TELEFON DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Телефон для жінок, які зазнають насильства

CZYNNY PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
OD 11.00 DO 19.00

Активний з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 19:00

Szukaj
Close this search box.

Fotorelacja z warsztatów dla migrantek i uchodźczyń Draw the line!

Już po pierwszych warsztatach dla migrantek i uchodźczyń Draw the Line/ Wyznacz granicę! Wzięło w niej udział 8 kobiet różnej narodowości. Rozmawiałyśmy o stereotypach przyczyniających się do dyskryminacji i o tym, jak można bezpiecznie bronić swojego zdania i swoich granic. To pierwszy z cyklu warsztat, podczas których zajmujemy się problemem przemocy seksualnej i molestowania. 

Poniżej prezentujemy fotorelację autorstwa Pameli Zapata.
DSC_0483 (2) DSC_0510 (2) DSC_0539 (2) DSC_0560 (2)DSC_0561 (2) DSC_0566 (2) DSC_0608 (2) DSC_0686 (2) DSC_0713 (2) DSC_0744 (2) DSC_0762 (2)

Szkolenia dla migrantek!/ Trainings for migrant women

English below

Jeżeli jesteś migrantką, przyjechałaś do Polski i chcesz się zaangażować w przeciwdziałanie przemocy seksualnej, to jest to coś dla Ciebie!

Poszukujemy kobiet, które chcą się przeszkolić z zakresu przeciwdziałania przemocy seksualnej, dowiedzieć się o stereotypach płciowych, asertywności i uzyskać pakiet informacji o polskim prawie.

Po cyklu szkoleń migrantki będą szkolić w parach kobiety ze swojej społeczności.

Nasz nowy projekt finansowany z programu EU Daphne nazywa się „Draw the line / Wyznacz granicę”. W jego ramach zajmiemy się przeciwdziałaniem przemocy seksualnej i molestowaniu. Odbiorczyniami są migrantki i uchodźczynie, które w przestrzeniach publicznych, takich jak miejsca pracy, uczelnie, sklepy czy środki transportu, są narażone na przemoc seksualną i molestowanie.
Projekt realizujemy w partnerstwie z pięcioma krajami Unii Europejskiej – Austria, Wielka Brytania, Hiszpania, Grecja i Bułgaria. Razem chcemy wzmocnić kobiety przebywające w naszych krajach, wesprzeć je i pokazać, że u nas i w społeczeństwie Europy jest ich miejsce jako równych innym obywatelek.

Podczas planowanej w ramach projektu kampanii zwiększania świadomości, będziemy rekrutować i szkolić migrantki, które chciałyby sprawdzić się w roli liderek. Osoby te po szkoleniach będą przekazywać wiedzę w swoich społecznościach: zaproszą grupy kobiet ze swojego otoczenia, przeszkolą kobiety z konkretnej tematyki, a definicje przemocy czy molestowania, zostaną ujednolicone z poszanowaniem różnic kulturowych.

Proponujemy trzy sześciogodzinne szkolenia, odbywające się w terminach uzgodnionych z kursantkami. Szkolenia są bezpłatne. Po zakończeniu modułu szkoleniowego (3 szkolenia), osoby uczestniczące w nich wezmą udział w warsztatach zaliczeniowych, za które dostaną wynagrodzenie.
Prosimy o kontakt, odpowiemy na pytania i doprecyzujemy, jeśli coś jest niejasne.
Rekrutacja – Monika Milewska [email protected]
Koordynatorka – Aleksandra Magryta [email protected]

 

If you are a migrant woman who came to Poland, and you want to know how to prevent yourself from sexual violence and harrassment – this is something for you!

We are looking for women who want to join our traning and learn:

– how to prevent sexual violence & harrassement

– about sexual stereotypes

– about polish law.

After a series of trainings, migrant women will be able to educate other women from their social communities through working in pairs.

We are planing three workshops (the entire length of the training day may be 6 hours). Workshops are free. After the finish of these 3 trainings the participants will take part in workshop for them, they will get pay.

 

If you have any questions write to project coordinator: [email protected]

 

Dlaczego stawiamy na migrantki i uchodźczynie w projekcie Draw the line?

W projekcie Feminoteki Draw the line  zajmiemy się przeciwdziałaniem przemocy seksualnej i molestowaniu migrantek i uchodzczyń w przestrzeni publicznej.

Kobiety przybywające do Polski narażone są na przemoc, w tym seksualną. Charakterystyczną cechą populacji cudzoziemców ubiegających się o ochronę w Polsce jest wysoki (najwyższy w Europie), odsetek kobiet (47-50%) i dzieci.  Najliczniejszą grupę cudzoziemców w Polsce stanowią obywatele Ukrainy, Rosji i Białorusi.

draw_the_line_maleMigrantki są szczególnie narażone na przemoc – jako kobiety i jako cudzoziemki. Słaba znajomość języka i prawa kraju, w którym mieszkają, presja ze strony rodziny bądź brak wsparcia dalszych krewnych mieszkających w kraju pochodzenia, zależność statusu migracyjnego od partnera czy męża, bariery kulturowe, wcześniejsze doświadczenia związane z przemocą w kraju pochodzenia – to dodatkowe czynniki ryzyka, które czynią z kobiet cudzoziemskiego pochodzenia grupę szczególnie wrażliwą. Imigrantki są bardziej narażone na przemoc domową – może być ona instrumentem opresji ze strony partnera, który próbuje utrzymać w nowych warunkach pozycję głowy rodziny, zwłaszcza w sytuacji gdy utracił status jedynego jej żywiciela bądź gdy w integracji ze społeczeństwem kraju przyjmującego odnosi mniej sukcesów niż partnerka. Niektóre cudzoziemki znajdują pracę łatwiej i szybciej od mężczyzn, jeśli szukają zatrudnienia jako opiekunki czy pomoce domowe.

Może to prowadzić do odwrócenia tradycyjnych ról w rodzinie, a w konsekwencji przyczynić się do agresji partnera.

Migrantki nie ufają instytucjom, boja się zgłaszać przemoc na policję, nie chcą szukać pomocy w placówkach zdrowotnych. Instytucje marginalizują problem przemocy, jakiego doznają kobiety. Są dyskryminowane w dostępie do pomocy, występują bariery językowe i kulturowe po obu stronach (migrantek i społeczeństwa polskiego). Migrantki są bardzo narażone na przemoc ze względu na niepewny status (legalność pobytu) w Polsce. Jest to kolejna bariera gdy mogłyby zgłosić przemoc. Kolejnym problemem jest często niewiedza czym jest przemoc i że jej doświadczają.

Dodatkowo migrantki są w większym stopniu narażone na przemoc ze strony państwa – policjantów, strażników granicznych, celników.

Ze względu na silną zależność od pracodawców w kraju przyjmującym, migrantki są w większym stopniu narażone na przemoc i molestowanie seksualne w miejscu pracy, jak również często stają się ofiarami pracy przymusowej.

Migrantki przymusowe, czyli uchodźczynie, to najczęściej kobiety z Czeczenii i innych części Kaukazu. Ich sytuacja jest o tyle specyficzna, że znaczna większość z nich pochodzi z kultur muzułmańskich, gdzie kobieta zajmuje – w naszym, europejskim, rozumieniu – niższą pozycję w hierarchii społecznej niż mężczyzna, a jej obowiązki tradycyjnie sprowadzają się do prowadzenia domu.

W naszym projekcie chcemy wzmocnić kobiety przebywające na terenach tych krajów. Chcemy wesprzeć je i pokazać, że mają miejsce w naszych krajach i w społeczeństwie Europy, jako równe innym obywatelki.

Będziemy szkolić migrantki, które chciałyby sprawdzić się w roli liderek. Osoby te po szkoleniach będą przekazywać wiedzę w swoich społecznościach. Zaproszą grupy kobiet ze swojego otoczenia, przeszkolą kobiety z konkretnej tematyki, a terminy, takie jak przemoc czy molestowanie ulegną ujednoliceniu, z poszanowaniem różnic kulturowych.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się o szczegółach projektu, napisz do koordynatorki: [email protected]