TELEFON DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Телефон для жінок, які зазнають насильства

CZYNNY PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
OD 11.00 DO 19.00

Активний з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 19:00

Szukaj
Close this search box.

Fundacja Herstory rekrutuje! „Solidarnie na rzecz równych praw – szkoła aktywistycznego rozwoju”

Fundacja Herstory rekrutuje do rocznego działania o nazwie “Solidarnie na rzecz równych praw – szkoła aktywistycznego rozwoju”. Jego celem jest wsparcie lubelskich aktywistek w obszarze praw człowieka – w szczególności praw kobiet. Założeniem jest włączenie do aktywizmu równościowego osób, które nie mają jeszcze doświadczenia w tym zakresie.

Rekrutacja skierowana jest do kobiet i osób trans.

Wypełnij ankietę zgłoszeniową, deadline zgłoszeń to 31/03/2018. Ze wszystkimi zgłoszonymi osobami organizatorki skontaktują się 01/04/2018.

Link do ankiety rekrutacyjnej: https://goo.gl/forms/wnvu8yeEGj6xCAyA3

herstory_rekrutacja

Szkoła aktywistycznego rozwoju jest dla Ciebie, jeśli:

– Interesujesz się prawami człowieka i prawami kobiet.

– Chcesz wziąć udział w warsztatach, spotkaniach i wydarzeniach, które wzmocnią Cię w pracy aktywistycznej i dodadzą ci pewności siebie.

– Myślisz o działaniach społecznych, ale nie wiesz od czego zacząć.

– Chcesz dołączyć do grona innych aktywistek, wymienić się wiedzą, zawrzeć nowe znajomości i tworzyć siostrzeńską grupę działającą wspólnie na rzecz kobiet.

– Chcesz mieć szansę współorganizowania takich wydarzeń, jak Manifa, Marsz Odzyskać Noc oraz koncerty, spotkania czy protesty na rzecz praw kobiet i osób LGBTQ.

– Chcesz przeżyć ciekawe wspólnotowe i rozwojowe procesy grupowe oparte na aktywnych metodach pracy grupowej.

Twój poziom doświadczenia aktywistycznego czy edukacyjnego w zakresie praw kobiet czy praw człowieka nie jest tu kluczowy. Ważne jest jaką masz chęć do działania i swojego rozwoju!

 

Jak to będzie wyglądać?

Przez 12 miesięcy odbędzie się 5 warsztatów grupowych oraz 7 spotkań eksperckich. Będziesz mieć wpływ na wybór tematów oraz możliwość sugestii osoby eksperckiej. Będziemy się też spotykać na cyklicznych spotkaniach integracyjnych, na których zadbamy o dobre relacje oraz pozostawimy przestrzeń na rozmowy o pomysłach na działania oraz bieżące ważne tematy w zakresie aktywizmu na rzecz kobiet. Jeśli już masz pomysł na jakieś działanie to super – nasza grupa może być pomocna w jego realizacji!

 

Zaplanowane dla Ciebie warsztaty to:

 1. WenDo – samoobrona i asertywność dla kobiet (I grupa 28-29/04/2018, II grupa 16-17/06/2018)
 2. Warsztaty z consensusu i prowadzenia komunikacji i decyzyjności grupowej (lipiec 2018)
 3. Warsztaty Design Thinking (październik 2018)
 4. Warsztaty przeciwdziałania wypaleniu aktywistycznemu (styczeń 2019)

Spotkania eksperckie odbędą się między kwietniem 2018 a marcem 2019 i będą wynikiem rozmów i potrzeb osób z grupy uczestniczącej w projekcie.

 

Skrócone warunki uczestnictwa:

 1. Wiek 18+ bez górnego limitu.
 2. Podpisanie zobowiązania udziału w przewidzianych działaniach
 3. Rekrutacja jest skierowana dla kobiet oraz osób transseksualnych (FTM, MTF)

 

Organizatorki zastrzegają sobie prawo do nie odpowiadania na zgłoszenia osób, które stosują przemoc, mowę nienawiści, są dyskryminujące i wykluczające na poziomie płci, orientacji seksualnej, religii lub wyznaniowości, etniczności, wieku czy statusu ekonomicznego.

 

Kontakt:

[email protected]

Magda Łuczyn: tel. 517 825 515

Lena Bielska: tel. 605 080 777

@FundacjaHerStory (WYDARZENIE NA FACEBOOK)

 

Udział w projekcie jest bezpłatny dla osób uczestniczących. Działanie realizuje Fundacja HerStory dzięki wsparciu finansowemu ze środków Fundacji im. S. Batorego.

Warszawa: Warsztaty równościowe dla ngos

Pro Humanum – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza warsztaty „Równe traktowanie w działaniach warszawskich NGO”

Celem warsztatu  jest zwiększanie świadomości i podniesienie wiedzy w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, jej skutków oraz sytuacji grup i osób narażonych na dyskryminację.  Warsztat, prowadzony będzie w formie  interaktywnej co ma sprzyjać zdobywaniu wiedzy i kompetencji poprzez doświadczanie.

Do udziału w warsztatach zaproszone są osoby pracujące i współpracujące z NGO, realizującymi zadania publiczne.

Osobom z niepełnosprawnością zapewniona jest dostępność po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Rekrutacja 

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu proszę wypełnić załączony formularz i postępować zgodnie z instrukcją.

Dwudniowe warsztaty równościowe rozpoczną się w marcu 2018 roku, wszystkie daty podane są w formularzu.

Zakres tematyczny szkoleń:
• zjawisko dyskryminacji: stereotypy, uprzedzenia, mechanizmy powstawania, przejawy i
konsekwencje dyskryminacji;
• identyfikacja własnych stereotypów i uprzedzeń;
• postrzeganie samego siebie (tożsamość pierwotna, wtórna, grupowa);
•grupy dyskryminowane (przesłanki dyskryminacji, dyskryminacja wielokrotna);
• rodzaje dyskryminacji (dyskryminacja bezpośrednia, dyskryminacja pośrednia, dyskryminacja
przez asocjację, molestowanie, molestowanie seksualne, zachęcanie do dyskryminacji,
zakaz działań odwetowych);
• identyfikowanie i sposoby reagowania na dyskryminację: z pozycji osoby dyskryminowanej
(doświadczającej dyskryminacji lub przemocy motywowanej uprzedzeniami), świadka
dyskryminacji oraz osoby dyskryminującej;
• przepisy prawa zakazujące dyskryminacji (prawo krajowe, prawo wspólnotowe, prawo
międzynarodowe);
•jak działać i pracować w NGO stosując perspektywę równościową;
•jak konstruować projekty, programy, działania z zachowaniem równości i eliminować dyskryminację.
Ponadto, jednym z punktów szkoleń będą spotkania w ramach tzw. „Żywych bibliotek”.

W czasie warsztatów odbędą się także projekcja filmu oraz dyskusję, ćwiczenia i gry symulacyjne.
Każdego dnia szkoleniowego przewidzianych jest  minimum 7 godzin interaktywnych zajęć, opartych na kreatywnych metodach nauczania, wzmacniających komunikację i pozwalających w przyszłości zastosować zdobytą wiedzę w praktyce, a także zdobyć trwałe kompetencje społeczne.

Kontakt telefoniczny  tel. +48 515 566 226 i /lub e-mail: rekrutacja.prohumanum@gmail.com

Warsztaty na temat stereotypów płciowych w Miękini – fotorelacja

W ubiegłą środą, 29 czerwca, w Miękini niedaleko Wrocławia odbyły się kolejne warsztaty z cyklu „Winny jest sprawca. Stereotypy płciowe jako źródło przemocy”.

To już 4. warsztaty w projekcie realizowanym we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie.

Ale nie ostatnie! 🙂

DSC00399

 

Uczestniczki uczyły się o tym czym są stereotypy płciowe, jakie skutki wywołują w społeczeństwie i w jaki sposób wpływają na pojawianie się sytuacji przemocy.

 

 

 

 

 


DSC00395

DSC00407

DSC00401

DSC00402

 

Druck

Bezpłatne warsztaty z wykorzystania dramy w edukacji antydyskryminacyjnej

Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA zaprasza  do udziału w bezpłatnych warsztatach z wykorzystania dramy w edukacji antydyskryminacyjnej!

Warsztat skierowany jest do osób zajmujących się edukacją antydyskryminacyjną w kontekście edukacji formalnej (nauczyciele/lki) oraz pozaformalnej (trenerzy/rki, edukatorzy/rki)

Cele warsztatu:

 • zwiększenie umiejętności wykorzystania dramy w edukacji antydyskryminacyjnej
 • poznanie ćwiczeń i  technik dramowych m.in.  Teatru Obrazu, Teatru Forum, stymulatorów, technik improwizacji
 • poznanie założeń pracy dramą stosowaną i wspólne przedyskutowanie ich przełożenia na edukację antydyskryminacyjną
 • stworzenie pola wymiany doświadczeń osób wykorzystujących dramę lub nią zainteresowanych i zajmujących się edukacją antydyskryminacyjną

Czas trwania: 19-21.01. 2014 (poniedziałek – środa): 10-16.00

Osoby prowadzące: Aleksandra Chodasz, Martyna Markiewicz

Sposób zgłoszenia na warsztat:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na naszej stronie  http://stop-klatka.org.pl/formularz-daa/ do dnia  12.01

Osoby przyjęte na warsztat zostaną o tym poinformowane najpóźniej 15.01.

Warsztat będzie odbywał się w Warszawie. Szczegółowe informacje o miejscu zostaną wysłane osobom zakwalifikowanym.

Zapewniamy materiały szkoleniowe i możliwość zwrotu kosztów dojazdu (dla ograniczonej liczby osób).

Wszelkie pytania prosimy kierować do Kamili Gryszel[email protected]

Trenerki:

Aleksandra Chodasz – ma 13-letnie doświadczenie pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w środowiskach szkolnych, samorządowych, biznesowych, w organizacjach pozarządowych i społecznościach lokalnych (ponad 4000 godzin szkoleń). Ukończyła roczny kurs dramy stosowanej na Uniwersytecie w Exeter, studia na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych (Uniwersytet Warszawski), kursy i praktyki aktorki i jokerki Teatru Forum pod okiem brytyjskich specjalistek, Sandy Ackerman i Mezzi Franklin, szkołę trenerską Moniki Sowickiej, wiele kursów rozwojowych i doskonalących kompetencje pracy z grupą oraz tworzenia szkoleń i projektów. Posiada rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (I stopnia) i Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych (II stopnia). Jest założycielką Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA, w latach 2008-2012 była jego prezeską, a obecnie współpracuje ze Stowarzyszeniem jako trenerka i superwizorka dramy. Działa w Fundacji Rozwoju „Dobre Życie” i firmie Trener Dramy prowadząc m.in. twórczą integrację międzypokoleniową i edukację obywatelską na Podkarpaciu oraz szkoląc z dramy i pracy w zespole w całej Polsce.

 Martyna Markiewicz – absolwentka europeistyki na UAM w Poznaniu, związana z wieloma organizacjami pozarządowymi, koordynatorka aktywizmu Amnesty International Polska. Trenerka z 8-letnim doświadczeniem w prowadzeniu warsztatów z zakresu praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji, odpowiedzialnej konsumpcji oraz edukacji globalnej. Absolwentka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP oraz Szkoły Dramy Stosowanej, aktorka i jokerka Teatru Forum. Koordynatorka projektów edukacyjnych skierowanych do młodzieży, nauczycieli/ek, osób związanych z organizacjami pozarządowymi dotyczących m.in. kwestii ubóstwa, praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji, ekonomii społecznej. Współpracuje  m. in.  Instytutem Filozofii UAM, Stowarzyszeniem Dni Równości i Tolerancji w Poznaniu, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Grupą Zagranica, Stowarzyszeniem Praktyków Dramy STOP-KLATKA. Fundatorka Instytutu Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej.

Organizator:

Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA – istnieje od 2002 roku. Jego misją jest tworzenie przestrzeni do dialogu i pozytywnej zmiany społecznej poprzez wykorzystanie i uczenie metody dramy stosowanej. Przeprowadziliśmy szkolenia z pracy dramą dla ponad 2500 osób, zorganizowaliśmy cztery międzynarodowe konferencje dramowe, wydaliśmy trzy publikacje o wykorzystaniu dramy we wprowadzaniu zmiany społecznej, prowadzimy Szkołę Dramy Stosowanej oraz certyfikację trenerów i superwizorów dramy. Jesteśmy jedyną organizacją pozarządową w Polsce, która w sposób ciągły na przestrzeni 12 lat wprowadza metodę dramy do edukacji.  Organizacja zrealizowała 78 projektów dramowych skierowanych do 2900 osób.

Realizowany w ramach projektu Dramowa Akademia Antydskryminacyjna.

Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna to innowacyjny, edukacyjny projekt wprowadzający metodę dramy stosowanej do edukacji antydyskryminacyjnej w Polsce. Skierowany jest do nauczycieli/ek. W ciągu 19 miesięcy trwania projektu 56 nauczycieli/ek weźmie udział w 60 godzinnym cyklu dramowych, antydyskryminacyjnych warsztatów, w tym stworzy, przy wsparciu trenerek scenariusze zajęć dramowych. Projekt będzie realizowany w Poznaniu, Lublinie, Gdańsku i Rzeszowie. W ramach przygotowania do realizacji projektu odbędzie się warsztat dla osób zajmujących się edukacją antydyskryminacyjną w edukacji formalnej i pozaformalnej, który dzięki stworzeniu przestrzeni do wymiany doświadczeń przyczyni się do zwiększenia jakości działań w projekcie.

 Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, Finansowanego z Funduszy EOG.