TELEFON DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Телефон для жінок, які зазнають насильства

CZYNNY PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
OD 11.00 DO 19.00

Активний з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 19:00

Szukaj
Close this search box.

Łódź: konferencja „Kobiety wobec dominacji i opresji. Perspektywa feministyczna”

II Konferencja Interdyscyplinarnego Seminarium Gender
oraz
Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ, Instytutu Kultury Współczesnej UŁ,
Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ, Katedry Socjologii Polityki i Moralności UŁ,
Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ, Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Kobiety wobec dominacji i opresji. Perspektywa feministyczna
6-8 października 2017 roku, Łódź
Uniwersytet Łódzki

15.04.2017 – termin nadsyłania zgłoszeń

Celem II Konferencji Interdyscyplinarnego Seminarium Gender „Kobiety wobec opresji i dominacji.
Perspektywa feministyczna” jest stworzenie przestrzeni do dyskusji nad problemem współczesnego
kwestionowania praw kobiet i zróżnicowanych praktyk dyskryminacyjnych. Konferencja ma także służyć
dzieleniu się aktualnym doświadczeniem dominacji i opresji w sferze publicznej, z jakim konfrontowane są
kobiety.

Przemoc wobec kobiet była i jest instytucjonalizowana w każdym aspekcie: kulturowym, społecznym,
ekonomicznym, politycznym, etycznym. Stosunki społeczne oparte na nierównościach – źródło przemocy
zarówno symbolicznej, jak fizycznej – nie są oceniane jednoznacznie negatywnie. Mimo jasnego wskazania
na zakorzenienie dominacji w nierówności, różne grupy nadal mogą się spotkać z odmiennymi formami
opresji w zależności od płci, wieku, statusu ekonomicznego i społecznego, czy kapitału kulturowego.
Wzbierająca globalnie fala radykalizacji życia społeczno-politycznego, która objawia się w popularności
nacjonalistycznych ruchów i partii politycznych szerzących ksenofobię, rasizm, islamofobię i nietolerancję
wobec Innego, budzi poważne zaniepokojenie. Interesują nas bieżące procesy, zjawiska i problemy, takie
jak: Dlaczego tak łatwo jest dziś instrumentalizować przemoc wobec kobiet? Czy proces ten stał się już
narzędziem wpływu politycznego? Dlaczego kwestionowanie praw kobiet stało się atrakcyjne jako
polityczna oferta (problem ten widoczny jest także z perspektywy innych grup defaworyzowanych)? Jak
zmieniły się formy i strategie walki o prawa kobiet? Czy inspiracją dla dzisiejszych taktyk oporu mogą stać
się dotychczasowe doświadczenia ruchów feministycznych? Czy i jak możemy obecną sytuację wyjaśniać z
użyciem narzędzi już wypracowanych przez feministyczne teoretyczki? Jak można mówić o dominacji i
opresji, posługując się różnymi dyskursami feministycznymi, wyrastającymi ze zróżnicowanych
światopoglądów i założeń filozoficznych?

Proponujemy spotkanie naukowe o charakterze interdyscyplinarnym i intersekcjonalnym. Do udziału
zapraszamy badaczki i badaczy oraz aktywistki i aktywistów, które i którzy podczas konferencji przedstawią
referaty związane z zagadnieniami takimi jak:

• obszary oraz formy dominacji i opresji dotykające kobiety w różnych kulturach, społeczeństwach,
grupach i organizacjach, kulturowe i społeczne warianty przemocy symbolicznej oraz proponowane
rozwiązania;
• polityki godzące w wolności i prawa kobiet;
• antyrównościowe zjawiska, procesy i ruchy społeczne;
• ujęcia i interpretacje kategorii dominacji i opresji w ramach różnorodnych dyskursów społecznych,
politycznych i nauk o zarządzaniu;
• doświadczenia kobiet związane z praktykami wymierzonymi w ich swobody obyczajowe, prawa,
nietykalność cielesną, wolność poglądów i swobodę wyrażania własnej opinii, poczucie
niezależności w szerokim sensie, oraz reprezentacje tych doświadczeń;
• ruchy kobiece i strategie oporu;
• działania artystyczne jako przestrzeń oporu, sztuka jako narzędzie walki o zmiany społeczne;
• opresja, jakiej nie tylko kobiety doświadczają bezpośrednio, ale pośrednio – z pozycji świadków, jak
również osób, które akceptują tego rodzaju praktyki;
• kwestie metodologiczne, etyczne oraz praktyczne (programy pomocowe, edukacyjne, warsztatowe,
szkoleniowe itp.) związane z zarządzaniem różnorodnością, refleksją nad opresją i dominacją oraz
przeciwdziałaniem im.

Powyższa lista zagadnień nie jest wyczerpująca, organizatorki zachęcają do przesyłania innych propozycji
mieszczących się w problematyce konferencji.

Informacje organizacyjne:
Miejsce Konferencji: Wydział Filologiczny, ul. Pomorska 171/173, Łódź
Język Konferencji: polski i angielski
Opłata konferencyjna: 350 PLN lub 80 EUR – pracownice_y naukowe_i, 200 PLN lub 45 EUR – doktorantki_ci
oraz aktywistki_ści (numer konta podamy osobom, których referaty zostaną przyjęte na konferencję).

Harmonogram:
15.04.2017 – termin nadsyłania zgłoszeń (prosimy użyć formularza dostępnego pod adresem:
http://feministperspective.pl/form/)
31.05.2017 – rozesłanie komunikatów o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia
10.07.2017 – termin wpłat konferencyjnych
30.08.2017 – ogłoszenie programu konferencji

Uwaga:
Organizatorki nie zapewniają zakwaterowania, a jedynie posiłki wskazane w programie. Komitet naukowoorganizacyjny zastrzega sobie prawo wyboru zgłoszeń.

Komitet naukowo-organizacyjny Konferencji tworzą:
Inga Kuźma (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ, kierowniczka konferencji), Edyta Pietrzak
(Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ, kierowniczka konferencji), Dagmara Rode (Instytut Kultury
Współczesnej UŁ, sekretarka konferencji), Izabela Desperak (Katedra Socjologii i Polityki Moralności UŁ),
Ewa Hyży (badaczka niezależna), Aleksandra Kanclerz (badaczka niezależna), Anna Kronenberg (badaczka
niezależna), Monika Talarczyk-Gubała (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna), Marta Woźniak-Bobińska
(Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ), Grażyna Zygadło (Wydział Studiów
Międzynarodowych i Politologicznych UŁ).

Kontakt:
[email protected]

Udostępnij

Ostatnie wpisy

Nie obwiniaj! Wspieraj

Dlaczego się tak ubrałaś? Dlaczego wracałaś sama? Dlaczego piłaś alkohol? Dlaczego nikomu nie powiedziałaś? Czemu się nie broniłaś? Chcesz mu zniszczyć życie? Te pytania to