TELEFON DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Телефон для жінок, які зазнають насильства

CZYNNY PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
OD 11.00 DO 19.00

Активний з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 19:00

Szukaj
Close this search box.

RPO: ofiary przemocy nie mogą dłużej czekać na pomoc państwa

Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich domaga się uruchomienia ogólnokrajowego, całodobowego, bezpłatnego telefonu zaufania dla kobiet – ofiar przemocy ze względu na płeć i ofiar przemocy domowej już od początku 2016 roku.

„Przemoc psychiczna, fizyczna, ekonomiczna czy seksualna, w tym przemoc w rodzinie, to niestety codzienność wielu osób. Jak wskazują statystyki policyjne i sądowe, a także badania wiktymizacyjne, najczęściej dotyka ona kobiet. Należy zaznaczyć, że przemoc doświadczana przez kobiety jest naruszeniem podstawowych praw i wolności człowieka – prawa do życia i zdrowia, czy do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Jest też naruszeniem zakazu nieludzkiego i poniżającego traktowania oraz przejawem rażącej dyskryminacji ze względu na płeć. Skuteczne przeciwdziałanie tej przemocy wymaga efektywnego ścigania i karania sprawców, ale także zapewnienia ofiarom odpowiedniego wsparcia i pomocy. Zagadnienia te pozostają w zakresie mojego stałego zainteresowania i korespondencji z właściwymi ministrami i innymi organami władzy publicznej” – czytamy w liście RPO do premier Beaty Szydło. – „Jako Rzecznik Praw Obywatelskich pragnę podkreślić, że organizacje pozarządowe zajmujące się udzielaniem pomocy, jak i same ofiary przemocy, w tym przemocy domowej, podnoszą, że obecnie dostępne rozwiązania w zakresie telefonu zaufania nie są wystarczające.”

RPO zwraca się w sprawie jak najszybszego uruchomienia ogólnokrajowego, całodobowego, bezpłatnego telefonu zaufania dla kobiet – ofiar przemocy ze względu na płeć i ofiar przemocy domowej, który stanowiłby niezwykle istotny element ich wsparcia. „Pilne uruchomienie całodobowej, ogólnopolskiej linii telefonicznej, gdzie będzie można uzyskać odpowiednie informacje i pomoc należy uznać za działanie priorytetowe. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że dzięki wdrożeniu tego projektu możemy uzyskać efektywniejsze wykorzystanie dostępnych już środków działania, które obecnie nie są stosowane w odpowiednim zakresie, również ze względu na brak wystarczającej wiedzy o nich po stronie osób, którym są dedykowane” – uzasadnia rzecznik i prosi Premier Beatę Szydło „o spowodowanie przyspieszenia uruchomienia infolinii dla ofiar przemocy ze względu na płeć i ofiar przemocy domowej, i o takie rozplanowanie środków budżetowych, aby realizacja tego zadania nastąpiła w najwcześniejszym możliwym terminie, tj. już od początku 2016 roku. Zwracam się więc o rozważenie możliwości podjęcia przez Radę Ministrów decyzji o przeznaczeniu dodatkowych środków na ten cel w 2016 roku.”

 

Udostępnij

Ostatnie wpisy

Nie obwiniaj! Wspieraj

Dlaczego się tak ubrałaś? Dlaczego wracałaś sama? Dlaczego piłaś alkohol? Dlaczego nikomu nie powiedziałaś? Czemu się nie broniłaś? Chcesz mu zniszczyć życie? Te pytania to