TELEFON DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Телефон для жінок, які зазнають насильства

CZYNNY PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
OD 11.00 DO 19.00

Активний з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 19:00

Szukaj
Close this search box.

RPO domaga się specjalnych warunków dla nieletnich matek w placówkach resocjalizacyjnych

W grudniu ubiegłego roku Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Ministra Sprawiedliwości wystąpienie generalne w sprawie braku  właściwych regulacji prawnych dotyczących sytuacji przebywających w placówkach resocjalizacyjnych nieletnich, będących w ciąży oraz nieletnich matek i ich dzieci po urodzeniu. W wystąpieniu w skazano ich obecną sytuację nie wypracowania przez właściwych ministrów jakichkolwiek rozwiązań prawnych w tej mierze. Dodatkowo wskazano, iż obecna sytuacja tych nieletnich w ciąży i matek po urodzeniu dziecka, narusza konstytucyjny porządek prawny. W lutym 2015 do biura RPO wpłynęła odpowiedz Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, z której wynika, iż zagadnienie będzie w dalszej mierze dyskutowane, celem wypracowania rozwiązań. Dla RPO odpowiedź nie jest satysfakcjonująca i domaga się podjęcia inicjatywy ustawodawczej, która zapewni odpowiednie warunki i odpowiednią opiekę nieletnich w ciąży oraz nieletnich matek i ich dzieci po urodzeniu, w placówkach resocjalizacyjnych.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich placówki resocjalizacyjne powinny dysponować domami (lub oddziałami), a nawet pokojami dla matki i dziecka, w których nieletnie mogłyby przebywać wraz ze swoimi dziećmi w odpowiednich warunkach. Uregulowania prawnego zatem wymaga, stworzenie właściwych warunków organizacyjnych w placówkach resocjalizacyjnych do pomocy w opiece dla nieletniej matki i jej dziecka. 

Źródło: Newsletter Rzecznika Praw Obywatelskich