TELEFON DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Телефон для жінок, які зазнають насильства

CZYNNY PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
OD 11.00 DO 19.00

Активний з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 19:00

Szukaj
Close this search box.

Kongres Kobiet 2017 POZNAŃ

To będzie 9. już Kongres Kobiet, ale tym razem w Poznaniu. Szczególnie zapraszamy na dwa wydarzenia, w których udział bierze także przedstawicielka Feminoteki.

REJESTRACJA NA KONGRES KOBIET trwa do czwartku 7 września

Centrum Alimentów i Działań Antyprzemocowych

CAiDACentrum Alimentów i działań Antyprzemocowych to Centrum dotyczące umiejętności rozwiązywania problemów kobiet i organizowania i samoorganizowania się kobiet w celu polepszenia ich bezpieczeństwa, także bezpieczeństwa ekonomicznego. W ramach Centrum przewidziane są warsztaty i dwa panele dyskusyjne.

Warsztaty w pierwszy dzień tj. sobota o godz. 18.00 . Temat: „Jedna za wszystkie, wszystkie za jedną, czyli jak się organizować, by być skuteczną” ABC NGO-sowego działania, modele koalicjowania i sieciowania – jako sposób na samoobronę i przetrwanie ruchu kobiecego, omówimy prawnicze kwestie dotyczące założenia i działania stowarzyszeń, fundacji, grup samopomocowych. Prowadząca/moderatorka warsztatów: merytoryczne przygotowanie warsztatów – porady prawne udzielane na bieżąco przez 2 prawniczki i konsultacje psychologiczne.


W niedziele tj. 10.09.17 od godz. 9.00 zapraszamy do Centrum na dwa panele:

9.00-11.00

I panel: Niealimentacja jako cywilizacyjny problem naszego kraju – interaktywne z uczestniczkami/mi.

Problematyka alimentów w związku z niedawnymi zmianami w Kodeksie karnym, platformy współpracy i dobrych praktyk prowadzone przez matki osób spoza kryterium na rzecz samodzielnych rodziców, doświadczenia dot. przemocy alimentacyjnej CPK i formy pomocy przez organizacje pozarządowe. Alimenty w aspekcie cywilnoprawnym czyli jak skutecznie stosować przepisy prawa, wsparcie psychologiczne samodzielnych rodziców których dotyka problem uporczywej nie alimentacji. Problematyka praw matek w aspekcie transgranicznym, tj. kwestia alimentów i opieki nad dzieckiem , raporty dot. genezy nie alimentacji, raport dot. postawy Polaków wobec nie płacenia alimentów Krajowego Rejestru Długów BIG S.A. oraz Krajowej Rady Komorniczej ;
Prelegentki panelu: Urszula Nowakowska –Centrum Praw Kobiet, Joanna Łukaszewicz – stowarzyszenie „Alimenty To Nie Prezenty”, Jolanta Tryszkiewicz- Nowoczesna Szczecin, Izabella Orzechowska- Psychologiczne Centrum Terapii i Edukacji Szczecin, Magdalena Milewska- psycholog, adwokat Marta Tomkiewicz z ORA Warszawa, adw. Kamila Zagórska z MS Warszawa, Monika Janus KRK, Agata Chełstowska- Instytut Spraw Publicznych . Moderatorka i opiekunka Centrum mec. Danuta Wawrowska.

11.15 – 13.00

II panel Prewencja, interwencja, omnipotencja, czyli kobiety pomagają kobietom.

Organizacje i samoorganizacje przeciwprzemocowe, czyli jak pomagać kobietom i wpływać na lokalną rzeczywistość, by zapewnić maksimum ochrony i pomocy kobietom. Omówimy i pokażemy modele pracy na rzecz osób pokrzywdzonych przemocą w zakresie interwencji (pomoc prawna, psychologiczna, wsparcie materialne, praca nad zmianą), prewencji, profilaktyki i w wpływu na polityki samorządów lokalnych w rzeczywistości roku 2017 i przy rezygnacji z wielu aktywności przez Państwo Polskie. Wszystkie te modele będą modelami realizowanymi przez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i samopomocowe zarówno w dużych miastach, jak i w gminach. Pokażemy rozwiązania i dobre praktyki i działania ratunkowe do wykorzystania przez wszystkich od zaraz, bazując na aktywności obywatelskiej kobiet, która wybuchła w ciągu ostatniego roku. Chcemy stworzyć pomost we współpracy kombatantek ruchu kobiecego i debiutantek na polu formalizowania pracy spo-łecznej i aktywności obywatelskiej.

Udział w panelu wezmą m.in. adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska z ORA Warszawa, Joanna Piotrowska Feminoteka, przedstawicielka Biura RPO, stowarzyszenia BABA. Moderatorka i opiekunka Centrum dr Anita Kucharska Dziedzic.
Do Centrum Alimentów i Działań Antyprzemocowych będą przypisane przez czas trwania Kongresu Kobiet stoiska w Parku Kobiet jako Centrum Pomocy Prawno-Psychologicznej z prawniczkami reprezentującymi: stowarzyszenie Alimenty To Nie Prezenty, stowarzyszenie BABA, ORA w Warszawie, ORA w Po-znaniu, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu, Krajowa Rada Komornicza, dwie psycholożki z materiałami informacyjnymi, przedstawicielki zgłoszonych organizacji i sieci kobiecych z praktycznymi poradami, instrukcjami, dobrymi praktykami i poradami.
ZAPRASZAMY !!!!

CENTRUM GRRRL POWER! 

CGP

Start 9.00, sala 1B

Dziewczyństwo w kulturze: moc i opresja. Kobieca autoafirmacja w pułapce edukacji
Udział: Iwona Chmura-Rutkowska, Projekty Katarzyna Dworaczyk, Marta Konarzewska, Zofia Krawiec, Sylwia Szwed, Joanna Piotrowska
Prowadzenie: Agata Araszkiewicz

Pippi i Sokrates, czyli dziewczynki-filozofki albo co to jest filozofia feministyczna?
Udział: Ola Derra, Ewa Hyży, Renata Ziemińska
Prowadzenie: Joanna Bednarek

Dziewczyny za stery! O dziewczyńskiej solidarności transgranicznej – prezentacja projektu międzynarodowych rejsów dziewczyn
Udział: Vera Spatz, Cynamonowe Kozy
Prowadzenie: Magdalena Reichardt

Opiekunki Centrum: Agata Araszkiewicz, Lucyna Marzec

Gorąco zapraszamy!