TELEFON DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Телефон для жінок, які зазнають насильства

CZYNNY PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
OD 11.00 DO 19.00

Активний з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 19:00

Szukaj
Close this search box.

Zakopane nie ma programu antyprzemocowego. Feminoteka interweniuje

Fundacja Feminoteka jest zaniepokojona faktem, że mimo kilkuletniego już braku antyprzemocowego programu w gminie Zakopane, instytucje państwowe odpowiedzialne za nadzorowanie realizacji zadań zapisanych w Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  – Prezes Rady Ministrów, Wojewoda, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – nic z tym nie robią. Dlatego zwróciłyśmy się z prośbą o interwencję w tej sprawie do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania.

W 2010 r. w Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wprowadzono wyraźnie określony obowiązek gminy, powiatu i samorządu wojewódzkiego do opracowania i realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Każda gmina, każdy powiat i każdy samorząd województwa powinien ustanowić – w postaci uchwały swojego organu uchwałodawczego – program antyprzemocowy. Do zadań gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie należy w szczególności (zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy): tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a w tym: opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia, a także tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. Realizacja wszystkich zadań określonych w art. 6 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a zatem także zadania polegającego na opracowaniu i realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ma charakter obligatoryjny.

Tymczasem Urząd Miasta Zakopane od dwóch lat nie wywiązuje się z tego obowiązku. Jak czytamy w lokalnych mediach „Ostatnie dwa lata to osiem prób uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Zakopanego na lata 2014-2016”.

Zwracamy uwagę, że przemoc w rodzinie, w tym przemoc wobec kobiet, jest poważnym problemem społecznym. Każdego roku, wg szacunków, przemocy doświadcza ok. 700 tys. kobiet. Rola samorządów w przeciwdziałaniu i zwalczaniu tego zjawiska jest nieoceniona, ponieważ, zgodnie z zasadą subsydiarności (pomocniczości), najbardziej skuteczna pomoc jest wtedy, gdy udzielana jest najbliżej miejsca zamieszkania osób dotkniętych problemem. Tak więc samorządowe programy antyprzemocowe mogą być jednym z niezwykle istotnych narzędzi przeciwdziałania i zwalczania przemocy w rodzinie w tym przemocy wobec kobiet. Skutki przemocy w rodzinie ponosi nie tylko jej ofiara, lecz całe społeczeństwo. Osoby doświadczające przemocy nie mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, przemoc ma także olbrzymi wpływ na ich życie zawodowe, zdrowie fizyczne i psychiczne. Przemoc w rodzinie, w tym wobec kobiet, wpływa niekorzystnie na zdrowie i samopoczucie także innych członków rodziny, którzy są świadkami przemocy, w szczególności dzieci. W końcu przemoc w rodzinie wiąże się z poważnymi kosztami wynikającymi z problemów zdrowotnych ofiar przemocy, które często ponoszone są przez samorząd.

Fundacja Feminoteka, od lat działająca w obszarze przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, jest zaniepokojona faktem, że mimo kilkuletniego już braku antyprzemocowego programu w gminie Zakopane, instytucje państwowe odpowiedzialne za nadzorowanie realizacji zadań zapisanych w Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Prezes Rady Ministrów, Wojewoda, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) nic z tym nie robią. Będziemy wdzięczne za informacje, jakie kroki w tej sprawie zostały podjęte lub czy będą podjęte przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Przeczytaj: Siedem prób wprowadzenia programu antyprzemocowego w Zakopanem

 

superfemka 1 procent

Udostępnij

Ostatnie wpisy

Nie obwiniaj! Wspieraj

Dlaczego się tak ubrałaś? Dlaczego wracałaś sama? Dlaczego piłaś alkohol? Dlaczego nikomu nie powiedziałaś? Czemu się nie broniłaś? Chcesz mu zniszczyć życie? Te pytania to