TELEFON DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Телефон для жінок, які зазнають насильства

CZYNNY PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
OD 11.00 DO 19.00

Активний з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 19:00

Szukaj
Close this search box.

Warszawa: Warsztaty równościowe dla ngos

Pro Humanum – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza warsztaty „Równe traktowanie w działaniach warszawskich NGO”

Celem warsztatu  jest zwiększanie świadomości i podniesienie wiedzy w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, jej skutków oraz sytuacji grup i osób narażonych na dyskryminację.  Warsztat, prowadzony będzie w formie  interaktywnej co ma sprzyjać zdobywaniu wiedzy i kompetencji poprzez doświadczanie.

Do udziału w warsztatach zaproszone są osoby pracujące i współpracujące z NGO, realizującymi zadania publiczne.

Osobom z niepełnosprawnością zapewniona jest dostępność po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Rekrutacja 

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu proszę wypełnić załączony formularz i postępować zgodnie z instrukcją.

Dwudniowe warsztaty równościowe rozpoczną się w marcu 2018 roku, wszystkie daty podane są w formularzu.

Zakres tematyczny szkoleń:
• zjawisko dyskryminacji: stereotypy, uprzedzenia, mechanizmy powstawania, przejawy i
konsekwencje dyskryminacji;
• identyfikacja własnych stereotypów i uprzedzeń;
• postrzeganie samego siebie (tożsamość pierwotna, wtórna, grupowa);
•grupy dyskryminowane (przesłanki dyskryminacji, dyskryminacja wielokrotna);
• rodzaje dyskryminacji (dyskryminacja bezpośrednia, dyskryminacja pośrednia, dyskryminacja
przez asocjację, molestowanie, molestowanie seksualne, zachęcanie do dyskryminacji,
zakaz działań odwetowych);
• identyfikowanie i sposoby reagowania na dyskryminację: z pozycji osoby dyskryminowanej
(doświadczającej dyskryminacji lub przemocy motywowanej uprzedzeniami), świadka
dyskryminacji oraz osoby dyskryminującej;
• przepisy prawa zakazujące dyskryminacji (prawo krajowe, prawo wspólnotowe, prawo
międzynarodowe);
•jak działać i pracować w NGO stosując perspektywę równościową;
•jak konstruować projekty, programy, działania z zachowaniem równości i eliminować dyskryminację.
Ponadto, jednym z punktów szkoleń będą spotkania w ramach tzw. „Żywych bibliotek”.

W czasie warsztatów odbędą się także projekcja filmu oraz dyskusję, ćwiczenia i gry symulacyjne.
Każdego dnia szkoleniowego przewidzianych jest  minimum 7 godzin interaktywnych zajęć, opartych na kreatywnych metodach nauczania, wzmacniających komunikację i pozwalających w przyszłości zastosować zdobytą wiedzę w praktyce, a także zdobyć trwałe kompetencje społeczne.

Kontakt telefoniczny  tel. +48 515 566 226 i /lub e-mail: rekrutacja.prohumanum@gmail.com