TELEFON DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Телефон для жінок, які зазнають насильства

CZYNNY PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
OD 11.00 DO 19.00

Активний з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 19:00

Szukaj
Close this search box.

POZNAŃ: Spotkanie z redaktorkami i autor(k)ami „Encyklopedii gender”

encyklopediagenderGenderowe Koło Literaturoznawcze UAM zaprasza na spotkanie wokół „Encyklopedii gender. Płeć w kulturze” z udziałem redaktorek Kazimiery Szczuki i Agnieszki Mrozik oraz związanych z Poznaniem autorek i autorów haseł encyklopedii: Moniki Bakke, Macieja Dudy, Agnieszki Gajewskiej, Joanny Krajewskiej, Ewy Kraskowskiej, Lucyny Marzec i Błażeja Warkockiego. Prowadzenie Przemysław Górecki.

19 stycznia, godz.19.00 kluboksięgarnia Cicha Kuna,  ul. św. Marcin 30 (w bramie, na lewo od Kina Muza),Poznań

 

Czym jest „Encyklopedia gender” w liczbach?

To 4 lata pracy, 100 badaczek i badaczy, blisko 200 haseł.

„Encyklopedia gender. Płeć w kulturze” to przystępnie napisane i obszerne kompendium wiedzy o jednej z prężniej rozwijających się subdyscyplin współczesnej humanistyki. W blisko 200 hasłach podsumowuje stan badań gender studies na Zachodzie i w Polsce; wyczerpująco i merytorycznie wprowadza w historię studiów feministycznych i queer.

Tematyka płci kulturowej dotąd przedstawiana była głównie w mediach stereotypowo i niemerytorycznie, często pełniąc rolę politycznego straszaka w debacie publicznej, lub ograniczana do hermetycznej akademickiej dyskusji. Encyklopedia gender przystępnym językiem opowiada o humanistyce, nie rezygnując z naukowego warsztatu. Polscy czytelnicy nie mieli do tej pory dostępu do tak przekrojowej publikacji na ten temat.

Spotkanie w Cichej Kunie będzie cenną i niepowtarzalną okazją poznania i wysłuchania dwóch redaktorek Encyklopedii gender, Kazimiery Szczuki i Agnieszki Mrozik oraz plejady wybitnych poznańskich naukowców, którzy przyczynili się do powstania tej przełomowej pozycji.

Goście:

KAZIMIERA SZCZUKA – historyczka i krytyczka literatury. Uczennica profesor Marii Janion. Wykładowczyni Gender Studies IBL PAN, współzałożycielka Porozumienia Kobiet 8 marca, współtwórczyni pierwszych warszawskich Manif. Członkini założycielka partii Zielonii 2004. Obecnie związana z Krytyką Polityczną i Feminoteką. Członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet Polskich i tajnej kobiecej loży kulinarnej. Prowadziła programy telewizyjne takie jak „Dobre Książki”, „Pegaz”, „Wydanie Drugie Poprawione” i „Najsłabsze ogniwo”.

AGNIESZKA MROZIK – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa w IBL PAN. Autorka książki „Akuszerki transformacji” poświęconej przemianom tożsamości Polek w literaturze kobiecej i dyskursie feministycznym po 1989 roku. Absolwentka warszawskiej polonistyki i amerykanistyki. Członkini zarządu Fundacji Gender Center. Redaktorka kwartalnika kulturalno-politycznego „Bez Dogmatu”.

dr hab. MONIKA BAKKE – autorka prac o sztuce i estetyce współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem posthumanistycznej, genderowej i międzykulturowej perspektywy. Pracuje na Wydziale Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Publikowała m.in. w „Kulturze Współczesnej”, „Tekstach Drugich”, „Er(r)go”, „Didaskaliach”, „Obiegu”, „Parallax”, „Czasie Kultury”, a także katalogach wystaw oraz wielu pracach zbiorowych wydawanych w kraju i zagranicą. Jest autorką książek „Ciało otwarte” oraz „Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu”.

dr MACIEJ DUDA – redaktor i krytyk literacki, członek Pracowni Krytyki Feministycznej UAM. Od 2008 roku prowadzi zajęcia autorskie oraz kursowe w IFPiK UAM, od 2011 jest wykładowcą w ramach Gender Studies UAM, od 2012 roku wykładowca w ramach Podyplomowego studium Gender mainstreaming przy IBL PAN. Autor książki „Polskie Bałkany. Proza postjugosłowiańska w kontekście feministycznym, genderowym i postkolonialnym. Recepcja polska” oraz artykułów naukowych i popularnonaukowych dotyczących feminizmu, gender, queer i postkolonializmu w Polsce.

dr AGNIESZKA GAJEWSKA – literaturoznawczyni, wykładowczyni, autorka i aktywistka feministyczna. Opiekunka naukowa Genderowego Koła Literaturoznawczego UAM. Kieruje podyplomowymi studiami w zakresie gender, w latach 2007-2012 była kierowniczką Pracowni Krytyki Feministycznej. Autorka książki „Hasło: Feminizm”.

dr JOANNA KRAJEWSKA – doktor nauk humanistycznych współpracująca z Zakładem Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu. Obroniła pracę doktorską „Spór o literaturę kobiecą w Dwudziestoleciu międzywojennym”, której promotorką była prof. dr hab. Ewa Kraskowska.

prof. zw. dr hab. EWA KRASKOWSKA – literaturoznawczyni, sporadycznie tłumaczka współczesnej prozy brytyjskiej, kierowniczka Zakładu Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu. Autorka licznych artykułów z zakresu teorii literatury, krytyki genderowej, historii literatury, translatologii, komparatystyki.

dr LUCYNA MARZEC – Prowadzi zajęcia na polonistyce i podyplomowych gender studies. Współpracuje z Interdyscyplinarnym Centrum Badań Płci i Tożsamości Kulturowej UAM oraz Festiwalem No Women No Art, dla którego regularnie organizuje literackie przechadzki po Poznaniu. Redaguje Wielkopolski słownik pisarek: www.pisarki.wikia.com.Stypendystka Fundacji UAM, Ministra Edukacji oraz Fundacji Rodziny Kulczyków.

dr BŁAŻEJ WARKOCKI – krytyk literacki, czasami publicysta. Wyróżniony w konkursie im. J. J. Lipskiego (2002); laureat stypendium artystycznego miasta Poznania za działalność krytycznoliteracką (2004). Współautor (razem z Przemysławem Czaplińskim, Maciejem Lecińskim i Elizą Szybowicz) „Kalendarium życia literackiego 1976 – 2000” oraz współredaktor (razem ze Zbyszkiem Sypniewskim) tomu zbiorowego Homofobia po polsku. W 2007 opublikował książkę „Homo niewiadomo. Polska proza wobec odmienności”, w 2013 r. nakładem Krytyki Politycznej ukazał się zbiór jego tekstów „Różowy język”.

prowadzenie PRZEMYSŁAW GÓRECKI – przewodniczący Genderowego Koła Literaturoznawczego, współpracuje m.in. z Krytyką Polityczną, należy do redakcji „Repliki” i zespołu Biuletynu Polonistycznego IBL PAN. Członek Kampanii Przeciw Homofobii.

Patronat nad wydarzeniem objęły Krytyka Polityczna i Wydawnictwo Czarna Owca.

Udostępnij

Ostatnie wpisy

Nie obwiniaj! Wspieraj

Dlaczego się tak ubrałaś? Dlaczego wracałaś sama? Dlaczego piłaś alkohol? Dlaczego nikomu nie powiedziałaś? Czemu się nie broniłaś? Chcesz mu zniszczyć życie? Te pytania to