• Polski
 • Українська
 • Wesprzyj nas
  Bezpieczne wyjście

  888 88 33 88 Telefon przeciwprzemocowy pn.-pt. 11:00-19:00, sb.-ndz. 10:00-16:00

  888 88 33 88
  Telefon przeciwprzemocowy
  bezpieczne wyjście

  Polityka prywatności

  Polityka prywatności obowiązuje od 20.06.2022.

  Wszelkie dane osobowe gromadzone przez naszą fundację są u nas bezpieczne. Nigdzie i nikomu ich nie udostępniamy. 

  Administratorem Twoich danych osobowych jest fundacja Feminoteka z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Guderskiego 3/96, 03-982 Warszawa, KRS 0000242885.

  Przetwarzane przez nas dane osobowe przechowujemy w formie elektronicznej, przede wszystkim na wynajętym serwerach, a także na laptopach oraz w telefonach. Przetwarzamy dane za pośrednictwem systemu do zarządzania relacjami civiCRM, poczty e-mail i chmury do przechowywania plików. Niektóre dane przechowujemy w formie papierowej. Zarówno dane w formie papierowej, jak i dane cyfrowe są przez nas odpowiednio zabezpieczane zgodnie z RODO, rozporządzeniami krajowymi o zachowaniu bezpieczeństwa informacji oraz normami z rodziny ISO 27001.

  Podmioty, które do realizacji usług potrzebują przetwarzać administrowane przez nas dane osobowe, są na podstawie umowy powierzenia danych osobowych zobowiązane do wprowadzenia ochrony co najmniej równej tej, którą same wprowadziłyśmy.

  1.Informacje ogólne

  Użytkownicy/użytkowniczki mogą przeglądać naszą stronę anonimowo, nie wymagamy rejestracji, nie stosujemy żadnych narzędzi identyfikacji osób przeglądających strony. Gromadzone dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasz serwis.

  Gromadzonych danych nie przekazujemy innym podmiotom, nikomu ich nie udostępniamy, chyba że z takim żądaniem zwrócą się do nas uprawnione instytucje państwowe na podstawie odpowiednich przepisów.

  Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów fundacji Feminoteka, to jest realizacji celów statutowych w interesie społecznym, na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO.

  Dane osobowe są przechowywane przez okres konieczny do przeprowadzenia działań wynikających z prowadzonej inicjatywy czy projektu, nie dłużej niż przez 10 lat.

  Gromadzone dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

  2. Dane kobiet zgłaszających się po pomoc

  Dane kobiet korzystających z naszej pomocy prawnej, psychologicznej i telefonicznej gromadzone są jedynie na potrzeby udzielenia ustalonej pomocy. Dane te nie są nikomu udostępniane ani przekazywane. Dane wrażliwe gromadzone są oddzielnie i trzymane w zabezpieczonej szafie, do których nie ma dostępu osoba postronna.

  3. Dane darczyńców

  Feminoteka pozyskuje środki na swoje działania od darczyńców indywidualnych, instytucji i firm. Fundacja przyjmuje darowizny przekazywane przelewem na konto fundacji, a także przez wpłaty przez system online.

  W przypadku darowizny przekazanej na konto przetwarzamy imię, nazwisko i adres pocztowy darczyńcy (jeśli jest podana), informację o wysokości darowizny (informacje te widoczne są w opisie przelewu), a także adres e-mail, jeśli zostanie podany w tytule przelewu.

  Dane darczyńców przetwarzamy w dokumentacji księgowej.

  Darczyńcy mają prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W każdej chwili mogą też wycofać swoją zgodę na ich dalsze przetwarzanie. Można to zrobić mailowo: [email protected] lub pisemnie na dares fundacji.

  3. Zgłoszenia do wydarzeń, akcji, warsztatów

  W przypadku organizowanych przez nas akcji, warsztatów,  debat lub innych wydarzeń, na które konieczne jest zgłoszenie się lub/i przesłanie swoich danych, zakres przetwarzanych danych określony jest w regulaminie danej akcji lub/i informacji podanej na stronie. Osobie uczestniczącej przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania i usuwania.

  Dane są przechowywane przez czas trwania kampanii lub innej inicjatywy Feminoteki lub do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Feminoteki.

  Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

  4.  Pliki cookies (pol. ciasteczka)

  Nasza strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji z wyjątkiem informacji zawartych w plikach tekstowych określanych potocznie jako cookies (ciasteczka). Są one przechowywane w urządzeniu Użytkownika_czki serwisu. Zazwyczaj zawierają one nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu Użytkownika i numer.

  Pliki cookie są wykorzystywane w celu dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika_czki oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy_czki Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości .

  Pliki cookie nie są przez nas wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych identyfikujących użytkowników_czki naszego serwisu ani śledzenia ich nawigacji.

  Pamiętaj, że możesz blokować i ograniczać instalowanie plików cookie za pomocą ustawień swojej przeglądarki lub za pomocą jednego z wielu dostępnych (darmowych) rozwiązań (np. Ghostery).

  Nie dokonujemy automatycznych zapisów do naszych baz danych, nie stosujemy profilowania. Dane przetwarzane przez Feminotekę nie są przekazywane do państw trzecich. Co do zasady dane osobowe te nie są udostępniane innym podmiotom. Korzystamy z usług dostawców usług technicznych, którzy mogą obsługiwać infrastrukturę techniczną potrzebną nam do wysyłki newslettera lub obsługi kampanii/inicjatyw Feminoteki.

  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie jej nowej wersji na naszej stronie internetowej.

  Każda osobo, która przekazała nam swoje dane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W tym celu prosimy się kontaktować z nami mailowo: [email protected] lub na adres pocztowy fundacji.

  Wersja z 20.06.2022

  Fundacja Feminoteka
  03-982 Warszawa
  ul. Konrada Guderskiego 3/96

  695 223 184
  [email protected]

  KRS 0000242885
  NIP: 521-33-699-15
  REGON: 140308264

  ING BSK S.A.
  68 1050 1038 1000 0022 9768 3522

  © Copyright 2023 Fundacja Feminoteka | Powered by tdy.pl