TELEFON DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Телефон для жінок, які зазнають насильства

CZYNNY PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
OD 11.00 DO 19.00

Активний з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 17:00

KRAKÓW: Konferencja „Gender – edukacja – praca. Cenzury płci i praktyki oporu”

gepW dniach 6-7 listopada 2014 r. w murach Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pod hasłem „Gender – edukacja – praca. Cenzury płci i praktyki oporu”, nad którą Feminoteka objęła matronat medialny.

Celem konferencji jest podjęcie dyskusji nad rolą edukacji antydyskryminacyjnej w zmieniającej się rzeczywistości społeczno-kulturowej. Zgodnie z rekomendacjami organizacji międzynarodowych (Karta Edukacji Obywatelskiej i Edukacji o Prawach Człowieka Rady Europy) i krajowych (m.in. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego z 10 maja 2013 r.) edukacja ta powinna stać się integralną częścią procesów edukacyjnych na wszystkich poziomach nauczania. Rzeczywistość daleka jest jednak od ideału.

Dlatego też w trakcie obrad uczestnicy i uczestniczki będą zastanawiały/li się nad rolą państwowych instytucji edukacyjnych (szkół, uniwersytetów) w zakresie włączania edukacji antydyskryminacyjnej do nurtu edukacji formalne, a także nad sposobem wykorzystania  potencjału organizacji pozarządowych, działających na rzecz równości i różnorodności. Tytułowe „cenzury płci” to obecne w kulturze formy dyscyplinowania płci (gender) i seksualności, którym podlegamy na co dzień. Dekonstrukcja tego typu normatywizujących praktyk to zadanie, jakie postawiono przed referującymi.

Swój udział w konferencji zapowiedziały osoby aktywnie udzielające się w obszarze edukacji antydyskryminacyjnej, w tym przedstawiciele i przedstawicielki fundacji i organizacji pozarządowych (Fundacja Punkt Widzenia, Fundacja Autonomia, Fundacja Feminoteka, PTPA), a także Anna Mazurczak – przedstawicielka Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

W drugim dniu Konferencji odbędą się warsztaty antydyskryminacyjne dla studentów i studentek, poświęcone problematyce edukacji antydyskryminacyjnej (Fundacja Autonomia) oraz (nie)obecności kobiet w historii (Fundacja Przestrzeń Kobiet).

Organizatorami konferencji są: Katedra Mediów i Badań Kulturowych oraz Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Fundacja Autonomia oraz Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Konferencja objęta została honorowym patronatem Jego Magnificencji prof. dr hab. Michała Śliwy, Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Udostępnij

Ostatnie wpisy