TELEFON DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Телефон для жінок, які зазнають насильства

CZYNNY PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
OD 11.00 DO 19.00

Активний з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 19:00

Szukaj
Close this search box.

WARSZAWA, Sejm. Debata: Konwencja CEDAW i co dalej? Rola rządu, parlamentu i RPO

Sejm2Parlamentarny Zespół Równości Kobiet i Mężczyzn oraz Koalicja na rzecz CEDAW zapraszają serdecznie na debatę CEDAW i co dalej? Rola rządu, parlamentu i RPO w realizacji zaleceń Komitetu ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet. Termin: 17 grudnia 2014 roku, godz. 10.30-13.30. Miejsce: Sejm RP, ul. Wiejska 4/6/8, budynek G, sala 25. 

Debata będzie poświęcona perspektywom realizacji zaleceń Komitetu CEDAW adresowanych do polskiego rządu. Rekomendacje, ogłoszone przez Komitet 7 listopada br., mają służyć lepszemu wdrażaniu postanowień Konwencji ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, jednego z najważniejszych instrumentów ochrony praw kobiet, który Polska ratyfikowała w 1980 roku. Polski rząd sprawozdawał się z wykonania konwencji w październiku br.

Komitet zalecił m.in. bezzwłoczną ratyfikację Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, wprowadzenie suwaka na listach wyborczych, wzmocnienie kompetencji Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, ograniczenie stosowania klauzuli sumienia, wprowadzenie środków szczególnych w celu likwidacji dyskryminacji kobiet romskich, kobiet z niepełnosprawnościami. Zalecenia dotyczą także obszaru edukacji i rynku pracy, walki ze stereotypami, które utrwalają gorszą sytuację kobiet. Po raz pierwszy w swoich rekomendacjach Komitet CEDAW podkreślił istotną rolę parlamentu we wdrażaniu postanowień Konwencji CEDAW.

Do debaty zaprosiliśmy posłów i posłanki, przedstawicielki Parlamentarnej Grupy Kobiet, Pełnomocniczkę Rządu ds. Równego Traktowania – prof. Małgorzatę Fuszarę, Magdalenę Kuruś, przedstwicielkę Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

PROGRAM:

10.30-10.40 – Powitanie: Anna Grodzka, posłanka na Sejm RP, Partia Zieloni, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu Równości Kobiet i Mężczyzn

10.40-10.50 – Powitanie: Aleksandra Solik, koordynatorka Koalicji na rzecz CEDAW

10.50-11.05 – Rekomendacje na rzecz instytucjonalnych mechanizmów na rzecz równości płci i wzmocnienia polityki antydyskryminacyjnej: Zofia Jabłońska, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

11.05-11.20 – Rekomendacje w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet: Joanna Piotrowska, Fundacja Feminoteka

11.20-11.35 – Rekomendacje w zakresie zdrowia: Aleksandra Solik, Koalicja KARAT

11.35-11.50 – Rekomendacje dotyczące ekonomii i rynku pracy: Agnieszka Grzybek, Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER

11.50-12.05 – Rola Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania we wdrażaniu zaleceń Komitetu CEDAW: prof. Małgorzata Fuszara, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania

12.05-12.20 – Rola Rzecznika Praw Obywatelskich we wdrażaniu zaleceń Komitetu CEDAW: Magdalena Kuruś, Naczelniczka Wydziału Prawa Antydyskryminacyjnego w Zespole ds. Równego Traktowania i Ochrony Praw Osób z Niepełnosprawnościami Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

12.20-12.50 – Rola parlamentu we wdrażaniu zaleceń Komitetu CEDAW:

Wypowiedzi posłanek i posłów Parlamentarnej Grupy Kobiet, Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka i Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP

12.50-13.20 – dyskusja

13.20-13.30 – podsumowanie: Anna Grodzka, posłanka na Sejm RP, Partia Zieloni, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu Równości Kobiet i Mężczyzn

 

grafika: KpalionCC BY-SA 3.0

Udostępnij

Ostatnie wpisy

Nie obwiniaj! Wspieraj

Dlaczego się tak ubrałaś? Dlaczego wracałaś sama? Dlaczego piłaś alkohol? Dlaczego nikomu nie powiedziałaś? Czemu się nie broniłaś? Chcesz mu zniszczyć życie? Te pytania to