TELEFON DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Телефон для жінок, які зазнають насильства

CZYNNY PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
OD 11.00 DO 19.00

Активний з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 19:00

Szukaj
Close this search box.

Zanzibar: Jak sprawić, by kobiety zaufały policji? Powołać specjalne stanowiska ds. równości płci

Jak sprawić, by kobieta zgłosiła policji, że została zaatakowana lub wykorzystana, jeśli nie ufa policji?

„[Niektórzy policjanci] nie rozumieją, czym jest gwałt lub uważają, że jeśli jest to problem kobiety, to ich to nie obchodzi” – mówi Jamila Juma, dyrektorka  Stowarzyszenia Kobiet Prawników Zanzibaru (ZAFELA), które pomogła założyć w 2003 r. , aby zapewnić bezpłatną pomoc prawną kobietom i dzieciom.  „Kobiety napotykają wiele przeszkód, by móc założyć sprawę, a system nie jest dla nich przyjacielem” – mówi Juma.

Zgadza się z nią policja. „Przemoc ze względu na płeć na Zanzibarze jest powszechna, ale kobiety nie zgłaszają tych problemów” – mówi Mauwa Saleh, policjantka od 25 lat. „W przeszłości było bardzo mało zgłaszanych przypadków, ponieważ ofiary bały się informować policję o gwałtach, nie było specjalnych procedur postępowania ani nie miały zapewnionej  prywatności.”

Dziś ponad 400 posterunków policji w Tanzanii ma równościową policję  (Police Gender) i specjalne stanowisko ds. dzieci (Children’s Desk). Dyżurują przy nich wyspecjalizowani, specjalnie przeszkoleni śledczy, którzy zajmują się „przestępstwami o charakterze seksualnym”, takimi jak gwałt, napaść na tle seksualnym i przemoc domowa.

Inicjatywa powołania na policji specjalnych stanowisk ds. równości płci została zainicjowana w 2009 roku przez Tanzańską Policyjną Sieć Kobiet (TPFNet), stowarzyszenie zawodowe utworzone w 2007 roku, którego celem jest poprawa sposobu, w jaki policja odnosi się do kobiet w społeczeństwie. Jej celem jest powołanie takich stanowisk na każdym posterunku policji i przeszkolenie tysięcy funkcjonariuszy policji, szczególnie kobiet.

Stanowiska ds. równości płci mają na celu zapewnienie ofiarom przemocy ze względu na płeć zarówno szczególnego traktowania, jak i prywatności. Ale dla Jumy prawdziwy wpływ powołania tych stanowisk, to zmiana kulturowa. Juma, a także osiem innych osób, z którymi przeprowadzono wywiady, powiedziała, że ​​stanowiska ds. równości płci odgrywają ważną rolę w budowaniu zaufania między policją a tanzańskimi kobietami, wytyczając drogę sprawiedliwości, której wcześniej nie było.

Statystyki pokazują, że takie stanowiska są niezwykle potrzebne, ponieważ prawie połowa tanzańskich kobiet poniżej 50. roku życia twierdzi, że została zaatakowana fizycznie lub seksualnie. Jedna trzecia dziewcząt w wieku poniżej 18. roku życia doświadcza przemocy seksualnej, wynika z badania Ministerstwa Zdrowia przeprowadzonego w 13 376 gospodarstwach domowych w całym kraju w latach 2015-2016. Według danych zebranych przez Tanzania Media Women’s Association (TAMWA) na Zanzibarze wskaźniki przemocy seksualnej rosną, podobnie jak wskaźniki wykorzystywania seksualnego dzieci.

Ale kobiety i dziewczęta z Zanzibaru, które zgłaszają te zbrodnie na policję, często spotykają się z niechęcią, lekceważeniem, korupcją, pogardą, niewiarą, a nawet przemocą – wynika z wywiadów przeprowadzonych z prawnikami, policjantami, badaczami, działaczami społecznymi, przywódcami wsi, doradcami i personelem grup pozarządowych.

Pomimo tego, że napaści na tle seksualnym na Zanzibarze są zjawiskiem powszechnym, odsetek zgłoszeń przestępstw na policję był w przeszłości niski. Na Zanzibarze, podobnie jak na całym świecie, przemoc seksualna jest najczęściej popełniana przez osoby, z którymi ofiary mają osobisty związek. Kobiety w małżeństwie najprawdopodobniej doświadczają przemocy ze strony partnera lub byłego partnera, natomiast dla dziewcząt, które nie są w związku małżeńskim, sprawcami są sąsiedzi, wujowie, kuzyni, ojcowie, a nawet dziadkowie.

„Mówienie o gwałcie to tabu” – mówi Issa. „Ludzie nie są gotowi rozmawiać o tym, ale kiedy się zdecydują,  system obwinia ofiarę. System obwinia kobiety”.

Poza tym policja nie traktowała poważnie napadów na tle seksualnym. Niektórzy oficerowie-mężczyźni wierzyli, że mężczyźni mają prawo robić to, co chcą wobec kobiet w ich rodzinie i / lub, że ofiara była winna – bo była nie tak ubrana, bo coś powiedziała, bo miała wcześniej kontakty seksualne.

Stanowiska ds. równości płci są jednym ze sposobów, by zachęcać kobiety do zgłaszania przypadków gwałtów i innych form przemocy na tle seksualnym. Starają się przekonać kobiety, zapewniając im dyskrecję i bezapieczeństwo. Policyjne posterunki zazwyczaj nie mają do tego odpowiednich warunków – kobiety musiały zeznawać na recepcji, gdzie mogłaby zostać rozpoznana i jej skargę mogliby słyszeć inni.

Tanzański plan działania na lata 2017-2022 dotyczący przemocy wobec kobiet i dzieci zakłada ograniczenie przemocy ze względu na płeć o połowę do 2022 r. W ramach tego planu rząd zamierza powołać 600 stanowisk ds. równości płci w całym kraju, w tym 37 w Zanzibarze i uzupełnić istniejące biura o większe udogodnienia i więcej osób.

Jak dotąd wdrażanie i wyniki programu nie były imponującee. W 2016 r. spośród 417 stanowisk ds. płci w Tanzanii zaledwie 30 spełniało wymagania „standardowej procedury operacyjnej”. Co oznacza, że ​​znajdowały się one w obszarze, który był prywatny i oddzielony od głównego posterunku. Zbyt wiele posterunków policji nie ma pieniędzy na stworzenie takiej infrastruktury. Niedofinansowanie to ciągłe wyzwanie.

Dostępne badania Narodowego Biura Statystyki Tanzanii pokazują, że stanowiska ds. równości mają pozytywny wpływ. Liczba zgłoszonych przestępstw na tle przemocy ze względu na płeć w Tanzanii wzrosła z 23 012 przypadków w 2015 r. do 31 863 w 2016 r., co stanowi wzrost o 39 procent.

To pozytywny znak, ponieważ ten wzrost oznacza, że więcej osób chce złożyć raport na policji. Stanowiska ds. równości płci poprawiły proces zgłaszania przestępstw na tle seksualnym na Zanzibarze także poprzez utworzenie specjalnej grupy policjantek/ów, które/rzy czują się sojusznikami w sprawie.

Źródło: www.npr.org

Akcja Nazywam się Miliard/One Billion Rising Poland na Pol’ and’ Rock Festiwal!

Fundacja Feminoteka po raz kolejny pojawi się na Pol’and’ Rock! 

Tym razem zamiast na stoisko zapraszamy Was… do tańca!

Przyjeżdżamy podzielić się akcją Nazywam się Miliard/One Bilion Rising. Nazywam się Miliard to żywioł, to zew wolności, to uwolnienie ciała w najpiękniejszej formie protestu – w tańcu.

Protestujemy przeciwko przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Co roku, 14 lutego tańczy cały świat (w zeszłym roku ponad 200 krajów, a w Polsce 100 małych i dużych miejscowości).

Zapraszamy na próby codziennie (od czwartku do soboty) od godz. 9:00 do 10.00 w namiocie Akademii Sztuk Najpiękniejszych, by 4.08. 2018 wspólnie zatańczyć pod dużą sceną (czekamy jeszcze na potwierdzenie godziny).

Zaczniemy od krótkiej rozgrzewki do muzyki Girl Power, później pokażemy wam kroki – układ jest mega prosty – nauczenie zajmuje pół godziny.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące działań antyprzemocowych, molestowania seksualnego, potrzebujesz rady – przyjdź, porozmawiaj z nami! Twoje pytania są ważne, a my jesteśmy dla Ciebie!

Dlaczego taniec?
Taneczny happening to bardzo skuteczny sposób zwrócenia uwagi na problem przemocy wobec kobiet. Jest to akcja bardzo medialna i spektakularna. Dzięki temu w bardzo prostej formie można przebić się z ważnym przekazem. Taniec – w kontekście przemocy wobec kobiet- ma ogromna siłę. W tańcu silnie doświadczamy naszych ciał, możemy poczuć, że są nasze. To my je kontrolujemy i z tego doświadczenia możemy czerpać siłę do tego, żeby przeciwstawić się naruszaniu naszych granic. (Basia Sinica, OBR Poznań)

Co jeśli nie jestem gotowa, żeby zatańczyć publicznie?
Przyjdź i tak! Poczuj tę fantastyczną atmosferę siostrzeństwa, bezpieczeństwa, determinacji i wspólnej radości. Nie musisz tańczyć, żeby być częścią wspólnoty, która przeciwstawia się przemocy.

Jakie są postulaty?
W tym roku hasłem przewodnim jest przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet na szczeblach lokalnych. Więcej możecie przeczytać na naszej stronie http://feminoteka.pl/one-billion-rising-nazywam-sie-miliard-2018/

 

Inspiring Women – w 15 miejscowościach prowadzimy warsztaty przeciwprzemocowe

inspiringwomenkolorOtrzymałyśmy 26 wniosków na realizację projektu Inspiring Women w miejscowościach do 30 tys. mieszkańców, w ramach którego prowadzimy bezpłatne warsztaty WenDo i debaty przeciwprzemocowe.

Spośród nadesłanych zgłoszeń wybrałyśmy 15 , kierując się wielkością miejscowości i możliwościami organizatorek. Zależało nam także na tym, by warsztaty odbyły się tam, gdzie ich jeszcze nie było.

Głównym działaniem Feminoteki w projekcie jest zorganizowanie warsztatów WenDo – warsztatów z  zapobiegania przemocy wobec kobiet i dziewcząt, polegająca na wzmacnianiu asertywności, pewności siebie, głosu i wiedzy o ich granicach i prawach. Warsztaty kierowane są do dziewczyn w wieku 13-18 lat.

Oprócz WenDo w wybranych miejscowościach organizowane są także debaty dotyczące stereotypów płci i ich wpływu na przemoc wobec kobiet i dziewcząt. Udział w nich mogą wziąć nauczyciele, lokalni politycy, rodzice itp.

Do lutego 2018 r. odbyły się 4 warsztaty WenDo i 3 debaty równościowe dotyczące stereotypów związanych z płcią w miejscowościach Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Oświęcim i Reguły.

Projekt jest finansowany ze środków Fundacji C&A.

IMG_2122 IMG_2184 IMG_2251 IMG_5426 IMG_5411

Nazywam się Miliard/ One Billion Rising Poland 2018

LOKALNIE I SOLIDARNIE PRZECIWKO PRZEMOCY WOBEC KOBIET

ONE BILLION RISING / NAZYWAM SIĘ MILIARD

14 LUTEGO 2018

Po raz szósty w kilkudziesięciu miejscowościach w Polsce kilkadziesiąt tysięcy osób zatańczy i zaprotestuje przeciwko przemocy wobec kobiet i dziewcząt

#obr #TuiTerazNazywamsięMiliard

3

One Billion Rising (po polsku Nazywam się Miliard) to ogólnoświatowy protest w formie tańca, który zwraca uwagę na przemoc wobec dziewcząt i kobiet, przede wszystkim na najbardziej drastyczny, wciąż lekceważony jej przejaw
– przemoc seksualną.

W tym roku wspólną akcją chcemy poruszyć temat przeciwdziałania przemocy na poziomie lokalnym.

Dlaczego?

Ponieważ analiza* ponad 300 lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie pokazała, że:

 • 50% programów nie podało informacji, że przemocy najczęściej doświadczają kobiety i dziewczęta,
 • 90% programów nie definiowało poszczególnych rodzajów przemocy z uwzględnieniem kategorii płci,
 • tylko jeden program zawierał zapis wprost odwołujący się do faktu, że stereotypy płciowe mają wpływ na przemoc wobec kobiet,
 • tylko w jednym programie można było znaleźć szczegółową analizę problemu przemocy ze względu na płeć.

Samorządy mają niezwykle istotną rolę do odegrania w przeciwdziałaniu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet – nikt lepiej nie zna potrzeb i problemów swojej społeczności i to one mogą najskuteczniej zadziałać.

Jednak bez podkreślania, że to kobiety i dziewczęta najczęściej stają się ofiarami każdego rodzaju przemocy, trudno przygotować skuteczne programy i trudno temu zjawisku przeciwdziałać.

To okazja do zaapelowania do lokalnych decydentek i decydentów, by temat przemocy wobec kobiet i dziewcząt stał się dla nich jednym z priorytetowych działań. To także apel do kandydatek i kandydatów w wyborach samorządowych, by kwestie przemocy wobec kobiet włączyli do swoich wyborczych programów.

Chcemy pokazać, że przemoc wobec kobiet dzieje się tu i teraz, obok nas – u naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych, na naszej ulicy, podwórku, domu. Że problem przemocy wobec kobiet jest naszym lokalnym problemem.

*Badanie przeprowadzone przez Antyprzemocową Sieć Kobiet (ASK) koordynowaną przez fundację Feminoteka w 2015/2016r. Raport dostępny na stronie feminoteka.pl

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE AKCJI

Nazywam się Miliard 2017: Zatańczyło i nagłaśniało problem gwałtów na randkach 80 miejscowości w Polsce!

Koło
Akcja Nazywam się Miliard 2017  w Kole. Zdjęcia: Fotografia Życzliwa Rodzinie Agnieszka Kurzawa

5. akcja Nazywam się Miliard/ One Billion Rising Poland za nami! Zatańczyło i nagłaśniało problem gwałtów na randkach 80 miejscowości w Polsce! Przyłączyły się także Polki mieszkające w Brukseli, Wiedniu i Londynie. Tegoroczna akcja była również gestem solidarności dla pani Aleksandry z Elbląga zgwałconej przez ratowników medycznych.

Znów organizatorki pokazały solidarność, moc i twórczą energię. Prócz tanecznej akcji niektóre miejscowości organizowały warsztaty, spotkania, porady, w Płocku odbyło się czytanie „Monologów waginy” autorstwa Eve Ensler, inicjatorki OBR, w Warszawie zaśpiewał Chór Cór, grupa w Choszcznie przygotowała polską wersję piosenki i zrobiła klip, w Łagiewnikach w akcji wzięły udział przedszkolaki.

Najważniejsze w całej akcji było to, by nagłośnić problemy, o których wciąż wiele osób wstydzi się mówić. – Przemoc wobec kobiet to temat, o którym trzeba mówić. Nie chciałabym, żeby w naszym mieście był to temat tabu – mówiła Izabela Zielińska, pomysłodawczyni kołobrzeskiej odsłony akcji (źródło: Gazeta Kołobrzeska).

rudaslaska
Akcja Nazywam się Miliard 2017 w Rudzie Śląskiej

Finał akcji 14 lutego w Walentynki poprzedzały liczne próby i przygotowania, dzięki którym kobiety spotykały się, zaprzyjaźniały, rozmawiały. Już wiemy, że spotkania te przerodzą się w konkretne dalsze działania.

– Wspólne treningi to przede wszystkim okazja do tego, żeby przypomnieć sobie dlaczego tańczymy oraz poczuć, że tworzymy wspólnotę osób, dla których kwestia przeciwstawienia się przemocy jest bardzo ważna. Atmosfera na próbach jest świetna, pełna radości i woli współpracy – mówiła Barbara Sinica, organizatorka akcji w Poznaniu. (źródło: blog Papilarnie.

Wiele miejscowości otrzymało poparcie lokalnych władz, policji, ośrodków pomocy społecznej, co niezwykle cieszy, bo  daje nadzieję na lepsze i bardziej skuteczne przeciwprzemocowe działania.

– Zdarza się, że przemoc seksualna wobec kobiet jest tolerowana, czy ukrywana – tak nie może być – mówiła podczas akcji Ewa Kluczyńska z policji, która apelowała do kobiet doświadczających przemocy, by przełamały strach i zgłaszały się po pomoc. (źródło: Fakty Jawor)

Akcja była też okazją, by poinformować  mieszkanki, gdzie mogą otrzymać lokalnie konkretną i bezpłatną pomoc.

– W naszym stowarzyszeniu Kobieta Liderem Świata bezpłatnie dostaniecie pomoc prawną i psychologiczną, bezpłatnie będziecie mogli uczestniczyć w spotkaniach grup wsparcia. Jeśli czujecie, że już sobie nie poradzicie, przyjdźcie – namawiała Jadwiga Kowalik ze stowarzyszenia Kobieta Liderem Świata w Dąbrowie Górniczej. (źródło: Dziennik Zachodni)

strzegom
Akcja Nazywam się Miliard 2017 w Strzegomiu

Dopisały także media i te lokalne, i ogólnopolskie, dzięki którym przekaz akcji stał się jeszcze bardziej widoczny, bo chodzi nam także o to, by dotrzeć z informacją na temat przemocy wobec kobiet i dziewcząt do jak najszerszej grupy odbiorczyń i odbiorców.

– Akcją chcemy dać mieszkańcom miasta pretekst do dyskusji o trudnych sprawach. Sprawach, które cały czas są tematem tabu – mówiła Bogna Czałczyńska, koordynatorka akcji w Szczecinie.

Do akcji dołączyły duże miasta, małe i maleńkie miejscowości. Tańczyło od kilkunastu do kilkuset osób: dzieci, młodzieży, dorosłych i starszych. To, co jeszcze pięć lat temu wydawało się kompletnie szalonym pomysłem – kobiety tańczące w Polsce zimą na ulicach i nagłaśniające w ten sposób problem gwałtów i przemocy wobec kobiet i dziewcząt, dziś okazuje się akcją z wielkim potencjałem.

– Taneczny happening to bardzo skuteczny sposób zwrócenia uwagi na problem przemocy wobec kobiet. Jest to akcja bardzo medialna i spektakularna. Dzięki temu w bardzo prostej formie można przebić się z ważnym przekazem. Poza tym taniec – w kontekście przemocy wobec kobiet- ma ogromna siłę. W tańcu silnie doświadczamy naszych ciał, możemy poczuć, że są nasze. To my je kontrolujemy i z tego doświadczenia możemy czerpać siłę do tego, żeby przeciwstawić się naruszaniu naszych granic – powiedziała Barbara Sinica, organizatorka akcji w Poznaniu w wywiadzie dla bloga Papilarnie.

Olbrzymie znaczenie ma także fakt, że akcja odbywa się w tym samym czasie na całym świecie. Polska dołącza w ten sposób do wielkiej światowej rewolucji, której celem jest zakończenie przemocy wobec kobiet i dziewcząt.

Akcję w Polsce koordynowała już po raz 5. fundacja Feminoteka. Będziemy wdzięczne za wsparcie nas przekazując 1% Waszego podatku:  KRS: 242885

Jakie miejscowości brały udział w tegorocznej akcji, jak ją zorganizować oraz o jej historii przeczytacie TU

warszawa2
Akcja w Warszawie, fot.: PUNK PARROT

14 lutego akcja Nazywam się Miliard/ One Billion Rising Poland

1W 200 krajach na świecie i ponad 70 miejscowościach w Polsce, w Walentynki 14 lutego tańczymy już po raz piąty i protestujemy przeciwko przemocy wobec kobiet i dziewcząt. W tym roku wspólną akcją w Polsce będziemy nagłaśniać problem gwałtu na randce. Wyrazimy także solidarność z Aleksandrą z Elbląga zgwałconą przez ratowników medycznych.

Akcja – przeciwprzemocowy protest w formie tańca odbywa się na całym świecie i w Polsce od 2013 roku (tu przeczytasz historię akcji). W 2017 roku akcja jeszcze mocniej skupia się na problematyce wykorzystywania kobiet i jej ujawnianiu oraz zachęca do jeszcze większej międzynarodowej solidarności, by domagać się zakończenia wszystkich form przemocy wobec kobiet i dziewcząt.

PRZYŁĄCZ SIĘ DO AKCJI!

  • Ponieważ wspólne działanie daje nadzieję – a nadzieja daje siłę do realizacji wspólnej wizji.
  • Ponieważ wspólne i jednoczesne działanie przyciąga i skupia  uwagę, daje możliwość poszerzenia zrozumienia i świadomości na temat przemocy wobec kobiet i dziewcząt.
  • Ponieważ nie ma Rewolucji bez Solidarności!

Listę miejscowości, które organizują akcję znajdziesz TU

Strona akcji na Facebooku

JEDNA ZA MILIARD – MILIARD ZA JEDNĄ!

Warszawa: Próby układu do akcji One Billion Rising/Nazywam się Miliard

Copy of OBR2017_ulotka (2)Tańczymy i protestujemy przeciwko przemocy wobec kobiet i dziewcząt juz po raz piąty w Polsce i na świecie w ramach akcji Nazywam się Miliard/ One Billion Rising Poland 14 lutego.

Zapraszamy do Feminoteki (http://feminoteka.pl/kontakt) na naukę układu tanecznego. Taniec to moc, energia, świadomość własnego ciała. A próby tańca są dla wszystkich, nawet jeśli uważasz, że masz „dwie lewe nogi”. Gdy tańczy się dla idei, przestaje to mieć znaczenie. Prawa czy lewa noga – wszystko jest OK!

Zapraszamy i te/tych, które/rzy chcą sobie przypomnieć i te osoby, które chcą się nauczyć:

– w poniedziałek 6.02 o 18:00
– we wtorek 7.02 o 18:00
– i w piątek 10.02 o 18:00

Miejsce: Fundacja Feminoteka, ul. Mokotowska 29a (wejście od ul Marszałkowskiej 32 w podwórze)

Uczymy układu od podstaw. W sobotę 12 lutego odbędzie się próba generalna, a we wtorek 14 lutego wspólny taniec przeciwko przemocy.

Zapraszamy!

—-
Co to jest One Billion Rising?
Na całym świecie kobiety – i mężczyźni – po raz piąty przygotowują się, by 14 lutego zatańczyć i zaprotestować przeciwko przemocy wobec kobiet. Do akcji włączyło się już ponad 200 krajów. Polska akcja nosi nazwę NAZYWAM SIĘ MILIARD.

Więcej informacji:http://feminoteka.pl/obr2017/

Tarnów – O przemocy bez stereotypów – relacja z debaty

„O przemocy bez stereotypów – przemoc ma płeć” pod taką nazwą odbyła się 26 kwietnia debata w Tarnowie. Celem spotkania było przedstawienie wyników ogólnopolskiego monitoringu programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wojewódzkich, powiatowych i gminnych) z perspektywy płci oraz omówienie ich w kontekście wypracowania rekomendacji na przyszłość. Monitoring prowadziła grupa Partnerek ASK – Antyprzemocowa Sieć Kobiet.

W spotkaniu w Tarnowie wzięły udział zaproszone osoby zajmujące się na co dzień problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przestawicie MOPSu pani dyrektor i  pracownice socjalne, urzędnicy miejscy, strażnicy miejscy i policja z wydziału zapobiegania przemocy w rodzinie. W debacie wzięło udział 15 osób.

W czasie spotkania w  Agnieszka Biedroń ze Stowarzyszenia Kropla Słońca zaprezentowała idee ASK,  historię działań realizowanych od 2013 roku w Tarnowie w ramach ogólnoświatowej Akcji  One Billion Rising, działania przeciwprzemocowe organizowane lokalnie . W panelu eksperckim wzięła udział Anna Chęć – ekspertka ds. przeciwdziałania przemocy, Fundacja Pozytywnych Zmian.

Punktem zasadniczym debaty było przedstawienie wyników ogólnopolskiego monitoringu programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które przedstawiła Partnerka ASK, koordynatorka corocznych Akcji One Billion Rising w Tarnowie Anna Burda.

Podczas prezentacji padło stwierdzenie że:

 1. W większości programach przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc nie ma płci.
 2. Brakuje odpowiednio przeprowadzonej diagnozy uwzględniającej obszar geograficzny oraz wyciągającej wnioski z działań prowadzonych w poprzednich latach.
 3. W programach brakuje dobrze zaplanowanych działań o charakterze profilaktycznym uwzględniających różne grupy osób: kobiety, mężczyzn, chłopców, dziewczęta, osoby starsze, osoby z niepełnosprawnością.
 4. Zwrócono uwagę, na to, że większość programów przeciwdziałania przemocy nie jest konsultowanych.
 5. Wielokrotnie przytoczone zostały statystyki mówiące o tym, że to kobiety i dziewczęta częściej doświadczają przemocy.
 6. Zwrócono uwagę na brak działań skierowanych do sprawców przemocy, w większości mężczyzn.
 7. Zwrócono uwagę na nieskuteczność działań jednostek służb publicznych (policja, sąd) co zniechęca kobiety do zgłaszania przemocy na policję. Jako przykład podano m.in. wyroki w zawieszeniu dla gwałcicieli.
 8. Zwrócono także uwagę na konieczność pisania programów w sposób „projektowy”, czyli z bardzo jasnym określeniem celów, zadań i kompetencji, metod monitoringu i ewaluacji, z podanymi wskaźnikami liczbowymi i danymi jakościowymi, zakresem odpowiedzialności różnych służb i osób oraz precyzyjnego budżetowania działań ze wskazaniem sposobów na pozyskanie brakujących funduszy.
 9. Padła także propozycja wdrażania programów na krótsze okresy czasu t.j. 1-2 lata, przeprowadzanie konsultacji i współpraca z organizacjami trzeciego sektora zwłaszcza z  organizacjami o charakterze kobiecym i równościowym.

W trakcie dyskusji, która wzbudziła wiele emocji, udział wzięły przedstawicielki Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Straży Miejskiej, Urzędu Miasta oraz działaczki z organizacji pozarządowych, wyciągnięto wnioski, że przy pisaniu następnych programów  będzie uwzględniona konkluzja z pracy badaczek ASK.

W Tarnowie jest już nowy projekt Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2016/2020 i będą  uwzględnione sugestie i wnioski z monitoringu. Przedstawiciele instytucji będące obecne na Debacie wyraziły pełną gotowość do współpracy, co jest bardzo pocieszające.

Debata odbyła się w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet” prowadzonego przez fundację Feminoteka wraz z 15 partnerkami z całego kraju  z programu Obywatele dla Demokracji współfinansowanego z Funduszy EOG.

banernorweskie_batory

 

 

Płock: Debata „Przemoc ma płeć. O przemocy bez stereotypów”

Grupa Nieformalna One Billion Rising Płock, Fundacja Feminoteka i Antyprzemocowa Sieć Kobiet
zapraszają na konferencję

„Przemoc ma płeć. O przemocy bez stereotypów”

3 marca 2016 roku, godz. 9.30, Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Misjonarska 22, Płock

ask_logo

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane wyniki ogólnopolskich badań lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wypracowane rekomendacje, które posłużą do przygotowania wzorcowego programu antyprzemocowego.

Program konferencji

09.30 – 10.00 Rejestracja
10.00 – 10.15 Przedstawienie projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet” i idei ASK – Monika Mioduszewska-Olszewska, koordynatorka ASK w Płocku.
10.15 – 10.30 Przedstawienie wyników monitoringu programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem wyników monitoringu lokalnego – Monika Mioduszewska-Olszewska, koordynatorka ASK w Płocku.
10.30 – 11.00 Dlaczego perspektywa płci w programach antyprzemocowych jest ważna? – Joanna Piotrowska, prezeska Fundacji Feminoteka

11.00 – 11.15 Przerwa kawowa

11.15 – 12.00 Wpływ stereotypów płciowych na stosowanie przemocy wobec kobiet – dr Liliana Tomaszewska
12.00 – 12.30 Diagnoza problemów w przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet na terenie miasta Płocka – Iwona Szkopek, kierowniczka Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Płocku
12.30 – 12:50 Dyskusja
12:50 – 13.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona.
Rejestracja pod adresem: http://tinyurl.com/zr824ec

Zdjęcie: Martha Dear

Projekt realizowany przez fundację Feminoteka w partnerstwie z 15 organizacjami i grupami nieformalnymi z całej Polski w ramach Programu „Obywatele dla Demokracji” przy wsparciu finansowym Funduszy EOG.

banernorweskie_batory

Raport „Gender w podręcznikach” wydany!

Debatą „Podręczniki bez uprzedzeń i dyskryminacji. Projektowanie zmian”, która odbyła się 29 lutego 2016 roku w Poznaniu, zakończyłyśmy projekt „Kobiety i mężczyźni, chłopcy i dziewczęta RAZEM przeciw stereotypom płciowym”. Efektem jest m.in. trzytomowy raport „Gender w podręcznikach”, który został zaprezentowany podczas poznańskiej debaty.

Raport „Gender w podręcznikach” to wynik pracy niemal 100 osobowego interdyscyplinarnego zespółu badaczek i badaczy. W efekcie analizą objęto 227 czyli 25% podręczników dopuszczonych przez MEN w 2013 roku do użytku szkolnego i przeznaczonych do kształcenia ogólnego w zakresie 28 przedmiotów, na wszystkich poziomach w różnych typach szkół. Analizie jakościowej poddana została również treść nowej podstawy programowej oraz dokumenty prawne dotyczące problematyki stereotypów i uprzedzeń związanych z płcią w edukacji szkolnej.

Ale raport – choć niewątpliwie jest dumą projektu – to tylko jedno z wielu zrealizowanych działań. „Kobiety i mężczyźni, chłopcy i dziewczęta RAZEM przeciw stereotypom płciowym” to także zawiązanie się Antyprzemocowej Sieć Mężczyzn, która pracowała nad Poradnikiem do pracy z chłopcami i młodymi mężczyznami, debaty i konferencje prezentujące wyniki badań nad podręcznikami szkolnymi; warsztaty WenDo dla gimnazjalistek, warsztaty nt. stereotypów płciowych dla gimnazjalizstów, debaty równościowe. Gościliśmy też Jacksona Katza,  znanego amerykańskiego edukatora antyprzemocowego, który wygłosił wykład na Uniwersytecie Warszawskim.

Działo się dużo i intensywnie, mamy nadzieję, że to kolejny krok, który przybliża nas do równości i zmniejszenia skali zjawiska przemocy wobec kobiet i dziewcząt.

Feminoteka dziękuje partnerom/ partnerkom projektu za wspólną półtoraroczną pracę. Dziękujemy też programowi Obywatele dla Demokracji za sfinansowanie naszych działań!

Więcej o pozostałych działaniach w projekcie

Projekt realizowany był w ramach Programu „Obywatele dla Demokracji” finansowanego z funduszy EOG.

11

 

Spotkanie u Pełnomocnika ds. Równego Traktowania

Przedstawiciele i przedstawicielki Fundacji Akcja Demokracja i Fundacji Feminoteka 29 lutego.2016 roku spotkali się z Wojciechem Kaczmarczykiem, Pełnomocnikiem Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania w sprawie inicjatywy „Molestowaniu mówimy Nie!”

Podczas spotkania na ręce Pełnomocnika organizacje przekazaliśmy apel do władz Rzeczpospolitej Polskiej, aby wprowadzić do prawa ochronę przed molestowaniem seksualnym w szkole, na uczelni czy w miejscach publicznych. Apel w ciągu pierwszych dwóch tygodni trwania akcji podpisało ponad 5000 osób.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały także wyniki badań m.in. Fundacji „Ster”, pokazujące dużą skalę tego problemu (ponad 52% badanych kobiet spotkało się z obraźliwymi uwagami dotyczących ciała lub seksualności również za pomocą SMS, emaili lub w Internecie, a 61% doświadczyło molestowania w formie obnażenia się w miejscu publicznym lub w innej sytuacji, w której kobieta sobie tego nie życzyła).

Minister Kaczmarczyk zgodził się, że molestowanie seksualne jest poważnym problemem społecznym i zadeklarował współpracę z organizacjami społecznymi w tym zakresie. Zadeklarował też, że kwestia molestowania seksualnego będzie jednym z tematów, którymi zajmie się grupa ekspercka, która ma zostać utworzona przy urzędzie pełnomocnika. Celem działań ma być zarówno pogłębienie wiedzy na temat tego zjawiska w polskim kontekście jak i wypracowania najlepszych metod przeciwdziałania i walki z nim.

Apel, będący wspólną inicjatywą Akcji Demokracji, Antyprzemocowej Sieci Kobiet, Feminoteki, Hollaback! Polska, Polskiej Sieci Policjantek, „Tygodnika Powszechnego”, Miesięcznika „Znak” oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego, można podpisywać na  stronie akcjademokracja.pl/molestowanie.

Na zdjęciu (od lewej): Wojciech Kaczmarczyk, Pełnomocnik Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania, Joanna Piotrowska, prezeska fundacji Feminoteka; Elżbieta Korolczuk, fundacja Akcja Demokracja, Piotr Trzaskowski, fundacja Akcja Demokracja

fot. Bogumił Kolmasiak / Akcja Demokracja CC BY 3.0.

Głosy przeciw przemocy Poradnik – jak pracować z chłopcami i młodymi mężczyznami


gpp_okladkaGłosy przeciw przemocy. Poradnik – jak pracować z chłopcami i młodymi mężczyznami

Fundacja Feminoteka. Warszawa 2016

Jeżeli jesteś osobą, która pracuje z młodzieżą gimnazjalną i licealną w szkole, w świetlicy, w domu kultury, w ośrodku wychowawczym, czy na ulicy, ta publikacja może dać świetne narzędzia edukacyjne do pracy wokół tematów przemocy, władzy, czy stereotypów płciowych. Zajęcia i warsztaty, jakie zamieszczamy w tej publikacji skierowane są głównie do chłopców i młodych mężczyzn, ale z równym powodzeniem mogą być stosowane w grupach żeńskich, crossgenderowych, czy mieszanych. Ćwiczenia zawarte w publikacji można traktować łącznie, jako całe bloki warsztatowe, lub oddzielnie, jako np. jedne zajęcia lekcyjne.

W książce znajdują się scenariusze zajęć z pomocnymi komentarzami i uwagami tak, aby zajęcia, które będą na ich podstawie prowadzone były maksymalnie efektywne i dawały satysfakcję z dobrze wykonanej pracy. Oprócz scenariuszy zajęć, niniejsza publikacja przyjdzie z pomocą w formułowaniu takich pojęć jak „przemoc wobec kobiet”, „płeć/gender”, „przywilej”, „reagowanie”, „stereotypy”, „przemoc”, „władza”. Zagadnienia te są ściśle związane ze scenariuszami zajęć i wyznaczają główne bloki tematyczne, wokół których skupiają się ćwiczenia w scenariuszach.

Naszym celem jest uwrażliwienie młodych ludzi na stereotypy płciowe i ich związek z przywilejem i hierarchią. Pokazanie, że role płciowe są wymysłem kulturowym, który można, a nawet należy zmieniać ze względu na ich szkodliwe skutki zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet oraz dla wszystkich osób, które nie mieszczą się w binarnym podziale płci.

Ze Wstępu

SPIS TREŚCI

Wstęp – Łukasz Wójcicki

Teoretyczne wprowadzenie w główne problemy i tematy – dr Iwona Chmura-Rutkowska

SCENARIUSZE ZAJĘĆ

Autorzy/autorka: Maciej Duda. Anna Dzierzgowska, Eweryst Zaremba

Uwagi na temat metodyki prowadzenia zajęć

 • Hierarchia, władza, nierówność, przywilej
 • Stereotypy i uprzedzenia związane z płcią, dyskryminacja (seksizm)
 • Przemoc wobec kobiet

Załączniki do scenariuszy

Słowniczek pojęć

Bibliografia

Biogramy autorek i autorów

PUBLIKACJA DO POBRANIA (plik pdf)

Publikacja wydana dzięki projektowi „Kobiety i męzczyźni, chłopcy i dziewczęta RAZEM przeciwko stereotypom płciowym” realizowany w ramach programu „Obywatele dla Demokracji” finansowanego z funduszy EOG

banernorweskie_batory

Nazywam się Miliard/ One Billion Rising Poland 2016!

Po raz czwarty 14 lutego Polska bierze udział w ogólnoświatowej akcji One Billion Rising – po polsku Nazywam się Miliard. To akcja, podczas której tańczymy i protestujemy przeciwko przemocy wobec kobiet i dziewcząt. W ubiegłym roku zatańczyło 50 miejscowości w Polsce. Feminoteka od początku koordynuje akcję w całym kraju. Tegoroczna odbywa się w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet”.

Co roku podejmujemy temat trudny społecznie, niewygodny, zepchnięty pod dywan. W 2016 roku tańczymy i protestujemy przeciwko  molestowaniu seksualnemu kobiet i dziewczyn. Dlaczego?  Ponieważ ofiarami wszystkich form  molestowania seksualnego padają najczęściej kobiety i dziewczęta: w domu, szkole, pracy, na ulicy, środkach komunikacji publicznej itd. itp.

Z badań przeprowadzonych we wszystkich krajach UE wynika, że różnych form molestowania seksualnego doświadczyło od 45 do 55% kobiet powyżej 15. roku życia – od fizycznych przez werbalne po cybermolestowanie.

Z badań wynika, że:

 • fizycznych form molestowania seksualnego, takich jak niechciane dotykanie, przytulanie, całowanie doświadczyło 29% kobiet powyżej 15. roku życia,
 • werbalnych form molestowania – żartów i komentarzy z podtekstem seksualnym – doświadczyło 24% kobiet,
 • 11% kobiet doświadczyło niewerbalnych form molestowania (w tym cybermolestowania) takich jak niechciane, obraźliwe, seksualnie jednoznaczne e-maile lub SMS-y.

Badania Agencji Praw Podstawowych z 2014 roku, str. 95-19

Akcja jest inicjatywą Eve Ensler – amerykańskiej feministki, aktywistki, pisarki, autorki m.in. słynnych „Monologów waginy”. W 2013 roku przyłączyło się do niej 200 krajów z całego świata.

W 2016 roku Fundacja Feminoteka organizuje akcję Nazywam się Miliard/One Billion Rising Poland
w ramach projektu Antyprzemocowa Sieć Kobiet  w partnerstwie z 15 organizacjami i grupami nieformalnymi z całej Polski z Programu „Obywatele dla Demokracji” przy wsparciu finansowym Funduszy EOG.

wszystkieloga

Przyłącz się do Antyprzemocowej Sieci Kobiet! Działaj razem z nami!

ask_logoAntyprzemocowa Sieć Kobiet (ASK) to inicjatywa kilkudziesięciu kobiet z całej Polski, organizatorek ogólnoświatowej akcji One Billion Rising (OBR)/ Nazywam się Miliard Poland, która w Polsce i na świecie organizowana jest od trzech lat.

W 2014 roku spotkałyśmy się w Feminotece, by podsumować nasze działania i zastanowić się co dalej zrobić z energią, która pojawiła się podczas organizowania OBR. Byłyśmy jednomyślne – chcemy stać się antyprzemocowymi ekspertkami i lokalnie działać przeciwko przemocy wobec kobiet. Tak narodził się pomysł na ASK, stwierdziłyśmy bowiem, że właśnie we wspólnym działaniu jest nasza siła. No i poszłyśmy za ciosem – złożyłyśmy projekt na grant do programu „Obywatele dla Demokracji” finansowanego z funduszy EOG i otrzymałyśmy dofinansowanie!

Głównym celem Antyprzemocowej Sieć Kobiet (ASK) jest przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet w obszarze przemocy poprzez:

1. BUDOWANIE ogólnopolskiej sieci ekspertek antyprzemocowych, które lokalnie będą przeciwdziałać przemocy wobec kobiet;

2. LOBBOWANIE za zmianami w tym obszarze w instytucjach samorządowych odpowiedzialnych za realizację programów antyprzemocowych;

3. EDUKOWANIE społeczności lokalnych na temat przemocy wobec kobiet poprzez organizowanie akcji, spotkań, warsztatów, szkoleń i debat oraz akcji przeciwprzemocowych.

O tym, jakie działania przeprowadziłyśmy w ramach projektu, można przeczytać TUTAJ.

Kto działa w Antyprzemocowej Sieci Kobiet

 

Jeśli twoja grupa lub organizacja chce działać razem z nami – zapraszamy do przyłączenia się do Sieci!

Jak można to zrobić?

1. Przeczytaj STATUT ANTYPRZEMOCOWEJ SIECI KOBIET

2. Jeśli spełniasz wymogi zawarte w statucie, na adres [email protected] wyślij prośbę o dołączenie do Sieci wraz z rekomendacjami.

3. Decyzję o przyłączeniu nowej grupy lub/i organizacji do ASK podejmują wszystkie członkinie w ciągu tygodnia od przesłania zgłoszenia, o czym poinformujemy drogą mailową.

BĄDŹ Z NAMI! DZIAŁAJMY WSPÓLNIE PRZECIWKO PRZEMOCY WOBEC KOBIET!

Projekt realizowany przez fundację Feminoteka w partnerstwie z 15 organizacjami i grupami nieformalnymi z całej Polski w ramach Programu „Obywatele dla Demokracji” przy wsparciu finansowym Funduszy EOG.

banernorweskie_batory

Okrągły stół nt. zaleceń Komitetu CEDAW dotyczacych przemocy wobec kobiet i dziewcząt

Rzecznik Praw Obywatelskich, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, Koalicja na rzecz CEDAW oraz Stowarzyszenie Koalicja Karat zapraszają na  spotkanie „okrągłego stołu” na temat zaleceń Komitetu ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet dotyczących przemocy wobec kobiet i dziewcząt, w tym przemocy domowej.

Zgłoszenia do 29 maja, tel. (0 22) 20 98 406, e-mail: [email protected]    

2 czerwca 2015 r., godz. 10.30 – 15.00 Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ul. Długa 23/25, Warszawa

Spotkanie, objęte matronatem Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania, organizowane jest przez Koalicję na rzecz CEDAW we współpracy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich. Jego celem jest ocena możliwości oraz strategii wdrożenia zaleceń dotyczących przemocy wobec kobiet i dziewcząt, w tym przemocy domowej, zawartych w Uwagach końcowych Komitetu ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet (Komitet CEDAW) z dnia 7 listopada 2014 r. w pkt. 24-25 (harmonizacja legislacji z konwencją stambulską, przyjęcie kompleksowej strategii zapobiegania i eliminacji wszelkich form przemocy, zapewnienie efektywności przyjętych środków ochrony i odpowiedniego wsparcia ofiarom) oraz w pkt. 22-23 wyrażających potrzebę likwidacji stereotypów dotyczących płci.

Podczas spotkania uczestnicy i uczestniczki zapoznają się z zamierzeniami resortów i instytucji odpowiedzialnych lub współodpowiedzialnych za realizację zaleceń Komitetu CEDAW. W związku z tym, w programie przewidziano wystąpienia przedstawicieli lub przedstawicielek Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratury Generalnej, Komendy Głównej Policji i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Skuteczne zapobieganie przemocy, udzielanie pomocy jej ofiarom oraz stosowanie odpowiednich sankcji wobec sprawców, wymaga współdziałania wielu instytucji publicznych i aktorów społecznych. Z tego względu w spotkaniu wezmą udział także przedstawiciele i przedstawicielki innych ministerstw i urzędów, które mogą mieć wpływ na efektywność działań, np. poprzez usprawnienie systemu gromadzenia i analizowania danych lub rozpoznawanie i sygnalizowanie potrzeb.  Część dyskusyjna spotkania umożliwi wymianę uwag, komentarzy i postulatów służących m.in. uwzględnieniu w planach prac rządu związanych z realizacją zaleceń Komitetu CEDAW potrzeb kobiet i dziewcząt z grup szczególnie narażonych na dyskryminację (np. kobiet starszych, kobiet z niepełnosprawnościami, kobiet pochodzących z mniejszości etnicznych, kobiet LBTI, kobiet żyjących w ubóstwie, kobiet z obszarów wiejskich).

PROGRAM

10.30 Powitanie i słowo wstępne organizatorów spotkania

Prowadzenie spotkania: Ewa Rutkowska, TEA i Feminoteka

10.40 Wprowadzenie: Zalecenia Komitetu CEDAW dotyczące przemocy wobec kobiet Anna Dzierzgowska, Feminoteka, Społeczny Monitor Edukacji

11.00 Informacja RPO jako niezależnego organu ds. równego traktowania o działaniach w związku zaleceniami Komitetu CEDAW Stanisław Trociuk, Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich

11.15 Wystąpienia w sprawie realizacji zaleceń Komitetu CEDAW:

– Informacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  (25 min.)

– Informacja Ministerstwa Sprawiedliwości (20 min.)

– Informacja Prokuratury Generalnej (15 min.)

– Informacja Komendy Głównej Policji (15 min.)

– Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej (10 min.)

12.40 Przerwa

13.00 Komentarz, cz. I: Realizacja zaleceń Komitetu CEDAW w świetle uzyskanych informacji Joanna Piotrowska, Feminoteka

13.15 Komentarz, cz. II: Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, diagnozowanie zjawiska i potrzeb z perspektywy płci  prof. Beata Gruszczyńska, Uniwersytet Warszawski

13.30 Informacja o podjętych oraz planowanych działaniach rządu w związku z Uwagami końcowymi Komitetu CEDAW  prof. Małgorzata Fuszara, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania

13.45 Dyskusja: pytania i odpowiedzi, propozycje rozwiązań, postulaty

14.50 Podsumowanie spotkania

15.00 Lunch

Prezydent ratyfikował konwencję antyprzemocową

Dziś (13.04.15) podczas konferencji prasowej prezydent Bronisław Komorowski ogłosił, że podpisał ratyfikacje Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Nie można w takich sprawach kierować się kalkulacją polityczną, czy wyborczą, pryncypialnie trzeba być po stronie ofiar – powiedział prezydent.

Zaznaczył także, że nie wyobraża sobie, aby Polska nie ratyfikowała tej konwencji. – To byłaby hańba międzynarodowa – ocenił prezydent.

Konwencja Rady Europy została uchwalona w 2011 r. w Stambule. Ma chronić kobiety przed wszelkimi formami przemocy oraz dyskryminacji. Zwraca m.in.uwagę  na fakt, że istnieje związek przemocy z nierównym traktowaniem, a walka ze stereotypami i dyskryminacją sprawiają, że przeciwdziałanie przemocy jest skuteczniejsze.

Polska podpisała ją w grudniu 2012 r. W kwietniu 2014 r. rząd podjął uchwałę ws. przedłożenia jej do ratyfikacji i przyjął projekt odpowiedniej ustawy. Sejm uchwalił ją w lutym, a Komorowski podpisał ją 14 marca.

Do tej pory konwencję podpisało 37 z 47 państw Rady Europy, w tym 23 z 28 należących do UE. Ratyfikowało ją 17 krajów, w tym 10 członków UE.

Od samego początku Feminoteka i wiele innych organizacji domagało się jak najszybszej jej ratyfikacji. Cel pierwszy i podstawowe został osiągnięty. Teraz czas na realizację zapisów zawartych w Konwencji.

Setki telefonów w trakcie kampanii 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze względu na Płeć

 W ramach kampanii 16 Dni Działań Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć (25.11-10.12) Polskie Radio emitowało nasz spot o telefonie interwencyjnym dla kobiet doświadczających przemocy (psychicznej, fizycznej, ekonomicznej i seksualnej).

W trakcie trwania kampanii dyżurowałyśmy przy telefonie interwencyjnym 8 razy (w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach od 13:00 do 19:00). Telefony się urywały. Odebrałyśmy w sumie 250 telefonów. Wiele z naszych rozmówczyń umówiło się na bezpłatne porady psychologiczne i prawne do Feminoteki.

 Liczba odebranych telefonów od kobiet doświadczających przemocy pokazuje, jak duża skala przemocy występuje w Polsce.

Telefon interwencyjny i spot radiowy realizowany jest ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG oraz  w ramach Programu PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”, współfinansowanego z funduszy norweskich. Operatorem Programu jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

to nie twoja wina

BĄDŹ BEZPIECZNA W SIECI – poradnik Feminoteki online

W świecie nowych technologii przemoc wkracza do internetu, a  jej ofiarami najczęściej padają kobiety i dziewczynki.

Fundacja FeBBWS-OKLADminoteka od 2013 roku realizuowała projekt „Staying Safe Online: Gender and Safety on the Internet” (Bądź bezpieczna w sieci) współfinansowany ze środków Daphne III Programme of the European Union w partnerstwie z dwoma innymi organizacjami kobiecymi: Mediterranean Institute of Gender Studies z Cypru i z Gender Studies z Czech.

W ramach projektu powstał poradnik dla nauczycielek i nauczycieli. Zawiera on praktyczne informacje, scenariusze zajęć, porady prawne, które pozwolą lepiej rozumieć zjawisko przemocy i cyberprzemocy ze względu na płeć i pracować z młodymi ludźmi by temu przeciwdziałać. Poradnik jest dostępny w wersji drukowanej i elektronicznej, w języku polskim i angielskim. Kliknij nazwę, by pobrać plik PDF:

Bądź bezpieczna w sieci. Poradnik dla nauczycielek i nauczycieli (wersja polska pdf)

Staying safe online – guide for educators (wersja angielska pdf)

Czytaj więcej o projekcie.

Kontakt dla mediów: Aleksandra Magryta, [email protected], 22 392 94 74.

Prace nad ustawą ratyfikującą konwencję ws. przemocy odłożone

299Posiedzenie komisji, które w czwartek miały rozpatrzyć poprawki do projektu ustawy ratyfikującej konwencję o zapobieganiu przemocy wobec kobiet, zostało odwołane. Według szefowej komisji sprawiedliwości Stanisławy Prządki stało się tak z powodu nieobecności przedstawiciela rządu.

Oznacza to, że uchwalanie ustawy się opóźni. Gdyby komisje spraw zagranicznych oraz sprawiedliwości i praw człowieka zaopiniowały w czwartek poprawki zgłoszone podczas drugiego czytania, w piątek mogłoby się odbyć głosowanie nad ustawą.

Jak powiedziała PAP przewodnicząca komisji sprawiedliwości Stanisława Prządka (SLD), posiedzenie zostało odwołane ze względu na nieobecność wiceministra spraw zagranicznych Artura Nowaka-Fara, który pracuje przy ratyfikacji tej konwencji od początku. „Podjęliśmy decyzję z przewodniczącym komisji spraw zagranicznych, że bez ministra nie będziemy pracować. Wprawdzie do zaopiniowania są tylko dwie poprawki, prawie tożsame, ale pan minister powinien być obecny, ponieważ może być dyskusja, mogą być do niego pytania i powinien w tym procesie legislacyjnym uczestniczyć do końca” – podkreśliła Prządka.

Wyraziła nadzieję, że w najbliższych dniach uda się wyznaczyć termin posiedzenia, na którym dojdzie do rozpatrzenia poprawek, i wówczas możliwe będzie głosowanie nad projektem.

Szef komisji spraw zagranicznych Robert Tyszkiewicz (PO) powiedział PAP, że komisje zamierzają zająć się poprawkami do projektu na najbliższym posiedzeniu Sejmu.

Tymczasem źródła zbliżone do kierownictwa Platformy powiedziały PAP, że w partii „nie ma ciśnienia” na to, aby jak najszybciej głosować nad konwencją, a wręcz są głosy, iż tego tematu nie powinno się „eksploatować” w kampanii samorządowej. PAP dowiedziała się, że PSL porozumiał się PO, żeby tę sprawę na razie odłożyć. „Wybory samorządowe to nie jest dobry moment, aby rozmawiać o tej sprawie, jestem przeciwny eksploatowaniu tej sprawy. To nie jest kampania o ideologii, tylko +o chodnikach+ czy o funduszach unijnych” – powiedział PAP polityk Platformy.

Także politycy PSL mówią, że kampania wyborcza to nie jest najlepszy okres, żeby dyskutować na tematy budzące tak duże emocje. „To nie jest dobry czas, żeby fundować Polakom kolejny spór o sprawy światopoglądowe, żeby radykalna lewica konfrontowała się w radykalną prawicą. To jest czas, żeby rozmawiać o realnych problemach, które istnieją w samorządzie, w Polsce lokalnej, a nie o sprawach ideologicznych. Dzisiaj na rękę wszystkim formacjom politycznym, które rzeczowo i merytorycznie myślą o wyborach samorządowych jest to, żeby tego rodzaju sprawę odłożyć na czas po wyborach” – powiedział PAP rzecznik PSL Krzysztof Kosiński.

Jarosław Górczyński z komisji spraw zagranicznych dodał, że PSL stoi niezmiennie na stanowisku, że dzisiaj nie ma potrzeby wprowadzania konwencji, ponieważ kobieta w polskim społeczeństwie i w naszej tradycji „od wieków zajmuje godne miejsce”.

„Nie musimy mieć tutaj narzucanych uregulowań unijnych, bo polska konstytucja zabezpiecza równe prawa mężczyzn i kobiet. Jesteśmy przeciwko przemocy wobec kobiet, ale musimy pewne kwestie rozgraniczyć. W tej konwencji tak trochę tylnymi drzwiami jest wprowadzany zapis o równości mężczyzn i kobiet pod kątem np. roli, jaką zajmują w danym momencie w społeczeństwie. To jest zapis budzący wiele kontrowersji. Myślę, że jeszcze jest czas na duża poważną dyskusję i jeszcze w tym momencie nie nadszedł ten czas. Nie uważamy, żeby pośpiech był w tym momencie wskazanym, trzeba poznać argumenty różnych stron” – powiedział.

Polska podpisała Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej w grudniu 2012 r. W kwietniu br. Rada Ministrów podjęła uchwałę ws. przedłożenia jej do ratyfikacji i przyjęła projekt odpowiedniej ustawy. Podczas drugiego czytania w Sejmie, które miało miejsce 25 września, zgłoszono poprawki, co spowodowało, że projekt został ponownie skierowany do komisji.

Konwencja budzi wiele kontrowersji. O jej ratyfikowanie od dawna apelują organizacje kobiece, broniące praw człowieka oraz pomagające ofiarom przemocy. Konwencję krytykuje natomiast m.in. prezydium Episkopatu Polski oraz organizacje prawicowe. Kościół jest przeciwny przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, to nie może zaakceptować redefiniowania pojęcia płci, małżeństwa, rodziny – co zdaniem hierarchów zakłada konwencja. Biskupi nie zgadzają się również, aby w zapisach były sformułowania, że m.in. religia jest źródłem przemocy wobec kobiet. Hierarchowie obawiają się, że konwencja wprowadzi „ideologię gender”.

Konwencja ma chronić kobiety przed wszelkimi formami przemocy oraz dyskryminacji; oparta jest na idei, że istnieje związek przemocy z nierównym traktowaniem, a walka ze stereotypami i dyskryminacją sprawiają, że przeciwdziałanie przemocy jest skuteczniejsze.

Źródło: Gazeta Wyborcza

Barack Obama w jednym filmie z Jamesem Bondem. Mówią zgodnie: „Mamy problem z przemocą wobec kobiet”

Jeśli ona się nie zgadza, to jest to gwałt – przypominają aktorzy i politycy. W krótkim filmie przygotowanym przez Biały Dom m.in. prezydent Barack Obama i odtwórca roli Jamesa Bonda Daniel Craig mówią: – Stop przemocy wobec kobiet.

– Mamy duży problem i potrzebujemy waszej pomocy – tymi słowami zaczyna się spot opublikowany przez Biały Dom. Trwający minutę film obejrzało już ponad milion osób

Obok prezydenta Baracka Obamy i wiceprezydenta Josepha Bidena możemy w nim zobaczyć aktorów m.in. Daniela Craiga i Benicio Del Toro. Wszyscy mężczyźni opowiadają w nim o przemocy seksualnej wobec kobiet, która dotyka ich sióstr, córek, dziewczyn, żon, przyjaciółek. I występuje wszędzie „na uniwersyteckich kampusach, w barach, na przyjęciach, nawet w liceach”.

Chcą to powstrzymać, bo – jak głosi hasło tej kampanii: „jedna to za wiele” („1 is 2 many”). Tym samym prezydent i artyści namawiają do zgłaszania wszystkich przypadków, gdy kobietom dzieje się krzywda, odpowiednim służbom i do stawania w ich obronie.

Nie ma wyjątków, nie ma wymówek

Ze statystyk opublikowanych przez Biały Dom wynika, że ofiarą napaści na tle seksualnym pada aż co piąta młoda kobieta w czasie nauki w college’u. Do uprawiania seksu jest zmuszana jedna na dziewięć nastolatek. Co dziesiąta jest krzywdzona przez kogoś, z kim się spotyka.

Benicio Del Toro: – Ta kampania powstała po do, by dotrzeć do ludzi i uświadomić im, że mamy do czynienia z epidemią przemocy seksualnej. Każdy, kto jest jej sprawcą, będzie potępiony, bez względu na to, kim jest. Zachęcamy każdego, kto jest świadkiem przemocy, do mówienia o tym głośno. Do zrobienia z tym właściwej rzeczy, do bycia bohaterem. W końcu chodzi o ochronę tych, które kochamy. Naszych matek, sióstr, córek, żon i dziewczyn – podkreśla aktor.

A Daniel Craig dodaje: – To zaszczyt być częścią tego ważnego, kluczowego projektu. Jego przesłanie jest proste – na nas wszystkich ciąży odpowiedzialność. Nie ma wyjątków, nie ma żadnych wymówek.

W Polsce też mamy ten problem

Nie tylko Amerykanie mają problem z przemocą wobec kobiet. Jak wynika z danych policyjnych tylko w 2012 r. w Polsce aż 76,9 tys. osób padło ofiarą przemocy – ponad 50 tys. to kobiety, a blisko 20 tys. to dzieci. 31 tys. sprawców było pod wpływem alkoholu.

29 kwietnia Rada Ministrów zgodziła się na ratyfikację Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Teraz wniosek ratyfikacyjny będzie musiał zatwierdzić Sejm. To nie będzie jednak łatwa droga, bo konserwatyści uważają, że to „atak na rodzinę”.

– To jest ważny moment. Dla nas postęp w tych kwestiach, ochrona kobiety – każdego członka rodziny, ale wiadomo, że ciągle kobieta jest ofiarą przemocy w przygniatającej liczbie przypadków – jest bardzo ważny – powiedział we wtorek Donal Tusk po posiedzeniu rządu.

O ratyfikowanie konwencji od dawna apelowały organizacje kobiece broniące praw człowieka oraz pomagające ofiarom przemocy. Konwencję krytykowało natomiast m.in. prezydium Episkopatu Polski. Według biskupów dokument w definicji płci pomija naturalne różnice biologiczne pomiędzy kobietą i mężczyzną, niepokój hierarchów wzbudził też – jak ocenili – „obowiązek edukacji i promowania m.in. niestereotypowych ról płci, a więc homoseksualizmu i transseksualizmu”.

Cały tekst: Gazeta Wyborcza