TELEFON DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Телефон для жінок, які зазнають насильства

CZYNNY PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
OD 11.00 DO 19.00

Активний з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 19:00

Szukaj
Close this search box.

Bezpłatne warsztaty z wykorzystania dramy w edukacji antydyskryminacyjnej

Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA zaprasza  do udziału w bezpłatnych warsztatach z wykorzystania dramy w edukacji antydyskryminacyjnej!

Warsztat skierowany jest do osób zajmujących się edukacją antydyskryminacyjną w kontekście edukacji formalnej (nauczyciele/lki) oraz pozaformalnej (trenerzy/rki, edukatorzy/rki)

Cele warsztatu:

  • zwiększenie umiejętności wykorzystania dramy w edukacji antydyskryminacyjnej
  • poznanie ćwiczeń i  technik dramowych m.in.  Teatru Obrazu, Teatru Forum, stymulatorów, technik improwizacji
  • poznanie założeń pracy dramą stosowaną i wspólne przedyskutowanie ich przełożenia na edukację antydyskryminacyjną
  • stworzenie pola wymiany doświadczeń osób wykorzystujących dramę lub nią zainteresowanych i zajmujących się edukacją antydyskryminacyjną

Czas trwania: 19-21.01. 2014 (poniedziałek – środa): 10-16.00

Osoby prowadzące: Aleksandra Chodasz, Martyna Markiewicz

Sposób zgłoszenia na warsztat:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na naszej stronie  http://stop-klatka.org.pl/formularz-daa/ do dnia  12.01

Osoby przyjęte na warsztat zostaną o tym poinformowane najpóźniej 15.01.

Warsztat będzie odbywał się w Warszawie. Szczegółowe informacje o miejscu zostaną wysłane osobom zakwalifikowanym.

Zapewniamy materiały szkoleniowe i możliwość zwrotu kosztów dojazdu (dla ograniczonej liczby osób).

Wszelkie pytania prosimy kierować do Kamili Gryszel[email protected]

Trenerki:

Aleksandra Chodasz – ma 13-letnie doświadczenie pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w środowiskach szkolnych, samorządowych, biznesowych, w organizacjach pozarządowych i społecznościach lokalnych (ponad 4000 godzin szkoleń). Ukończyła roczny kurs dramy stosowanej na Uniwersytecie w Exeter, studia na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych (Uniwersytet Warszawski), kursy i praktyki aktorki i jokerki Teatru Forum pod okiem brytyjskich specjalistek, Sandy Ackerman i Mezzi Franklin, szkołę trenerską Moniki Sowickiej, wiele kursów rozwojowych i doskonalących kompetencje pracy z grupą oraz tworzenia szkoleń i projektów. Posiada rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (I stopnia) i Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych (II stopnia). Jest założycielką Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA, w latach 2008-2012 była jego prezeską, a obecnie współpracuje ze Stowarzyszeniem jako trenerka i superwizorka dramy. Działa w Fundacji Rozwoju „Dobre Życie” i firmie Trener Dramy prowadząc m.in. twórczą integrację międzypokoleniową i edukację obywatelską na Podkarpaciu oraz szkoląc z dramy i pracy w zespole w całej Polsce.

 Martyna Markiewicz – absolwentka europeistyki na UAM w Poznaniu, związana z wieloma organizacjami pozarządowymi, koordynatorka aktywizmu Amnesty International Polska. Trenerka z 8-letnim doświadczeniem w prowadzeniu warsztatów z zakresu praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji, odpowiedzialnej konsumpcji oraz edukacji globalnej. Absolwentka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP oraz Szkoły Dramy Stosowanej, aktorka i jokerka Teatru Forum. Koordynatorka projektów edukacyjnych skierowanych do młodzieży, nauczycieli/ek, osób związanych z organizacjami pozarządowymi dotyczących m.in. kwestii ubóstwa, praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji, ekonomii społecznej. Współpracuje  m. in.  Instytutem Filozofii UAM, Stowarzyszeniem Dni Równości i Tolerancji w Poznaniu, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Grupą Zagranica, Stowarzyszeniem Praktyków Dramy STOP-KLATKA. Fundatorka Instytutu Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej.

Organizator:

Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA – istnieje od 2002 roku. Jego misją jest tworzenie przestrzeni do dialogu i pozytywnej zmiany społecznej poprzez wykorzystanie i uczenie metody dramy stosowanej. Przeprowadziliśmy szkolenia z pracy dramą dla ponad 2500 osób, zorganizowaliśmy cztery międzynarodowe konferencje dramowe, wydaliśmy trzy publikacje o wykorzystaniu dramy we wprowadzaniu zmiany społecznej, prowadzimy Szkołę Dramy Stosowanej oraz certyfikację trenerów i superwizorów dramy. Jesteśmy jedyną organizacją pozarządową w Polsce, która w sposób ciągły na przestrzeni 12 lat wprowadza metodę dramy do edukacji.  Organizacja zrealizowała 78 projektów dramowych skierowanych do 2900 osób.

Realizowany w ramach projektu Dramowa Akademia Antydskryminacyjna.

Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna to innowacyjny, edukacyjny projekt wprowadzający metodę dramy stosowanej do edukacji antydyskryminacyjnej w Polsce. Skierowany jest do nauczycieli/ek. W ciągu 19 miesięcy trwania projektu 56 nauczycieli/ek weźmie udział w 60 godzinnym cyklu dramowych, antydyskryminacyjnych warsztatów, w tym stworzy, przy wsparciu trenerek scenariusze zajęć dramowych. Projekt będzie realizowany w Poznaniu, Lublinie, Gdańsku i Rzeszowie. W ramach przygotowania do realizacji projektu odbędzie się warsztat dla osób zajmujących się edukacją antydyskryminacyjną w edukacji formalnej i pozaformalnej, który dzięki stworzeniu przestrzeni do wymiany doświadczeń przyczyni się do zwiększenia jakości działań w projekcie.

 Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, Finansowanego z Funduszy EOG.