TELEFON DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Телефон для жінок, які зазнають насильства

CZYNNY PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
OD 11.00 DO 19.00

Активний з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 19:00

Szukaj
Close this search box.

Apel o zapewnienie bezpieczeństwa osobom uciekającym z Ukrainy

Feminoteka wraz z ponad czterdziestoma sygnatariuszk_ami, wystosowała apel o zapewnienie osobom uchodźczym bezpieczeństwa. Apel został wysłany do Policji, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz prezydentów Przemyśla, Zamościa, Białegostoku i Rzeszowa.

W związku z licznymi doniesieniami dotyczącymi przestępstw, których ofiarami mają padać osoby uciekające przed wojną w Ukrainie, zwracamy się do służb działających na granicy i w punktach recepcyjnych o wprowadzenie jednolitych procedur, które pozwolą skutecznie chronić te osoby, a także o zapewnienie społeczeństwu dostępu do prawdziwych i sprawdzonych informacji.

Uważamy za niedopuszczalne, że osoby uciekające przed wojną, w obcym kraju, zdezorientowane, a często straumatyzowane, nie mają pełniej i oficjalnej informacji w swoim języku, jak uzyskać pomoc i transport w sposób dla nich bezpieczny.

To nie osoby uciekające przed wojną powinny strzec się i zabezpieczać. Zapewnienie im bezpiecznej podróży i przebywania w Polsce jest obowiązkiem polskich służb.

Dlatego postulujemy, by:

– Uregulować wsparcie transportowe zapewniane przez kierowców-wolontariuszy. Wiemy, że wielu funkcjonariuszy już rejestruje dane kierowców. Apelujemy o uczynienie tego elementem obowiązującej procedury i zapewnienie temu rozwiązaniu logistycznego wsparcia. Należy ustanowić prowadzone przez służby porządkowe, dostępne i oznakowane punkty, do których będą kierowani zarówno wszyscy transportowi wolontariusze, jak osoby potrzebujące transportu, i gdzie będzie można zarejestrować przejazdy.

– Ustanowić miejsca, zarówno fizycznie, jak wirtualnie, w których osoby pokrzywdzone przestępstwami podczas podróży będą mogły zgłaszać nadużycia i przestępstwa. Miejsca te muszą być dostępne, a osoby w nich pracujące muszą być odpowiednio przeszkolone i władać językiem ukraińskim.

– Apelujemy o utworzenie telefonu alarmowego w języku ukraińskim.

Ponieważ numer alarmowy 112 dostępny jest bezpłatnie, mógłby pełnić funkcję punktu pierwszego kontaktu. Jego operatorki i operatorzy mogliby przekierowywać sprawy zgłaszane przez osoby uciekające przed wojną do właściwych konsultantek i konsultantów, władających językami osób migrujących (nie tylko językiem ukraińskim, ale też angielskim, francuskim, arabskim, portugalskim itd.). Zgłoszenia muszą być traktowane priorytetowo, a sprawcy przestępstw ścigani z całą surowością.

– Osoby podróżujące muszą być szeroko informowane o powyższych procedurach i miejscach, w sposób, który będzie dla nich dostępny i zrozumiały.

– Policja powinna na bieżąco udzielać oficjalnych, pełnych i aktualnych informacji na temat przestępczości skierowanej przeciwko osobom uciekającym przed wojną, tak żeby zapobiec dezinformacji i zastraszaniu osób migrujących.Fundacja Feminoteka i inne organizacje dysponują gotowymi materiałami, które można udostępnić w punktach recepcyjnych i w innych miejscach.

Apel podpisały:

 1. Fundacja Feminoteka
 2. Stowarzyszenie Homo Faber
 3. Democracy is OK DOK
 4. Stowarzyszenie Kobieta na PLUS
 5. Fundacja Instytut Spraw Społecznych
 6. Stowarzyszenie Klucz Stop Społecznym Wykluczeniom
 7. Stowarzyszenie Kobiet w Świdnicy
 8. Fundacja Spichlerz Kultury
 9. Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet
 10. Centrum Praw Kobiet
 11. Prawnikon
 12. Stowarzyszenie Klon/Jawor
 13. Fundacja Droga Kobiet
 14. Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
 15. Fundacja Panoptykon
 16. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
 17. Fundacja im Izabeli Jarugi-Nowackiej
 18. KOSZALIŃSKIE Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Era Kobiet
 19. Fundacja Edukacja-Równość-Aktywność-Dialog w Koszalinie
 20. Grupa nieformalna Cztery Żywioły (OBR Złotów)
 21. Fundacja Łódzki Szlak Kobiet
 22. Wiosna Kobiet okręg 38 pilski.
 23. Złotowska Rada Kobiet przy Kongresie Kobiet Północnej Wielkopolski.
 24. Nieformalna Grupa One Billion Rising Koło
 25. One Billion Rising Bytom
 26. Liga Kobiet Nieobojętnych Bytom
 27. Strajk Kobiet Bydgoszcz
 28. Kolektyw “Bydgoszcz Jest Kobietą”
 29. Fundacja na Rzecz Równości we Wrocławiu
 30. Wielkopolski Kongres Kobiet
 31. Wiosna Kobiet – Wielkopolska
 32. One Billion Rising Wałbrzych
 33. Dolnośląski Kongres Kobiet – grupa Wałbrzych
 34. Lubuskie Stowarzyszenie na rzecz Kobiet BABA
 35. OBR Jędrzejów
 36. Instytut Spraw Publicznych
 37. Forum Darczyńców w Polsce
 38. Regionalny Kongres Kobiet w Szczecinie
 39. Dziewuchy Szczecin
 40. Fundacja Aktywni Społecznie AS
 41. Nic o nas bez nas. Ruch Kobiecy Gliwice i Pyskowice
 42. Stowarzyszenie ProFemina

Nie oddamy konwencji antyprzemocowej – petycja Amnesty International

konwencja_amnestyPod koniec 2016 roku Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło prace nad projektem wypowiedzenia Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Wzywamy polskie władze do ochrony, przestrzegania i promowania praw kobiet zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami Polski oraz do niepodejmowania żadnych kroków w celu wypowiedzenia Konwencji.

Konwencja ustanawia minimalny standard w zakresie rozwijania mechanizmów zapobiegania i ścigania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej oraz ochrony przed tym zjawiskiem.

Promowaliśmy Konwencję oraz wspieraliśmy proces jej ratyfikacji przez Polskę, do czego doszło w kwietniu 2015. Do tej pory Polska nie wdrożyła w pełni jej postanowień. Wypowiedzenie Konwencji będzie miało konsekwencje dla milionów kobiet i dziewcząt w Polsce oraz dla organizacji działających na rzecz kobiet, które zostały zgwałcone, doświadczają przemocy domowej czy molestowania. Z ostatnich statystyk policji wynika, że w 2015 roku prawie 70000 kobiet oraz 17000 dzieci padło ofiarą przemocy domowej, 2410 kobiet zgłosiło gwałt (organizacje pozarządowe szacują, że zgłaszane jest tylko 15-30% przypadków).

Powiedz polskim władzom, że sprzeciwiasz się wypowiedzeniu Konwencji, która chroni kobiety!

Złóż swój podpis! Sprzeciw się wypowiedzeniu Konwencji antyprzemocowej!

Podpisz petycję w obronie Katarzyny Odrowskiej

Katarzyna Odrowska, działaczka ze Słupska, jest ścigana przez policję za zorganizowanie rzekomo „nielegalnego” zgromadzenia. Podpisz petycję. Dość represji za aktywność społeczną! Feminoteka wyraża poparcie dla Katarzyny Odrowskiej i namawia do podpisania apelu w jej obronie przygotowanego przez stowarzyszenie Aktywne Pomorze.

Katarzyna Odrowska w czerwcu 2015 roku, podczas wizyty premier Ewy Kopacz w Słupsku, była organizatorką pikiety za budową dwóch torów do Słupska. Zgromadzenie, na które przyszło wielu słupszczan protestujących przeciwko wykluczeniu komunikacyjnemu miasta, nie zostało zgłoszone w Urzędzie Miejskim.

Po ustnym donosie pracowników BOR, ochraniających wizytę premier Kopacz, wszczęto dochodzenie. Zaangażowano znaczne siły i środki – przesłuchano co najmniej kilka osób, zgromadzono dziesiątki stron akt, podjęto różne inne działania, jak gdyby chodziło o poważne przestępstwo.

Tymczasem sprawa dotyczy tego, czy słupszczanie mogli spontanicznie podejść przed Urząd Wojewódzki w czasie wizyty premier czy nie. Katarzynie grozi grzywna w wysokości 5 tysięcy złotych – której jak zapowiedziała nie zapłaci.

Podpisz petycję Stowarzyszenia Aktywne Pomorze, w którym wyrażają sprzeciw bezsensownym działaniom  policji i domagają się bezwarunkowego uniewinnienia Katarzyny Odrowskiej albo wycofania zarzutów.

Fot. Ze strony stowarzyszenia Aktywne Pomorze

Molestowaniu seksualnemu mówimy NIE – petycja!

Fundacja Feminoteka wraz z Antyprzemocową Siecią Kobiet i Akcją Demokracja przygotowały apel do władz Rzeczpospolitej Polskiej, w którym wzywamy do podjęcia natychmiastowych działań. Skończmy z molestowaniem w szkołach, na polskich uczelniach i na ulicach!

„Miałam 13 lat, jechałam autobusem, kiedy podszedł do mnie jakiś mężczyzna i zaczął mnie obmacywać. Nikt nie zareagował. To było straszne! Pamiętam to do tej pory…”

„W szkole, na przerwie chłopcy próbowali mnie rozebrać, zdjąć mi majtki. To nie była zabawa, to była przemoc.” [1]

Przemoc seksualna wobec dziewcząt i kobiet to nie wyjątek, to codzienność. Badania pokazują, że:

 • 29% dziewcząt i kobiet doświadczyło fizycznych form molestowania seksualnego, takich jak niechciane dotykanie, przytulanie, całowanie,
 • 24% doświadczyło słownych jego form, np. żartów i komentarzy z podtekstem seksualnym,
 • 11% doświadczyło niewerbalnych form molestowanie, także w Internecie), np. niechcianych, obraźliwych, seksualnie jednoznacznych e-maili lub SMS-ów [2].

Deklaracje sprzeciwu nie wystarczą, bo dziś polskie prawo uwzględnia jedynie molestowanie w miejscu pracy. Nie chroni jednak przed molestowaniem w szkole czy na ulicy. Potrzebne są zmiany!

Apelujemy o:

 • wprowadzenie do prawa ochrony przed molestowaniem seksualnym w szkole, na uczelni czy w miejscach publicznych,
 • to, aby przepisy jasno określały, że „molestowaniem jest każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności, zastraszanie, poniżanie i upokarzanie; na zachowanie to mogą się składać elementy fizyczne, werbalne lub pozawerbalne”.

APEL MOŻNA PODPISAĆ TU: akcjademokracja.pl/molestowanie

Kampania jest wspólną inicjatywą Akcji Demokracji, Antyprzemocowej Sieci Kobiet, Feminoteki, Hollaback! Polska, Polskiej Sieci Policjantek, „Tygodnika Powszechnego” i Miesięcznika „Znak”.

[1] Wypowiedzi dziewcząt i kobiet w ramach akcji Zareaguj: powiedz NIE!

[2] Badania Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 2014 roku obejmujące dziewczęta i kobiety powyżej 15 roku życia

Koalicja na Rzecz Równych Szans apeluje do Premiera o spotkanie ws. nowego Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania

 29 maja Koalicja na rzecz Równych Szans wystąpiła do premiera Donalda Tuska o spotkanie dotyczące konsultacji społecznych ws obsadzenia stanowiska Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. Organizacje członowskie Koalicji zaapelowały, aby powołanie nowego Pełnomocnika odbyło się w procesie konsultacji z podmiotami, ktore na co dzień działają na rzecz osób dyskryminowanych.

Treść listu:

Szanowny Panie Premierze,

W imieniu Koalicji na Rzecz Równych Szans – porozumienia niżej podpisanych organizacji pozarządowych działających na rzecz praw człowieka i promowania zasady równości, której koordynatorem jest Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego –  zwracamy się do Pana Premiera o przeprowadzenie konsultacji społecznych w kontekście konieczności powołania nowej osoby na stanowisko Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania.

W związku z objęciem przez p. Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz, obecną Pełnomocniczkę Rządu ds. Równego Traktowania, mandatu posłanki do Parlamentu Europejskiego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, pojawiła się konieczność ponownego obsadzenia tego stanowiska. Niżej podpisane organizacje pozarządowe apelują o podjęcie konstruktywnego dialogu i konsultacji celem powołania na tę ważną funkcję osoby, która będzie miała nie tylko potrzebne kompetencje i niezbędną do tej pracy wrażliwość na problematykę nierówności. W naszym przekonaniu, warunkiem prawidłowego funkcjonowania tego urzędu jest także mandat społeczny oraz zaufanie organizacji, które na co dzień zajmują się promocją praw człowieka i przeciwdziałaniem dyskryminacji. Urząd Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania jest niezwykle ważnym ośrodkiem kreowania państwowej polityki równego traktowania i do tej pory był miejscem,
w którym głos organizacji pozarządowych był wysłuchiwany. Niżej podpisane organizacje liczą na kontynuację tego sposobu działania tego urzędu. Jednocześnie, wyrażamy podziękowanie za dotychczasową pracę Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz na tym stanowisku.

Będziemy wdzięczni za wysłuchanie naszego apelu i zorganizowanie spotkania, celem wypracowania dalszego planu dla funkcjonowania urzędu Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, w szczególności w odniesieniu do decyzji o ponownym obsadzeniu jego kierownictwa.

 

Do wiadomości:

– Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania

– Irena Lipowicz, Rzeczniczka Praw Obywatelskich

– media

 

Organizacje wchodzące w skład Koalicji na Rzecz Równych Szans:

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego – koordynator Koalicji

Fundacja Feminoteka

Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita”

Kampania Przeciw Homofobii

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Lambda Warszawa

Amnesty International

Lambda Bydgoszcz

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

Fundacja Równości

Koalicja Karat

Fundacja Trans-Fuzja

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

Fundacja MaMa

Fundacja Przestrzeń Kobiet

Fundacja Autonomia

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety

Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych MIKUSZEWO

Stowarzyszenie Homo Faber

Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „Victoria”

Stowarzyszenie Nigdy Więcej

Stowarzyszenie Kobiet Konsola

FORUM 50+

Fundacja TUS

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Instytut Podkarpacki

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM

Stowarzyszenia Romów w Polsce

Stowarzyszenie Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych oraz Osób Queer „Pracownia Różnorodności”

Stowarzyszenie „W stronę Dziewcząt”

Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa

Fundacja Inicjatyw Społecznych „Się Zrobi!”

Forum Żydów Polskich

Fundacja Bez Dyskryminacji

Fundacja Nasza Przestrzeń

Fundacja Wiedza Lokalna

Fundacji „Vis Maior”

Związek Nauczycielstwa Polskiego

Towarzystwo Przyjaciół Szalonego Wózkowicza

Fundacja „Pies Przewodnik”

Stowarzyszenie Dni Równości i Tolerancji

Stowarzyszenie Otwarte Forum

Fundacja Generacja

Fundacja Centrum Praw Kobiet

Fundacja eFkropka

Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek

Fundacja im. Izabeli Jarugi-Nowackiej

Fundacja Wolontariat Równości

Fundacji Aktywności Lokalnej

Stowarzyszenie Strefa Kobiet