TELEFON DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Телефон для жінок, які зазнають насильства

CZYNNY PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
OD 11.00 DO 19.00

Активний з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 17:00

OBR 2017 – międzynarodowe przesłanie

OBR 2017

Rise| Disrupt | Connect

Powstań | Zakłóć | Przyłącz się

Historia akcji Akcja rozpoczęła się w 2013 roku. Jej inicjatorką jest Eve Ensler – amerykańska aktywistka, feministka, pisarka. 14 lutego 2013 roku kobiety na cały świecie wspólnie protestowały przeciwko przemocy seksualnej i fizycznej. W ciągu czterech lat akcja rozwijała się, przyłączały się do niej kobiety z kolejnych krajów, miast i wsi, poruszając takie tematy jak: przemoc ekonomiczna, przemoc na tle rasowym, przemoc ze względu na płeć, przemoc spowodowaną przez wojny, korupcję, instytucje, przemoc spowodowaną przez kapitalistyczną chciwość i wiele innych. Każdy kraj czy miejscowość wybierała i dodawała kolejne formy przemocy, które były dla lokalnej społeczności najważniejsze.

W 2017 roku akcja jeszcze mocniej skupia się na problematyce wykorzystywania kobiet i jej ujawnianiu oraz zachęca do jeszcze większej międzynarodowej solidarności w domaganiu się położenia kresu wszystkim formom przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Międzynarodowa akcja 14 lutego 2017 roku przebiegać będzie pod hasłem: Rise| Disrupt | Connect (Powstań | Zakłóć | Przyłącz się)

Rise – powstań!

Wyzysk to działanie lub fakt traktowania kogoś w sposób niesprawiedliwy, wykorzystując ich słabości w celu uzyskania korzyści. Kobiety i dziewczęta są bardziej podatne na nadużycia władzy we wszystkich sferach – w domu, na rynku pracy i ekonomicznie – kiedy nie mają zbyt wielu lub żadnych opcji umożliwiających przetrwanie. Obserwujemy, że wyzysk eskaluje w obszarze przemocy ekonomicznej i ubóstwa, innych form krzywdzenia takich jak gwałty, pobicia, handlu ludźmi, pracy przymusowej i migracji oraz współczesnego niewolnictwa. Kobiety i dziewczęta wykorzystywane są jako obiekty do uzyskiwania władzy, zysków i dla społecznej, ekonomicznej i politycznej kontroli. Dlatego POWSTAJEMY, by położyć kres WSZELKIM formom wykorzystania kobiet i dziewcząt.

Distrup – zakłóć! 

Zakłócanie to moc twórczego oporu – tłumaczy Eve Ensler. – Wywołuje niezadowolenie i kontrowersje. Zakłócające walczą i tańczą ze wszystkich sił, by żyć. Kiedy ludzie na całym świecie tańczą, wykorzystując sztukę do twórczego oporu – to jest to światowe wyzwanie dla rządów i instytucji, mających władzę i innych sprawców do wzięcia odpowiedzialności za swoje działania. Wspólne artystyczne działania mobilizują, budzą, inspirują ludzi do tego, by połączyć się w podobnym działaniu zarówno na lokalny jak i globalnym poziomie. To twórcza „ludzka moc” niesie za sobą nadzieję, że działania te będą wystarczająco silne, by przekształcić obecną strukturę patriarchatu i kapitalistycznej chciwości w nowy świat oparty na sprawiedliwości i wolności. W ciągu ostatnich czterech lat akcji widzieliśmy jak taniec pozostaje i wzmacnia się jako radykalne ucieleśnienie świętowania, żądań, protestu i nadziei. Nasz globalny wspólny taniec jest zarówno ZAKŁÓCENIEM jak i zobowiązaniem, by robić wszystko co w naszej mocy, by kontynuować budowanie tego nowego świata – świata równouprawnienia, wolności, pokoju i godności.

Connect – Przyłącz się!

Ponieważ wspólne i jednoczesne działanie przyciąga i skupia uwagę, daje możliwość poszerzenia zrozumienia i świadomości na temat przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Ponieważ wspólne przebywanie ludzi i grup buduje partnerstwo i sojusze wśród społeczeństwa obywatelskiego, a także wśród innych ruchów i osób indywidualnych pochodzących z różnych grup. Ponieważ wspólne działania ludzi połączonych determinacją do przeprowadzenia zmiany, wywiera presję i wzmacnia poczucie odpowiedzialności tak na organach państwa, jak również na instytucjach międzynarodowych, by czuli się w obowiązku, aby kwestia przeciwdziałania przemocy wobec kobiet stała się ich priorytetem.

Ponieważ wspólne działanie daje nadzieję – a nadzieja daje siłę do realizacji wspólnej wizji. Ponieważ wspólne działanie wokół ogólnoświatowego problemu, pozwala na szerokie i głębsze powiązanie z innymi kampaniami i ruchami, ułatwia na szczeblu lokalnym podnoszenie świadomości i edukację w kwestiach dotyczących całego świata. Daje okazję, by łączyć kwestie dotykające całego świata z lokalnymi problemami.

Ponieważ wspólne działanie pobudza poczucie przynależności – umożliwia różnorodność form i rozmaitość udziału – od grup młodzieżowych i studentów, działaczek/ działaczy starej i nowej feministycznej generacji, przez media, blogerów, artystów, nauczycieli akademickich, nauczycieli po mężczyzn i chłopców w różnym wieku.

Ponieważ nie ma Rewolucji bez Solidarności

SOLIDARNOŚĆ JEST RADYKALNYM ZWIĄZKIEM

Ta rewolucja wymaga zobowiązania, odwagi, zaufania, wiary i Miłości

SOLIDARNIE PRZECIWKO WYKORZYSTYWANIU KOBIET!

 

Udostępnij

Ostatnie wpisy

Ginekolożki, zapraszamy Was do współpracy!

Fundacja Feminoteka, od 18 lat pomagająca kobietom po doświadczeniu przemocy, zwłaszcza seksualnej, uruchamia w Warszawie pierwsze centrum kryzysowe dla kobiet po doświadczeniu gwałtu. Chcemy, żeby