TELEFON DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Телефон для жінок, які зазнають насильства

CZYNNY PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
OD 11.00 DO 19.00

Активний з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 17:00

POZNAŃ: Spotkanie z redaktorkami i autor(k)ami „Encyklopedii gender”

encyklopediagenderGenderowe Koło Literaturoznawcze UAM zaprasza na spotkanie wokół „Encyklopedii gender. Płeć w kulturze” z udziałem redaktorek Kazimiery Szczuki i Agnieszki Mrozik oraz związanych z Poznaniem autorek i autorów haseł encyklopedii: Moniki Bakke, Macieja Dudy, Agnieszki Gajewskiej, Joanny Krajewskiej, Ewy Kraskowskiej, Lucyny Marzec i Błażeja Warkockiego. Prowadzenie Przemysław Górecki.

19 stycznia, godz.19.00 kluboksięgarnia Cicha Kuna,  ul. św. Marcin 30 (w bramie, na lewo od Kina Muza),Poznań

 

Czym jest „Encyklopedia gender” w liczbach?

To 4 lata pracy, 100 badaczek i badaczy, blisko 200 haseł.

„Encyklopedia gender. Płeć w kulturze” to przystępnie napisane i obszerne kompendium wiedzy o jednej z prężniej rozwijających się subdyscyplin współczesnej humanistyki. W blisko 200 hasłach podsumowuje stan badań gender studies na Zachodzie i w Polsce; wyczerpująco i merytorycznie wprowadza w historię studiów feministycznych i queer.

Tematyka płci kulturowej dotąd przedstawiana była głównie w mediach stereotypowo i niemerytorycznie, często pełniąc rolę politycznego straszaka w debacie publicznej, lub ograniczana do hermetycznej akademickiej dyskusji. Encyklopedia gender przystępnym językiem opowiada o humanistyce, nie rezygnując z naukowego warsztatu. Polscy czytelnicy nie mieli do tej pory dostępu do tak przekrojowej publikacji na ten temat.

Spotkanie w Cichej Kunie będzie cenną i niepowtarzalną okazją poznania i wysłuchania dwóch redaktorek Encyklopedii gender, Kazimiery Szczuki i Agnieszki Mrozik oraz plejady wybitnych poznańskich naukowców, którzy przyczynili się do powstania tej przełomowej pozycji.

Goście:

KAZIMIERA SZCZUKA – historyczka i krytyczka literatury. Uczennica profesor Marii Janion. Wykładowczyni Gender Studies IBL PAN, współzałożycielka Porozumienia Kobiet 8 marca, współtwórczyni pierwszych warszawskich Manif. Członkini założycielka partii Zielonii 2004. Obecnie związana z Krytyką Polityczną i Feminoteką. Członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet Polskich i tajnej kobiecej loży kulinarnej. Prowadziła programy telewizyjne takie jak „Dobre Książki”, „Pegaz”, „Wydanie Drugie Poprawione” i „Najsłabsze ogniwo”.

AGNIESZKA MROZIK – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa w IBL PAN. Autorka książki „Akuszerki transformacji” poświęconej przemianom tożsamości Polek w literaturze kobiecej i dyskursie feministycznym po 1989 roku. Absolwentka warszawskiej polonistyki i amerykanistyki. Członkini zarządu Fundacji Gender Center. Redaktorka kwartalnika kulturalno-politycznego „Bez Dogmatu”.

dr hab. MONIKA BAKKE – autorka prac o sztuce i estetyce współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem posthumanistycznej, genderowej i międzykulturowej perspektywy. Pracuje na Wydziale Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Publikowała m.in. w „Kulturze Współczesnej”, „Tekstach Drugich”, „Er(r)go”, „Didaskaliach”, „Obiegu”, „Parallax”, „Czasie Kultury”, a także katalogach wystaw oraz wielu pracach zbiorowych wydawanych w kraju i zagranicą. Jest autorką książek „Ciało otwarte” oraz „Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu”.

dr MACIEJ DUDA – redaktor i krytyk literacki, członek Pracowni Krytyki Feministycznej UAM. Od 2008 roku prowadzi zajęcia autorskie oraz kursowe w IFPiK UAM, od 2011 jest wykładowcą w ramach Gender Studies UAM, od 2012 roku wykładowca w ramach Podyplomowego studium Gender mainstreaming przy IBL PAN. Autor książki „Polskie Bałkany. Proza postjugosłowiańska w kontekście feministycznym, genderowym i postkolonialnym. Recepcja polska” oraz artykułów naukowych i popularnonaukowych dotyczących feminizmu, gender, queer i postkolonializmu w Polsce.

dr AGNIESZKA GAJEWSKA – literaturoznawczyni, wykładowczyni, autorka i aktywistka feministyczna. Opiekunka naukowa Genderowego Koła Literaturoznawczego UAM. Kieruje podyplomowymi studiami w zakresie gender, w latach 2007-2012 była kierowniczką Pracowni Krytyki Feministycznej. Autorka książki „Hasło: Feminizm”.

dr JOANNA KRAJEWSKA – doktor nauk humanistycznych współpracująca z Zakładem Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu. Obroniła pracę doktorską „Spór o literaturę kobiecą w Dwudziestoleciu międzywojennym”, której promotorką była prof. dr hab. Ewa Kraskowska.

prof. zw. dr hab. EWA KRASKOWSKA – literaturoznawczyni, sporadycznie tłumaczka współczesnej prozy brytyjskiej, kierowniczka Zakładu Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu. Autorka licznych artykułów z zakresu teorii literatury, krytyki genderowej, historii literatury, translatologii, komparatystyki.

dr LUCYNA MARZEC – Prowadzi zajęcia na polonistyce i podyplomowych gender studies. Współpracuje z Interdyscyplinarnym Centrum Badań Płci i Tożsamości Kulturowej UAM oraz Festiwalem No Women No Art, dla którego regularnie organizuje literackie przechadzki po Poznaniu. Redaguje Wielkopolski słownik pisarek: www.pisarki.wikia.com.Stypendystka Fundacji UAM, Ministra Edukacji oraz Fundacji Rodziny Kulczyków.

dr BŁAŻEJ WARKOCKI – krytyk literacki, czasami publicysta. Wyróżniony w konkursie im. J. J. Lipskiego (2002); laureat stypendium artystycznego miasta Poznania za działalność krytycznoliteracką (2004). Współautor (razem z Przemysławem Czaplińskim, Maciejem Lecińskim i Elizą Szybowicz) „Kalendarium życia literackiego 1976 – 2000” oraz współredaktor (razem ze Zbyszkiem Sypniewskim) tomu zbiorowego Homofobia po polsku. W 2007 opublikował książkę „Homo niewiadomo. Polska proza wobec odmienności”, w 2013 r. nakładem Krytyki Politycznej ukazał się zbiór jego tekstów „Różowy język”.

prowadzenie PRZEMYSŁAW GÓRECKI – przewodniczący Genderowego Koła Literaturoznawczego, współpracuje m.in. z Krytyką Polityczną, należy do redakcji „Repliki” i zespołu Biuletynu Polonistycznego IBL PAN. Członek Kampanii Przeciw Homofobii.

Patronat nad wydarzeniem objęły Krytyka Polityczna i Wydawnictwo Czarna Owca.

Udostępnij

Ostatnie wpisy