TELEFON DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Телефон для жінок, які зазнають насильства

CZYNNY PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
OD 11.00 DO 19.00

Активний з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 19:00

Szukaj
Close this search box.

Scena dla twardziela – rekrutacja do 15 kwietnia

Organizatorzy Sceny dla twardziela zapraszają do wzięcia udziału w projekcie o kulturowych wzorcach męskości i ich wpływie na dyskryminację i przemoc ze względu na płeć wykorzystujący metodę Teatru Forum.

Szczególnie zapraszają mężczyzn zainteresowanych tematem kulturowych wzorców męskości, chcących podejmować temat przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy wobec kobiet, osoby z Warszawy lub okolic.

Uczestnicy nie  muszą mieć doświadczenia aktorskiego, najważniejsze, że  chcąprzeciwdziałać dyskryminacji i przemocy wobec kobiet. Więcej informacji o projekcie, metodzie, zasadach udziału i harmonogramie można znaleźć na stronie:

http://scenadlatwardziela.blogspot.com/p/zapraszamy.html

 

Uczestnicy i uczestniczki projektu:

  • będą mieli/miały możliwość włączenia się w działania angażujące mężczyzn
  • i kobiety na rzecz przeciwdziałania przemocy,
  • zdobędą doświadczenie sceniczne i edukacyjne,
  • wezmą udział w procesie tworzenia spektaklu Teatru Forum,
  • poznają metody „dramowej” improwizacji,
  • otrzymają możliwość pracy z ekspertami/tkami w dziedzinach: dramy, Teatru Forum, działań antydyskryminacyjnych, przeciwdziałania przemocy, reprezentujących doświadczone organizacje.

 

Rekrutacja trwa do 15 kwietnia. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tu: https://docs.google.com/forms/d/1DJpyhxgNz3v7SF76052m4WuxJpdTrBuW4EwL6YUwoxg/viewform

 

Projekt realizowany jest przez Fundację „Phan Bde” w partnerskiej współpracy z fundacją Autonomia oraz grupą Głosy Przeciw Przemocy.

 

Matronat/patronat nad projektem objęły:

Pełnomocniczka Rządu do spraw Równego Traktowania- prof. Małgorzata Fuszara

Amnesty International Polska,

Fundacja Feminoteka,

Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych,

Stowarzyszenie Kobiet Konsola,

Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA,

Krytyka Polityczna,

Inicjatywa Mężczyźni Przeciw Przemocy.

 

Projekt jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego

z Funduszy EOG.

Ruszyła Sieć Mężczyzn!

W ostatni weekend lutego 27 lutego – 1 marca odbyło się w Feminotece pierwsze spotkanie sieci  mężczyzn z całej Polski. Do projektu zgłosiło się ponad 70 mężczyzn, a w wyniku rekrutacji zostało wyłonionych 16.

IMG_20150301_134617

Celem projektu jest wyszkolenie trenerów antyprzemocowych, którzy będą się zajmować  zwalczaniem seksizmu wśród chłopców i mężczyzn.

Jak powiedział Łukasz Szczygło, jeden  uczestników tworzącej się sieci, pierwsze spotkanie sieci mężczyźni poświęcone było przede wszystkim tematyce zapobiegania przemocy wobec kobiet.

W pierwszym  spotkaniu powstającej sieci trenerów i edukatorów antyprzemocowych wzięło udział 15 mężczyzn z całej Polski. Są to pedagodzy, socjoterapeuci, facylitatorzy, psychoterapeuci, nauczyciele, wykładowcy, wychowawcy, kuratorzy sądowi, animatorzy kultury, instruktorzy terapii zajęciowej, ale także performerzy, kulturoznawcy, koordynatorzy projektów, aktywiści miejscy czy dziennikarze. Przyjechali do nas mi.n. z Łodzi, Poznania, Kielc, Lublina, Rzeszowa, Katowic.

– Miałem kilka obaw przed tym spotkaniem. Przede wszystkim, każdy z uczestników reprezentuje trochę odmienne szkoły treningu, edukacji, nauczania antyprzemocowego czy antydyskryminacyjnego. Bałem się, że część z nas może poczuć się nie na miejscu z różnych względów: prywatnych, zawodowych, doświadczenia, wiedzy etc. Że ciężko będzie się nam dogadać, bo każdy będzie forsował swoje metody jako najbardziej skuteczne itd. – mówi Łukasz Wójcicki, koordynator Sieci z Głosów Przeciw Przemocy. – Na szczęście okazało się, że jesteśmy osobami  na tyle otwartymi, że znając swoją wartość trenerską, potrafimy nauczyć się czegoś nowego od kolegów trenerów. Dzięki temu to trzydniowe spotkanie, choć wyczerpujące, było bardzo twórcze i inspirujące do dalszej pracy. Panowie są profesjonalistami w tym co robią, a do tego, co najważniejsze, świetnymi ludźmi, z którymi fantastycznie się pracuje.

sieć3

Z punktu widzenia tworzenia sieci, widzę, że mamy ogromny potencjał i przede wszystkim zapał do wspólnego działania, do wypracowania efektów, które będą wartością dodaną sieci i na tym nam ogromnie zależy. Oczywiście, nieoceniony jest fakt zaistnienia sieci samej w sobie, która jest bazą trenerów/edukatorów, gdzie możemy wymieniać się swoimi kompetencjami, wiedzą i doświadczeniami. Ale kluczowe dla nas są efekty, jakie mogą powstać z tej międzymiastowej współpracy: pakiety edukacyjne, kampanie społeczne, filmy szkoleniowe itp. Wierzę, że nam się uda, i w ten sposób będziemy przecierać szlaki dalszych sieci współpracy międzytrenerskich. W momencie, gdy sieć już w pełni się ukonstytuuje, planujemy zapraszać do niej kolejnych trenerów/edukatorów/nauczycieli, bo tylko razem, mężczyźni z kobietami i z wszystkimi osobami działającymi na rzecz zmiany w stronę równości i kresu przemocy, możemy jej dokonać.”

Spotkanie realizowane było w ramach projektu ,,Kobiety i mężczyźni, chłopcy i dziewczęta RAZEM przeciw stereotypom płciowym” w partnerstwie z organizacją norweską oraz dwiema grupami nieformalnymi z Polski: Gender w Podręcznikach i Głosy Przeciwko Przemocy.

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla demokracji finansowanego z funduszy EOG

screenshot-feminoteka.pl 2015-02-26 13-36-40

 

superfemka 1 procent

 

KRAKÓW: Konferencja „Gender – edukacja – praca. Cenzury płci i praktyki oporu”

gepKatedra Mediów i Badań Kulturowych oraz Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Fundacja Autonomia oraz Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową „Gender – edukacja – praca. Cenzury płci i praktyki oporu”, która odbędzie się w dniach 6-7 listopada 2014 r., w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego, przy ulicy Podchorążych 2 w Krakowie. Jej celem  jest podjęcie dyskusji nad rolą edukacji antydyskryminacyjnej w zmieniającej się rzeczywistości społeczno-kulturowej.

 

Zgodnie z rekomendacjami organizacji międzynarodowych (Karta Edukacji Obywatelskiej i Edukacji o Prawach Człowieka Rady Europy) i krajowych (m.in. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego z 10 maja 2013) edukacja ta powinna stać się integralną częścią procesów edukacyjnych na wszystkich poziomach nauczania. Mimo to mamy poczucie, że rzeczywistość daleka jest od tego ideału.

 

Dlatego też w trakcie obrad będziemy poszukiwali i poszukiwały odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jaka jest rola państwowych instytucji edukacyjnych (szkół, uniwersytetów) w zakresie wdrażania edukacji antydyskryminacyjnej?

2. W jaki sposób wykorzystać potencjał organizacji pozarządowych, działających na rzecz równości i różnorodności, w obszarze edukacji formalnej?

3. Jakie formy przyjmują współczesne praktyki dyscyplinowania płci i seksualności w procesach edukacyjnych?

4. Jakim mechanizmom „nadzoru” (w rozumieniu Foucaultowskim) podlegają procesy nauczania, zorientowanego na problematykę równości i różnorodności?

5. Co kryje się pod pojęciem „cenzury płci społeczno-kulturowej”?

6. Na ile obowiązujące programy nauczania są skuteczne w zapobieganiu wykluczeniom społecznym ze względu na takie kategorie jak: gender (płeć społeczno-kulturowa), seksualność, wiek, pochodzenie, status ekonomiczny, wyznanie lub bezwyznaniowość, niepełnosprawność itp.?

7. Jak organizować proces nauczania, aby młodzi ludzie pełni świadomie uczestniczyli w życiu lokalnej społeczności i potrafili sprzeciwić się przejawom dyskryminacji w szkole, na uczelni, w miejscu pracy (niezależnie od obranego zawodu) i każdym innym obszarze aktywności życiowej?

8. Jak ograniczać strukturalne źródła przemocy, zakorzenionej w systemie edukacyjnym i pracowniczym?

9. Jak płeć i seksualność są reprezentowane w instytucjach edukacyjnych i miejscach pracy (m.in. w przyjętej polityce edukacyjnej i/lub kadrowej)?

 

Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń mija 12 października 2014 r. Formularz prosimy przesyłać na adres: [email protected]

 

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł. i przeznaczona zostanie w całości na druk pokonferencyjny w tomie recenzowanym (szczegóły dotyczące płatności otrzymacie Państwo drogą mailową). Osoby planujące wygłoszenie wystąpienia lub udział w panelu dyskusyjnym bez planowanej publikacji książkowej, zwolnione są z powyższej opłaty. Treść wystąpienia możemy udostępnić na stronie Ośrodka Badań nad Mediami UP.

 

Informujemy również, że na drugi dzień konferencji zaplanowaliśmy/ zaplanowałyśmy warsztaty antydyskryminacyjne dla studentów i studentek kierunków pedagogicznych, które poprowadzone zostaną przez trenerki antydyskryminacyjne z Fundacji Autonomia i Fundacji Przestrzeń Kobiet. Szczegółowy program powstanie po zbadaniu potrzeb osób zainteresowanych uczestnictwem.

 

Osoby zainteresowane warsztatami prosimy o mailowe zgłoszenie: [email protected] do dnia 30 września 2014 r. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

 

Bieżące informacje dotyczące konferencji można śledzić na stronie: GenderEdukacjaPraca.wordpress.com