TELEFON DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Телефон для жінок, які зазнають насильства

CZYNNY PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
OD 11.00 DO 19.00

Активний з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 19:00

Szukaj
Close this search box.

Kto działa w Antyprzemocowej Sieci Kobiet

ask_logoAntyprzemocowa Sieć Kobiet (ASK) to inicjatywa kilkudziesięciu kobiet z całej Polski, organizatorek ogólnoświatowej akcji One Billion Rising (OBR)/ Nazywam się Miliard Poland, która w Polsce i na świecie organizowana jest od 2013 roku.

W 2014 roku spotkałyśmy się w Feminotece, by podsumować nasze działania i zastanowić się co dalej zrobić z energią, która pojawiła się podczas organizowania OBR. Byłyśmy jednomyślne – chcemy stać się antyprzemocowymi ekspertkami i lokalnie działać przeciwko przemocy wobec kobiet. Tak narodził się pomysł na ASK, stwierdziłyśmy bowiem, że właśnie we wspólnym działaniu jest nasza siła. No i poszłyśmy za ciosem – złożyłyśmy projekt na grant do programu „Obywatele dla Demokracji” finansowanego z funduszy EOG i otrzymałyśmy dofinansowanie!

Ale, jak to w życiu, po drodze zdarzają się rzeczy nieprzewidziane w projekcie, a wymagające reakcji. Tak stało się w przypadku Pani Aleksandry, tłumaczki, brutalnie zgwałconej przez ratowników medycznych podczas wyjazdu służbowego, której nie pomogły instytucje do tego zobowiązane, a gwałciciele dostali wyroki w zawieszeniu. Podjęłyśmy decyzję, że reagujemy. Przygotowałyśmy petycję i zorganizowałyśmy akcję protestacyjną w Elblągu, na którą przyjechało ponad 100 osób (tu relacja z akcji). Potem ruszyłyśmy do Drewnowa, małej wsi na północy Polski, gdzie mąż, który dostał karę w zawieszeniu za przemoc domową, zamordował swoją żonę. O akcji piszemy tutaj.

Zorganizowałyśmy tę akcję, bo ASK powstała m.in. właśnie po to, by w sytuacji, kiedy kobiety doznające przemocy nie otrzymują należnego wsparcia i pomocy, reagować lokalnie, tam gdzie nie zadziałały instytucje. Naszym marzeniem jest opleść antyprzemocową siecią całą Polskę.

Jeśli twoja grupa lub organizacja chce działać razem z nami – zapraszamy do przyłączenia się do Sieci!

Jak można to zrobić?

1. Przeczytaj STATUT ANTYPRZEMOCOWEJ SIECI KOBIET

2. Jeśli spełniasz wymogi zawarte w statucie, na adres [email protected] wyślij prośbę o dołączenie do Sieci wraz z rekomendacjami.

3. Decyzję o przyłączeniu nowej grupy lub/i organizacji do ASK podejmują wszystkie członkinie w ciągu tygodnia od przesłania zgłoszenia, o czym poinformujemy drogą mailową.

Działaniem ASK koordynuje Fundacja Feminoteka. Poniżej przedstawiamy organizacje, które dołączyły do Sieci:

IIask

 1. BIAŁYSTOK: Podlaskie Stowarzyszenie Właścicielek Firm Klub Kobiet Biznesu działa od2004 roku. Jest organizacją skupiającą właścicielki firm, współwłaścicielki, kobiety zarządzające działami gospodarki bądź zasobami ludzkimi. Pasją tych kobiet jest przedsiębiorczość, rozwój zawodowy, osobisty oraz działania na rzecz środowiska lokalnego, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz kobiet. Celem Stowarzyszenia jest integracja środowiska kobiet, wspieranie wszelkiej aktywności kobiet w biznesie, życiu publicznym, społecznym i prywatnym a także prowadzenie działań edukacyjnych wśród młodzieży promujących przedsiębiorczość, uczenie postaw zwalczających wszelkie objawy przemocy wśród kobiet.
 2. BIELSKO-BIAŁA: Fundacja Pozytywnych Zmian organizacja antyprzemocowa i strażnicza, która powstała w 2012 roku w Bielsku-Białej z inicjatywy Anny Chęć i Aliny Kuli. Celem Fundacji jest budowa społeczeństwa obywatelskiego wolnego od przemocy, opartego na równości kobiet i mężczyzn. Najważniejszymi wartościami Fundacji są równość, różnorodność i szacunek. pozytywnezmiany.org
 3. BYDGOSZCZ: Nieformalna Grupa Inicjatywna z Bydgoszczy zawiązała się w 2013 r. po happeningu, który odbył się w ramach akcji One Billion Rising. Działamy na rzecz równości kobiet i mężczyzn, przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na różne przesłanki oraz praw człowieka. Organizujemy debaty, warsztaty, festiwale i happeningi oraz wspieramy inne wydarzenia promujące wyżej wymienione idee.
 4. GŁOGÓW: Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie od 17 lat zajmuje się pomocom dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, doświadczającym przemocy. Główne działania prowadzone w codziennej pracy to: interwencja, profilaktyka, terapia ofiar przemocy, dzieci krzywdzonych oraz organizowanie kampanii społecznych z tego zakresu. W Stowarzyszeniu funkcjonuje bezpłatna pomoc prawna, psychologiczna i pedagogiczna. Zespół tworzą wykwalifikowani psycholodzy, terapeuci, prawnicy, pedagodzy, socjoterapeuci. Stowarzyszenie również prowadzi szeroką rozwiniętą działalność edukacyjną dla dzieci, młodzieży, rodziców oraz grup zawodowych głównie z zakresu przeciwdziałania przemocy, edukacji o prawach człowieka i prawach dziecka czy mowie nienawiści. Od 2014 roku Stowarzyszenie organizuje akcję One Billion Rising w Głogowie.
 5. KONIN: Stowarzyszenie Koniński Kongres Kobiet działa od 2013 roku. Zorganizowałyśmy 3 Konińskie Kongresy Kobiet na których zawsze był panel poruszający tematykę przeciwdziałania wobec przemocy. Trzy razy zorganizowałyśmy One Bilion Rising, w których co roku uczestniczyło około 100 osób. W maju 2013 czynnie uczestniczyłyśmy w ogólnopolskiej akcji zbierania podpisów pod petycją jak najszybszej ratyfikacji Konwencji przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Razem z nieformalną grupą zorganizowałyśmy w ramach projektu dwa szkolenia z Wendo, za które zostałyśmy uhonorowane nagrodą-statuetką z PISOP, za lokalne działania.
 6. KOSZALIN:  Fundacja Edukacja – Równość – Aktywność – Dialog – ERA DIALOGU posiada doświadczenie projektowe.  na rzecz  partnerstwa i rozwoju ekonomii społecznej.  Fundacja prowadzi działania związane z przeciwdziałaniem przemocy ze względu na płeć, współorganizując tzw. kawiarnie obywatelskie ,  debaty oksfordzkie czy konferencje. Ponadto zajmuje się szeroko pojętymi działaniami związanymi z wyrównaniem szans kobiet  i mężczyzn, przeciwdziałaniem używania mowy nienawiści w przestrzeni publicznej, dyskryminacji ze względu na płeć, wiek czy orientację seksualną. Skupiamy się na edukacji młodzieży , wprowadzając debaty oksfordzkie do szkół. Jesteśmy współorganizatorami Regionalnego kongresu Kobiet w Koszalinie oraz One Billion Rising. Skupia się na edukacji młodzieży, wprowadzając debaty oksfordzkie do szkół.
 7. KRAKÓW: Fundacja Machina Fotografika –  od 9 lat wzmacnia zmiany społeczne, inspiruje kobiety i mężczyzn przez działania rozwojowe i artystyczne aby w pełni i na równych prawach uczestniczyły/li w różnych sferach życia. Organizuje: szkolenia, warsztaty, doradztwo inspiracyjne dla kobiet, wykłady o sztuce, spotkania z artystkami?ami, wernisaże, warsztaty samoobrony, pokazy filmów. Koordynuje krakowską akcję Nazywam się Miliard/One Billion Rising. Prowadzi działalność wydawniczą, realizuje fotograficzne sesje, w której moda jest narzędziem przekazu istotnych treści społecznych.  Realizowany od 2012 roku projekt „440 km po zmianę” to największe osiągnięcie fundacji. Idąc 440 km brzegiem Bałtyku wspierają kobiety z niepełnosprawnością ruchu, zmieniają polskie plaże tak, aby były dostępne dla wszystkich, spełniamy podróżnicze marzenia, inspirujemy do zmiany. Co roku dzięki tej podróży pomagają jednej kobiecie spełnić jej marzenie o samodzielnym poruszaniu się poprzez przekazanie protezy lub wózka oraz poprzez zapewnienie wsparcia psychologicznego.
 8. LUBLIN: Stowarzyszenie Homo Faber – organizacja skupiająca ludzi troszczących się o przestrzeganie Praw Człowieka. Jej wizją jest Lublin, w którym każdy człowiek czuje się wolny i bezpieczny, w pełni korzysta ze swoich praw bez względu na płeć, stopień sprawności, pochodzenie narodowe i etniczne, „rasę”, kolor skóry, orientację psychoseksualną, przekonania religijne, światopogląd, opinie polityczne, majątek, wiek lub jakąkolwiek inną cechę. Bierze udział w akcji OBR od 2016 roku.
 9. ŁÓDŹ:  Stowarzyszenie Łódzki Kongres Kobiet powstało w czerwcu 2014 roku, kiedy nieformalna grupa kobiet i mężczyzn, współpracująca ze sobą od dłuższego czasu, postanowiła sformalizować działania. Główne zadania stowarzyszenia to zapobieganie i przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji, propagowanie idei równych szans, oraz działania na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn.
 10. ŁÓDŹ: Fundacja EDUKABE – jej misją jest wspieranie społeczno –moralnej odpowiedzialności osób związanych z różnymi środowiskami i grupami wiekowymi w podejmowaniu skutecznych działań minimalizujących zjawiska nacechowane brakiem tolerancji oraz szeroko rozumianej przemocy: fizycznej, psychicznej, seksualnej i internetowej, w tym również rzadko dostrzeganego zjawiska tak zwanej „łagodnej przemocy”. Istotnym działaniem, jakie podejmuje fundacja  jest także wzbogacenie wiedzy zainteresowanych osób z zakresu etapowości rozwijania kluczowych umiejętności poznawczych, związanych z rozwojem człowieka, jak również kreowanie zróżnicowanych oddziaływań o charakterze terapeutycznym i profilaktycznym, wskazujących na nieharmonijny rozwój dziecka, a także działań wspierających jego mocne strony. www.edukabe.pl
 11. OLSZTYN: fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” powstała w 2004 roku i od tego czasu prowadzi Ośrodek Prawno-Mediacyjny, w którym można skorzystać z porad prawnych, obywatelskich, mediacji, socjoterapii. Prowadzimy również zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla kobiet, warsztaty rozwojowe. Podejmujemy działania w obszarze przeciw działania dyskryminacji, przemocy wobec kobiet. Zapraszamy na naszą stronę www.fika.pl.
 12. OPOLE/OCHODZE: Stowarzyszenie Manufaktura Inicjatyw Różnorodnych-MIR powstało wiosną 2016, aby sformalizować działania nieformalnej grupy kobiet. Główne cele organizacji to przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy, w szczególności ze względu na płeć.Ochrona praw człowieka i swobód obywatelskich.Edukacja antydyskryminacyjna, upowszechnianie i ochrona praw kobiet, działalność na rzecz równych praw, eliminowanie stereotypów związanych z płcią, wspieranie emancypacji osób należących do grup marginalizowanych oraz represjonowanych. Od 2015 bierze udział w akcji Nazywam się Milirad/One Billion Rising Poland  oraz Kampanii 16 Dni Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć.  Stowarzyszenie MIR
 13. PŁOCK: Grupa nieformalna „One Billion Rising Płock” została powołana w 2015 roku do organizacji akcji przeciwko przemocy wobec kobiet One Bilion Rising/Nazywam się Miliard Płock, która odbywa się w Płocku od 2014 roku. Jest partnerką projektu Antyprzemocowa Sieć Kobiet – ASK, w ramach którego działa lokalnie na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Celem działań grupy są rozwój i integracja kobiet (zaangażowana m.in. w projekt Klub Przedsiębiorczych Kobiet), przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, edukacja i aktywizacja społeczności lokalnej.
 14. RUDA ŚLĄSKA: Grupa Nieformalna „EWA zaprasza” powstała z inicjatywy kobiet działających na rzecz seniorów, organizujących cykliczne spotkania z mieszkańcami Rudy Śląskiej. Głównym celem działania grupy jest aktywizacja społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem integracji środowisk kobiecych na Śląsku. Jest partnerką projektu Antyprzemocowa Sieć Kobiet – ASK, w ramach którego działa na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Organizuje akcje One Billion Rising – Nazywam Się Miliard.
 15. RZESZÓW: Stowarzyszenie na rzecz Kobiet „VICTORIA” – główny cel stowarzyszenia to niesienie pomocy bezrobotnym kobietom z regionu Podkarpacia. Organizacja koncentruje swoje działania wokół problemów osób bezrobotnych (w tym długotrwale bezrobotnych) pozostających w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej brakiem zatrudnienia. Podejmowane działania mają na celu skuteczny powrót kobiet na rynek pracy po przerwach spowodowanych opieką nad dziećmi lub osobami zależnymi oraz pomaganiem w nabyciu nowych kluczowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Istotną z punktu widzenia Stowarzyszenia jest działalność na rzecz usamodzielniania się, nabycia wiary w siebie, pewności w poruszaniu się po rynku pracy, nabycia umiejętności w poszukiwaniu, zdobyciu i utrzymaniu pracy przez kobiety z różnych środowisk, o zróżnicowanym statusie zawodowym i w różnym wieku. Ze względu na trudną sytuację w jakiej znajdują się beneficjentki organizacji, Stowarzyszenie funkcjonuje jako grupa wsparcia – stara się stworzyć kobietom możliwość wspólnego przebywania, dzielenia się doświadczeniem oraz odkrywania swoich umiejętności. Poprzez działalność szkoleniową oraz informacyjną nasze Stowarzyszenie zajmuje się przeciwdziałaniem szeroko pojętej dyskryminacji kobiet w życiu społecznym i zawodowym.
 16. RZESZÓW: Fundacji Prawnikon działa od 2013 roku, prowadzi działalność o profilu prawno-szkoleniowo-edukacyjnym. Pomaga osobom ubogim/samotnym rodzicom/niepełnosprawnym przez udzielanie bezpłatnych porad prawnych. Dodatkowo nasze porady prawne są wspierane przez usługi psychologiczne oraz współpracę z prawnikami/prawniczkami. Fundacja czynnie i wolontarystycznie angażuje się w liczne działania antyprzemocowe. Nasza główna działalność polega na pomocy prawnej udzielanej kobietom doświadczającym przemocy w rodzinie/domowej  i samotnym matkom.
 17. SZCZECIN:  Grupa osób skupiona wokół inicjatyw Kongresu Kobiet i Fundacji CZAS DIALOGU. One Biliong Rising organizuje od samego początku tej inicjatywy dodatkowo wspierajac to wydarzenie m.in. Debatą Feministów i programami antydyskryminacyjnymi. Organizowane są wydarzenia uwzględniające perspektywę równości kobiet i mężczyzn, związaną z partycypacją obywatelską i respektowaniem praw człowieka. Cyklicznie są kampanie One Bilion Rising, Regionalne Kongresy Kobiet, Rejsy Kobiet NawiGracje, działania międzykulturowe m.in. Przeglądy Filmów Tureckich. Fundacja organizuje spotkania autorskie, debaty, konferencje i warsztaty antydyskryminacyjne, antyprzemocowe, równościowe w szczególności w zakresie rynku pracy. Fundacja wspiera obecnie działania na rzecz uchodźców a jej członkinie działają wolontarystycznie dla uchodźców w Niemczech. Fundacja ma doświadczenie projektowe m.in. realizuje projekt ŚWIETLIKI w obszarze animacji społecznej społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.
 18. TARNÓW:   One Billion Rising Tarnów Grupa Nieformalna została powołana na okoliczność zorganizowania Akcji OBR w roku 2013 w Tarnowie. Skupia w swoich szeregach organizacje  oraz osoby indywidualne. Oprócz zaangażowania się w coroczną akcję Nazywam się Miliard grupa i jej członkinie i członkowie od kilku lat aktywnie działają na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Współtworzą i realizują programy z zakresu przeciwdziałania wykluczeniom, na rzecz równouprawnienia, przeciwdziałania przemocy, oraz obrony praw obywatelskich. Obecnie grupa współpracuje z organizacjami NGO z terenu całej Polski: Kongres Kobiet, Fundacja Feminoteka, Antyprzemocowa Sieć Kobiet, Amnesty International, Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Stowarzyszenie Miasta w Internecie.
 19. WAŁBRZYCH:  Fundacja Kobiety Zmieniają Świat powstała w Wałbrzychu w 2012 r. Działalność Fundacji stanowi kontynuację wcześniejszych spotkań kobiecych w ramach klubu Biznes na Obcasach. Inicjatorką i prezeską jest Barbara Żurakowska. Celem Fundacji jest integrowanie środowiska kobiet Wałbrzycha, okolic i innych miast. Ponadto inicjowanie i wspieranie działań w zakresie profilaktyki niedostosowania społecznego,przemocy, edukacji, zdrowia.Fundacja prowadzi szkolenia w zakresie samorozwoju, profilaktyki zdrowotnej, rozwiązywania konfliktów i mediacji. Członkinie corocznie biorą udział w akcji One Billion Rising.
 20. WARSZAWA: Fundacja Feminoteka – działa od 2005 roku. Działa na rzecz likwidacji dyskryminacji ze względu na płeć we wszystkich sferach życia społecznego, publicznego i kulturalnego. Prowadzi szkolenia, warsztaty, organizuje spotkania, wydaje książki. Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i dziewcząt jest dla fundacji priorytetowym działaniem. Realizujemy projekty dotyczące przeciwdziałania przemocy zarówno w mieście, jak i na wsi, w szkole i w pracy. Zainicjowała i koordynuje w Polsce międzynarodową akcję One Billion Rising/ Nazywam się Miliard.
 21. WROCŁAW: Fundacja na Rzecz Równości powstała z inicjatywy grupy osób, którym bliska jest idea propagowania zasad równouprawnienia i feminizmu. Głównym celem, od momentu powstania Fundacji, czyli od maja 2010 roku, jest podejmowanie skutecznych działań sprzeciwiających się przemocy wobec kobiet oraz zapewniających ochronę ich praw i wolności. Zespół ekspertek prowadzi bezpośrednie wsparcie dla osób pokrzywdzonych w formie konsultacji prawnych i psychologicznych. Fundacja włącza się w nowatorskie formy aktywności mające na celu zwiększanie świadomości społecznej w zakresie zjawiska dyskryminacji kobiet i innych grup społecznych. Inicjuje i organizuje międzynarodową akcję „Nazywam się Miliard – One Billion Rising” we Wrocławiu. Prowadzi równoległe działania edukacyjne w zakresie przepisów obowiązującego prawa i sposobów jego stosowania. Lobbuje tworzenie, wdrażanie i promowanie praktyk mających na celu doskonalenie procedur postępowania w sprawach związanych ze zjawiskiem dyskryminacji i przemocy.
 22. ZIELONA GÓRA: Lubuskie Stowarzyszenie na rzecz Kobiet „BABA” – to organizacja pozarządowa z 16-letnim stażem, pracująca  na rzecz partycypacji i reprezentacji kobiet w demokracji i społeczeństwie obywatelskim, przeciwdziałająca dyskryminacji kobiet oraz przemocy wobec nich. BABA wydaje bezpłatne informatory prawne i medyczne dla kobiet, osób pokrzywdzonych przestępstwem i przemocą oraz dla osób pomagających kobietom. Organizuje wykłady, szkolenia, warsztaty, konferencje (także naukowe), grupy wsparcia i grupy samopomocowe. Uczestniczy w inicjatywach, akcjach i kooperatywach promujących kobiety bądź zwracającym uwagę na ich problemy ogólnopolskich i międzynarodowych. Udziela bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej i psychoterapeutycznej, prowadzi Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem i Przemocą, zapobiega wtórnej wiktymizacji, wspiera włączenie społeczne osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem.  Prowadzi coaching i doradztwo zawodowe. Edukuje dzieci, młodzież i dorosłych w zakresie polskiego prawa. Szkoli  pedagogów, pracowników opieki społecznej, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Opiekuje się stażystami i praktykantami. Reprezentuje trzeci sektor w gremiach decyzyjnych. www.baba.org.pl