Nie oddamy konwencji antyprzemocowej – petycja Amnesty International

konwencja_amnestyPod koniec 2016 roku Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło prace nad projektem wypowiedzenia Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Wzywamy polskie władze do ochrony, przestrzegania i promowania praw kobiet zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami Polski oraz do niepodejmowania żadnych kroków w celu wypowiedzenia Konwencji.

Konwencja ustanawia minimalny standard w zakresie rozwijania mechanizmów zapobiegania i ścigania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej oraz ochrony przed tym zjawiskiem.

Promowaliśmy Konwencję oraz wspieraliśmy proces jej ratyfikacji przez Polskę, do czego doszło w kwietniu 2015. Do tej pory Polska nie wdrożyła w pełni jej postanowień. Wypowiedzenie Konwencji będzie miało konsekwencje dla milionów kobiet i dziewcząt w Polsce oraz dla organizacji działających na rzecz kobiet, które zostały zgwałcone, doświadczają przemocy domowej czy molestowania. Z ostatnich statystyk policji wynika, że w 2015 roku prawie 70000 kobiet oraz 17000 dzieci padło ofiarą przemocy domowej, 2410 kobiet zgłosiło gwałt (organizacje pozarządowe szacują, że zgłaszane jest tylko 15-30% przypadków).

Powiedz polskim władzom, że sprzeciwiasz się wypowiedzeniu Konwencji, która chroni kobiety!

Złóż swój podpis! Sprzeciw się wypowiedzeniu Konwencji antyprzemocowej!


Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *