• Polski
 • Українська
 • Wesprzyj nas
  Bezpieczne wyjście

  888 88 33 88 Telefon przeciwprzemocowy pn.-pt. 11:00-19:00, sb.-ndz. 10:00-16:00

  888 88 33 88
  Telefon przeciwprzemocowy
  bezpieczne wyjście

  Historia fundacji

  Feminoteka powstała w 2001 roku jako pierwsza w Europie Środkowo-Wschodniej feministyczna księgarnia online i serwis kulturalny. W 2005 roku została przekształcona w fundację. Jej pomysłodawczynią i fundatorka jest Joanna Piotrowska, edukatorka, trenerka WenDo, ekspertka w dziedzinie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.

   

  W pierwszych latach swej działalności zajmowałyśmy się szerokorozumianą problematyką dyskryminacji ze względu na płeć. „Trudne wyrazy – odzyskajmy kobiety w języku” była pierwszą akcją fundacji przeprowadzoną w 2005 roku. Promowałyśmy nią żeńskie odpowiedniki męskich nazw zawodów czy funkcji. Akcja organizowana była we współpracy z „Wysokimi Obcasami”. 

  Przez kilka lat prowadziła projekty związane z dyskryminacją na rynku pracy, stworzyła wirtualne muzeum historii kobiet, prowadziła szkolenia i warsztaty antydyskryminacyjne. Jednak za każdym razem okazywało się, że w niemal każdym obszarze, który poruszała Feminoteka, największym problemem jest przemoc wobec kobiet, zwłaszcza przemoc seksualna.

   

  W 2009 roku podjęłyśmy decyzję o uruchomieniu telefonu interwencyjnego dla kobiet z doświadczeniem przemocy i coraz bardziej nasze działania zaczęły się skupiać właśnie na tej tematyce. Szczególnym obszarem zainteresowań i działań zawsze była przemoc seksualna – przygotowywałyśmy raporty na ten temat, publikacje, debaty. Otworzyłyśmy także specjalny Fundusz dla kobiet po doświadczeniu gwałtu, dzięki któremu możemy szybko udzielić wsparcia potrzebującym.

   

  W 2013 roku Feminoteka podjęła się organizacji i koordynacji w Polsce międzynarodowej akcji One Billion Rising (Nazywam się Miliard), zainicjowaną przez Eve Ensler – amerykańską aktywistkę, autorkę „Monologów waginy”. Akcja skupiała się na problematyce przemocy seksualnej wobec kobiet. Z akcji wyrosła Antyprzemocowa Sieć Kobiet  – grupa skupiająca lokalne liderki i działaczki przeciwprzemocowe.

   

  W 2022 roku w związku z pełnoskalową wojną w Ukrainie otworzyłyśmy schronisko dla kobiet z doświadczeniem przemocy, a nasze działania rozszerzyłyśmy na uchodźczynie.

   

  W 2023 roku otworzyłyśmy pierwszy w Polsce Punkt pomocy dla kobiet po doświadczeniu gwałtu, wzorowany na takich placówkach (i we współpracy z nimi) z Irlandii i Wielkiej Brytanii, gdzie działają od 40 lat.

  Działamy od 2005 roku

   
  2005
  Rejestracja fundacji
  Rejestracja fundacji
  ...
   
  2005
  Akcja „Trudne wyrazy…
  Akcja „Trudne wyrazy – odzyskajmy kobiety w języku”
  ...
   
  2007
  Wydanie publikacji „Niemoralne…
  Wydanie publikacji „Niemoralne propozycje – molestowanie seksualne w miejscu pracy”
  ...
   
  2009
  Uruchomienie telefonu pomocowego…
  Uruchomienie telefonu pomocowego dla kobiet z doświadczeniem przemocy i prowadzenie wsparcia psychologicznego i prawnego
  ...
   
  2011
  Wydanie raportu „Dość milczenia…
  Wydanie raportu "Dość milczenia. Przemoc seksualna wobec kobiet i problem gwałtów w Polsce"
  ...
   
  2013
  Koordynacja w Polsce…
  Koordynacja w Polsce międzynarodowej akcji przeciwko przemocy wobec kobiet One Billion Rising/ Nazywam się Miliard
  ...
   
  2014
  Założenie Antyprzemocowej Sieci…
  Założenie Antyprzemocowej Sieci Kobiet – grupy lokalnych liderek z całej Polski zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet
  ...
   
  2015
  Wydanie książki…
  Wydanie książki Jacksona Katza, amerykańskiego działacza przeciwprzemocowego „Paradoks macho. Dlaczego niektórzy mężczyźni nienawidzą kobiet i co wszyscy mężczyźni mogą z tym zrobić”
  ...
   
  2015
  Nominacja do Nagrody…
  Nominacja do Nagrody Praw Człowieka Rady Europy za nasze wysiłki na rzecz promowania i dążenia do ratyfikacji Konwencji Stambulskiej w Polsce
  ...
   
  2015
  Przygotowane przez Feminotekę…
  Przygotowane przez Feminotekę policyjne procedury postępowania z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem zgwałcenia zostały oficjalnie przyjęte
  ...
   
  2017
  Przygotowanie publikacji – podręcznika…
  Przygotowanie publikacji - podręcznika dla liderek społeczności migrantek "Jak przeciwdziałać molestowaniu seksualnemu kobiet migrantek".
  ...
   
  2018
  Uruchomienie specjalnego…
  Uruchomienie specjalnego Funduszu dla kobiet po doświadczeniu gwałtu
  ...
   
  2019
  Publikacja raportu…
  Publikacja raportu z pierwszych badań nad gwałtem w małżeństwie w USA „Gwałt w małżeństwie”, autorstwa amerykańskiej badaczki Diany E. H. Russel
  ...
   
  2020
  Publikacja poradnika dla instytucji…
  Publikacja poradnika dla instytucji pomocowych, wymiaru sprawiedliwości, służb medycznych, policji, organizacji pracujących z osobami, które doświadczyły przemocy, a także dla ogółu społeczeństwa - rodzin i bliskich - zatytułowanego "Jak pomagać i nie krzywdzić osób, które doświadczyły przemocy seksualnej, w tym gwałtu".
  ...
   
  2021
  Opracowanie mapy pomocy…
  Opracowanie mapy pomocy dla kobiet z doświadczeniem przemocy – informacji na temat miejsc pomocowych w całej Polsce
  ...
   
  2022
  Uruchomienie pomocy…
  Uruchomienie pomocy dla uchodźczyń z Ukrainy z doświadczeniem przemocy
  ...
   
  2022
  Otwarcie schroniska…
  Otwarcie schroniska dla kobiet z doświadczeniem przemocy i uruchomienie Programu Bezpieczne Miejsca
  ...
   
  2023
  Otwarcie pierwszego w Polsce…
  Otwarcie pierwszego w Polsce Punktu pomocy dla kobiet po doświadczeniu gwałtu
  ...

  Statystyki

  W 2023 roku udało nam się:

  Materiały do pobrania:

  Aktualności

  Fundacja Feminoteka
  03-982 Warszawa
  ul. Konrada Guderskiego 3/96

  695 223 184
  [email protected]

  KRS 0000242885
  NIP: 521-33-699-15
  REGON: 140308264

  ING BSK S.A.
  68 1050 1038 1000 0022 9768 3522

  © Copyright 2023 Fundacja Feminoteka | Powered by tdy.pl