TELEFON DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Телефон для жінок, які зазнають насильства

CZYNNY PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
OD 11.00 DO 19.00

Активний з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 17:00

Białystok: Przemoc wobec kobiet a prawo – seminarium naukowe

Zarząd Podlaskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm Klub Kobiet Biznesu, fundacja Feminoteka oraz Interdyscyplinarna Komisja Naukowej ds. Przemocy i Dyskryminacji, działająca na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku zapraszają na

Seminarium Naukowe

Przemoc wobec kobiet a prawo

12 stycznia 2016 roku w siedzibie PSWF KKB, w Izbie Przemysłowo- Handlowej w Białymstoku przy ul. Antoniukowskiej 7, w godz. 12.00 – 15.00

Celem seminarium jest dyskusja na temat przemocy wobec kobiet z perspektywy obowiązującego w Polsce prawa oraz ukazanie szerokiego wachlarza kwestii związanych z przemocą wobec kobiet z perspektywy nauki, biznesu oraz etyki.

W roku 2015 w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet” przeprowadzono badanie porównawcze 318 lokalnych programów przeciwprzemocowych. Podczas seminarium zostaną zaprezentowane wyniki badań tych programów oraz wypracowane rekomendacje do lokalnego programu działań antyprzemocowych.

Program seminarium:

12.00 – 12.10 – otwarcie seminarium

12.10 -12.20 – Wystąpienie Dziekana Wydziału Prawa

12.20 -12.40 – Konsekwencje braku perspektywy płci w działaniach antyprzemocowych, Joanna Piotrowska, prezeska Feminoteki

12.40 – 13.00 – Aspekty etyczne związane z problematyką przemocy wobec kobiet, dr Elżbieta Ławska, UwB

13.00 – 13.20 – Przemoc wobec kobiet z perspektywy prawa, dr Ewa Kowalewska – Borys, mgr Emilia Truskolaska, UwB

13.20 – 13.40 – Programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wyniki badań, Danuta Kaszyńska, Prezeska PSWF KKB

13.40- 14.00 Obraz przemocy wobec kobiet w województwie podlaskim, mł. asp. Marlena Połowianiuk, Wydział Prewencji KWP

14.00 – 14.20 – Dlaczego Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie a płeć, Grzegorz Wrona, prawnik

14.20-15.00 – Dyskusja

Fot: Monika, Flickr

Seminarium odbywa się w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet” prowadzonego przez fundację Feminoteka wraz z 15 partnerkami z całego kraju  z programu Obywatele dla Demokracji współfinansowanego z Funduszy EOG. We Białymstoku organizuje ją Stowarzyszenia Właścicielek Firm Klub Kobiet Biznesu z Białegostoku – partnerka projektu.

banernorweskie_batory

Udostępnij

Ostatnie wpisy