TELEFON DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Телефон для жінок, які зазнають насильства

CZYNNY PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
OD 11.00 DO 19.00

Активний з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 17:00

Podręczniki i gender

Interdyscyplinarna grupa badawcza Gender w Podręcznikach analizuje podręczniki szkolne pod kątem prezentowanych i promowanych w nich stereotypów związanych z płcią w ramach projektu „Kobiety i mężczyźni, chłopcy i dziewczęta RAZEM przeciw stereotypom płciowym” realizowanego przez fundację Feminoteka w partnerstwie z  Gender w Podręcznikach i grupą Głosy przeciw Przemocy.

11071418_870912362955549_11220235359935629_nBadaniem objęte są podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego i przeznaczone do kształcenia ogólnego w zakresie wszystkich przedmiotów i poziomów kształcenia, począwszy od wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, przez szkołę podstawową, gimnazjum i edukację ponadgimnazjalną.

Badaczki i badacze przy analizie treści objętych podstawą programową zwracają szczególną uwagę na mechanizm reprodukcji seksizmu, biorąc pod uwagę również inne przesłanki dyskryminacji.

Efektem końcowym ma być raport, w którym zostaną przedstawione wyniki analiz dotyczących promowanych wzorców kobiecości i męskości oraz relacji pomiędzy płciami oraz rekomendacje do zmiany. Raport zostanie zaprezentowany na uroczystej konferencji już we wrześniu br.

Więcej informacji na stronie projektu www. gender-podreczniki.amu.edu.pl
O szczegółach raportu i konferencji będziemy informować na stronie Feminoteki.

Badanie realizowane jest w ramach projektu „Kobiety i mężczyźni, chłopcy i dziewczęta RAZEM przeciw stereotypom płciowym”.

logo batory

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla demokracji finansowanego z funduszy EOG

 

Udostępnij

Ostatnie wpisy