TELEFON DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Телефон для жінок, які зазнають насильства

CZYNNY PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
OD 11.00 DO 19.00

Активний з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 19:00

Szukaj
Close this search box.

WARSZAWA: Karty na stole, czyli pożytki poznawcze z „ataku na gender”

msn_maleTrudno pojąć panikę moralną wokół pojęcia gender bez sięgnięcia do dorobku Gender Studies: nauki o historii, produkcji, reprodukcji, funkcjach i konsekwencjach konstruktów społecznych płci i seksualności.

Wykład Anny Zawadzkiej

Przy okazji dyskusji o „genderyzmie” już nie tylko słabi, ale także silni gracze dyskursu publicznego, chcąc nie chcąc, bezprecedensowo odsłonili, na czym im zależy, rozbrajająco szczerze ujawnili, że o coś walczą i o co walczą. Dlatego jest to dobra okazja, by przyjrzeć się normom i regułom życia społecznego, których obecność – a wraz z nią możliwość ich dyskutowania, podważenia, zmiany – ujawnił spór o „ideologię gender”.

Wielomiesięczny, angażujący kluczowych nadawców sensów (kościół, nauka, media) spór ten jest doskonałą okazją do konstruktywnych analiz, gdyż za jego sprawą obserwować możemy po pierwsze stawki, o które toczy się gra w polu politycznym, po drugie zaś polskiej rzeczywistości społecznej stan na dziś, a wobec aktualnego „przechwytywania dyskursów” adekwatne opisanie rzeczywistości społecznej jest potrzebą nad wyraz pilną.

Zawadzka wylicza następujące stawki: określona definicja rodziny, specyficzna konstrukcja męskości oraz status dziecka jako właściwie lub niewłaściwie zarządzanej własności rodziców. Gra o te stawki odbywa się przy użyciu pojęcia ideologii, któremu warto ponownie się przyjrzeć. Rozważania o rozważaniach o „genderyzmie” to szansa, by obserwować, tyleż fascynujące co groźne, nieskończone gry subwersji i wrogich przejęć między wspomnianymi graczami publicznego dyskursu. Wreszcie dzięki atakowi na gender możemy być może przewidzieć, co stanie się kolejnym punktem zapalnym polskiej debaty.

Anna Zawadzka – socjolożka, pracuje w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk oraz pracowni badawczej „Archiwum Etnograficzne”. Zajmuje się analizą polskich dyskursów prawomocnych ze szczególnym uwzględnieniem takich motywów, jak: antysemityzm, antykomunizm i antyfeminizm – podobieństw i różnic między nimi, ich wzajemnego przenikania się, udziału tych trzech motywów w konstrukcji polskiej tożsamości zbiorowej i indywidualnej, wreszcie sposobów ich przekazu i reprodukcji. Prowadziła zajęcia m.in. w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW, Collegium Civitas oraz Gender Studies UW. Sekretarz redakcji pisma „Studia Litteraria et Historica”. Współredaktorka kwartalnika kulturalno-politycznego „Bez Dogmatu”. Reżyserka filmu dokumentalnego „Żydokomuna”.

WARSZAWA: Feminarium wokół książki „Seksualny kapitał. Wyobrażone wspólnoty smaku i medialne tożsamości polskich gejów”

samuel_nowakFundacja Gender Center, Instytut Badań Literackich PAN oraz Wydawnictwo Universitas zapraszają na spotkanie wokół książki Samuela Nowaka  Seksualny kapitał. Wyobrażone wspólnoty smaku i medialne tożsamości polskich gejów

24 kwietnia (czwartek), godz. 18.00. Warszawa, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, sala nr 144

 

W dyskusji udział wezmą:

prof. dr hab. Wiesław Godzic (SWPS)

dr Samuel Nowak (UJ)

mgr Magda Szcześniak (UW)

Prowadzenie: dr Agnieszka Mrozik (IBL PAN)

Polskie media i kultura popularna od lat konstruują dość stereotypowe wizerunki gejów – dziwaków, ekscentryków epatujących własną seksualnością, to znów wtapiających się w wielkomiejski krajobraz przedstawicieli klasy średniej, których jedynym dylematem jest decyzja o ujawnieniu bądź nieujawnieniu orientacji seksualnej. Wydaje się, że taki obraz gejów jest prostą konsekwencją konserwatyzmu polskich mediów i kultury popularnej, które niczym barometr reagują na konserwatyzm polskiej polityki obyczajowej. Samuel Nowak ma jednak inne zdanie. W książce „Seksualny kapitał”(Universitas 2013) analizuje medialne tożsamości polskich gejów konstruowane na portalach randkowych, w kampaniach społecznych, programach telewizyjnych, tabloidowych newsach, podlegające za sprawą mediów artykulacji i stawiające opór przed dominacją. W oparciu o brytyjskie studia kulturowe i studia LGBT autor wprowadza pojęcie „wyobrażonych wspólnot seksualnego smaku”, powstałych w efekcie mediatyzacji seksualnego kapitału i gustu. Takie ujęcie sprawia, że książka, poświęcona przede wszystkim tożsamościom gejów, oferuje szerszą perspektywę w badaniach nad kategoriami płci i seksualności w mediach.

W trakcie spotkania zastanowimy się, jak funkcjonują wyobrażone wspólnoty seksualnego smaku polskich gejów, a także innych grup społecznych. Jakie są zależności między seksualnym a innymi rodzajami kapitału – kulturowego, społecznego, symbolicznego – opisanymi przez Pierre’a Bourdieu, do prac którego autor nawiązuje w swoich badaniach? Czy w mediach i kulturze popularnej w Polsce kryje się potencjał postępowy, szansa na zmianę społecznych wyobrażeń na temat osób LGBT i uprzedzeń względem nich? Jak z tej szansy mogą zrobić użytek sami/e zainteresowani/e?

Spotkanie odbywa się w ramach cyklu dyskusji społeczno-kulturalnych „Feminaria”.
Wstęp wolny.

Fragmenty książki Samuela Nowaka „Seksualny kapitał”można pobrać ze strony: https://jagiellonian.academia.edu/SamuelNowak

Debata „Teorie wywrotowe, radykalizmy queer i postpłciowość”

InterAlia. Czasopismo poświęcone studiom queer, zaprasza na debatę. Teorie wywrotowe, radykalizmy queer i postpłciowość. Dyskusje wokół antologii „Teorie wywrotowe” oraz 7 numeru czasopisma „InterAlia” i książki „Postpłciowość? Praktyki i narracje postpłciowe w ponowoczesnym świecie” rozpoczną się w Massolit Books & Cafe, ul. Felicjanek 4, 17 maja (piątek), godz. 18.

Spotkanie podzielone będzie na dwie części:

18.00-19.00: Krytyczna dyskusja wokół przesłania oraz potencjału politycznego tekstów zebranych w antologii pt. „Teorie wywrotowe” pod redakcją dr Agnieszki Gajewskiej.
W spotkaniu weźmie udział czwórka panelistek_ów: Anna Kowalcze-Pawlik, Michał Abel Pelczar, Agnieszka Kwiecień, Tomasz Sikora i Rafał Majka. Spotkanie będzie miało formę otwartej dyskusji nad odczytanymi przez panelistki_ów fragmentami tekstów z antologii.

19.00-20.00: Krytyczna dyskusja wokół 7. numeru czasopisma naukowego InterAlia (www.interalia.org.pl) dotyczącego radykalizmów queer oraz tomu zbiorowego pt. „Postpłciowość? Praktyki i narracje tożsamościowe w ponowoczesnym świecie” (red. A. E. Banot, A. Barabasz, R. Majka; Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej). Obie publikacje ukazały się pod koniec 2012 r. Panelistka i paneliści: Aleksandra E. Banot, Tomasz Sikora, Rafał Majka, Agnieszka Kwiecień.

Czym jest postpłciowość? Czy żyjemy w świecie, gdzie każdy i każda może być tym i tą, kim chce – w świecie-hipermarkecie, w którym komponujemy swoją własną płeć, tak jak nam pasuje w danej chwili? Czy świat postpłciowy jest pewnym postulatem na przyszłość, horyzontem, do którego musimy dojść powoli liberalnymi krokami? Jak wygląda i gdzie jest queerowa utopia? Czym jest/ nie jest queer w neoliberalizmie? Czy queer to tylko płciowość i seksualność? Czy teorie queer jako projekty generalnie rzecz biorąc antywykluczeniowe, egalitaryzujące, są też projektami antykapitalistycznymi? Jak się myśli o płci i seksualności, jeśli znika nam z optyki perspektywa klasowa?

Miasto niewidzialne: spotkanie z niewidomymi i niedowidzącymi warszawiakami

Fundacja MaMa zaprasza na Awanturę o Warszawę, czyli otwartą dyskusję o tym, jakie jest i jakie powinno być nasze miasto. Tematem kolejnego spotkania będzie –Miasto niewidzialne: spotkanie z niewidomymi i niedowidzącymi Warszawiakami.

Dyskusja odbędzie się 8 maja (środa) w godzinach 18:00-19:30 w MaMa Cafe (siedzibie Fundacji MaMa) przy ul. Wilczej 27 b w Warszawie. 

Miasto niewidzialne
Awantura o Warszawę to cykl spotkań, gdzie głównym tematem jest nasze miasto. Wszyscy jesteśmy ekspertami/tkami, każdy ma prawo do wypowiedzi. W każdą drugą środę miesiąca kłócimy się o wizję stolicy i jej przyszłość.

Kolejne spotkanie to otwarta dyskusja o tym, jakie trudności w życiu codziennym spotykają niewidomych lub niedowidzących mieszkańców miasta oraz jak sobie z nimi radzą. Co można zrobić by żyło się im lepiej? Jak zjednoczyć siły by umożliwić tym osobom dostęp do kultury?

Odpowiemy sobie na pytania:

  • Codzienność w mieście dla osób niedowidzących i niewidomych.
  • Bariery w komunikacji miejskiej.
  • Bariery w dostępie do kultury i rozrywki.
  • Nie jesteśmy sami – pozytywne przykłady.
  • Ćwiczenie – w mojej skórze (jak widzi osoba niewidoma).

    Zaproszeni goście
    Fundacja MaMa zaprasza do udziału w dyskusjach specjalnych gości zajmujących się tematyką miejską. W dyskusji Miasto niewidzialne: spotkanie z niewidomymi i niedowidzącymi Warszawiakami, weźmie udział Józef Mendruń, prezes zarządu fundacji „Trakt” oraz Małgorzata Szumowska, dyrektorka generalna Niewidzialnej Wystawy wraz z Pawłem Orabczukiem, przewodnikiem po Wystawie.

Panel dyskusyjny „Wzorzec kobiecości wobec przemian społecznych po II wojnie światowej”

Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu wraz z Ośrodkiem „Pamięć i Przyszłość” zapraszają na panel dyskusyjny „Wzorzec kobiecości wobec przemian społecznych po II wojnie światowej”, W którym wezmą udział: dr Joanna Hytrek-Hryciuk, dr Rafał Nowakowski, red. Katarzyna Kaczorowska. Prowadzenie: dr Katarzyna Uczkiewicz. Piątek, 19 kwietnia 2013 r., godz. 18.30, Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu, Rynek 58, sala konferencyjna na III piętrze.

Spotkanie promuje nowy numer kwartalnika „Pamięć i Przyszłość” zatytułowany „Być kobietą na Ziemiach Zachodnich”, poświęcony paradoksom peerelowskiej rzeczywistości. Demokracje ludowe na sztandarach niosły równouprawnienie i wyzwolenie kobiet z „burżuazyjnych przesądów”, jednak zarówno trudy życia codziennego w gospodarce rozdzielczo-reglamentacyjnej, jak i daleka od socjalistycznych ideałów mentalność męskiej części aparatu władzy (w tym przełożonych w zakładach pracy, naczelników, kierowników i sekretarzy) w dużym stopniu uniemożliwiały realizację owych socjalistycznych „ideałów”.

Żelazna kurtyna skutecznie odcięła Polki od powojennych przemian obyczajowych w Europie Zachodniej i od tematów, które przyniósł ze sobą feminizm „drugiej fali” z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w. Pogłębiający się kryzys ekonomiczny i polityczny lat osiemdziesiątych wymusił na kobietach koncentrowanie się na zapewnieniu w miarę normalnego funkcjonowania rodzinom. Wszystko to sprawiło, że tematyka „kobieca” pozostała zredukowana do przysłowiowego 8-marcowego goździka i pary (deficytowych) pończoch.