TELEFON DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Телефон для жінок, які зазнають насильства

CZYNNY PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
OD 11.00 DO 19.00

Активний з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 19:00

Szukaj
Close this search box.

Amnesty International wzywa Polskę do pełnej realizacji Konwencji antyprzemocowej

Zmiany obecnie obowiązującej definicji przestępstwa zgwałcenia, przywrócenia edukacji antydyskryminacyjnej w szkołach, ze szczególnym naciskiem na zwalczanie szkodliwych stereotypów płciowych i przemocy ze względu na płeć oraz skutecznych mechanizmów izolacji sprawców przemocy domowej – tego m.in. domaga się Amnesty International po przeprowadzeniu analizy wybranych problemów dotyczących wdrożenia Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej w Polsce. 

Celem analizy było wskazanie głównych problemów z wdrożeniem Konwencji w Polsce. Zwraca ona uwagę na wybrane kwestie, takie jak brak definicji przemocy ekonomicznej w polskim ustawodawstwie, problem z obecnie obwiązującą definicją przestępstwa zgwałcenia oraz z efektywną izolacją sprawców przemocy domowej od osób doświadczających przemocy.

W raporcie podkreśla się , że Konwencja Stambulska w sposób kompleksowy określa kwestię pomocy dla osób doświadczających przemocy, ścigania i karania sprawców, a także działania profilaktyczne i edukacyjne. Jest ważnym instrumentem międzynarodowym, tworzącym ramy prawne dla zapobiegania przemocy, ochrony pokrzywdzonych i karania sprawców. „Pełna implementacja Konwencji pozwoliłaby na skuteczniejsze zwalczanie zjawiska przemocy wobec kobiet, w tym przemocy domowej. Profilaktyka i zwalczanie przemocy powinno być priorytetem dla wszystkich instytucji państwowych, a Polska  przystępując do Konwencji oświadczyła, że będzie stosować ją zgodnie z zasadami i przepisami Konstytucji.”

W raporcie przeczytamy także, że „specjaliści pomagający ofiarom, przedstawiciele instytucji i organizacji przeciwdziałających przemocy w Polsce zwracają uwagę, że pełna implementacja Konwencji uzupełniłaby luki w systemie, na które od dawna wskazują. Konwencja z jednej strony daje konkretne wytyczne dotyczące budowy systemu przeciwdziałania przemocy, z drugiej wskazuje na pewien kontekst i przyczyny zjawiska przemocy domowej i przemocy wobec kobiet. Dostrzega ona strukturalny charakter zjawiska przemocy oraz wiąże go z historycznie uwarunkowaną nierównością kobiet i mężczyzn. Szczególną uwagę zwraca na stereotypy i uprzedzenia oraz nierówne traktowanie kobiet w różnych sferach życia, które wpływają na skalę zjawiska przemocy wobec kobiet i stanowią źródło naruszenia ich praw. Konwencja uznaje, że brak równości jest zarówno przyczyną, jak i skutkiem przemocy wobec kobiet. Przemoc jest bowiem także przeszkodą w zapewnieniu równości kobiet i mężczyzn.”

Dlatego AI rekomenduje m.in.:

  • dokonać nowelizacji artykułu 115 i 207 Kodeksu Karnego w celu rozszerzenia zakresu przestępstwa znęcania się o seksualny i ekonomiczny aspekt przemocy,
  • dokonać nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w celu rozszerzenia definicji przemocy o aspekt ekonomiczny,
  • dokonać nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w celu rozszerzenia przepisu dotyczącego cywilnego nakazu opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym o zakaz kontaktów i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej oraz obowiązek wydania orzeczenia w terminie najpóźniej do 48 godzin,
  • zmienić obecnie obowiązującą definicję przestępstwa zgwałcenia zgodnie ze standardem Konwencji, tak by opierała się na braku świadomej i dobrowolnej zgody osoby doświadczającej przemocy i nie ograniczała się do aktów popełnianych z użyciem siły, groźby lub podstępu przy stawianiu oporu przez ofiarę,
  • zapewnić bezpieczeństwo osobom doświadczającym przemocy domowej poprzez nadanie Policji uprawnienia do wydania natychmiastowego nakazu opuszczenia domu, zakazu kontaktowania się i zbliżania do osób pokrzywdzonych w wyniku przemocy na odpowiedni okres poprzez dodanie stosownego przepisu do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej lub zmianę ustawy o Policji, jak również wprowadzenie sankcji za naruszenie nakazu opuszczenia domu oraz zakazu zbliżania się i kontaktowania z osobą pokrzywdzoną.

Ponadto w rekomendacjach znajdziemy także postulat, by przywrócić edukację antydyskryminacyjną w szkołach, ze szczególnym naciskiem na zwalczanie szkodliwych stereotypów płciowych i przemocy ze względu na płeć, w tym ekonomicznej oraz zapewnić, że program przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” obejmuje tę tematykę.

Jednak tych rekomendacji nie da się zrealizować, jeśli nie będzie organu odpowiedzialnego za to. Dlatego  Amnesty International domaga się również jasnego zdefiniowania zakresu odpowiedzialności poszczególnych resortów w obszarze implementacji i realizacji postanowień Konwencji oraz wyznaczenie urzędu koordynującego uwagę,

Cały raport do pobrania TUTAJ

Amnesty International: Manifest „Moje ciało a prawa człowieka”

Prawa seksualne i reprodukcyjne są prawami człowieka. Przysługują każdemu i każdej z nas, a ich źródłem jest poszanowanie godności osoby ludzkiej. Jeśli zgadzasz się z tym stwierdzeniem, podpisz Manifest Praw Seksualnych i Reprodukcyjnych, który zostanie przekazany polskim władzom.

Chcemy żeby nasze prawa były przestrzegane i chronione!

Każdy człowiek ma prawo:

  • do informacji i edukacji o życiu seksualnym i reprodukcji.
  • decydowania o życiu rodzinnym.
  • wyboru partnera lub partnerki.
  • do opieki zdrowotnej związanej z życiem seksualnym i reprodukcją.
  • do życia wolnego od przemocy seksualnej.

Prawa seksualne są one nierozerwalnie związane z prawem do zdrowia, do życia, do wolności od dyskryminacji, wolności od okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania i prawo do prywatności.

Państwa mają obowiązek zagwarantować nam możliwość korzystania tych praw. Mają także obowiązek wprowadzać mechanizmy uniemożliwiające innym osobom czy instytucjom ich naruszanie.

PODPISZ PETYCJĘ!

Zagrożone życie ciężarnej 10-latki

Dziesięcioletnia dziewczynka została zgwałcona przez ojczyma. Efektem gwałtu jest ciąża, która zagraża życiu dziewczynki. Sytuacja ma miejsce w Paragwaju, w którym obowiązuje zakaz aborcji. Wyjątkiem od zakazu jest m.in. ciąża zagrażająca życiu matki. W przypadku 10-latki  władze Paragwaju odmówiły jednak prawa do aborcji twierdząc, iż dziewczynka może bez problemu urodzić dziecko. Jak powiedział CNN minister zdrowia Paragwaju Antonio Barrios, nic nie wskazuje na to, by dziewczynka była w niebezpieczeństwie. Jak dodał, po porodzie ministerstwo sprawiedliwości zdecyduje, kto zaopiekuje się 10-letnią matką i jej dzieckiem. O zmianę decyzji w tej sprawie walczy międzynarodowe Centrum Praw Reprodukcyjnych (CCR). Według organizacji, ciężarna dziewczynka waży mniej niż 30 kilogramów, a więc poród może doprowadzić do trwałego uszczerbku na jej zdrowiu, nie mówiąc już o traumie psychicznej.

Amnesty International podjęło akcję pomocy dziewczynce do której możesz się przyłączyć i TY. Możesz do 9.06 napisać do paragwajskich władz apel/wezwanie o zgodę na legalną aborcję dla dziewczynki oraz wszczęcie śledztwa wobec jej gwałciciela. Apel może być napisany w dowolnym języku. Adresy do wysyłki dostępne pod: http://www.amnestyusa.org/sites/default/files/uaa10015_1.pdf. (KD)

 paragwaj

Źródło: www.amnestyusa.org/wyborcza.pl

Zdjęcie: www.amnestyusa.org

banernorweskie_batory

Rozwój wolontariatu w Fundacji Feminoteka jest możliwy dzięki dofinansowaniu rozwoju instytucjonalnego w ramach Programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG.

500 miejsc w całej Polsce lub Twój komputer: Marton Pisania Listów Amnesty International

Maraton

Każda i każdy może napisać list. Można to zrobić w domu, na spotkaniu z przyjaciółmi albo w jednym z naszych miejsc maratonowych – w szkołach, kawiarniach, bibliotekach, biurach. W tym roku będziemy pisać w ponad 500 miejscach w całej Polsce (zobacz gdzie). 

Fundacja MaMa, Fundacja Feminoteka oraz Głosy Przeciw Przemocy zapraszają do wzięcia udziału w Maratonie Pisania Listów Amnesty International. Termin: 14 grudnia (niedziela), między 11:00 a 19:00. Miejsce: ul. Wilcza 27 B, Warszawa.

Kogo bronimy w tym roku? Ukraiński reżyser aresztowany przez rosyjskie służby, chińska aktywistka uwięziona za pokojowe protesty, kobiety z RPA walczące o dostęp do opieki zdrowotnej… Poznaj historie bohaterów i bohaterek i napisz dla nich list!

Dowiedz się więcej

 

Dyrektorka Amnesty odznaczona!

Dyrektorka Amnesty International Polska, Draginja Nadaždin, została odznaczona  Złotym Krzyżem Zasługi. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał odznaczenie za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

 

– To dla mnie niezwykły dzień i wspaniałe wyróżnienie. Traktuję je jako nagrodę dla całego ruchu Amnesty International za nieprzerwaną pracę na rzecz praw człowieka, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i ugruntowanie wartości demokratycznych – powiedziała Draginja Nadaždin.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej/ źródło: Amnesty International Polska, data: 15.09.2014, zdjęcie: Grzegorz Żukowski.

Meriam Ibrahim wraz z rodziną opuściła Sudan

Jak podaje niemiecka Amnesty International Meriam Ibrahim wyjechała ze swoją rodziną do Włoch i znajduje się obecnie w Rzymie.

 

 

Gazeta Wyborcza ujawnia kulisy wyjazdu skazanej na śmierć Sudanki : ,, o wyjeździe Sudanki nie wiedział nawet jej prawnik Mohanad Mostafa. Jak powiedział agencji Reuters, sądowy zakaz opuszczania przez Ibrahim kraju nie został anulowany. Na płycie rzymskiego lotniska Ciampino kobietę i jej rodzinę przywitał premier Włoch Matteo Renzi wraz z małżonką oraz minister spraw zagranicznych Federica Mogherini.”

W maju br. Ibrahim została skazana na karę śmierci z powodów religijnych – kobieta wyszła za mąż za chrześcijanina, będąc sama chrześcijanką. Władze Sudanu postanowiły ją za to ukarać karą śmierci.Z powodu bardzo dużego nacisku z całego świata Ibrahim została zwolniona w czerwcu, jednakże, gdy chciała opuścić kraj, to została ponownie aresztowana.

Mamy nadzieję, że jej wyjazd do Rzymu jest szczęśliwym końcem tej dramatycznej historii.

Więcej o wyjeździe Ibrahim z Sudanu znajdziesz w serwisie Wyborcza.pl