TELEFON DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Телефон для жінок, які зазнають насильства

CZYNNY PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
OD 11.00 DO 19.00

Активний з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 19:00

Szukaj
Close this search box.

Warszawa: Warsztaty równościowe dla ngos

Pro Humanum – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza warsztaty „Równe traktowanie w działaniach warszawskich NGO”

Celem warsztatu  jest zwiększanie świadomości i podniesienie wiedzy w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, jej skutków oraz sytuacji grup i osób narażonych na dyskryminację.  Warsztat, prowadzony będzie w formie  interaktywnej co ma sprzyjać zdobywaniu wiedzy i kompetencji poprzez doświadczanie.

Do udziału w warsztatach zaproszone są osoby pracujące i współpracujące z NGO, realizującymi zadania publiczne.

Osobom z niepełnosprawnością zapewniona jest dostępność po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Rekrutacja 

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu proszę wypełnić załączony formularz i postępować zgodnie z instrukcją.

Dwudniowe warsztaty równościowe rozpoczną się w marcu 2018 roku, wszystkie daty podane są w formularzu.

Zakres tematyczny szkoleń:
• zjawisko dyskryminacji: stereotypy, uprzedzenia, mechanizmy powstawania, przejawy i
konsekwencje dyskryminacji;
• identyfikacja własnych stereotypów i uprzedzeń;
• postrzeganie samego siebie (tożsamość pierwotna, wtórna, grupowa);
•grupy dyskryminowane (przesłanki dyskryminacji, dyskryminacja wielokrotna);
• rodzaje dyskryminacji (dyskryminacja bezpośrednia, dyskryminacja pośrednia, dyskryminacja
przez asocjację, molestowanie, molestowanie seksualne, zachęcanie do dyskryminacji,
zakaz działań odwetowych);
• identyfikowanie i sposoby reagowania na dyskryminację: z pozycji osoby dyskryminowanej
(doświadczającej dyskryminacji lub przemocy motywowanej uprzedzeniami), świadka
dyskryminacji oraz osoby dyskryminującej;
• przepisy prawa zakazujące dyskryminacji (prawo krajowe, prawo wspólnotowe, prawo
międzynarodowe);
•jak działać i pracować w NGO stosując perspektywę równościową;
•jak konstruować projekty, programy, działania z zachowaniem równości i eliminować dyskryminację.
Ponadto, jednym z punktów szkoleń będą spotkania w ramach tzw. „Żywych bibliotek”.

W czasie warsztatów odbędą się także projekcja filmu oraz dyskusję, ćwiczenia i gry symulacyjne.
Każdego dnia szkoleniowego przewidzianych jest  minimum 7 godzin interaktywnych zajęć, opartych na kreatywnych metodach nauczania, wzmacniających komunikację i pozwalających w przyszłości zastosować zdobytą wiedzę w praktyce, a także zdobyć trwałe kompetencje społeczne.

Kontakt telefoniczny  tel. +48 515 566 226 i /lub e-mail: rekrutacja.prohumanum@gmail.com

Warszawa. Debata „Polska (z)mowa nienawiści. Organizacje pozarządowe i media wobec dyskryminacji mniejszości”

Zmowa nienawiści

Zmowa nienawiściFundacja Batorego serdecznie zaprasza na debatę „Polska (z)mowa nienawiści. Organizacje pozarządowe i media wobec dyskryminacji mniejszości”. Debata odbędzie się 8 września (poniedziałek) o godz. 19:00 w klubokawiarni MiTo przy ul. Waryńskiego 28 w Warszawie.

W debacie udział wezmą:
– Michał Pawlęga (Lambda Warszawa)
– Kamil Kamiński (Fundacja „Ocalenie”)
– s. Anna Bałchan (Stowarzyszenie Po Moc)
– dr Kinga Orzeł-Dereń (Stowarzyszenie Romów w Polsce)
– prof. Magdalena Środa (Stowarzyszenie Kongres Kobiet)
– Jacek Żakowski (tygodnik „Polityka”)

Fundacja Batorego zaprasza do dołączenia i promowania wydarzenia na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/1461115604167438/

Debata jest jednym z działań organizowanych w ramach Tygodnia Obywatelskiego poprzedzającego VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych.

OPIS DEBATY:

Nie tylko w Polsce niepokojąco rośnie tendencja do wykluczania „Innych”, ale to nas, Polaków cechuje wyjątkowo wysoki poziom wrogości wobec mniejszości, tzw. syndrom postawy uprzedzeniowej. Bijemy europejskie rekordy homofobii, rośnie islamofobia i rasizm, utrzymuje się seksizm i antysemityzm, coraz częściej dochodzi do aktów przemocy i nienawiści wobec nielicznych u nas Romów, uchodźców, Afrykańczyków. Podyktowana uprzedzeniami i niechęcią do „Innych” mowa nienawiści przebija się przez kruchą barierę poprawności politycznej nawet w mainstreamowych mediach.

Debatę publiczną zaostrzają ostatnio kampanie w obronie „tradycyjnych wartości”. Uderzają one rykoszetem w dopominające się o równe prawa grupy mniejszościowe. Radykalizacji postaw sprzyja nasilająca się „wojna kultur” (tolerancyjno-liberalnej z narodowo-konserwatywną), instrumentalizowana przez polityków i podsycana przez żywiące się sensacją i wyrazistym sporem media.

Podczas spotkania postawić chcemy cztery pytania:

Jakie są źródła niechęci i dyskryminacji „Innych”? Skąd się biorą i co sprzyja postawom wrogości i uprzedzeń?

Jakie działania mogą osłabiać homofobię, rasizm, islamofobię, niechęć do imigrantów, ludzi biednych czy bezdomnych? Jak walczyć z uprzedzeniami i dyskryminacją mniejszości? Co ma szanse powodzenia, a co jest zaklinaniem rzeczywistości?

Co mogą zrobić obywatele, żeby przeciwstawić się aktom nienawiści? Czy potrzebują do tego organizacji pozarządowych? Czy organizacje mają tu jakąś szczególną rolę do odegrania?

Jaka jest rola mediów? Czy media są sojusznikiem w przeciwdziałaniu nienawiści? Czy dominujący w mediach sposób narracji pomaga w stawianiu tamy mowie nienawiści, czy raczej sprzyja upowszechnianiu nienawistnych postaw?

Debata jest realizowana w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG.