Dla organizatorek akcji to także okazja, by nasz taniec uwspólnić, byśmy w każdym miejscu tańczyły podobny układ.

Nauka tańca odbędzie się w trzech terminach:
23.01 (sobota), g. 18.00
30.01 (sobota), g. 18.00
6.02 (sobota), godz. 18.00

Można dołączyć podczas nauki na żywo na Facebooku KLIK lub bezpośrednio na ZOOMie (link podamy niebawem).

Naukę tańca prowadzić będzie Joanna Gałka-Walczykiewicz, koordynatorka akcji w Łowiczu i Skierniewicach. Instruktorka fitness i Dance fitness (Zumba Urbhanize ), szkoleniowczyni Urbhanize. Prowadzi własny klub fitness.

Akcja Nazywam się Miliard/One Billion Rising to ogólnoświatowy taniec przeciwko przemocy wobec kobiet. Miejscowości nadmorskie, północ, wschód, zachód i południe Polski, w górach, dolinach i na stepach Mazowsza 🙂 wszędzie kobiety od 8 lat angażują się w taneczną akcję przeciw przemocy wobec kobiet. Jest nas ponad 80!!!!

Inicjatorką akcji jest Eve Ensler, amerykańska feministka, aktywistka, autorka m.in. słynnych „Monologów waginy”.

Autorka grafiki: Kaja Kochnowicz

Tegoroczna akcja Nazywam się Miliard/ One Billion Rising realizowana jest w ramach projektu „Antyprzemcowa Sieć Kobiet” współfinansowanego z dotacji z Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Nazywam się Miliard/ One Billion Rising Poland 2021

Akcja Nazywam się Miliard/ One Billion Rising Poland 2021 odbywa się pod hasłem BUNT MILIARDA

Pandemia Covid-19 błyskawicznie wydobyła na powierzchnię wszystko co niszczycielskie w neoliberalizmie, kapitalizmie, rasizmie, faszyzmie i patriarchacie, ujawniając brutalny i zepsuty system, który jest nam narzucany już o wiele za długo. Każdego dnia widzimy, że umierają przede wszystkim ci, którzy zawsze byli wykorzystywani, uciskani, marginalizowani i dyskryminowani ze względu na rasę, płeć, klasę, kastę.

Na całym świecie większość osób pracujących na pierwszej linii w służbie zdrowia, pomocy społecznej, w gospodarstwach domowych i rolnych, to kobiety. Podobnie jak Ziemia, są najmniej cenione i chronione.

BUNTUJMY SIĘ, dla kobiet, które wykonują niezbędną pracę, były doceniane, chronione i by zajmowały wyższą pozycję społeczną. BUNTUJMY SIĘ dla Ziemi, która jest najniezbędniejsza dla wszelkiego życia. BUNTUJMY SIĘ, by kobiety po gwałcie czy innych formach przemocy dostały wsparcie, pomoc ze strony państwa i społeczeństwa/ BUNTUJMY SIĘ przeciwko krzywdzącym mitom na temat kobiet po gwałcie.

Dlaczego BUNT MILIARDA?

Nawołujemy do buntu, bo:

 • miliard kobiet na świecie doświadcza jakiegoś rodzaju przemocy,
 • cały czas kobiety nie czują się bezpiecznie w swoich miastach, wsiach, domach, na ulicach,
 • powstrzymanie katastrofy klimatycznej nie jest priorytetem rządów – konsekwencje zmian klimatycznych w pierwszej kolejności poniosą najsłabsi – kobiety, dzieci, osoby starsze
 • w Polsce kolejne rządy nie dbają o bezpieczeństwo kobiet, 
 • polskie instytucje – policja, sądy – poniżają kobiety po doświadczeniu przemocy, skazują je na wieloletnie cierpienie

Chcesz przyłączyć się do akcji ? Napisz do [email protected]  (w tytule maila koniecznie wpisz “OBR 2021”).

Tegoroczna akcja Nazywam się Miliard/ One Billion Rising realizowana jest w ramach projektu „Antyprzemcowa Sieć Kobiet” współfinansowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Twój 1 % pozwoli nam wspierać kobiety z doświadczeniem przemocy!

Feminoteka od niemal 15 lat (w październiku obchodzimy urodziny!!!) zajmuje się przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Co robimy?

 • prowadzimy telefon przeciwprzemocowy, czynny 5 dni w tygodniu od 8.00 do 20.00 – 888 88 33 88
 • bezpłatnie udzielamy porad prawnych, psychologicznych pokrzywdzonym
 • prowadzimy terapię i jogę dla kobiet z doświadczeniem przemocy
 • organizujemy warsztaty WenDo – samoobrona i asertywność dla kobiet i dziewcząt
 • szkolenia dla służb i organizacji, instytucji jak pomagać kobietom z doświadczeniem gwałtu i innych form przemocy seksualnej
 • wydajemy publikacje – najnowsza to „Gwałt w małżeństwie”
 • w całej Polsce już od ośmiu lat koordynujemy przeciwprzrocmową akcję w formie tańca Nazywam się Miliard/ One Billion Rising Poland
 • uruchomiłyśmy Fundusz dla Kobiet z doświadczeniem gwałtu, dzięki któremu w 2019 roku wsparłyśmy finansowo 15 kobiet
 • Koordynujemy działania Antyprzemocowej Sieci Kobiet – lokalnych grup, organizacji i osób indywidualnych działających na rzecz kobiet z doświadczeniem przemocy w całej Polsce.

To tylko kilka z naszych wielu aktywności na rzecz kobiet z doświadczeniem przemocy. Chcemy im pomagać jeszcze lepiej. Twój 1% może nam w tym pomóc.

Nasz  KRS 00 00 242 885

Feminoteka na Pol’and’Rock po to, by był najpiękniejszym i najbezpieczniejszym festiwalem świata także dla kobiet i dziewczyn

Pol’and’Rock Festival jest oceniany jako jeden z najbezpieczniejszych festiwali muzycznych w Polsce. Sami organizatorzy podkreślają, że te kwestie są dla nich szczególnie ważne i robią naprawdę wiele, by zasłużyć na to miano. O tym, w jaki sposób organizatorzy dbają o bezpieczeństwo przeczytasz TU.

Ale bezpieczeństwo podczas dużych festiwali, to nie tylko brak awantur, bójek, poczucia bezpośredniego zagrożenia, brak mowy nienawiści. To również zachowania wobec kobiet. 

Wyniki badania, które zostały przeprowadzone w ubiegłym roku w Wielkiej Brytanii pokazują, że aż 70% kobiet obawia się molestowania seksualnego podczas festiwali muzycznych.

W badaniu 30% kobiet przyznało, że było molestowanych seksualnie na festiwalu muzycznym. Ponadto 10% przeżyło napaść seksualną na tego rodzaju imprezie.

Z odpowiedzi wynika również, że 70% kobiet obawia się napaści na tle seksualnym na festiwalach, z kolei 69% – molestowania.

Jeśli chodzi o mężczyzn to 5% ankietowanych mężczyzn przeżyło molestowanie seksualne na wielkiej muzycznej imprezie, a 1% z nich padł ofiarą napaści seksualnej.

Z danych tych wynika, że przemoc seksualna podczas dużych festiwali muzycznych, to problem głównie kobiet.

Badania pokazują, że:

 • 30% kobiet często doświadcza werbalnego molestowania i komentarzy o charakterze seksualnym;
 • 29% często doświadcza niechcianego kontaktu wzrokowego / gapienia się;
 • 24% często doświadcza nieodpowiednich / obraźliwych żartów seksualnych,
 • 21% często doświadcza nieodpowiednich gestów fizycznych.

Badanie na temat doświadczeń kobiet podczas imprez masowych w Polsce zrobiła w 2012 roku Fundacja Inicjatyw Społecznych „Się Zrobi”. Wynikało z nich, że kobiety biorące udział w ankiecie, najczęściej wskazywały na molestowanie seksualne, czyli naruszające godność, nieakceptowane zachowanie o podtekście seksualnym, zarówno słowne (75 przypadków), np. niechciane komentarze dotyczące wyglądu, nachalne propozycje o charakterze seksualnym, jak i fizyczne (50 przypadków), np. obmacywanie, poklepywanie.

To, oczywiście, nie jest problem festiwali muzycznych samych w sobie, lecz problem wszechobecnej mizoginii i przyzwolenia na przemoc wobec kobiet, a także braku świadomości na temat tego, czym są niechciane zachowania o podtekście seksualnym. Wiemy, ze na Pol’and’Rock panuje cudowna atmosfera, bo byłyśmy tam, jest radośnie, pięknie, serdecznie. Można liczyć na pomoc i wsparcie. Ale nawet na tym najpiękniejszym festiwalu świata, jakim jest Pol’and’Rock takie zachowania się zdarzają, o czym wiemy od uczestniczek.

Głośno było chociażby o incydencie, kiedy uczestnik festiwalu pocałował na wizji dziennikarkę TVN24. „Ustalmy jedno. Sytuacja, w której obca osoba całuje Cię bez Twojej zgody, nie jest normalna. To molestowanie seksualne” napisała wtedy Sylwia Spurek ówczesna zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich. Z kolei podczas spotkania z Anją Rubik jeden z uczestników zaproponował jej publicznie, by pokazała piersi.

Dzieje się tak, ponieważ w Polsce jest ogromne przyzwolenie  przyzwolenie na komentarze dotyczące ciała i wyglądu kobiety i przekonanie, że sprawia jej to przyjemność, że dla kobiet to komplement.

Zwracały na to uwagę twórczynie kampanii „To nie komplement” realizowana w ramach olimpiady „Zwolnieni z Teorii”. „Niezła dupaczy piękne cyckito według wielu, głównie mężczyzn, przecież komplementy, nieprawdaż? Z tym właśnie walczy nasza kampania – chcemy promować kobiecy punkt widzenia na catcalling, pokazać, iż takie „pseudokomplementy” nie mają nic wspólnego z prawdziwymi pochwałami” – informowały twórczynie kampanii.

Molestowanie słowne, wygwizdywanie, wszelkie zaczepki o charakterze erotycznym najczęściej zawierają uprzedmiotowiony opis kobiecego ciała, sprowadzając rolę kobiety do obiektu seksualnego.

Z kolei kobiety i dziewczyny często nie wiedzą jak reagować, czy po prostu się boją.

Dlatego Fundacja Feminoteka podczas Pol’and’Rock Festiwalu w Kostrzyniu nad Odrą będzie prowadzić warsztaty dla kobiet dotyczące problemu przemocy seksualnej, niechcianych zachowań, komentarzy, ale też pokazywać, jak w bezpieczny sposób na nie reagować. Będziemy mówić o kwestii zgody na kontakty intymne. Chcemy, by Pol’and’Rock był najpiękniejszym i najbezpieczniejszym festiwalem świata także dla kobiet i dziewczyn.

Zapraszamy do naszego namiotu w strefie nr 6, gdzie udzielać będziemy porad, również prawnych w tym temacie.

Będzie też można wziąć udział w akcjach edukacyjnych m.in. tańcu przeciw przemocy Nazywam się Miliard/ One BIllion Rising Poland, by w ten sposób wyrazić wsparcie i solidarność z kobietami narażonymi na przemoc i jej doświadczającej, a także w tej formie sprzeciwić się przemocowym zachowaniom, w tym molestowaniu seksualnemu.

Jesteśmy tez na Facebooku Feminoteka i mega ekipa na Pol’and’Rock Festiwal

Jesteśmy tak wspólnie z działaczkami z Antyprzemocowej Sieci Kobiet i organizatorkami przeciwprzemcoowej akcji w formie tańca Nazywam się Miliard/ One Billion Rising Poland z całej Polski.

Udział Feminoteki w Pol’and’Rock Festival jest możliwy dzięki wsparciu finansowemu Fundacji im. S. Batorego

Szczegółowy program naszych działań podczas Festiwalu:

👉Mówimy „Tylko TAK oznacza zgodę. Seks bez zgody to gwałt!” i edukujemy, wyjaśniamy, doradzamy

⛱ Na terenie Akademii Sztuk Przepięknych będziemy miały swój namiot, a w nim mnóstwo działań. Oprócz warsztatów będą wodne tatuaże, możliwość zrobienia fajnych fot, haftowania i nauki przeciwprzemocowego tańca!

➡️ 31.07 ŚRODA

g. 11:00 Nazywam się Miliard/ One Billion Rising Poland – próby do akcji przeciwprzemocowej w formie tańca (namiot WARSZTATOWY ASP)

g. 12:00 Warsztat: „Samoobrona, głos i postawa”,
Bądź słyszalna i pewna siebie! Warsztaty pracy z głosem i postawą w samoobronie. Skierowane do kobiet i dziewczyn.

g. 13:00-15:00 Haft przeciw przemocy seksualnej
Wspólne działanie i gadanie, a do tego piękne, zaangażowane hafty. Przywieziemy wzory, tamborki, bardzo kolorowe nitki. I zapraszamy do wspólnego aktywistycznego haftowania.
Działanie dla wszystkich chętnych. Z pojedynczych makatek stworzymy jedną wielką, wspólną!  Działania dla wszystkich chętnych

g. 16:00 Warsztat „To ja wyznaczam granice”
Niechciane zaczepki, komentarze, dotyk? Jak jasno i bezpiecznie komunikować o swoich granicach psychicznych i fizycznych. Co zrobić, gdy ktoś je narusza?
Skierowane do kobiet i dziewczyn

g. 18:00 Warsztat: „Stereotypy kontra przemoc”
Jakie stereotypy służą przemocy seksualnej? Co takiego robią zwłaszcza kobietom doświadczającym przemocy seksualnej? Jak ich nie powielać? Stereotypami posługujemy się wszystkie/ wszyscy, ale można je wykorzystać w dobrym celu!
————————————————–

➡️ 1.08 CZWARTEK

g. 9:00 Nazywam się Miliard/ One Billion Rising Poland – próby do akcji przeciwprzemocowej w formie tańca (namiot WARSZTATOWY ASP)

g. 13:00-15:00 Haft przeciw przemocy seksualnej
Wspólne działanie i gadanie, a do tego piękne zaangażowane hafty. Przywieziemy wzory, tamborki, bardzo kolorowe nitki. I zapraszamy do wspólnego aktywistycznego haftowania.
Działanie dla wszystkich chętnych.

g. 14:00 Warsztat: „O co chodzi z tą zgodą?”
Wyjaśniamy kwestię świadomej zgody na kontakty seksualne z uwzględnieniem relacji nieheteronormatywnych.
Skierowane do kobiet i dziewczyn

g. 16:00 Warsztat „To ja wyznaczam granice”
Niechciane zaczepki, komentarze, dotyk? Jak jasno i bezpiecznie komunikować o swoich granicach psychicznych i fizycznych. Co zrobić, gdy ktoś je narusza?
Skierowane do kobiet i dziewczyn
————————————————–

➡️ 2.08 PIĄTEK

g. 9:00 Nazywam się Miliard/ One Billion Rising Poland – próby do akcji przeciwprzemocowej w formie tańca (namiot WARSZTATOWY ASP)

g. 12:00 „Storytelling – Wasze historie reakcji na przemoc”
Porozmawiamy o tym jak czujemy się przy konfrontacji , ale także o uczuciach towarzyszących decyzji o niepodejmowaniu działania. Zastanowimy się czy da się wypracować uniwersalną, bezpieczną ścieżkę reagowania na przemoc.
Dla kobiet i dziewczyn

g. 13:00-15:00 Haft przeciw przemocy seksualnej
Wspólne działanie i gadanie, a do tego piękne zaangażowane hafty. Przywieziemy wzory, tamborki, bardzo kolorowe nitki. I zapraszamy do wspólnego aktywistycznego haftowania.
Działanie dla wszystkich chętnych.

g. 16:00 Warsztat „To ja wyznaczam granice”
Niechciane zaczepki, komentarze, dotyk? Jak jasno i bezpiecznie komunikować o swoich granicach psychicznych i fizycznych. Co zrobić, gdy ktoś je narusza?
Skierowane do kobiet i dziewczyn

g. 18:00 Warsztat: „Stereotypy kontra przemoc”
Jakie stereotypy służą przemocy seksualnej? Co takiego robią zwłaszcza kobietom doświadczającym przemocy seksualnej? Jak ich nie powielać? Stereotypami posługujemy się wszystkie/ wszyscy, ale można je wykorzystać w dobrym celu!
————————————————–

➡️ 3.08 SOBOTA

g. 9:00 Nazywam się Miliard/ One Billion Rising Poland – próby do akcji przeciwprzemocowej w formie tańca (namiot WARSZTATOWY ASP)

g. 12:00 „Storytelling – Wasze historie reakcji na przemoc”
Porozmawiamy o tym jak czujemy się przy konfrontacji , ale także o uczuciach towarzyszących decyzji o niepodejmowaniu działania. Zastanowimy się czy da się wypracować uniwersalną, bezpieczną ścieżkę reagowania na przemoc.
Dla kobiet i dziewczyn

g. 14:00 Warsztat: „Samoobrona, głos i postawa”
Bądź słyszalna i pewna siebie! Warsztaty pracy z głosem i postawą w samoobronie. Skierowane do kobiet i dziewczyn.

g. 16:00 Warsztat „To ja wyznaczam granice”
Niechciane zaczepki, komentarze, dotyk? Jak jasno i bezpiecznie komunikować o swoich granicach psychicznych i fizycznych. Co zrobić, gdy ktoś je narusza?
Skierowane do kobiet i dziewczyn

————————————————–

➡️CODZIENNIE 31.07-3.08, g. 10:00-20:00

Poradnictwo przeciwprzemocowe
Przez cały festiwal prowadzimy indywidualne poradnictwo dotyczące przemocy seksualnej: niechcianego dotyku, molestowania, gwałtu i in. Dyżurować będą ekspertki przeciwprzemocowe po specjlaistycznych szkoleniach, prawniczki.
Działania skierowane do kobiet i dziewczyny, by w bezpiecznym miejscu i atmosferze mogły poradzić się, uzyskać pomoc.
Z porad będą mogły skorzystać dziewczyny i kobiety posługujące się językiem migowym. Migać będzie Ada Brzoska, wykładowczyni i tłumaczka języka migowego, organizatorka akcji Nazywam się Miliard / One Billion Rising – KOŁO.

Wodne tatuaże
Tylko „TAK” oznacza zgodę, Seks „TAK”, tylko, gdy powiem TAK i wiele innych wzorów. Na miejscu pomagamy profesjonalnie nałożyć wodny tatuaż, by wyglądał pieknie 🙂

 Zdjęcia z naszym plakatem Tylko „TAK” oznacza zgodę

Będą z nami członkinie Antyprzemocowa Sieć Kobiet i lokalne organizatorki akcji Nazywam się Miliard/ One Billion Rising z Koła, Bielsko-Białej, Białegostoku, Gdańska, Obrzycka, Poznania, Serocka, Stargardu, Szczecina, Strzegomia, Rzeszowa, Torunia, Wałbrzycha, silna grupa z Fundacja na rzecz Równości i jednocześnie organizatorki akcji Nazywam się Miliard z Wrocławia. A także osoby z Fundacji przeciw Kulturze Gwałtu.

i Wy bądźcie z nami!

Feminoteka jedzie na Pol’and’Rock Festival!


Femioteka będzie na 25. Pol’and’Rock Festiwalu, gdzie będziemy mówić o kwestii zgody na kontakty intymne. Tłumaczyć, dlaczego to jest takie ważne. Tylko TAK oznacza zgodę. Seks bez gody to gwałt!
Na terenie Akademii Sztuk Przepięknych będziemy miały swój namiot, a w nim:
– warsztaty,
– wodne tatuaże,
– konkursy,
– spotkania,
– rozmowy,
– porady.

Bedziemy też z naszą sztandarową przeciwprzemocową akcją w formie tańca Nazywam się Miliard/ One Billion Rising Poland. Nauczymy kroków, a potem wspólnie zatańczymy i zaprotestujemy przeciwko przemocy seksualnej wobec kobiet i dziewczyn.

Niech będzie nas dużo! Pokażmy, że nie zgadzamy się na przemoc, niechciane komentarze, dotyk, zachowania!

Będą z nami członkinie Antyprzemocowej Sieci Kobiet i lokalne organizatorki akcji Nazywam się Miliard/ One Billion Rising Poland z Koła, Bielsko-Białej, Białegostoku, Gdańska, Obrzycka, Poznania, Serocka, Stargardu, Szczecina, Strzegomia, Torunia, Rzeszowa, silna grupa z Fundacja na rzecz Równości z Wrocławia. A także osoby z Fundacji przeciw Kulturze Gwałtu.

I Wy bądźcie z nami!

Wydarzenie na Facebooku, gdzie na bieżąco informujemy o działaniach.
Na Pol’and’Rock jedziemy dzięki wsparciu finansowemu Fundacja Batorego. Dzię-ku-je-my!!!!

Tylko „tak” oznacza zgodę! Nazywam się Miliard/ One Billion Rising Poland 2019

 

Wiele krajów zmieniło swoje prawo dotyczące przemocy seksualnej, uznając że  seks bez wyraźnej zgody jest gwałtem. To bardzo ważne zmiany. W Polsce cały czas to kobieta/ dziewczyna musi udowodnić, że powiedziała wystarczająco głośno i wyraźnie „nie”, aby udowodnić winę gwałciciela. A jeśli spała, albo ktoś jej wrzucił pigułkę gwałtu? Jak mogła to zrobić?

Dlatego w 2019 roku tematem wiodącym akcji w Polsce jest kwestia zgody na kontakty intymne.

Wszystkie mamy prawo do kontaktów intymnych bez przemocy!

Tylko „tak” oznacza zgodę . Seks bez gody to gwałt. To musi się stać oczywiste.

#tylkoTak #NieZnaczyNie #NazywamSięMiliard #OneBillionRisingPoland

Akcja w 2019 roku odbywa się pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich

Czym jest owa „zgoda” znakomicie wyjaśnia poniższy filmik

Chcesz przyłączyć się do akcji w 2019? Napisz do [email protected]  (w tytule maila koniecznie wpisz „OBR 2019”).

Wykonanie materiałów graficznych  oraz merytorycznych na tegoroczną  akcję było możliwe dzięki wsparciu instytucjonalnemu Fundacji im. S. Batorego. Dziękujemy! 

Płock przyjął nowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie uwzględniający perspektywę płci

ask_logoTo kolejna miejscowość, po Koszalinie, Poznaniu  i Warszawie, która w swoim programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie uwzględniła kwestię przemocy ze względu na płeć. To jedne z efektów działań Antyprzemocowej Sieci Kobiet, której przedstawicielka w Płocku konsultowała program.

Cieszymy się, że powstało badanie lokalnych programów antyprzemocowych i z pewnością wykorzystamy je do pisania naszego – deklarowała Iwona Szopek, szefowa Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Płocku podczas debaty „Przemoc ma płeć. O przemocy bez stereotypów”, która odbyła się 3 marca 2016 roku w Centrum Organizacji Pozarządowych w Płocku, a zorganizowana w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet – ASK” przez grupę Nieformalną „One Billion Rising Płock” i Fundację Feminoteka.

Na deklaracjach się nie skończyło. W nowym płockim programie na lata 2017-2022 znajdziemy  nie tylko bardzo dobrą diagnozę dotyczącą przemocy w rodzinie z uwzględnieniem danych statystycznych z podziałem na płeć, ale w programie podkreślono także, że przemocy w rodzinie najczęściej doświadczają kobiety. Choć wydawałoby się to oczywiste, to jednak wyniki monitoringu lokalnych programów antyprzemocowych w Polsce przeprowadzonego w 2016 roku w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet” pokazały, że ponad 50% lokalnych programów nie zawierało tej informacji, a zaledwie 21% z nich na etapie diagnozy, podawało dane ilościowe dotyczące liczby osób doświadczających przemocy w rodzinie w Polsce, a tylko połowa z nich podawała dane z podziałem na płeć.

W płockim programie zamieszczono także fragmenty Konwencji Rady Europy o zwalczaniu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej zwracające uwagę na fakt, że  „wszelkie formy przemocy wobec kobiet, w tym przemocy w rodzinie, należy uznać za część mechanizmu społecznego, który dopuszcza lub toleruje dyskryminację kobiet. Zwraca też uwagę na konieczność podjęcia skoordynowanych oddziaływań interdyscyplinarnych”.

Efektem działań Antyprzemocowej Sieci Kobiet, którą w Płocku reprezentuje Monika Mioduszewska-Olszewska, liderka grupy One Billion Rising/ Nazywam się Miliard Płock jest zaplanowanie na 2018 rok lokalnej kampanii społecznej nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec kobiet 

W Płocku od ubiegłego roku działa specjalny telefon zaufania dla osób doznających przemocy. Pod numerem 660 434 220 można szukać pomocy, zarówno psychologicznej jak i prawnej.

Cały Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2022 w Płocku 

Kto działa w Antyprzemocowej Sieci Kobiet

ask_logoAntyprzemocowa Sieć Kobiet (ASK) to inicjatywa kilkudziesięciu kobiet z całej Polski, organizatorek ogólnoświatowej akcji One Billion Rising (OBR)/ Nazywam się Miliard Poland, która w Polsce i na świecie organizowana jest od 2013 roku.

W 2014 roku spotkałyśmy się w Feminotece, by podsumować nasze działania i zastanowić się co dalej zrobić z energią, która pojawiła się podczas organizowania OBR. Byłyśmy jednomyślne – chcemy stać się antyprzemocowymi ekspertkami i lokalnie działać przeciwko przemocy wobec kobiet. Tak narodził się pomysł na ASK, stwierdziłyśmy bowiem, że właśnie we wspólnym działaniu jest nasza siła. No i poszłyśmy za ciosem – złożyłyśmy projekt na grant do programu „Obywatele dla Demokracji” finansowanego z funduszy EOG i otrzymałyśmy dofinansowanie!

Ale, jak to w życiu, po drodze zdarzają się rzeczy nieprzewidziane w projekcie, a wymagające reakcji. Tak stało się w przypadku Pani Aleksandry, tłumaczki, brutalnie zgwałconej przez ratowników medycznych podczas wyjazdu służbowego, której nie pomogły instytucje do tego zobowiązane, a gwałciciele dostali wyroki w zawieszeniu. Podjęłyśmy decyzję, że reagujemy. Przygotowałyśmy petycję i zorganizowałyśmy akcję protestacyjną w Elblągu, na którą przyjechało ponad 100 osób (tu relacja z akcji). Potem ruszyłyśmy do Drewnowa, małej wsi na północy Polski, gdzie mąż, który dostał karę w zawieszeniu za przemoc domową, zamordował swoją żonę. O akcji piszemy tutaj.

Zorganizowałyśmy tę akcję, bo ASK powstała m.in. właśnie po to, by w sytuacji, kiedy kobiety doznające przemocy nie otrzymują należnego wsparcia i pomocy, reagować lokalnie, tam gdzie nie zadziałały instytucje. Naszym marzeniem jest opleść antyprzemocową siecią całą Polskę.

Jeśli twoja grupa lub organizacja chce działać razem z nami – zapraszamy do przyłączenia się do Sieci!

Jak można to zrobić?

1. Przeczytaj STATUT ANTYPRZEMOCOWEJ SIECI KOBIET

2. Jeśli spełniasz wymogi zawarte w statucie, na adres [email protected] wyślij prośbę o dołączenie do Sieci wraz z rekomendacjami.

3. Decyzję o przyłączeniu nowej grupy lub/i organizacji do ASK podejmują wszystkie członkinie w ciągu tygodnia od przesłania zgłoszenia, o czym poinformujemy drogą mailową.

Działaniem ASK koordynuje Fundacja Feminoteka. Poniżej przedstawiamy organizacje, które dołączyły do Sieci:

IIask

 1. BIAŁYSTOK: Podlaskie Stowarzyszenie Właścicielek Firm Klub Kobiet Biznesu działa od2004 roku. Jest organizacją skupiającą właścicielki firm, współwłaścicielki, kobiety zarządzające działami gospodarki bądź zasobami ludzkimi. Pasją tych kobiet jest przedsiębiorczość, rozwój zawodowy, osobisty oraz działania na rzecz środowiska lokalnego, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz kobiet. Celem Stowarzyszenia jest integracja środowiska kobiet, wspieranie wszelkiej aktywności kobiet w biznesie, życiu publicznym, społecznym i prywatnym a także prowadzenie działań edukacyjnych wśród młodzieży promujących przedsiębiorczość, uczenie postaw zwalczających wszelkie objawy przemocy wśród kobiet.
 2. BIELSKO-BIAŁA: Fundacja Pozytywnych Zmian organizacja antyprzemocowa i strażnicza, która powstała w 2012 roku w Bielsku-Białej z inicjatywy Anny Chęć i Aliny Kuli. Celem Fundacji jest budowa społeczeństwa obywatelskiego wolnego od przemocy, opartego na równości kobiet i mężczyzn. Najważniejszymi wartościami Fundacji są równość, różnorodność i szacunek. pozytywnezmiany.org
 3. BYDGOSZCZ: Nieformalna Grupa Inicjatywna z Bydgoszczy zawiązała się w 2013 r. po happeningu, który odbył się w ramach akcji One Billion Rising. Działamy na rzecz równości kobiet i mężczyzn, przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na różne przesłanki oraz praw człowieka. Organizujemy debaty, warsztaty, festiwale i happeningi oraz wspieramy inne wydarzenia promujące wyżej wymienione idee.
 4. GŁOGÓW: Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie od 17 lat zajmuje się pomocom dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, doświadczającym przemocy. Główne działania prowadzone w codziennej pracy to: interwencja, profilaktyka, terapia ofiar przemocy, dzieci krzywdzonych oraz organizowanie kampanii społecznych z tego zakresu. W Stowarzyszeniu funkcjonuje bezpłatna pomoc prawna, psychologiczna i pedagogiczna. Zespół tworzą wykwalifikowani psycholodzy, terapeuci, prawnicy, pedagodzy, socjoterapeuci. Stowarzyszenie również prowadzi szeroką rozwiniętą działalność edukacyjną dla dzieci, młodzieży, rodziców oraz grup zawodowych głównie z zakresu przeciwdziałania przemocy, edukacji o prawach człowieka i prawach dziecka czy mowie nienawiści. Od 2014 roku Stowarzyszenie organizuje akcję One Billion Rising w Głogowie.
 5. KONIN: Stowarzyszenie Koniński Kongres Kobiet działa od 2013 roku. Zorganizowałyśmy 3 Konińskie Kongresy Kobiet na których zawsze był panel poruszający tematykę przeciwdziałania wobec przemocy. Trzy razy zorganizowałyśmy One Bilion Rising, w których co roku uczestniczyło około 100 osób. W maju 2013 czynnie uczestniczyłyśmy w ogólnopolskiej akcji zbierania podpisów pod petycją jak najszybszej ratyfikacji Konwencji przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Razem z nieformalną grupą zorganizowałyśmy w ramach projektu dwa szkolenia z Wendo, za które zostałyśmy uhonorowane nagrodą-statuetką z PISOP, za lokalne działania.
 6. KOSZALIN:  Fundacja Edukacja – Równość – Aktywność – Dialog – ERA DIALOGU posiada doświadczenie projektowe.  na rzecz  partnerstwa i rozwoju ekonomii społecznej.  Fundacja prowadzi działania związane z przeciwdziałaniem przemocy ze względu na płeć, współorganizując tzw. kawiarnie obywatelskie ,  debaty oksfordzkie czy konferencje. Ponadto zajmuje się szeroko pojętymi działaniami związanymi z wyrównaniem szans kobiet  i mężczyzn, przeciwdziałaniem używania mowy nienawiści w przestrzeni publicznej, dyskryminacji ze względu na płeć, wiek czy orientację seksualną. Skupiamy się na edukacji młodzieży , wprowadzając debaty oksfordzkie do szkół. Jesteśmy współorganizatorami Regionalnego kongresu Kobiet w Koszalinie oraz One Billion Rising. Skupia się na edukacji młodzieży, wprowadzając debaty oksfordzkie do szkół.
 7. KRAKÓW: Fundacja Machina Fotografika –  od 9 lat wzmacnia zmiany społeczne, inspiruje kobiety i mężczyzn przez działania rozwojowe i artystyczne aby w pełni i na równych prawach uczestniczyły/li w różnych sferach życia. Organizuje: szkolenia, warsztaty, doradztwo inspiracyjne dla kobiet, wykłady o sztuce, spotkania z artystkami?ami, wernisaże, warsztaty samoobrony, pokazy filmów. Koordynuje krakowską akcję Nazywam się Miliard/One Billion Rising. Prowadzi działalność wydawniczą, realizuje fotograficzne sesje, w której moda jest narzędziem przekazu istotnych treści społecznych.  Realizowany od 2012 roku projekt „440 km po zmianę” to największe osiągnięcie fundacji. Idąc 440 km brzegiem Bałtyku wspierają kobiety z niepełnosprawnością ruchu, zmieniają polskie plaże tak, aby były dostępne dla wszystkich, spełniamy podróżnicze marzenia, inspirujemy do zmiany. Co roku dzięki tej podróży pomagają jednej kobiecie spełnić jej marzenie o samodzielnym poruszaniu się poprzez przekazanie protezy lub wózka oraz poprzez zapewnienie wsparcia psychologicznego.
 8. LUBLIN: Stowarzyszenie Homo Faber – organizacja skupiająca ludzi troszczących się o przestrzeganie Praw Człowieka. Jej wizją jest Lublin, w którym każdy człowiek czuje się wolny i bezpieczny, w pełni korzysta ze swoich praw bez względu na płeć, stopień sprawności, pochodzenie narodowe i etniczne, „rasę”, kolor skóry, orientację psychoseksualną, przekonania religijne, światopogląd, opinie polityczne, majątek, wiek lub jakąkolwiek inną cechę. Bierze udział w akcji OBR od 2016 roku.
 9. ŁÓDŹ:  Stowarzyszenie Łódzki Kongres Kobiet powstało w czerwcu 2014 roku, kiedy nieformalna grupa kobiet i mężczyzn, współpracująca ze sobą od dłuższego czasu, postanowiła sformalizować działania. Główne zadania stowarzyszenia to zapobieganie i przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji, propagowanie idei równych szans, oraz działania na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn.
 10. ŁÓDŹ: Fundacja EDUKABE – jej misją jest wspieranie społeczno –moralnej odpowiedzialności osób związanych z różnymi środowiskami i grupami wiekowymi w podejmowaniu skutecznych działań minimalizujących zjawiska nacechowane brakiem tolerancji oraz szeroko rozumianej przemocy: fizycznej, psychicznej, seksualnej i internetowej, w tym również rzadko dostrzeganego zjawiska tak zwanej „łagodnej przemocy”. Istotnym działaniem, jakie podejmuje fundacja  jest także wzbogacenie wiedzy zainteresowanych osób z zakresu etapowości rozwijania kluczowych umiejętności poznawczych, związanych z rozwojem człowieka, jak również kreowanie zróżnicowanych oddziaływań o charakterze terapeutycznym i profilaktycznym, wskazujących na nieharmonijny rozwój dziecka, a także działań wspierających jego mocne strony. www.edukabe.pl
 11. OLSZTYN: fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” powstała w 2004 roku i od tego czasu prowadzi Ośrodek Prawno-Mediacyjny, w którym można skorzystać z porad prawnych, obywatelskich, mediacji, socjoterapii. Prowadzimy również zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla kobiet, warsztaty rozwojowe. Podejmujemy działania w obszarze przeciw działania dyskryminacji, przemocy wobec kobiet. Zapraszamy na naszą stronę www.fika.pl.
 12. OPOLE/OCHODZE: Stowarzyszenie Manufaktura Inicjatyw Różnorodnych-MIR powstało wiosną 2016, aby sformalizować działania nieformalnej grupy kobiet. Główne cele organizacji to przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy, w szczególności ze względu na płeć.Ochrona praw człowieka i swobód obywatelskich.Edukacja antydyskryminacyjna, upowszechnianie i ochrona praw kobiet, działalność na rzecz równych praw, eliminowanie stereotypów związanych z płcią, wspieranie emancypacji osób należących do grup marginalizowanych oraz represjonowanych. Od 2015 bierze udział w akcji Nazywam się Milirad/One Billion Rising Poland  oraz Kampanii 16 Dni Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć.  Stowarzyszenie MIR
 13. PŁOCK: Grupa nieformalna „One Billion Rising Płock” została powołana w 2015 roku do organizacji akcji przeciwko przemocy wobec kobiet One Bilion Rising/Nazywam się Miliard Płock, która odbywa się w Płocku od 2014 roku. Jest partnerką projektu Antyprzemocowa Sieć Kobiet – ASK, w ramach którego działa lokalnie na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Celem działań grupy są rozwój i integracja kobiet (zaangażowana m.in. w projekt Klub Przedsiębiorczych Kobiet), przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, edukacja i aktywizacja społeczności lokalnej.
 14. RUDA ŚLĄSKA: Grupa Nieformalna „EWA zaprasza” powstała z inicjatywy kobiet działających na rzecz seniorów, organizujących cykliczne spotkania z mieszkańcami Rudy Śląskiej. Głównym celem działania grupy jest aktywizacja społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem integracji środowisk kobiecych na Śląsku. Jest partnerką projektu Antyprzemocowa Sieć Kobiet – ASK, w ramach którego działa na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Organizuje akcje One Billion Rising – Nazywam Się Miliard.
 15. RZESZÓW: Stowarzyszenie na rzecz Kobiet „VICTORIA” – główny cel stowarzyszenia to niesienie pomocy bezrobotnym kobietom z regionu Podkarpacia. Organizacja koncentruje swoje działania wokół problemów osób bezrobotnych (w tym długotrwale bezrobotnych) pozostających w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej brakiem zatrudnienia. Podejmowane działania mają na celu skuteczny powrót kobiet na rynek pracy po przerwach spowodowanych opieką nad dziećmi lub osobami zależnymi oraz pomaganiem w nabyciu nowych kluczowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Istotną z punktu widzenia Stowarzyszenia jest działalność na rzecz usamodzielniania się, nabycia wiary w siebie, pewności w poruszaniu się po rynku pracy, nabycia umiejętności w poszukiwaniu, zdobyciu i utrzymaniu pracy przez kobiety z różnych środowisk, o zróżnicowanym statusie zawodowym i w różnym wieku. Ze względu na trudną sytuację w jakiej znajdują się beneficjentki organizacji, Stowarzyszenie funkcjonuje jako grupa wsparcia – stara się stworzyć kobietom możliwość wspólnego przebywania, dzielenia się doświadczeniem oraz odkrywania swoich umiejętności. Poprzez działalność szkoleniową oraz informacyjną nasze Stowarzyszenie zajmuje się przeciwdziałaniem szeroko pojętej dyskryminacji kobiet w życiu społecznym i zawodowym.
 16. RZESZÓW: Fundacji Prawnikon działa od 2013 roku, prowadzi działalność o profilu prawno-szkoleniowo-edukacyjnym. Pomaga osobom ubogim/samotnym rodzicom/niepełnosprawnym przez udzielanie bezpłatnych porad prawnych. Dodatkowo nasze porady prawne są wspierane przez usługi psychologiczne oraz współpracę z prawnikami/prawniczkami. Fundacja czynnie i wolontarystycznie angażuje się w liczne działania antyprzemocowe. Nasza główna działalność polega na pomocy prawnej udzielanej kobietom doświadczającym przemocy w rodzinie/domowej  i samotnym matkom.
 17. SZCZECIN:  Grupa osób skupiona wokół inicjatyw Kongresu Kobiet i Fundacji CZAS DIALOGU. One Biliong Rising organizuje od samego początku tej inicjatywy dodatkowo wspierajac to wydarzenie m.in. Debatą Feministów i programami antydyskryminacyjnymi. Organizowane są wydarzenia uwzględniające perspektywę równości kobiet i mężczyzn, związaną z partycypacją obywatelską i respektowaniem praw człowieka. Cyklicznie są kampanie One Bilion Rising, Regionalne Kongresy Kobiet, Rejsy Kobiet NawiGracje, działania międzykulturowe m.in. Przeglądy Filmów Tureckich. Fundacja organizuje spotkania autorskie, debaty, konferencje i warsztaty antydyskryminacyjne, antyprzemocowe, równościowe w szczególności w zakresie rynku pracy. Fundacja wspiera obecnie działania na rzecz uchodźców a jej członkinie działają wolontarystycznie dla uchodźców w Niemczech. Fundacja ma doświadczenie projektowe m.in. realizuje projekt ŚWIETLIKI w obszarze animacji społecznej społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.
 18. TARNÓW:   One Billion Rising Tarnów Grupa Nieformalna została powołana na okoliczność zorganizowania Akcji OBR w roku 2013 w Tarnowie. Skupia w swoich szeregach organizacje  oraz osoby indywidualne. Oprócz zaangażowania się w coroczną akcję Nazywam się Miliard grupa i jej członkinie i członkowie od kilku lat aktywnie działają na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Współtworzą i realizują programy z zakresu przeciwdziałania wykluczeniom, na rzecz równouprawnienia, przeciwdziałania przemocy, oraz obrony praw obywatelskich. Obecnie grupa współpracuje z organizacjami NGO z terenu całej Polski: Kongres Kobiet, Fundacja Feminoteka, Antyprzemocowa Sieć Kobiet, Amnesty International, Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Stowarzyszenie Miasta w Internecie.
 19. WAŁBRZYCH:  Fundacja Kobiety Zmieniają Świat powstała w Wałbrzychu w 2012 r. Działalność Fundacji stanowi kontynuację wcześniejszych spotkań kobiecych w ramach klubu Biznes na Obcasach. Inicjatorką i prezeską jest Barbara Żurakowska. Celem Fundacji jest integrowanie środowiska kobiet Wałbrzycha, okolic i innych miast. Ponadto inicjowanie i wspieranie działań w zakresie profilaktyki niedostosowania społecznego,przemocy, edukacji, zdrowia.Fundacja prowadzi szkolenia w zakresie samorozwoju, profilaktyki zdrowotnej, rozwiązywania konfliktów i mediacji. Członkinie corocznie biorą udział w akcji One Billion Rising.
 20. WARSZAWA: Fundacja Feminoteka – działa od 2005 roku. Działa na rzecz likwidacji dyskryminacji ze względu na płeć we wszystkich sferach życia społecznego, publicznego i kulturalnego. Prowadzi szkolenia, warsztaty, organizuje spotkania, wydaje książki. Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i dziewcząt jest dla fundacji priorytetowym działaniem. Realizujemy projekty dotyczące przeciwdziałania przemocy zarówno w mieście, jak i na wsi, w szkole i w pracy. Zainicjowała i koordynuje w Polsce międzynarodową akcję One Billion Rising/ Nazywam się Miliard.
 21. WROCŁAW: Fundacja na Rzecz Równości powstała z inicjatywy grupy osób, którym bliska jest idea propagowania zasad równouprawnienia i feminizmu. Głównym celem, od momentu powstania Fundacji, czyli od maja 2010 roku, jest podejmowanie skutecznych działań sprzeciwiających się przemocy wobec kobiet oraz zapewniających ochronę ich praw i wolności. Zespół ekspertek prowadzi bezpośrednie wsparcie dla osób pokrzywdzonych w formie konsultacji prawnych i psychologicznych. Fundacja włącza się w nowatorskie formy aktywności mające na celu zwiększanie świadomości społecznej w zakresie zjawiska dyskryminacji kobiet i innych grup społecznych. Inicjuje i organizuje międzynarodową akcję „Nazywam się Miliard – One Billion Rising” we Wrocławiu. Prowadzi równoległe działania edukacyjne w zakresie przepisów obowiązującego prawa i sposobów jego stosowania. Lobbuje tworzenie, wdrażanie i promowanie praktyk mających na celu doskonalenie procedur postępowania w sprawach związanych ze zjawiskiem dyskryminacji i przemocy.
 22. ZIELONA GÓRA: Lubuskie Stowarzyszenie na rzecz Kobiet „BABA” – to organizacja pozarządowa z 16-letnim stażem, pracująca  na rzecz partycypacji i reprezentacji kobiet w demokracji i społeczeństwie obywatelskim, przeciwdziałająca dyskryminacji kobiet oraz przemocy wobec nich. BABA wydaje bezpłatne informatory prawne i medyczne dla kobiet, osób pokrzywdzonych przestępstwem i przemocą oraz dla osób pomagających kobietom. Organizuje wykłady, szkolenia, warsztaty, konferencje (także naukowe), grupy wsparcia i grupy samopomocowe. Uczestniczy w inicjatywach, akcjach i kooperatywach promujących kobiety bądź zwracającym uwagę na ich problemy ogólnopolskich i międzynarodowych. Udziela bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej i psychoterapeutycznej, prowadzi Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem i Przemocą, zapobiega wtórnej wiktymizacji, wspiera włączenie społeczne osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem.  Prowadzi coaching i doradztwo zawodowe. Edukuje dzieci, młodzież i dorosłych w zakresie polskiego prawa. Szkoli  pedagogów, pracowników opieki społecznej, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Opiekuje się stażystami i praktykantami. Reprezentuje trzeci sektor w gremiach decyzyjnych. www.baba.org.pl

Nowy koszaliński program antyprzemocowy uwzględnia perspektywę płci!


koszalinTo dzięki działaniom organizacji skupionych w Antyprzemocowej Sieci Kobiet koordynowanej przez Feminotekę i realizujących przez ostatnie półtora roku projekt o tej samej nazwie – w koszalińskim programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2016-2020 znalazły się zapisy uwzględniające kwestie dotyczące przemocy wobec kobiet! Koszalińską organizacją, która zabiegała o to, by zmiany te weszły do programu jest  Fundacja Edukacja – Równość – Aktywność – Dialog – ERA DIALOGU.

Z przeprowadzonego w 2015 roku w ramach projektu Antyprzemocowa Sieć Kobiet monitoringu ponad 300 lokalnych programów antyprzemocwych wynikało m.in., że ponad 90% z  nich nie definiowało poszczególnych rodzajów przemocy z uwzględnieniem kategorii płci; w ponad połowie analizowanych programów nie było zawartej  informacji, że przemocy najczęściej doświadczają kobiety. Tylko w jednym z analizowanych programów znalazł się zapis wprost odwołujący się do faktu, że stereotypy płciowe mają wpływ na przemoc wobec kobiet z próbą wyjaśnienia tego zjawiska. Tylko w jednym  z badanych programów można było znaleźć szczegółową analizę problemu przemocy ze względu na płeć połączoną z danymi statystycznymi z podziałem na płeć i przywołaniem specjalistycznych analiz. Brakowało także działań skierowanych do kobiet – grupy najbardziej narażonej na przemoc i najczęściej jej doświadczającej, a także współpracy z organizacjami specjalizującymi się w działaniach skierowanych  do kobiet i równościowych.

W ramach projektu w całej Polsce organizowałyśmy debaty, by przekonać decydentów do tego, by perspektywa płci została uwzględniona w lokalnych programach przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ponieważ takie działania są  bardziej skuteczne.

Oto pierwsze efekty naszych działań! Koszaliński program uwzględnił wiele z przygotowanych rekomendacji.

Oto najważniejsze informacje zawarte w programie uwzględniające rekomendacje Antyprzemocowej Sieci Kobiet:

 • W lokalnej diagnozie zjawiska przemocy w rodzinie zauważono, że „90% osób doznających przemocy to kobiety, a blisko 90% osób stosujących przemoc – to mężczyźni”. W programie zawarto także deklarację, że „program nie wyklucza żadnej płci, jednakże ilość działań skierowana do konkretnej płci wynikać będzie wprost ze skali problemu”. Program zakłada m.in. promowanie postaw równościowych w odniesieniu do kobiet i mężczyzn
 • W dokumentach prawnych, na których opiera się przygotowany czteroletni program uwzględniono Konwencję Rady Europy o Zapobieganiu i Zwalczaniu Przemocy wobec Kobiet i Przemocy Domowej ratyfikowanej przez Polskę w 2015 roku, a także  Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet z 1979 roku,  Deklarację o Eliminacji Przemocy wobec Kobiet ONZ z 1993 roku, Rekomendacje Rady Europy 1450 (2000) dotycząca przemocy wobec kobiet w Europie, Rekomendacje Komitetu Ministrów Rady Europy Rec. (2002)5 w sprawie ochrony kobiet przed przemocą z 30 kwietnia 2002 roku,
 • W opisie czynników mających wpływ na przemoc w rodzinie uwzględniono normy społeczne i kulturowe. W programie czytamy „Przez wieki istniało silne społeczne przyzwolenie na stosowanie przemocy wobec najbliższych, w szczególności wobec kobiet i dzieci. Niestety nadal w wielu środowiskach to zjawisko znajduje odzwierciedlenie w obyczajach – przekonaniach związanych z rolą mężczyzny w rodzinie („pan i władca”), a także społecznej akceptacji stosowania kar cielesnych. Ma to związek z wciąż funkcjonującymi stereotypami dotyczącymi zachowania kobiet i mężczyzn, ich roli w rodzinie oraz roli w społeczeństwie.
 • Rozdział 3. Programu nosi tytuł „Przemoc a płeć”, w którym zostało opisane zjawisko przemocy wobec kobiet i podkreślono, że kobiety są grupą najbardziej narażoną na przemoc i najczęściej jej doznającą.
 • Wszelkie dane statystyczne uwzględniają zmienną „płeć” – tak osób doznających przemocy jak i sprawców.
 • W zaplanowanych działaniach przewidziano konkretne działania uwzględniające kobiety:
  – współpracę instytucji i służb zaangażowanych  w przeciwdziałanie przemocy  w rodzinie z organizacjami pozarządowymi specjalizującymi się w działaniach skierowanych  do kobiet i równościowych
  – Realizację zajęć edukacyjnych oraz organizowanie  i prowadzenie spotkań grup terapeutycznych i wsparcia  dla kobiet dotkniętych  lub zagrożonych przemocą  w rodzinie.

TU: WYNIKI MONITORINGU PROGRAMÓW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Z PERSPEKTYWY PŁCI (prezentacja PowerPoint)

TU: REKOMENDACJE ANTYPRZEMOCOWEJ SIECI KOBIET WYNIKAJĄCE Z MONITORINGU (plik pdf)

ASK to inicjatywa kilkudziesięciu kobiet z całej Polski, organizatorek akcji One Billion Rising/ Nazywam się Miliard Poland. W 2015 roku przeprowadziłyśmy analizę niemal 400 lokalnych programów antyprzemocowych z perspektywy płci, organizowałyśmy debaty, szkolenia, konferencje i akcje, zabiegając o to, by rekomendacje wynikające z monitoringu, zostały uwzględnione w lokalnych programach antyprzemocowych, by perspektywa płci oraz problem przemocy wobec kobiet został włączony do lokalnych działań po to, by lepiej przeciwdziałać zjawisku przemocy. 

Chcesz dołączyć do ASK? Kliknij TUTAJ

Lokalnie przeciw przemocy Wielkopolska – relacja z debaty w Poznaniu

W debacie zorganizowanej 25 kwietnia 2016 roku przez Stowarzyszenie Kobiet „Konsola”, partnerki projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet” realizowanego przez fundację Feminoteka wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta Poznania, Wydziału Zdrowia i polityki społecznej, Gabinetu prezydenta, przedstawiciele Regionalnego ośrodka pomocy społecznej, przedstawiciele rad osiedla i organizacji pozarządowych. Debatę objął patronatem Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania

Konferencja była podzielona na dwie części. Podczas pierwszej zostały przedstawione wyniki monitoringu lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w całej Polsce oraz poszczególnych programów z Wielkopolski.  Raport z badań dotyczących przemocy w szkole przedstawiła dr Iwona Chmura-Rutkowska. Anna Kozyra przedstawiła opracowanie poświęcone problemom i szansom zespołów interdyscyplinarnych.

W części drugiej debaty uczestnicy i uczestniczki debaty zastanawiali się, co można zrobić, by skuteczniej przeciwdziałać przemocy. Z części dyskusyjnej powstała lista rekomendowanych działań i potrzeb:

 • Brak środków na finansowanie interwencji i prewencji (zarówno dla ofiar, sprawców, jak i osób najbliższych) – konieczne jest zapewnienie środków na działania antyprzemocowe w budżecie miasta.
 • Stworzenie bazy o ofercie interwencyjnej, pomocowej i terapeutycznej w województwie (zarówno dla ofiar, sprawców, jak i osób najbliższych). Potrzebują tego osoby pierwszego kontaktu (sąsiedzi, kadra szkoły, osoby w służbie zdrowia, funkcjonariusze_ki) – stworzenie zintegrowanego, międzyresortowego informatora dostępnego na stronach www miasta i w instytucjach pomocowych, edukacyjnych, itp.
 • Zwiększenie liczby miejsc i instytucji, w których pracuje się ze sprawcami przemocy.
 • Koordynacja działań i projektów realizowanych przez różne instytucje rządowe i pozarządowe.
 • Wsparcie merytoryczne i zwiększenie świadomości i wrażliwości kadry zarządzającej w różnych instytucjach (przedszkola, szkoły, służba zdrowia, policja, kuratoria oświaty, ośrodki pomocy)
 • Opracowanie i upowszechnienie standardów i gotowych prostych instrukcji (procedur) reagowania na przemoc – dla pracowników oświaty, służby zdrowia, funkcjonariuszy policji, pracowników społecznych
 • Zsieciowanie osób zainteresowanych pracą na rzecz powyższych zmian.
 • Podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia powyższych działań – na poziomie miasta koordynowałby Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.

Jednym z wniosków płynących z debaty było stworzenie programu pilotażowego, by wejść z antyprzemocowymi działaniami na poziom rad osiedlowych, by trafiły one jak najbliżej osób potrzebujących.

Debata odbyła się w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet” prowadzonego przez fundację Feminoteka wraz z 15 partnerkami z całego kraju  z programu Obywatele dla Demokracji współfinansowanego z Funduszy EOG. 

banernorweskie_batory

 

 

 

 

Lokalne programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie a perspektywa płci. Raport. Wzorcowy program

okladka_nawwwLokalne programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie a perspektywa płci. Raport. Wzorcowy program.

Fundacja Feminoteka, Warszawa 2016

Redakcja: Joanna Piotrowska

Osoby doznające przemocy najczęściej oczekują od systemu wsparcia konkretnej zmiany swojej sytuacji. Ich poczucie bezpieczeństwa, a także faktyczne zapewnienie bezpieczeństwa zależne jest również od tego, jaką rangę w hierarchii problemów społecznych będzie miała przemoc wobec kobiet oraz równouprawnienie kobiet i mężczyzn. Bez nazwania rzeczy po imieniu i pokazania faktycznego źródła problemów nie da się zbudować skutecznego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. To, w jaki sposób dana gmina tworzy swój lokalny program, w jaki sposób korzysta i zarządza swoimi zasobami oraz w jaki sposób postrzega swoją rolę w kształtowaniu postaw i świadomości mieszkańców, jest decydujące dla sposobu wykonywania obowiązków przez przedstawicieli poszczególnych służb i podmiotów zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Projekt zrealizowany przez Feminotekę daje szansę na zapewnienie wysokiego standardu planowania działań na szczeblu lokalnym. Jego zapewnienie osobom doznającym przemocy jest nie tylko obowiązkiem, ale i szansą na zmianę struktury zjawiska przemocy i zwiększenie ochrony osób zagrożonych przemocą.

– Grzegorz Wrona

Spis treści

1. O Antyprzemocowej Sieci Kobiet
2. Wzorcowy program jako szansa na zapewnienie wysokiego standardu planowania działań na szczeblu lokalnym
– Grzegorz Wrona
3. Dlaczego przemoc z uwzględnieniem perspektywy płci? – Joanna Piotrowska
4. Wyniki badań lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie z perspektywy płci – partnerki projektu
5. Rekomendacje – partnerki projektu
6. Wzorcowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na szczeblu lokalnym z uwzględnieniem perspektywy płci – partnerki projektu
7. Dobre praktyki na poziomie lokalnym – Joanna Piotrowska
8. Kto działa w Antyprzemocowej Sieci Kobiet– ASK i jak się do nas przyłączyć

Publikacja do pobrania w pliku pdf 

Tarnów – O przemocy bez stereotypów – relacja z debaty

„O przemocy bez stereotypów – przemoc ma płeć” pod taką nazwą odbyła się 26 kwietnia debata w Tarnowie. Celem spotkania było przedstawienie wyników ogólnopolskiego monitoringu programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wojewódzkich, powiatowych i gminnych) z perspektywy płci oraz omówienie ich w kontekście wypracowania rekomendacji na przyszłość. Monitoring prowadziła grupa Partnerek ASK – Antyprzemocowa Sieć Kobiet.

W spotkaniu w Tarnowie wzięły udział zaproszone osoby zajmujące się na co dzień problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przestawicie MOPSu pani dyrektor i  pracownice socjalne, urzędnicy miejscy, strażnicy miejscy i policja z wydziału zapobiegania przemocy w rodzinie. W debacie wzięło udział 15 osób.

W czasie spotkania w  Agnieszka Biedroń ze Stowarzyszenia Kropla Słońca zaprezentowała idee ASK,  historię działań realizowanych od 2013 roku w Tarnowie w ramach ogólnoświatowej Akcji  One Billion Rising, działania przeciwprzemocowe organizowane lokalnie . W panelu eksperckim wzięła udział Anna Chęć – ekspertka ds. przeciwdziałania przemocy, Fundacja Pozytywnych Zmian.

Punktem zasadniczym debaty było przedstawienie wyników ogólnopolskiego monitoringu programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które przedstawiła Partnerka ASK, koordynatorka corocznych Akcji One Billion Rising w Tarnowie Anna Burda.

Podczas prezentacji padło stwierdzenie że:

 1. W większości programach przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc nie ma płci.
 2. Brakuje odpowiednio przeprowadzonej diagnozy uwzględniającej obszar geograficzny oraz wyciągającej wnioski z działań prowadzonych w poprzednich latach.
 3. W programach brakuje dobrze zaplanowanych działań o charakterze profilaktycznym uwzględniających różne grupy osób: kobiety, mężczyzn, chłopców, dziewczęta, osoby starsze, osoby z niepełnosprawnością.
 4. Zwrócono uwagę, na to, że większość programów przeciwdziałania przemocy nie jest konsultowanych.
 5. Wielokrotnie przytoczone zostały statystyki mówiące o tym, że to kobiety i dziewczęta częściej doświadczają przemocy.
 6. Zwrócono uwagę na brak działań skierowanych do sprawców przemocy, w większości mężczyzn.
 7. Zwrócono uwagę na nieskuteczność działań jednostek służb publicznych (policja, sąd) co zniechęca kobiety do zgłaszania przemocy na policję. Jako przykład podano m.in. wyroki w zawieszeniu dla gwałcicieli.
 8. Zwrócono także uwagę na konieczność pisania programów w sposób „projektowy”, czyli z bardzo jasnym określeniem celów, zadań i kompetencji, metod monitoringu i ewaluacji, z podanymi wskaźnikami liczbowymi i danymi jakościowymi, zakresem odpowiedzialności różnych służb i osób oraz precyzyjnego budżetowania działań ze wskazaniem sposobów na pozyskanie brakujących funduszy.
 9. Padła także propozycja wdrażania programów na krótsze okresy czasu t.j. 1-2 lata, przeprowadzanie konsultacji i współpraca z organizacjami trzeciego sektora zwłaszcza z  organizacjami o charakterze kobiecym i równościowym.

W trakcie dyskusji, która wzbudziła wiele emocji, udział wzięły przedstawicielki Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Straży Miejskiej, Urzędu Miasta oraz działaczki z organizacji pozarządowych, wyciągnięto wnioski, że przy pisaniu następnych programów  będzie uwzględniona konkluzja z pracy badaczek ASK.

W Tarnowie jest już nowy projekt Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2016/2020 i będą  uwzględnione sugestie i wnioski z monitoringu. Przedstawiciele instytucji będące obecne na Debacie wyraziły pełną gotowość do współpracy, co jest bardzo pocieszające.

Debata odbyła się w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet” prowadzonego przez fundację Feminoteka wraz z 15 partnerkami z całego kraju  z programu Obywatele dla Demokracji współfinansowanego z Funduszy EOG.

banernorweskie_batory

 

 

Szczecin – brak organizacji zajmujących się przemocą wobec kobiet – relacja z debaty w Szczecinie

Przeszkodą stojącą za włączaniem organizacji zajmujących się kwestiami równościowymi, obywatelskimi, związanymi z przeciwdziałaniem przemocy  do Zespołów Interdyscyplinarnych i działań przeciwprzemocowych jest brak w znakomitej części gmin organizacji zajmujących się tą problematyką.  W związku z tym rolę tę przejmują organizacje kościelne – to jedna z uwag, która pojawiła się podczas debaty 21.04.2016 w Szczecinie w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet”, którego Fundacja CZAS DIALOGU jest partnerką.

Fundacja CZAS DIALOGU, jako partner lokalny zorganizowała spotkanie grupy eksperckiej pt. „Raport-monitoring lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie – rekomendacje i nowe strategie”. Na spotkaniu przedstawione zostały efekty projektu w postaci wyników badań lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W spotkaniu  udział wzięli m.in. posłanka Magdalena Kochan zajmująca się w Parlamencie Europejskim kwestiami związanymi z przemocą, rodzinami zastępczymi, kwestiami społecznymi, a także przedstawiciele Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego: dyrektorka Anna Nowak wraz z pracownikami; pełnomocnik marszałka ds. uzależnień Krzysztof Faliński, dyrektorka Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli p. Urszula Pańka, przedstawiciel Antyprzemocowej Sieci Mężczyzn i ekspert ds. równościowej edukacji – Piotr Lachowicz, naukowcy z Instytutu Socjologii US prowadzący badania regionalne związane z sytuacją kobiet – dr Albert Terelak i dr Sebastian Kołodziejczyk, zastępca  dyrektora  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Jacek CerebieżTarabicki, Jerzy Wójtowicz – przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie zajmująca się kwestiami związanymi z opracowywaniem strategii działania – Katarzyna Kichcińska, a także dyrektorka Międzynarodowym Centrum Studiów i Spotkań im. Bonhoeffera od lat zajmująca się działaniami obywatelskimi  oraz przedstawicielki Fundacji Czas Dialogu – Bogna Czałczyńska, Jolanta Kuruoglu, Jolanta Tryszkiewicz.

Osobą prowadzącą i moderująca spotkanie była Bogna Czałczyńska, prezeska Fundacji Czas Dialogu. Obecna była wykonująca lokalne analizy programów Jolanta Kuruoglu. Wyniki raportu oraz ich omówienie przedstawiła dr Anita Kucharska Dziedzic, prezeska Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet BABA z Zielonej Góry, organizacji od 17. lat zajmującej się kwestiami przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.

Spotkanie miało charakter roboczy, wszelkie kwestie związane z przedstawionymi wynikami badań były poddawane dyskusji uwzględniającej perspektywę regionu Pomorza Zachodniego. Dyskusji poddano także metodologię badania, uwzględnianie w strategiach perspektywy kobiet, równościowy sposób przekazu w badanych strategiach oraz możliwości i problemy związane z monitorowaniem danych obejmujących różne obszary działania instytucji pomocowych (policja, MOPS/GOPS, prokuratury). Zastanawiano się nad skutecznym różnicowaniem w statystykach kwestii płci czy wieku sprawców i ofiar przemocy.  Dyskusji poddano także udział organizacji pozarządowych w Zespołach Interdyscyplinarnych oraz podczas konsultowania programów przeciwdziałania. Problemem jest brak w znakomitej części gmin organizacji zajmujących się kwestiami równościowymi, obywatelskimi, związanymi z przeciwdziałaniem przemocy etc.  W związku z tym rolę tą przejmują organizacje kościelne.  Spotkanie zakończyło się deklaracją dotycząca potrzeby zaprezentowania i przekazania wyników raportu bezpośrednio do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na Pomorzu Zachodnim. Wydział Współpracy Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie zadeklarował zorganizowanie konferencji dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z województwa zachodniopomorskiego, na którym przedstawione zostaną wyniki raportu.

Druga część seminarium miała charakter otwartego spotkania z przedstawicielkami organizacji pozarządowych i środowiska kobiet angażujących się w działania skierowane na antyprzemocowe kampanie społeczne, pomoc ofiarom przestępstw, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz kwestie związane z równością płci. Spotkanie moderowała Bogna Czałczyńska. Kwestie związane z raportem, wyniki badań oraz związane z nimi problemy przedstawiła dr Anita Kucharska-Dziedzic.

Poruszano kwestie związane ze współpracą środowisk kobiet, lokalnych organizacji kobiecych i równościowych oraz włączaniem się w kampanie społeczne wiązane z przemocą seksualną i Antyprzemocową Siecią Kobiet/Mężczyzn.

W wyniku dyskusji podjęto także decyzję o organizowaniu cyklicznych spotkań. S

Debata odbyła się w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet” prowadzonego przez fundację Feminoteka wraz z 15 partnerkami z całego kraju  z programu Obywatele dla Demokracji współfinansowanego z Funduszy EOG. 

banernorweskie_batory

Tarnów: O przemocy bez stereotypów – przemoc ma płeć

Grupa Nieformalna One Billion Rising Tarnów oraz Fundacja Feminoteka

zapraszają na debatę „O przemocy bez stereotypów – przemoc ma płeć”

26 kwietnia 2016, godz. 12.00

DESK, ul. Wałowa 16, Tarnów

W miesiącach lipiec-październik 2015 roku w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet” przeprowadzono badanie porównawcze lokalnych programów przeciwprzemocowych: 16 wojewódzkich, 81 powiatowych i 221 gminnych (łącznie 318 dokumentów). Podczas debaty zostaną zaprezentowane wyniki badań lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie z całej Polski oraz wypracowane rekomendacje do wzorcowego programu antyprzemocowego na szczeblu lokalnym.

Program debaty

12.00 – 12.15 Przedstawienie projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet” i idei ASK – Agnieszka Biedroń – Stowarzyszenie Kropla Słońca w Tarnowie.
12.15 – 12.30 Przedstawienie wyników monitoringu programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem wyników monitoringu lokalnego – Anna Burda,  One Billiion Rising, partneka ASK
w Tarnowie.
12.30 – 13.00 Wpływ stereotypów płciowych na stosowanie przemocy wobec kobiet. Dlaczego perspektywa płci w programach antyprzemocowych jest ważna? – Anna Chęć ekspertka – Fundacja Pozytywnych Zmian.
13.00 – 13.30 – Dyskusja
13.30 – 13.45 – Podsumowanie i zakończenie debaty.

Fot: Jacek Lisowski, Flickr

Debata odbywa się w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet” prowadzonego przez fundację Feminoteka wraz z 15 partnerkami z całego kraju  z programu Obywatele dla Demokracji współfinansowanego z Funduszy EOG. 

 banernorweskie_batory

O przemocy bez stereotypów. Lokalne rozwiązania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie relacja z debaty w Głogowie

20 kwietnia 2016  w Głogowie odbyła się debata dotycząca zagadnień przeciwdziałania przemocy domowej w ramach projektu Antyprzemocowa Sieć Kobiet, którego Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA jest partnerem.  Jednym z celów tego spotkania było wypracowania lokalnych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy.

Debata została zorganizowana pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta, wzięło w niej udział około 30 osób, przedstawicieli/lek instytucji i organizacji zajmujących się problematyką przemocy. Zaproszono także przedstawicieli Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy. W debacie uczestniczyła Bożena Kowalczykowska, Zastępca Prezydenta Głogowa oraz Beata Stachak –Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

W części wykładowej debaty zaprezentowano: zagadnienia teoretyczne związane ze zjawiskiem przemocy wobec kobiet (dr Joanna Cichla), omówiona została praca gminnego zespołu interdyscyplinarnego (Przewodnicząca zespołu Justyna Baczyńska) oraz   zaprezentowane zostały wyniki badań lokalnych programów przeciwdziałania przemocy domowej z całej Polski, w tym również głogowskiego gminnego  programu           (dr Anita Kucharska-Dziedzic, Stowarzyszenie „Baba”).

W części warsztatowej wypracowywano rekomendacje do prowadzenia lokalnej polityki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które powinny znaleźć się w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy.

Przy wypracowywaniu uwzględniono 5 obszarów tematycznych:

 1. przemoc wobec kobiet,
 2. krzywdzenie dzieci,
 3. współpraca instytucji i organizacji
 4. edukacja społeczna
 5. profilaktyka

Uczestnicy i uczestniczki debaty wskazywali, jakie zagadnienia powinny być realizowane we wskazanych obszarach, a co za tym idzie, co powinno znaleźć się w gminnym  programie przeciwdziałania przemocy na lata 2017-2021.

Poniżej zestawienie rekomendacji, jakie wnieśli uczestnicy debaty do planowanego programu:

Profilaktyka

 • Edukacja w szkołach podstawowych, gimnazjach, warsztaty, prelekcje dotyczące zjawiska przemocy
 • Zwiększenie działań na rzecz młodzieży (tworzenie grup młodzieżowych)
 • Edukacja dla kobiet mogących doświadczać przemocy
 • Współpraca, wymiana doświadczeń pomiędzy szkołami
 • Szkolenia dla szkół dotyczące zjawiska przemocy: rozpoznawanie, interwencja zasady postępowania
 • Informator o instytucjach pomocowych i aktualnej proponowanej ofercie
 • Szkoła dla rodziców i opiekunów ( zmiana formy i tematyki, oddziaływanie dla rodzin kierowanych przez sąd)
 • Kampanie społeczne mające na celu podniesienie świadomości osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy oraz innych osób

EDUKACJA SPOŁECZNA

 • Edukacja służby zdrowia- propozycja wspólnych szkoleń.
 • Podpisanie porozumień lokalnych w zakresie przeciwdziałania przemocy, np. ze służbą zdrowia
 • Kampanie społeczne, akcje profilaktyczne, spoty filmowe, oddziaływanie poprzez media społecznościowe  (przemoc ekonomiczna, zaniedbanie)
 • Debaty, edukacja w szkołach.
 • Informator o instytucjach pomocowych- jeden wspólny( aktualizowany raz w roku)
 • Łączenie edukacji z zakresu przeciwdziałania przemocy z obchodzeniem różnych dni- np. Dzień ojca, Dni Głogowa, W cieniu Kolegiaty, stoiska z informacjami o miejscach pomocy w sytuacji krzywdzenia
 • Informacje edukacyjne dla rodziców w dziennikach elektronicznych.
 • Spotkanie w celach edukacyjnych, zapraszanie do dyskusji, do wspólnych działań księży, lekarzy.
 • Wykorzystanie instytucji kościelnych do działań edukacyjnych

Temat: krzywdzenie dzieci.

 • zajęcia edukacyjne w szkołach na temat praw człowieka, praw dziecka
 • zajęcia edukacyjne o tematyce prawnej dla dzieci
 • szkolenia z zakresu kompetencji wychowawczych dla rodziców w żłobkach i przedszkolach
 • szkolenia kadry szkolnej, nie tylko pedagogicznej uwrażliwiające na zjawisko krzywdzenia dzieci i zasad postępowania w przypadku ujawnienia
 • kampanie społeczne
 • sprawna interwencja kryzysowa
 • psychiatra dziecięcy w mieście
 • oferta terapii rodzinnej
 • ujednolicona procedura interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dzieci
 • wykaz placówek pomocowych wraz z aktualną ofertą

Współpraca instytucji i organizacji.

 • Wykaz instytucji i organizacji z pełną informacją o możliwości kontaktu i współpracy.
 • Informacja o zakresie możliwej pomocy, form usługi jakie dana instytucja/organizacja może świadczyć na rzecz rodzin doświadczających przemocy.
 • Wyznaczenie osoby pierwszego kontaktu z instytucji/organizacji –koordynator, zakres kompetencji.
 • Skuteczny przepływ informacji pomiędzy instytucjami/organizacjami m.in. telefoniczny, emailowy.
 • Wspólne spotkania przedstawicieli instytucji/organizacji – szkolenia, warsztaty, analiza podejmowanych działań i sytuacji w mieście
 • cykliczne, obligatoryjne raz w kwartale, spotkania przedstawicieli/osób kontaktowych/koordynatorów z instytucji i organizacji.
 • Monitorowanie realizacji programu m.in. poprzez organizowane przez Gminę spotkań instytucji i organizacji realizujących program.
 • Wspólne działania profilaktyczne, działania interdyscyplinarne, działania oddolne.
 • Opracowanie standardów i procedur współpracy – jak postępować z ofiarą przemocy interdyscyplinarnie (instytucje i organizacje) – wypracowanie ścieżek współpracy.
 • Diagnoza zasobów.
 • Wykorzystanie Rady Pożytku Publicznego do promocji działań organizacji pozarządowych realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy
 • zlecanie zadań organizacjom pozarządowym

Przemoc wobec kobiet

 • definicje przemocy, rodzaje, konsekwencje, cykl przemocy (przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych)
 • charakterystyka osobowościowa osób doznających przemocy i stosujących przemoc
 • uwarunkowanie przemocy w rodzinie (stereotypy, mity)
 • prawna ochrona kobiet przed przemocą w Polsce
 • formy pomocy /zasoby instytucjonalne z uwzględnieniem organizacji pozarządowych/
 • konkretne miejsca, gdzie może uzyskać pomoc osoba doświadczająca przemocy, wykaz instytucji.
 • Interwencyjna pomoc psychologiczna dla ofiary
 • bezpłatna terapia
 • grupy wsparcia dla doznających przemocy zlokalizowane w różnych instytucjach
 • superwizja dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy

Ponadto w  podsumowaniu debaty  i dyskusji wskazano na ważność następujących zagadnień ważnych z punktu widzenia realizacji Programu oraz przeciwdziałania przemocy w Gminie Miejskiej Głogów:

 • współpraca z wymiarem sprawiedliwości,
 • monitoring następujących zagadnień: liczba przyznanych pełnomocników osób pokrzywdzonych, liczba zakazów zbliżania się  sprawcy do pokrzywdzonych, liczba nakazów opuszczenia mieszkania,
 • konieczność etatu dla osoby obsługującej zespół interdyscyplinarny,
 • monitoring wydanych środków przez Gminę Miejską na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy. Jaką część finansów przeznacza się w tym zakresie na instytucje samorządowe, a jaką na organizacje pozarządowe?
 • Zespół interdyscyplinarny powinien składać się z kierowników placówek, a nie jego pracowników, natomiast w grupie roboczej powinni być specjaliści.

Debata odbyła się w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet” realizowanego był przez fundację Feminoteka w partnerstwie z 15 organizacjami i grupami z całej Polski w ramach Programu „Obywatele dla Demokracji” przy wsparciu finansowym Funduszy EOG.

banernorweskie_batory