TELEFON DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Телефон для жінок, які зазнають насильства

CZYNNY PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
OD 11.00 DO 19.00

Активний з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 19:00

Szukaj
Close this search box.

Gender na wsi. Kobiety, władza i stereotypy

Wieś15 października 2014 r. w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk odbyła się konferencja dotycząca sytuacji kobiet na obszarach wiejskich. 

Dr Agnieszka Wrzochalska przedstawiła zarys wiejskiej demografii. Na obszarach wiejskich mieszka 7,6 mln kobiet, czyli 38% kobiecej populacji Polski. Na wsi, podobnie jak w mieście, postępuje proces starzenia się ludności, a także wzrost wykształcenia formalnego.  Dyplomem ukończenia wyższej uczelni legitymuje się 10% osób mieszkających na wsi, z czego kobiety stanowią 2/3.

Kobiety mieszkające na wsi krytycznie oceniają politykę Państwa wobec nich. Niemal 3 na 4 kobiety wiejskie twierdzą, że polityka Państwa nie sprzyja poprawie ich sytuacji. Pytane o to, co musiałoby się zmienić na wsi, żeby chciały na niej zostać wskazują zapewnienie przez Państwo opieki żłobkowej nad małymi dziećmi (29,5%), często też wskazywały na lepszy dostęp do przedszkoli dla starszych dzieci (27%).

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat można zaobserwować znaczący wzrost udziału kobiet na stanowiskach sołtysów – z 0,8% w 1958 roku do 35,5% w 2013 roku. Wzrost ten był szczególnie dynamiczny w ostatnim dziesięcioleciu. Wygląda na to, że mężczyźni ustępują miejsca kobietom – dzieje się tak prawdopodobnie z powodu niewielkiej władzy formalnej sołtysów, braku wymiernych korzyści związanych ze sprawowaniem funkcji oraz z rosnącymi oczekiwaniami społecznymi.

Prof.  Beata Łaciak przedstawiła wizerunki kobiet wiejskich w serialach. Wieś jako miejsce akcji pokazuje się bardzo rzadko, a kobiety wiejskie jeszcze rzadziej. Nierzadko pojawiają się tylko w opowieściach mężczyzn – bohaterów. Jeśli już jednak są na ekranie, to zazwyczaj w stereotypowych rolach. Zdaniem prof. Łaciak najbardziej feministycznym serialem o wsi jest „Ranczo”, np. tylko w nim kobiety zasiadają we władzach lokalnych. W serialach o wsi nie zobaczymy kobiet niewierzących czy niepraktykujących. Scenarzyści tworzący takie seriale to często osoby, których styczność ze wsią była chwilowa i powierzchowna (np. urlop na wsi).

Dr Magdalena Gajewska przedstawiła badania z których wynika, że kobiety wiejskie bardzo nisko oceniają swoje doświadczenia porodowe. Jednym z wielu problemów związanych z prawami reprodukcyjnymi jest utrudniony dostęp do szkół rodzenia (często są zbyt oddalone, by kobiety wiejskie mogły tam dotrzeć).

W imieniu Kół Gospodyń Wiejskich głos zabrała prezeska Bernadetta Niemczyk. Obecnie istnieje 2,5 tys. kół, 3 tys. zespołów ludowych, a w KGW zrzeszonych jest 700 tys. kobiet. Wbrew pozorom KGW to nie tylko taniec i kuchnia ludowa, ale także działania edukacyjne i samopomoc. „Przełamujemy stereotypy na temat kobiety” – podsumowała prezeska Niemczyk.

Zanotowała Anna Dryjańska | Fot. Wprost.pl 

Warszawa. Konferencja „Warunki życia i aktywność kobiet na terenach wiejskich w Polsce”

IRWiR PAN

IRWiR PANInstytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN zaprasza na konferencję naukową z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Wiejskich. Termin: 15 października 2014 r. (środa). Miejsce: Warszawa, ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica), sala im. Marii Skłodowskiej-Curie. Zgłoszenia przyjmowane są do 3 października pod adresem [email protected] lub pod numerem telefonu 22 657 27 66.

W 2007 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło dzień 15 października jako Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich. W swej rezolucji NZ zachęcają państwa członkowskie, by przy współpracy z agendami ONZ i społeczeństwem obywatelskim podjęły działania poprawiające sytuację kobiet zamieszkujących obszary wiejskie.

Z tej okazji Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN organizuje konferencję naukową, poświęconą problemom mieszkanek wsi, ich warunków życia i aktywności. Jej celem jest przedstawienie warunków życia współczesnych mieszkanek polskiej wsi oraz wskazanie najbardziej dotkliwych problemów je nurtujących. Celem równoległym jest stworzenie forum dyskusyjnego, na którym spotkają się dwa środowiska; naukowe oraz instytucji i  organizacji, działających na rzecz identyfikacji i rozwiązywania problemów kobiet wiejskich.

Zmiany społeczno-gospodarcze zachodzące na polskiej wsi odciskają się również na  warunkach życia mieszkających tam kobiet. Coraz częściej podejmują one nowe zadania, obciążone są nowymi obowiązkami, zmieniają się ich życiowe oczekiwania i aspiracje.

W Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN przez wiele lat badano warunki życia i problemy mieszkanek polskiej wsi; większością  z nich kierowała prof. dr hab. Barbara Tryfan. Chcielibyśmy powrócić do tej zmarginalizowanej w ostatnich latach tematyki badawczej
i zainicjować naukową debatę dotyczącą spraw kobiet wiejskich.

Zakładamy, że konferencje poświęcone sprawom kobiet wiejskich będą obywać się w IRWiR PAN cyklicznie, stając się platformą dyskusyjną konkretnych zagadnień, takich jak rynek pracy, zdrowie, problemy kobiet kierujących gospodarstwami rolnymi, aktywność kulturalna i inne. Konferencja organizowana w tym roku stałaby się punktem wyjścia
do debaty, w jaki sposób można w realny sposób wpływać na poprawę warunków pracy i życia kobiet wiejskich.

Konferencja odbędzie się 15 października 2014 roku w Warszawie, w Sali  im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Nowy Świat 72 (w Pałacu Staszica). Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Planowane jest również wydanie numeru tematycznego kwartalnika Wieś i Rolnictwo, w którym zamieszczone zostaną referaty z konferencji oraz głosy w dyskusji. Prosimy o potwierdzenie udziału w Konferencji do dnia 03.10.2014 na adres: [email protected] lub telefonicznie pod numerem 22 657 27 66

Finał akcji „Kultura jest Babą” na Festiwalu Folkowisko

kjbJuż w najbliższy weekend (12-13 lipca 2014 r.) na Festiwalu Folkowisko w Gorajcu akcja Kultura jest Babą będzie miała swój  punkt kulminacyjny. W jej ramach na odbywającej się we wsi Gorajec imprezie, pomysłodawcy działania organizują debatę społeczna z wiejskimi aktywistkami, finałowy koncert „Babskie granie”, dyskusje o kobiecej historii oraz różnorodne warsztaty.

Akcja „Kultura jest Babą”, mająca na celu pokazanie wkładu wiejskich kobiet w kulturę, do tej pory opanowywała internet (przez profil na facebooku), a także prezentowała się w Warszawie i Krakowie (w maju i czerwcu odbyły się tam debaty o społecznej i literackiej aktywności wiejskich kobiet).

W sobotę 12 lipca, Mała Scena Folkowiska gościć będzie trzecią z serii „babskich” dyskusji pod tytułem „Kultura jest babą? Zaangażowanie kobiet w działalność społeczną i kulturalną na wsi i w mieście”. „Robimy debatę o wsi i na wsi. – mówi Mateusz Piotrowski organizujący wydarzenie. – Chcemy podczas niej oddać głos osobom, które znają sprawę najlepiej – czyli kobietom działającym i mieszkającym na obszarach wiejskich. Wspólnie przyjrzymy się temu, jak wygląda nieoceniona praca kobiet w sferze społecznej i kulturalnej, a także – „niewidzialna” praca w domu i w polu.” Debata ma mieć charakter otwarty panelistki i uczestniczki warsztatów będzie wspierać publiczność. Zamiarem organizatorów jest nie tylko opowiedzenie o szeroko rozumianej aktywności kobiet i wymienienie problemów, z którymi muszą się mierzyć, ale także konstruktywne myślenie, jak można te problemy rozwiązywać. Uczestniczkami debaty będą:

  • członkinie Koła Gospodyń Wiejskich oraz Klubu Seniora z gminy Cieszanów, uczestniczki warsztatów w ramach akcji „Kultura jest Babą!”

oraz

  • Urszula Kopeć-Zaborniak – poetka, podróżniczka, aktywistka, dyrektor biblioteki w Cieszanowie. Organizatorka wielu akcji animujących i integrujących lokalną społeczność m.in. Seniorzy dla Najmłodszych, Wielopokoleniowy Kuferek Babci czy Centrum Fotografii Lokalnej.
  • Aleksandra Rózga – animatorka kultury i artystka, związana m.in. z Uniwersytetem Ludowym Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej i grupą MOKSHA z Ukrainy Współtworzy Kolektyw Stacja „Sanok Miasto”, zajmujący się kreowaniem nowej przestrzeni kultury w budynku dawnego dworca miejskiego w Sanoku.
  • Joanna Szurlej – działaczka na rzecz równych praw kobiet, założycielka Stowarzyszenia Kobiet Bieszczadzkich „Nasza Szansa”, dyrektorka Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „SOS” w Lesku
  • Zofia Zaborniak – Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Nowym Bruśnie, radna gminy Horyniec-Zdrój, inicjatorka wielu inicjatyw społecznych w Nowym Bruśnie i Polance Horynieckiej m.in.: Pikników Rodzinne, Dnia Kobiet, Dnia Matki, Babci i Dziadka czy wspólnej Wigilii dla mieszkańców.

Moderacja: Magdalena Chustecka – działaczka społeczna i trenerka zajmująca się wspieraniem aktywności oraz obecności kobiet w sferze publicznej, członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Drugim dużym wydarzeniem w ramach akcji na festiwalu będzie finałowy koncert „Babskie Granie”, który zostanie przeprowadzony w niedzielny wieczór 13 lipca. Nie będą to zwykłe występy – organizatorzy poproszą dwa zespoły – jeden grający tradycyjnie, drugi łączący folklor ze współczesną muzyką o przygotowanie wspólnych kompozycji. Pierwsza para to Blokowioska i Hudacy – zespoły w różny sposób interpretujące muzykę bałkańską i karpacką. W drugiej zaś współpracować będą Strojone – grupa dziewcząt z Krakowa śpiewających słowiańskie pieśni i Niespodzianka – zespół z Koła Gospodyń Wiejskich z Krowicy Samej w powiecie lubaczowskim.

Prócz tego, do programu Folkowiska, włączono także liczne warsztaty – m.in. spotkanie „Kobieca Pamięć”, na którym festiwalowicze będą uczyć się, jak odnajdywać swoje korzenie, a także obejrzą film „Żywobyczi przi granicy”, po którym odbędzie się dyskusja z inicjatorkami powstania filmu Aliną Doboszewską oraz Olgą Łaniewska

Wydarzenie organizowane jest w ramach kampanii społecznej Stowarzyszenie Folkowisko Kultura jest Babą. W jej ramach działa profil w sieci społecznościowej www.facebook.com/Kulturajestbaba, a na stronie www.folkowisko.gorajec.info publikowane są wywiady z aktywnymi i oryginalnymi kobietami mieszkającymi na wsi. Wszystkie tegoroczne działania Stowarzyszenia „Folkowisko”, mają na celu promowanie pozytywnego wizerunku wsi, a szczególnie przypomnienie roli kobiety w kulturze wiejskiej.

Projekt „Kultura jest Babą. Od marginalizacji do upodomiotowienia” korzysta z dofinansowania w kwocie 60 tys. złotych pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Celem projektu jest zwalczanie dyskryminacji i stereotypów dot. kobiet wiejskich.