TELEFON DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Телефон для жінок, які зазнають насильства

CZYNNY PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
OD 11.00 DO 19.00

Активний з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 17:00

Projekt badawczy ,,Gender w podręcznikach” partnerem w projekcie!

Fundacja Feminoteka, Głosy Przeciw Przemocy  i Grupa Badawcza “Gender w podręcznikach” realizują wspólny projekt “Kobiety i mężczyźni, chłopcy i dziewczęta RAZEM przeciw stereotypom płciowym”. 

 

 

LOGO Gender PROJEKT

Kim jest Grupa Badawcza ,,Gender w podręcznikach”?

,,Gender w podręcznikach” to interdyscyplinarny zespół, który tworzą badaczki i badacze, reprezentujący różne dziedziny nauki, ośrodki naukowe i edukacyjne w Polsce. Do projektu zaproszeni są również nauczycielki i nauczyciele, studentki i studenci.

Jaki robi ,,Gender w podręcznikach”?

Rekonstruuje i krytycznie analizuje zawartości polskich podręczników oraz treści podstaw programowych pod kątem prezentowanych i promowanych w nich wzorców i idei dotyczących kobiecości, męskości oraz relacji miedzy dziewczynkami/kobietami i chłopcami/mężczyznami.

Jakimi problemami badawczymi się zajmuje? 

– Czy i jakiej treści stereotypy związane z płcią występują w podręcznikach?

– Na ile zawarte w podręcznikach treści i ilustracje promują wielostronny rozwój zarówno dziewczynek, jak i chłopców?

– W jakim zakresie rzeczywista różnorodność dotycząca ciała, cech psychicznych, ról społecznych oraz zawodów realnie żyjących kobiet i mężczyzn, znajduje odzwierciedlenie w podręcznikach?

– W jakim stopniu treści podręczników nasycone są koncepcjami tradycyjnego podziału ról i sfer funkcjonowania społecznego kobiet i mężczyzn?

– Z jakimi innymi cechami powiązane są i krzyżują się stereotypy związane z płcią (wiek, pochodzenie etniczne, (niepełno)sprawność, itp.)

Jaki jest zakres badań?

Analizie poddane zostaną wszystkie podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego i przeznaczone do kształcenia ogólnego w zakresie wszystkich przedmiotów, na wszystkich poziomach w różnych typach szkół, zgodnie z nową podstawą programową.

 

Więcej o działaniach ,,Gender w podręcznikach” na stronie i facebooku.

logo batory

 

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla demokracji finansowanego z funduszy EOG .

superfemka 1 procent

Udostępnij

Ostatnie wpisy

Ginekolożki, zapraszamy Was do współpracy!

Fundacja Feminoteka, od 18 lat pomagająca kobietom po doświadczeniu przemocy, zwłaszcza seksualnej, uruchamia w Warszawie pierwsze centrum kryzysowe dla kobiet po doświadczeniu gwałtu. Chcemy, żeby