TELEFON DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Телефон для жінок, які зазнають насильства

CZYNNY PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
OD 11.00 DO 19.00

Активний з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 19:00

Szukaj
Close this search box.

KRAKÓW: Konferencja „Gender – edukacja – praca. Cenzury płci i praktyki oporu”

gepW dniach 6-7 listopada 2014 r. w murach Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pod hasłem „Gender – edukacja – praca. Cenzury płci i praktyki oporu”, nad którą Feminoteka objęła matronat medialny.

Celem konferencji jest podjęcie dyskusji nad rolą edukacji antydyskryminacyjnej w zmieniającej się rzeczywistości społeczno-kulturowej. Zgodnie z rekomendacjami organizacji międzynarodowych (Karta Edukacji Obywatelskiej i Edukacji o Prawach Człowieka Rady Europy) i krajowych (m.in. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego z 10 maja 2013 r.) edukacja ta powinna stać się integralną częścią procesów edukacyjnych na wszystkich poziomach nauczania. Rzeczywistość daleka jest jednak od ideału.

Dlatego też w trakcie obrad uczestnicy i uczestniczki będą zastanawiały/li się nad rolą państwowych instytucji edukacyjnych (szkół, uniwersytetów) w zakresie włączania edukacji antydyskryminacyjnej do nurtu edukacji formalne, a także nad sposobem wykorzystania  potencjału organizacji pozarządowych, działających na rzecz równości i różnorodności. Tytułowe „cenzury płci” to obecne w kulturze formy dyscyplinowania płci (gender) i seksualności, którym podlegamy na co dzień. Dekonstrukcja tego typu normatywizujących praktyk to zadanie, jakie postawiono przed referującymi.

Swój udział w konferencji zapowiedziały osoby aktywnie udzielające się w obszarze edukacji antydyskryminacyjnej, w tym przedstawiciele i przedstawicielki fundacji i organizacji pozarządowych (Fundacja Punkt Widzenia, Fundacja Autonomia, Fundacja Feminoteka, PTPA), a także Anna Mazurczak – przedstawicielka Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

W drugim dniu Konferencji odbędą się warsztaty antydyskryminacyjne dla studentów i studentek, poświęcone problematyce edukacji antydyskryminacyjnej (Fundacja Autonomia) oraz (nie)obecności kobiet w historii (Fundacja Przestrzeń Kobiet).

Organizatorami konferencji są: Katedra Mediów i Badań Kulturowych oraz Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Fundacja Autonomia oraz Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Konferencja objęta została honorowym patronatem Jego Magnificencji prof. dr hab. Michała Śliwy, Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Udostępnij

Ostatnie wpisy

Nie obwiniaj! Wspieraj

Dlaczego się tak ubrałaś? Dlaczego wracałaś sama? Dlaczego piłaś alkohol? Dlaczego nikomu nie powiedziałaś? Czemu się nie broniłaś? Chcesz mu zniszczyć życie? Te pytania to