TELEFON DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Телефон для жінок, які зазнають насильства

CZYNNY PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
OD 11.00 DO 19.00

Активний з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 19:00

Szukaj
Close this search box.

OBR 2017 – międzynarodowe przesłanie

OBR 2017

Rise| Disrupt | Connect

Powstań | Zakłóć | Przyłącz się

Historia akcji Akcja rozpoczęła się w 2013 roku. Jej inicjatorką jest Eve Ensler – amerykańska aktywistka, feministka, pisarka. 14 lutego 2013 roku kobiety na cały świecie wspólnie protestowały przeciwko przemocy seksualnej i fizycznej. W ciągu czterech lat akcja rozwijała się, przyłączały się do niej kobiety z kolejnych krajów, miast i wsi, poruszając takie tematy jak: przemoc ekonomiczna, przemoc na tle rasowym, przemoc ze względu na płeć, przemoc spowodowaną przez wojny, korupcję, instytucje, przemoc spowodowaną przez kapitalistyczną chciwość i wiele innych. Każdy kraj czy miejscowość wybierała i dodawała kolejne formy przemocy, które były dla lokalnej społeczności najważniejsze.

W 2017 roku akcja jeszcze mocniej skupia się na problematyce wykorzystywania kobiet i jej ujawnianiu oraz zachęca do jeszcze większej międzynarodowej solidarności w domaganiu się położenia kresu wszystkim formom przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Międzynarodowa akcja 14 lutego 2017 roku przebiegać będzie pod hasłem: Rise| Disrupt | Connect (Powstań | Zakłóć | Przyłącz się)

Rise – powstań!

Wyzysk to działanie lub fakt traktowania kogoś w sposób niesprawiedliwy, wykorzystując ich słabości w celu uzyskania korzyści. Kobiety i dziewczęta są bardziej podatne na nadużycia władzy we wszystkich sferach – w domu, na rynku pracy i ekonomicznie – kiedy nie mają zbyt wielu lub żadnych opcji umożliwiających przetrwanie. Obserwujemy, że wyzysk eskaluje w obszarze przemocy ekonomicznej i ubóstwa, innych form krzywdzenia takich jak gwałty, pobicia, handlu ludźmi, pracy przymusowej i migracji oraz współczesnego niewolnictwa. Kobiety i dziewczęta wykorzystywane są jako obiekty do uzyskiwania władzy, zysków i dla społecznej, ekonomicznej i politycznej kontroli. Dlatego POWSTAJEMY, by położyć kres WSZELKIM formom wykorzystania kobiet i dziewcząt.

Distrup – zakłóć! 

Zakłócanie to moc twórczego oporu – tłumaczy Eve Ensler. – Wywołuje niezadowolenie i kontrowersje. Zakłócające walczą i tańczą ze wszystkich sił, by żyć. Kiedy ludzie na całym świecie tańczą, wykorzystując sztukę do twórczego oporu – to jest to światowe wyzwanie dla rządów i instytucji, mających władzę i innych sprawców do wzięcia odpowiedzialności za swoje działania. Wspólne artystyczne działania mobilizują, budzą, inspirują ludzi do tego, by połączyć się w podobnym działaniu zarówno na lokalny jak i globalnym poziomie. To twórcza „ludzka moc” niesie za sobą nadzieję, że działania te będą wystarczająco silne, by przekształcić obecną strukturę patriarchatu i kapitalistycznej chciwości w nowy świat oparty na sprawiedliwości i wolności. W ciągu ostatnich czterech lat akcji widzieliśmy jak taniec pozostaje i wzmacnia się jako radykalne ucieleśnienie świętowania, żądań, protestu i nadziei. Nasz globalny wspólny taniec jest zarówno ZAKŁÓCENIEM jak i zobowiązaniem, by robić wszystko co w naszej mocy, by kontynuować budowanie tego nowego świata – świata równouprawnienia, wolności, pokoju i godności.

Connect – Przyłącz się!

Ponieważ wspólne i jednoczesne działanie przyciąga i skupia uwagę, daje możliwość poszerzenia zrozumienia i świadomości na temat przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Ponieważ wspólne przebywanie ludzi i grup buduje partnerstwo i sojusze wśród społeczeństwa obywatelskiego, a także wśród innych ruchów i osób indywidualnych pochodzących z różnych grup. Ponieważ wspólne działania ludzi połączonych determinacją do przeprowadzenia zmiany, wywiera presję i wzmacnia poczucie odpowiedzialności tak na organach państwa, jak również na instytucjach międzynarodowych, by czuli się w obowiązku, aby kwestia przeciwdziałania przemocy wobec kobiet stała się ich priorytetem.

Ponieważ wspólne działanie daje nadzieję – a nadzieja daje siłę do realizacji wspólnej wizji. Ponieważ wspólne działanie wokół ogólnoświatowego problemu, pozwala na szerokie i głębsze powiązanie z innymi kampaniami i ruchami, ułatwia na szczeblu lokalnym podnoszenie świadomości i edukację w kwestiach dotyczących całego świata. Daje okazję, by łączyć kwestie dotykające całego świata z lokalnymi problemami.

Ponieważ wspólne działanie pobudza poczucie przynależności – umożliwia różnorodność form i rozmaitość udziału – od grup młodzieżowych i studentów, działaczek/ działaczy starej i nowej feministycznej generacji, przez media, blogerów, artystów, nauczycieli akademickich, nauczycieli po mężczyzn i chłopców w różnym wieku.

Ponieważ nie ma Rewolucji bez Solidarności

SOLIDARNOŚĆ JEST RADYKALNYM ZWIĄZKIEM

Ta rewolucja wymaga zobowiązania, odwagi, zaufania, wiary i Miłości

SOLIDARNIE PRZECIWKO WYKORZYSTYWANIU KOBIET!

 

Udostępnij

Ostatnie wpisy

Nie obwiniaj! Wspieraj

Dlaczego się tak ubrałaś? Dlaczego wracałaś sama? Dlaczego piłaś alkohol? Dlaczego nikomu nie powiedziałaś? Czemu się nie broniłaś? Chcesz mu zniszczyć życie? Te pytania to