TELEFON DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Телефон для жінок, які зазнають насильства

CZYNNY PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
OD 11.00 DO 19.00

Активний з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 17:00

WARSZAWA, Sejm. Debata: Konwencja CEDAW i co dalej? Rola rządu, parlamentu i RPO

Sejm2Parlamentarny Zespół Równości Kobiet i Mężczyzn oraz Koalicja na rzecz CEDAW zapraszają serdecznie na debatę CEDAW i co dalej? Rola rządu, parlamentu i RPO w realizacji zaleceń Komitetu ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet. Termin: 17 grudnia 2014 roku, godz. 10.30-13.30. Miejsce: Sejm RP, ul. Wiejska 4/6/8, budynek G, sala 25. 

Debata będzie poświęcona perspektywom realizacji zaleceń Komitetu CEDAW adresowanych do polskiego rządu. Rekomendacje, ogłoszone przez Komitet 7 listopada br., mają służyć lepszemu wdrażaniu postanowień Konwencji ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, jednego z najważniejszych instrumentów ochrony praw kobiet, który Polska ratyfikowała w 1980 roku. Polski rząd sprawozdawał się z wykonania konwencji w październiku br.

Komitet zalecił m.in. bezzwłoczną ratyfikację Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, wprowadzenie suwaka na listach wyborczych, wzmocnienie kompetencji Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, ograniczenie stosowania klauzuli sumienia, wprowadzenie środków szczególnych w celu likwidacji dyskryminacji kobiet romskich, kobiet z niepełnosprawnościami. Zalecenia dotyczą także obszaru edukacji i rynku pracy, walki ze stereotypami, które utrwalają gorszą sytuację kobiet. Po raz pierwszy w swoich rekomendacjach Komitet CEDAW podkreślił istotną rolę parlamentu we wdrażaniu postanowień Konwencji CEDAW.

Do debaty zaprosiliśmy posłów i posłanki, przedstawicielki Parlamentarnej Grupy Kobiet, Pełnomocniczkę Rządu ds. Równego Traktowania – prof. Małgorzatę Fuszarę, Magdalenę Kuruś, przedstwicielkę Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

PROGRAM:

10.30-10.40 – Powitanie: Anna Grodzka, posłanka na Sejm RP, Partia Zieloni, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu Równości Kobiet i Mężczyzn

10.40-10.50 – Powitanie: Aleksandra Solik, koordynatorka Koalicji na rzecz CEDAW

10.50-11.05 – Rekomendacje na rzecz instytucjonalnych mechanizmów na rzecz równości płci i wzmocnienia polityki antydyskryminacyjnej: Zofia Jabłońska, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

11.05-11.20 – Rekomendacje w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet: Joanna Piotrowska, Fundacja Feminoteka

11.20-11.35 – Rekomendacje w zakresie zdrowia: Aleksandra Solik, Koalicja KARAT

11.35-11.50 – Rekomendacje dotyczące ekonomii i rynku pracy: Agnieszka Grzybek, Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER

11.50-12.05 – Rola Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania we wdrażaniu zaleceń Komitetu CEDAW: prof. Małgorzata Fuszara, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania

12.05-12.20 – Rola Rzecznika Praw Obywatelskich we wdrażaniu zaleceń Komitetu CEDAW: Magdalena Kuruś, Naczelniczka Wydziału Prawa Antydyskryminacyjnego w Zespole ds. Równego Traktowania i Ochrony Praw Osób z Niepełnosprawnościami Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

12.20-12.50 – Rola parlamentu we wdrażaniu zaleceń Komitetu CEDAW:

Wypowiedzi posłanek i posłów Parlamentarnej Grupy Kobiet, Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka i Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP

12.50-13.20 – dyskusja

13.20-13.30 – podsumowanie: Anna Grodzka, posłanka na Sejm RP, Partia Zieloni, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu Równości Kobiet i Mężczyzn

 

grafika: KpalionCC BY-SA 3.0

Udostępnij

Ostatnie wpisy