TELEFON DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Телефон для жінок, які зазнають насильства

CZYNNY PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
OD 11.00 DO 19.00

Активний з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 19:00

Szukaj
Close this search box.

Węgrów: Lokalnie przeciwko przemocy wobec kobiet

Węgrowskie Stowarzyszenie Przestrzeń w ramach festiwalu AnimAkcja organizuje panel dyskusyjny „Lokalnie przeciwko przemocy wobec kobiet”.

6 czerwca, godz. 10.00, sala konferencyjnej Węgrowskiego Ośrodka Kultury

Na program spotkania składać się będą następujące pozycje:
1. Omówienie samorządowych programów antyprzemocowych w oparciu o analizę 20. lokalnych inicjatyw na terenie Polski.
2. Przedstawienie wyników badania Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pt. „Lokalny system przeciwdziałania przemocy w percepcji osób pracujących w grupach roboczych. Kompetencje, postawy, opinie badanych dotyczących funkcjonowania systemu oraz skuteczność działań służących ofiarom przemocy”.
3. Prezentacja danych statystycznych dotyczących przemocy wobec kobiet oraz poruszenie problemu przemocy ze względu na płeć, w tym także przemocy seksualnej i gwałtów.
4. Przedstawienie nowej nieformalnej inicjatywy skupiającej mężczyzn sprzeciwiających się męskiej przemocy wobec kobiet.
5. Rozmowa o normach kulturowo-obyczajowych, jakim poddawani są chłopcy i dziewczęta w procesie socjalizacji, oraz wspólna refleksja nad zmianą kulturowego znaczenia męskości.
6. Panel dyskusyjny z udziałem gości.

W dyskusji udział wezmą: Joanna Piotrowska (prezeska Fundacji Feminoteka, aktywnie zaangażowana w projekty antydyskryminacyjne i antyprzemocowe), Łukasz Wójcicki (działacz społeczny w obszarze praw człowieka oraz kultury niezależnej, inicjator „grupy mężczyzn przeciwko przemocy”), Tomasz Piątek (edukator antydyskryminacyjny, animator lokalny, prezes węgrowskiego Stowarzyszenia Przestrzeń).

Spotkanie skierowane jest do osób reprezentujących lokalne instytucje, takie jak: Komenda Powiatowa Policji, Miejska Komisja ds. Profilaktyki i Resocjalizacji oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jednostki ochrony zdrowia, placówki oświatowe, Kuratorska Służba Sądowa i Centrum Pomocy Społecznej.

W naszym odczuciu o problemie przemocy wobec kobiet mówi się wciąż za mało. Zdajemy sobie też sprawę, że półtoragodzinne spotkanie znacząco tego stanu rzeczy nie zmieni, niemniej chcemy Państwa zachęcić do podjęcia dyskusji, która być może stanie się przyczynkiem do zmian na lepsze. Wierzymy, że dzięki wspólnej wymianie poglądów i doświadczeń uda nam się stworzyć odpowiednią przestrzeń dla efektywnych działań zapobiegających kolejnym ludzkim dramatom.

Spotkanie odbędzie się w ramach Festiwalu Animakcja, współfinansowanego ze środków Urzędu Miejskiego w Węgrowie.

Udostępnij

Ostatnie wpisy

Nie obwiniaj! Wspieraj

Dlaczego się tak ubrałaś? Dlaczego wracałaś sama? Dlaczego piłaś alkohol? Dlaczego nikomu nie powiedziałaś? Czemu się nie broniłaś? Chcesz mu zniszczyć życie? Te pytania to