TELEFON DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Телефон для жінок, які зазнають насильства

CZYNNY PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
OD 11.00 DO 19.00

Активний з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 19:00

Szukaj
Close this search box.

Przemoc wobec kobiet a prawo – relacja z debaty w Białymstoku

12 stycznia 2016 roku, w Izbie Przemysłowo- Handlowej w Białymstoku odbyło się seminarium naukowe na temat „Przemoc wobec kobiet a prawo”. Seminarium miało na celu podjęcie dyskusji na temat przemocy wobec kobiet z perspektywy obowiązującego w Polsce prawa oraz ukazanie szerokiego spektrum kwestii związanych z przemocą wobec kobiet z perspektywy nauki, biznesu oraz etyki.

Debata rozpoczęła się od oficjalnego przywitania gości przez Danutę Kaszyńską, prezeskę Podlaskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm Klub Kobiet Biznesu, dr Ewę Kowalewską-Borys, kierowniczkę Interdyscyplinarnej Komisji Naukowej ds. Przemocy i Dyskryminacji, działającej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, a także Joannę Piotrowską, prezeskę Feminoteki.  Głos zabrał również dr hab. Maciej Perkowski, prodziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, który w swoim wystąpieniu poruszył kwestię istoty wydarzeń z zakresu tematyki przemocy wobec kobiet w ujęciu kilku gałęzi, zarówno naukowych jak i biznesowych.

Część merytoryczna zaczęła się od zaprezentowania przez Danutę Kaszyńską wyników badań programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie podlaskim. Kolejny prelegent dr Grzegorz Wrona nawiązał do kwestii konsekwencji braku perspektywy płci w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Aspekty etyczne odnoszące się do problematyki przemocy wobec kobiet zaprezentowała dr Anna Laszuk- Fiedziukiewicz socjolożka z Uniwersytetu w Białymstoku. W celu lepszego ukazania zasięgu i wielkości obrazu przemocy wobec kobiet w województwie podlaskim mł. asp. Marlena Połowianiuk z Wydziału Prewencji KWP przedstawiła statystyki z ostatnich lat. Dr Ewa Kowalewska Borys oraz Emilia Truskolaska z UwB, nawiązały do istoty Konwencji Stambulskiej (Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej) jako dokumentu Rady Europy, który ma chronić kobiety przed przemocą. Obrady zwieńczyło wystąpienie Joanny Piotrowskiej, prezeski Feminoteki,  która kontynuowała podjęte wcześniej zagadnienia przez Grzegorza Wronę. Zaprezentowane przez nią ujęcie miało na celu ukazanie luki w działaniach antyprzemocowych spowodowane brakiem wyodrębnienia prespektywy płci. Seminarium zakończyło się dyskusją na podstawie której wyciągnięto wnioski, iż rozmowy oraz działania podejmowane w zakresie zapobiegania przemocy wobec kobiet powinny być jak najczęstszym przedmiotem dyskusji, aby wiedza z tego zakresu dotarła do całego społeczeństwa.

Debata odbywa się w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet” prowadzonego przez fundację Feminoteka wraz z 15 partnerkami z całego kraju  z programu Obywatele dla Demokracji współfinansowanego z Funduszy EOG. 

banernorweskie_batory

Udostępnij

Ostatnie wpisy

Nie obwiniaj! Wspieraj

Dlaczego się tak ubrałaś? Dlaczego wracałaś sama? Dlaczego piłaś alkohol? Dlaczego nikomu nie powiedziałaś? Czemu się nie broniłaś? Chcesz mu zniszczyć życie? Te pytania to