TELEFON DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Телефон для жінок, які зазнають насильства

CZYNNY PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
OD 11.00 DO 19.00

Активний з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 19:00

Szukaj
Close this search box.

Szkolenia dla migrantek! Trainings for migrant women!

English below

 

Jeżeli jesteś migrantką, mieszkasz lub dopiero co przyjechałaś do Polski i interesuje Cię tematyka przeciwdziałania przemocy seksualnej, a zwłaszcza molestowania w pracy czy na ulicy, to jest oferta dla Ciebie.

DSC_0510 (2)

(fot. Pamela Zapata)

Zapraszamy kobiety, które chcą przeszkolić się z zakresu przeciwdziałania przemocy seksualnej, dowiedzieć się czym są stereotypy płciowe, zapoznać się z zagadnieniem granic osobistych oraz odbyć trening asertywności , a także zdobyć wiedzę o psychologicznych i prawnych aspektach przemocy.

Nasz projekt jest finansowany z programu EU Daphne i nazywa się „Draw the line / Wyznacz granicę”. Jego głównym celem jest podniesienie świadomości na temat przemocy seksualnej, a zwłaszcza molestowania seksualnego. Odbiorczyniami są migrantki i uchodźczynie, które pozostają narażone na przemoc seksualną i molestowanie w przestrzeni publicznej, na przykład w miejscu pracy, na uczelni, w sklepie czy autobusie, ze względu na płeć, ale także pochodzenie.
Projekt realizujemy w partnerstwie z pięcioma krajami Unii Europejskiej – Austria, Wielka Brytania, Hiszpania, Grecja i Bułgaria. Uważamy, że istnieje potrzeba wzmocnienia kobiet przybywających do krajów, w których mieszkamy, wsparcia ich i pokazania, że są tutaj na równych prawach ze wszystkimi obywatelkami i obywatelami.

Zapraszamy do udziału w 3 bezpłatnych szkoleniach. Każde z nich będzie trwało ok. 6 godzin (zapewniamy tłumaczenie). Po trzech zjazdach szkoleniowych osoby uczestniczące przeprowadzą warsztaty zaliczeniowe, za które dostaną wynagrodzenie oraz certyfikat. Jako przeszkolone liderki będą przekazywać wiedzę w swoich społecznościach: zaproszą kobiety ze swojego otoczenia lub porozumiewające się w tym samym języku, przeszkolą je pod okiem i ze wsparciem superwizorki z wcześniej zdobytej wiedzy, z poszanowaniem i zrozumieniem różnic kulturowych.

Planowane daty warsztatów to: 2 września, 23 września oraz 14 października 2017r.

Uwaga! Terminy mogą ulec zmianie!

Aby zapisać się na szkolenie lub dopytać  o szczegóły zapraszamy do kontaktu z koordynatorką  projektu Natalią Skoczylas poprzez e-mail: [email protected]

Rekrutacja trwa do 10 sierpnia.

 

If you are a migrant, you live or plan to live in Poland and are interested in the subject of combating sexual violence, especially harassment at work or on the street, this is an offer for you.

We’d like to meet women who want to learn how to combat sexual violence, find out what gender stereotypes are, get familiar with personal boundaries, do assertiveness training, and learn about the psychological and legal aspects of violence.

Our project is financed by EU Daphne Programme and is called „Draw the line / Wyznacz Granicę” Its main purpose is to raise awareness about sexual violence, especially sexual harassment. Recipients are migrants and refugees who are exposed to sexual violence and harassment in public spaces, such as the workplace, the university, the store or the bus, for reasons of gender or origin.

The project is being implemented in partnership with five European Union countries – Austria, Great Britain, Spain, Greece and Bulgaria. We think there is a need to strengthen women arriving in the countries in which we live, support them and show that they are here on equal terms with all citizens.

We invite you to participate in 3 trainings which will be free of expense. Each training lasts about 6 hours (translation included). After the three training sessions, the participants will conduct a final workshop for which they will receive remuneration and certificate. As trained leaders they will share knowledge in their communities: they will invite women from their environment or speak in the same language, train them under the supervision and support of our trainer, with respect and understanding of cultural differences.

Planned date of workshop’s sessions: 2nd September, 23rd September and 14th October 2017.

Attention! Date may be changed!

To sign up for training or to ask for details, please contact the project coordinator Natalia Skoczylas via e-mail: [email protected]

Recruitment ends on 10th August.

Szkolenia dla migrantek!/ Trainings for migrant women

English below

Jeżeli jesteś migrantką, przyjechałaś do Polski i chcesz się zaangażować w przeciwdziałanie przemocy seksualnej, to jest to coś dla Ciebie!

Poszukujemy kobiet, które chcą się przeszkolić z zakresu przeciwdziałania przemocy seksualnej, dowiedzieć się o stereotypach płciowych, asertywności i uzyskać pakiet informacji o polskim prawie.

Po cyklu szkoleń migrantki będą szkolić w parach kobiety ze swojej społeczności.

Nasz nowy projekt finansowany z programu EU Daphne nazywa się „Draw the line / Wyznacz granicę”. W jego ramach zajmiemy się przeciwdziałaniem przemocy seksualnej i molestowaniu. Odbiorczyniami są migrantki i uchodźczynie, które w przestrzeniach publicznych, takich jak miejsca pracy, uczelnie, sklepy czy środki transportu, są narażone na przemoc seksualną i molestowanie.
Projekt realizujemy w partnerstwie z pięcioma krajami Unii Europejskiej – Austria, Wielka Brytania, Hiszpania, Grecja i Bułgaria. Razem chcemy wzmocnić kobiety przebywające w naszych krajach, wesprzeć je i pokazać, że u nas i w społeczeństwie Europy jest ich miejsce jako równych innym obywatelek.

Podczas planowanej w ramach projektu kampanii zwiększania świadomości, będziemy rekrutować i szkolić migrantki, które chciałyby sprawdzić się w roli liderek. Osoby te po szkoleniach będą przekazywać wiedzę w swoich społecznościach: zaproszą grupy kobiet ze swojego otoczenia, przeszkolą kobiety z konkretnej tematyki, a definicje przemocy czy molestowania, zostaną ujednolicone z poszanowaniem różnic kulturowych.

Proponujemy trzy sześciogodzinne szkolenia, odbywające się w terminach uzgodnionych z kursantkami. Szkolenia są bezpłatne. Po zakończeniu modułu szkoleniowego (3 szkolenia), osoby uczestniczące w nich wezmą udział w warsztatach zaliczeniowych, za które dostaną wynagrodzenie.
Prosimy o kontakt, odpowiemy na pytania i doprecyzujemy, jeśli coś jest niejasne.
Rekrutacja – Monika Milewska [email protected]
Koordynatorka – Aleksandra Magryta [email protected]

 

If you are a migrant woman who came to Poland, and you want to know how to prevent yourself from sexual violence and harrassment – this is something for you!

We are looking for women who want to join our traning and learn:

– how to prevent sexual violence & harrassement

– about sexual stereotypes

– about polish law.

After a series of trainings, migrant women will be able to educate other women from their social communities through working in pairs.

We are planing three workshops (the entire length of the training day may be 6 hours). Workshops are free. After the finish of these 3 trainings the participants will take part in workshop for them, they will get pay.

 

If you have any questions write to project coordinator: [email protected]