STOP GWAŁTOM
STOP GWAŁTOM
[STOP GWAŁTOM]
Plakat autorstwa © Rodchenko & Stepanova Archive, DACS, RAO, 2011 udostępniony Feminotece przez organizację Rape Crisis Scotland
Jak możesz pomóc

"Przemoc ze względu na płeć jako problem i wyzwanie dla mężczyzn" Jackson Katz

"Jak wychowywać naszych synów i uczyć ich bycia mężczyzną?" Tony Potter

"Mężczyźni przeciwko przemocy seksualnej mężczyzn wobec kobiet" Jacek Fenderson

Mity i fakty na temat przemocy wobec kobiet

10 porad jak zapobiegać gwałtom

W Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i w wielu innych krajach mężczyźni dostrzegli, że problem przemocy, to nie tylko "sprawa kobiet". Powstały tam grupy, organizacje, inicjatywy mężczyzn działające przeciwko męskiej przemocy wobec kobiet (w samych Stanach Zjednoczonych działa ich ponad sto!). Organizują akcje, szkolenia, projekty mające na celu zmniejszenie skali przemocy wobec kobiet. W Polsce takich grup wciąż nie ma.

  • Mężczyźni są sprawcami ponad 99% wszystkich gwałtów.

  • 40% dziewcząt między czternastym a siedemnastym rokiem życia deklaruje, że zna rówieśnicę, która została uderzona lub była bita przez swojego chłopaka.
  • Od 50 do 70% mężczyzn, którzy stosują przemoc wobec swoich partnerek, stosuje także przemoc wobec swoich dzieci.
  • Sprawcą przemocy seksualnej w ponad 80% jest osoba znana ofierze.
  • Sprawcą przemocy seksualnej w 78% jest mąż ofiary.
  • W 90% przypadków, sprawcy pozostają bezkarni.

  • Dopóki więcej mężczyzn nie zaangażuje się w walkę z przemocą wobec kobiet, nie ma szans na radykalne jej zmniejszenie