TELEFON DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Телефон для жінок, які зазнають насильства

CZYNNY PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
OD 11.00 DO 19.00

Активний з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 19:00

Szukaj
Close this search box.

Konferencja prasowa „Razem Przeciw Przemocy Seksualnej”

Serdecznie zapraszamy na konferencję prasową dotyczącą projektu „Razem Przeciw Przemocy Seksualnej” organizowanego przez Queerowe Centrum Społeczne we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla.

9 maja (czwartek) 2013, godz. 11.30, siedziba fundacji Feminoteka, ul. Mokotowska 29a (wejście od Marszałkowskiej 34/50 – MAPKA), Warszawa 

Program spotkania:

 • omówienie skali przemocy seksualnej w Polsce i dobrych praktyk z zakresu jej przeciwdziałania – Joanna Piotrowska, prezeska Fundacji Feminoteka
 • przedstawienie zagadnień raportu „Dość milczenia” i konferencji „Dość mitów. Psychologiczne, kulturowe i prawne aspekty przemocy seksualnej” (11.05.2013) – Liliana Religa, Fundacja im. Heinricha Bölla
 • prezentacja idei i wszystkich działań projektu oraz historii i celów Marszu Szmat (18.05) – Małgorzata Kamińska, Agnieszka Ziemińska, Adrian Krupa, Queerowe Centrum Społeczne
 • odczytanie postulatów dot. przeciwdziałania przemocy seksualnej – JoachimTreder, Queerowe Centrum Społeczne
 • pytania ze strony mediów

  Strona wydarzenia na Facebooku
  Fanpage „Razem Przeciw Przemocy Seksualnej” 
  Strona kampanii „Nie znaczy nie”

  Matronaty i patronaty sprawują: 
  Fundacja Feminoteka, Ruch Hollaback! Polska, Rektorska Komisja ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji UW, Gender Mainstreaming. Podyplomowe Studia IBL PAN, Queer UW, Krytyka Polityczna, Kolektyw UFA, Stowarzyszenie bez!miar, Fundacja Trans-Fuzja, Porozumienie Kobiet 8 Marca, Kobieca Szkoła Sztuk Walki „Wing Tsun”, Maria Magdalena, Centralny Dom Qultury.

Molestowanie seksualne to w Polsce problem systemowy i powszechny

karta– Molestowanie seksualne jest w Polsce problemem społecznym, systemowym i powszechnym – mówiła Anna Wołosik, prezeska stowarzyszenia „W stronę dziewcząt” i autorka książki„Napastowanie seksualne – głupia zabawa czy poważna sprawa” podczas debaty „Nie dla molestowania w szkołach i na uczelniach”, która odbyła się 12 kwietnia w ramach Międzynarodowego Tygodnia Przeciwko Molestowaniu w Przestrzeni Publicznej. Jej organizatorkami były: ruchHollaback! Polska, akcja„Dziewczyny na Politechniki” i fundacja Feminoteka.

Wskazują na to badania przeprowadzone przez stowarzyszenie, a także świadectwa uczniów i uczennic, którzy brali udział w organizowanych przez stowarzyszenie warsztatach. Podkreślała także, że o tym, czym jest napastowanie, molestowanie i dyskryminacja trzeba uczyć od najmłodszych lat.

– Ogromnym problemem, z jakim borykają się ofiary molestowania, jest paraliżujący wstyd, który sprawia, że nie reagują na doznaną przemoc. Z kolei krzywdzące stereotypy dotyczące molestowania seksualnego przerzucające winę i odpowiedzialnością za przemoc na ofiarę, sprawiają, że osoby te nie poszukują pomocy ani nie dochodzą sprawiedliwości – mówiła Joanna Roszak, przedstawicielka Hollaback! Polska.

Dr hab. Jacek Kochanowski, członek Komisji Rektorskiej ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji na Uniwersytecie Warszawskim również podkreślał olbrzymią rolę edukacji w działaniach antydyskryminacyjnych i w przeciwdziałaniu molestowaniu seksualnemu. Wskazywał, że edukacja, jako forma przeciwdziałania zachowaniom dyskryminującym, ale także jako przekazywanie wiedzy o tym, jakie zachowania są dopuszczalne, a jakie nie w warunkach uczelni wyższej jest kluczem do budowania uniwersytetów wolnych od dyskryminacji. Przywoływał jednocześnie doświadczenia z funkcjonowania Komisji Rektorskiej do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji na Uniwersytecie Warszawskim (jedynej takiej w Polsce), wskazując na ogromną potrzebę budowania współpracy między różnymi podmiotami na uczelniach, w tym między komisją, władzami wydziałów i samorządem studenckim oraz kołami naukowymi. Oceniał także, że za dobrym przykładem Uniwersytetu Warszawskiego powinny niedługo podążyć kolejne polskie uczelnie, powołując u siebie jednostki antydyskryminacyjne.

Karolina Kędziora, wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, podkreślała, że przykład Uniwersytetu Warszawskiego, a także powszechność zjawiska molestowania i dyskryminacji pokazuje ogromną potrzebę systemowych działań w tym zakresie. Zwracała uwagę na odpowiedzialność państwa, ustawodawcy, potrzebę zmian prawnych, które chroniłyby studentów przed molestowaniem i dyskryminacją i pozwalały im dochodzić swoich praw. Wskazywała, że prawo pracy uwzględniające zapisy antydyskryminacyjne nie chroni wprost studentów czy uczniów, jako osób nie zatrudnionych, a pobierających naukę. Oceniła także, że zakres niezbędnych zmian wymaga uregulowań, współpracy, nakładu wiedzy merytorycznej, dobrej woli, sił i środków nie tylko ze strony organizacji pozarządowych, ale również państwa i poszczególnych jego agend, samych uczelni i innych zainteresowanych podmiotów.

Bianka Siwińska prowadząca akcję „Dziewczyny na politechniki”, przedstawiając swoją inicjatywę, pokazała dobry przykład udanej współpracy pomiędzy przedstawicielem społecznym, a władzami uczelni wyższych. Podkreśliła, że w ciągu kliku lat, jakie upłynęły od rozpoczęcia akcji odsetek kobiet na uczelniach technicznych zwiększył się o 6%.

– To pierwsze nasze wspólne spotkanie dotyczące problemu molestowania seksualnego w szkołach i na uczelniach, ale mam nadzieję, że nie ostatnie. Potrzebne jest nam wspólne działanie, wymienianie się doświadczeniami, by zacząć edukować, informować i przeciwdziałać temu zjawisku – mówiła Agnieszka Sosińska z Feminoteki, moderująca spotkanie. I zapowiedziała dalszą współpracę organizacji na rzecz przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu i dyskryminacji, w tym wyjście z propozycją pakietu konkretnych rozwiązań i procedur dla uczelni wyższych.


Na zdjęciu osoby uczestniczące w debacie. Od lewej: Karolina Kędziora PTPA; Jacek Kochanowski członek Komisji Rektorskiej ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji na Uniwersytecie Warszawskim, Agnieszka Sosińska, fundacja Feminoteka; Anna Wołosik Stowarzyszenie „W stronę dziewcząt”; Joanna Roszak, Hollaback! Polska; Bianka Siwińska, Dziewczyny na politechniki.

Ilustracja pochodzi z materiałów edukacyjnych Stowarzyszenia „W stronę dziewcząt”

Debata: NIE dla molestowania w szkołach i na uczelniach

Ruch Hollaback! Polska, Dziewczyny na Politechniki i fundacja Feminoteka zapraszają na debatę poświęconą problematyce molestowania w szkołach i na uczelniachoraz luk w polskich prawie antydyskryminacyjnym, które sprawiają, że przeciwdziałanie temu zjawisku wciąż nie jest w polskiej oświacie zinstytucjonalizowane.

Debata odbywa się w ramach Międzynarodowego Tygodnia Przeciwko Molestowaniu w Przestrzeni Publicznej.

12 kwietnia (piątek), godz. 12:00 siedziba Feminoteki, ul. Mokotowska 29A w Warszawie (wejście od Marszałkowskiej 34/50).

Debata ta inicjuje w Polsce kampanię społeczną Hollaback! w szkołach i na uczelniach. Kampania ma na celu zbudowanie wśród władz szkół i uczelni przekonania, że bezpieczeństwo i edukacja wolna od dyskryminacji i molestowania jest w ich placówkach najważniejsza. Fakt, że polskie prawo antydyskryminacyjne chroni tylko pracowników pomijając całkowicie bezpieczeństwo i prawo do wolności od dyskryminacji i molestowania przebywających w szkołach uczniów i studentów nie może, i zapewne w wielu przypadkach nie jest pretekstem do tego, aby tego bezpieczeństwa nie chcieć swoim podopiecznym zagwarantować. Wiemy jednak, że czasami sama dobra wola nie wystarcza. Dlatego Hollaback! Polska, fundacja Feminoteka oraz akcja Dziewczyny na Politechniki wychodzą władzom polskich szkół i uczelni naprzeciw.

Projekt kampanii oparty jest na modelu sprawdzonym i z sukcesem realizowanym przez Dziewczyny na Politechniki. Wsparcie merytoryczne zapewnia fundacja Feminoteka, która ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie zapobiegania i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć.

W debacie udział wezmą:

 • Karolina Kędziora – wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego dr hab. Jacek Kochanowski – członek Komisji Rektorskiej ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji na UW
 • dr Joanna Roszak – założycielka Hollaback! Polska, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 • Bianka Siwińska – kierowniczka akcji Dziewczyny na Politechniki!, Fundacja Edukacyjna Perspektywy
 • Anna Wołosik – prezeska zarządu Stowarzyszenie w Stronę Dziewcząt
  Moderacja: Agnieszka Sosińska – Feminoteka

Mówię „nie” molestowaniu w przestrzeni publicznej

Od 7 do 14 kwietnia Hollaback! Polska zachęca do udziału w Międzynarodowym Tygodniu Przeciwko Molestowaniu w Przestrzeni Publicznej. Propagatorką tej międzynarodowej akcji jest Holly Kearl, założycielka organizacji Stop Street Harassment. W Polsce proponujemy kilka działań, które można podjąć, by powiedzieć „Nie!” molestowaniu w przestrzeni publicznej. 

Spacer z kredą: wyjdź na ulicę i napisz hasła sprzeciwu wobec molestowania kredą na chodniku. Sfotografuj swój napis i prześlij na [email protected]. Zdjęcia zostaną opublikowane na polskim blogu organizacji Hollaback!, a także na blogu międzynarodowym.

Dokończ zdanie: „Mówię nie dla molestowania w przestrzeni publicznej bo…” . Swoje uzasadnienie możesz zapisać na kartce, tablecie, na chodniku… Zrób sobie zdjęcie ze swoją deklaracją i przyślij je organizatorkom. Wszystkie zdjęcia, z hasłami zapisanymi po polsku lub po angielsku zostaną opublikowane na blogu Hollaback! Polska.

Opisz, jak w jaki sposób sprzeciwiasz się molestowaniu w przestrzeni publicznej poprzez formularz pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/137lIjsyQw-xRctTvcg9Hndai2UnYWz233p_aS_mMVl8/viewform . Odpowiedzi zostaną opublikowane w dyskusji na Twitterze.

Możesz zainstalować na swoim iPhonie lub Smartfonie aplikację Hollaback! I gdyby ktoś próbował Cię molestować lub gdybyś był/a świadkiem takiego zdarzenia – zgłosić swoją historię na Hollaback! Polska.

Zapraszamy także na debatę, która odbędzie się w Warszawie w piątek 12 kwietnia w Feminotece (Mokotowska 29a, wejście od ul. Marszałkowskiej 34/50). Porozmawiamy o tym, jak przeciwdziałać molestowaniu seksualnemu w szkole i na uczelniach. 

Więcej informacji o debacie
Strona Hollaback! Polska