Fundacja Feminoteka prowadzi projekt wolontariacki. W ramach wolontariatu wolontariuszki i wolontariusze wspierają akcje Feminoteki, piszą teksty, relacje, pomagają przy Akademiach Feministycznych i wspomagają wiele innych działań.
Projekt realizowany przez fundację Feminoteka w ramach Programu „Obywatele dla Demokracji” przy wsparciu finansowym Funduszy EOG

1 2 3 12