• Polski
 • Українська
 • Wesprzyj nas
  Bezpieczne wyjście

  888 88 33 88 Telefon przeciwprzemocowy pn.-pt. 11:00-19:00, sb.-ndz. 10:00-16:00

  888 88 33 88
  Telefon przeciwprzemocowy
  bezpieczne wyjście

  Dość milczenia. Przemoc seksualna wobec kobiet i problem gwałtu w Polsce

  Praca zbiorowa pod redakcją Joanny Piotrowskiej i Aliny Synakiewicz

  Fundacja Feminoteka, Warszawa 2011

  Postanowiłyśmy przyjrzeć się bliżej temu tematowi, ponieważ z naszych wieloletnich doświadczeń, działań antyprzemocowych i równościowych oraz analiz inicjatyw rządowych w sprawie przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć wynika, że kwestiami przemocy seksualnej w naszym kraju niemal nikt nie zaprząta sobie głowy. To nadal temat tabu, zepchnięty na margines, zamieciony pod dywan. Większość inicjatyw podejmowanych przez rząd, które w niniejszej publikacji szczegółowo omawia Zofia Nawrocka, ma charakter działań pozorowanych. Ani nie przyczyniają się one do zmniejszenia skali przemocy seksualnej, ani nie poprawiają sytuacji kobiet po gwałtach, pozwalają jedynie wykazać w dokumentach oficjalnych, jak wiele działań podejmuje rząd w tym zakresie.

  Statystki są niepełne i nie przedstawiają faktycznej skali tego zjawiska, o czym pisze Olga Borkowska, a działania instytucji, takich jak policja, służba zdrowia czy pomoc społeczna – niewystarczające. Zbyt często bowiem powielają traumę kobiet, które zgłaszają się do nich z prośbą o pomoc, zaś postępowanie karne – jak pisze Małgorzata Łojkowska – „nadal tylko w niewielkim stopniu uwzględnia potrzeby osób pokrzywdzonych, nadając pierwszoplanowe znaczenie prawom oskarżonego […], a ofiary przestępstw seksualnych nadal nie uzyskują w postępowaniu karnym wystarczającej ochrony”. Prawniczka zwraca też uwagę na zależność między sposobem traktowania ofiar przemocy seksualnej przez wymiar sprawiedliwości a (nie)ponoszeniem odpowiedzialności karnej przez sprawców. Im częściej ofiary są traktowane przez organy ścigania i wymiar sprawiedliwości poniżająco, tym rzadziej zawiadamiają one o popełnieniu przestępstwa. Oznacza to, że więcej sprawców przemocy seksualnej bezkarnie chodzi na wolności i dopuszcza się kolejnych gwałtów.(…)

  (…) Kolejny problem to media, które zamiast edukować społeczeństwo i zmieniać jego postawy, reprodukują stereotypy na temat gwałtów i przemocy seksualnej. Pisze o tym Agnieszka Kaim, która zanalizowała doniesienia medialne na ten temat w dwóch najbardziej opiniotwórczych polskich dziennikach, a mianowicie w „Gazecie Wyborczej” i „Rzeczypospolitej”.

  SPIS TREŚCI
  1. Wstęp – Joanna Piotrowska, Alina Synakiewicz
  2. Skala przestępstwa zgwałcenia w Polsce – Olga Borkowska
  3. Przestępstwo zgwałcenia w świetle prawa i z perspektywy osób poszkodowanych – Monika Płatek
  4. Przemoc seksualna w Polsce – działania rządu – Zofia Nawrocka
  5. Polskie media wobec przemocy seksualnej – Agnieszka Kaim
  6. Gwałt na randce. Przemoc wobec dziewcząt w grupie rówieśniczej – Joanna Piotrowska, Alina Synakiewicz
  7. Chcę o tym zapomnieć – psychologiczne konsekwencje gwałtu – Agnieszka Czapczyńska
  8. Pomiędzy wiedzą a stereotypem. Instytucje publiczne i organizacje pomocowe wobec problemu gwałtu.
  Raport z badań – Magda Grabowska
  9. Sytuacja ofiar przemocy seksualnej w postępowaniu karnym – Małgorzata Łojkowska
  10. Mężczyźni przeciwko męskiej przemocy seksualnej wobec kobiet – Jacek Fenderson
  11. Dobre praktyki – Kamila Raczyńska
  12. „Mam ogromną niezgodę na to, żeby o gwałcie nie mówić” – podsumowujące publikację wypowiedzi kobiet, które doświadczyły gwałtu
  13. Przydatne telefony i strony internetowe
  14. Autorki i autorzy

  Bądź z nami na
  bieżąco!

  Zapisz się do newslettera!
  [mc4wp_form id=122]

  Fundacja Feminoteka
  03-982 Warszawa
  ul. Konrada Guderskiego 3/96

  695 223 184
  [email protected]

  KRS 0000242885
  NIP: 521-33-699-15
  REGON: 140308264

  ING BSK S.A.
  68 1050 1038 1000 0022 9768 3522

  © Copyright 2023 Fundacja Feminoteka | Powered by tdy.pl