TELEFON DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Телефон для жінок, які зазнають насильства

CZYNNY PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
OD 11.00 DO 19.00

Активний з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 19:00

Szukaj
Close this search box.

Zespół Feminoteki

Joanna Piotrowska

Joanna Piotrowska

prezeska

Założycielka Feminoteki. Pedagożka, andragożka, trenerka samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt WenDo, trenerka i ekspertka antyprzemocowa. Absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej  organizowanego przez Instytut Psychologii Zdrowia. Laureatka nagrody Złoty Telefon przyznawany przez Niebieską Linię osobom szczególnie zaangażowanym w przeciwdziałanie przemocy.
Kontakt: [email protected]

Projekt bez tytułu-32

Jolanta Gawęda

wiceprezeska, koordynatorka programu Bezpieczne Miejsca

Trenerka samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt WenDo, absolwentka Akademii Edukacji Antydyskryminacyjnej, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie, certyfikowana specjalistka ds. pomocy ofiarom przemocy (IPZ). W Feminotece jest konsultantką przy telefonie antyprzemocowym, prowadzi szkolenia i warsztaty, koordynuje Program „Bezpieczne Miejsca”
Kontakt: [email protected]

Projekt bez tytułu-29

Monika Milewska

koordynatorka Programu Pomocowego PL i UA

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW. Specjalizuje się w prawie i postępowaniu karnym okresu międzywojennego. Ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.  W Feminotece koordynuje projekty przeciwprzemocowe  oraz jest konsultantką przy telefonie antyprzemocowym.
Kontakt: [email protected]

Joanna Gzyra-Iskandar

Joanna Gzyra-Iskandar

rzeczniczka ds. przeciwdziałania przemocy wobec kobiet

Kulturoznawczyni, polonistka i feministka. Od 10 lat zawodowo zajmuje się PR-em i komunikacją, od 4 lat w organizacjach pozarządowych. Jako aktywistka działa w obszarach zwalczania przemocy ze względu na płeć, dostępu do bezpiecznej aborcji oraz praw osób LGBTQ+. W Feminotece odpowiada za działania rzecznicze.

Kontakt: [email protected]

Fot. Olena Herasym

Marta Żbikowska

koordynatorka biura

Z wykształcenia hungarystka i muzykolożka. Ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szkolenie Przemoc Uwarunkowana Płcią – Zarządzanie Przypadkami organizowane przez UNHCR i IMC. Pracowała m.in. jako tłumaczka i autorka tekstów o tematyce feministycznej i queerowej, była wolontariuszką Feminoteki. W wolnym czasie gra i śpiewa w Hanako i Deadly Fire End. W Feminotece zajmuje się koordynacją biura.

Kontakt: [email protected]

Amy Greenbank

Amy Greenbank

fundraiserka, osoba do kontaktu z organizacjami humanitarnymi

Feministka, ukończyła liczne szkolenia z zakresu nauk społecznych i praktyki antyopresyjnej, działa przede wszystkim w obszarze praw i bezpieczeństwa kobiet. Przez 13 lat zajmowała się przemocą wobec kobiet i dziewcząt w sytuacjach kryzysów humanitarnych, w tym w Afryce Zachodniej i Wschodniej, na Bliskim Wschodzie, w Europie Środkowo-Wschodniej oraz Azji Południowo-Wschodniej. Jest także reżyserką, pasjonują ją filmy eksperymentalne, animacja oraz praca z kobietami przy opowiadaniu ich historii. Uwielbia kobiecą piłkę nożną i boks kobiecy. W Feminotece zajmuje się pozyskiwaniem funduszy i współpracą z międzynarodowymi partnerami.

Kontakt: [email protected]

Projekt bez tytułu-33

Katarzyna Nowakowska

 koordynatorka Punktu Pomocy dla kobiet po gwałcie, psycholożka, psychotraumatolożka,

Psycholożka i psychotraumatolożka, . W polskim ruchu feministycznym od roku 1993. W Feminotece koordynuje Punkt pomocy dla kobiet po gwałcie, prowadzi także konsultacje psychologiczne i terapię psychotraumatologiczne; pracuje metodą przedłużonej ekspozycji

Kontakt: [email protected]

Projekt bez tytułu-36

Agata Bzdyń

radczyni prawna

Radczyni prawna, absolwentka prawa i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także Wydziału Prawa, Nauk Politycznych i Zarządzania na Uniwersytecie w Strasbourgu, Francja. Pracowała w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasbourgu. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem systemu ochrony praw człowieka w Europie oraz w ramach systemu ONZ. Prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego w Warszawie. W Feminotece prowadzi konsultacje prawne.

Agnieszka Chojak

Agnieszka Chojak

psycholożka

Psychoterapeutka w trakcie szkolenia w nurcie poznawczo-behawioralnym, doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich przy Uniwersytecie SWPS. Ukończyła liczne kursy psychoterapii w Beck Institute for Cognitive Behavior Therapy. Prowadzi badania dotyczące terapii akceptacji i zaangażowania (www.artevitae.pl). Na co dzień pracuje w CZP w Szpitalu Bielańskim. W Feminotece udziela porad psychologicznych.

Agnieszka Glińska

Agnieszka Glińska

psychoterapeutka

Psychoterapeutka w trakcie szkolenia w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt, praktykę zdobywała m.in. w Dziennym Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej  w Szpitalu Wolskim. Z wykształcenia reżyserka, wykłada na AST w Krakowie ( dr hab, prof uczelni). Prowadzi arteterapeutyczne i samorozwojowe warsztaty dla kobiet. W Feminotece zajmuje się wsparciem psychologicznym i psychoterapią dla kobiet z doświadczeniem przemocy,  pracuje z osobami przeżywającym stany depresyjne, lękowe, cierpiącymi na zaburzenia odżywiania czy trudności adaptacyjne.

Anna Woźniak

Anna Woźniak

psycholożka, psychotraumatolożka

Ukończyła psychologię kliniczną na SWPS.  Terapeutka terapii metodą EMDR. Ukończyła program studiów podyplomowych z dziedziny psychotraumatologii. Realizuje program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Głównym obszarem zainteresowań są zaburzenia po stresie traumatycznym (PTSD), przemoc seksualna i związane z nią konsekwencje. Prywatnie zapalona czytelniczka, fotografka i właścicielka wspaniałej suczki Zojki.

Małgorzata Teperek

Małgorzata Teperek

asystentka socjalna, koordynatorka programu Usamodzielnienie

Pracowniczka socjalna z wieloletnim stażem, absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec dzieci organizowanych przez fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Wspiera osoby i rodziny w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej, w jakiej się znalazły.
W Feminotece zajmuje się realizacją pracy socjalnej i poradnictwem z zakresu pomocy społecznej. Koordynuje Program „Usamodzielnienie”.

Kontakt: [email protected]

 

Anna Szkiruć

Anna Szkiruć

specjalistka ds. zarządzania projektami

Odpowiedzialna za koordynację projektów rozwojowych i szkoleniowych, uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach edukacyjnych. Od 20 lat zaangażowana w proces pozyskiwania i rozliczeń finansowych środków krajowych i międzynarodowych przeznaczanych na pomoc osobom potrzebującym.
Pasjonatka wolnej leśnej edukacji, literatury fantasy.

W Feminoteki zarządza projektami od strony administracyjno-finansowej.

Kontakt: [email protected]

Katarzyna Wiącek

Katarzyna Wiącek

specjalistka ds. social mediów i promocji

Z wykształcenia historyczka sztuki. Ponad 10 lat współpracowała z wrocławskimi organizacjami pozarządowymi (Stowarzyszenie Generacje, Amnesty International Wrocław, Dom Spotkań im. Angeslusa Silesiusa, Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej, Stowarzyszenie Nomada, Fundacja TUS/Niepełnosprawnik) oraz grupami nieformalnymi (Inicjatywa 8 Marca, FAKFest)
Doświadczona graficzka-freelancerka i projektantka stron internetowych (proyecto). 
Pasjonuje ją architektura współczesna oraz wszelkie zjawiska miejskie związane z urbanistyką, również te pozalegalne, jak architektura nieformalna.
W Feminotece zajmuje się obsługą mediów społecznościowych oraz promocją.

Kontakt: [email protected]

Weronka

Weronika Modrzejewska-Rubin

koordynatorka webinarów i szkoleń

Aktywistka społeczna,feministka, animatorka kultury, socjolożka. Członkini i wiceprezeska fundacji Camera Femina oraz koordynatorka międzynarodowego konkursu filmów krótkometrażowych Let’s Start The Revolution. Aktywna członkini środowiska D.I.Y. w Lublinie. Założycielka i pomysłodawczyni GRRRLZ GET LOUD – inicjatywy promującej dziewczyny w kulturze niezależnej, oraz QUEERZ GET LOUD – pierwszego queerowego festiwalu w województwie lubelskim. W Feminotece zajmuje się projektem webinarów i szkoleń.

Kontakt: [email protected]

Kseniia Kyshyshian

Kseniia Kyshyshian

specjalistka ds. rozwoju komunikacji ze społecznością ukraińską

Jest kreatywną kobietą, kochająca fotografię, malarstwo oraz kino. Pochodzi z pięknego miasta-bohatera Charkowa w Ukrainie. Ukończyła marketing. Do Feminoteki przeszła z branży modowej. Aktualnie pomaga społeczności ukraińskiej w asymilowaniu się w Polsce poprzez naukę języka, historii i zwyczajów Polaków i Polek. W wolnej chwili zajmuje się także wolontariatem, wspiera Ukraińców, którzy walczą o wyzwolenie kraju i te, które zdecydowały się pozostać w Ukrainie.

Kontakt: [email protected]

Polina

Polina Bulycheva

asystentka socjalna i międzykulturowa, tłumaczka

Studentka Uniwersytetu Warszawskiego. Tłumaczka ukraińskiego, rosyjskiego i angielskiego. Tańczy i uprawia jogę. W Feminotece jest asystentką socjalną i międzykulturowe dla Ukrainek, którym udzielamy pomocy. Prowadzi tez warsztaty z jogi.

Kontakt: [email protected]

Anna

Anna Tsyba

asystentka socjalna i międzykulturowa, tłumaczka

Studiowała Business English na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Początkująca reżyserka. Tłumaczka ukraińskiego, rosyjskiego i angielskiego. W Feminotece jest asystentką socjalną i międzykulturową dla Ukrainek, którym udzielamy pomocy. Opiekuje się też naszymi ukraińskimi mediami społecznościowymi.
Katarzyna Szczapeniak

Katarzyna Szczepaniak

koordynatorka projektu ReIncluGen

Edukatorka, arteterapeutka, instruktorka akademicka związana głównie z Uniwersytetem SWPS independent.academia.edu
Autorka i koordynatorka wielu projektów m.in. poświęconych zapomnianym kobietom z historii Polski: Wolna Polka. Kobiety II RP oraz Wolna Polka na krańcach świata
Interesuje się zagadnieniami tożsamości, komunikacji (niewerbalnej, międzykulturowej, wizualnej) oraz edukacją na rzecz samorozwoju i rozwoju zrównoważonego.  Od 2012 r. prowadzi incicjatywę społeczno-edukacyjną Akademia Znajomych.

W Feminotece odpowiedzialna za projekt Rethinking Inclusion and Gender empowerment: A participatory action research #ReIncluGen. Prowadzi także warsztaty wzmacniające dla kobiet.

Kontakt: [email protected]

Anna Szopa

Anna Szopa

asystentka administracyjno-finansowa

Studentka psychologii społecznej w Collegium Civitas. Entuzjastka,
która lubi łączyć, usprawniać, optymalizować. W Feminotece panuje nad porządkiem w dokumentacji i by wszystkie wydatki miały swoje dokumenty.

Kontakt: [email protected]