TELEFON DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Телефон для жінок, які зазнають насильства

CZYNNY PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
OD 11.00 DO 19.00

Активний з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 17:00

Play it for change/ Graj w zmianę

Celem projektu Play it for Change / Graj w zmianę jest podniesienie wiedzy, świadomości i uwrażliwienie dziewcząt i chłopców na temat przemocy ze względu na płeć. Działania mają zachęcić młodych ludzi do krytycznego myślenia i wzmacnianie ich zdolności do zapobiegania i zwalczania przemocy ze względu na płeć. Służyć temu będą, przygotowane w ramach projektu, materiały audiowizualne i muzyczne, ponieważ to właśnie media w dużej mierze powielają i umacniają stereotypy związane z płcią.

Projekt zacznie sie od przeprowadzenia badań postaw i zachowań młodych ludzi w wieku 12-18 lat na temat równości płci i przemocy ze względu na płeć oraz zgromadzone zostaną dane na temat wpływu stereotypów płci w mediach audiowizualnych i muzyce na poglądy młodych ludzi.

Przeprowadzone zostaną także badania i ocena potrzeb nauczycieli pracujących z młodzieżą nad przeciwdziałaniem przemocy ze względu na płeć, a wyniki obu badań zostaną upublicznione.

Będziemy prowadzić także warsztaty dla nauczycieli, podczas których zostanie im przekazana praktyczna wiedza na temat możliwości wykorzystywania materiałów audiowizualnych do pracy dydaktycznej, mającej na celu przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć. Młodzież natomiast będzie tworzyć własne materiały audiowizulane wolne od stereotypów płci i zapobiegające przemocy ze względu na płeć.

Wyniki tych działań zostaną zaprezentowane na specjalnym Festiwalu Młodych w Polsce, zaś wybrane projekty także na Międzynarodowym Festiwalu Młodzieży.

Projekt przewiduje także, poprzez media społecznościowe i stronę www projektu, wymianę doświadczeń, wiedzy i pomysłów młodzieży biorącej udział w projekcie z młodzieżą z innych krajów partnerskich – Chorwacji, Cypru, Grecji, Hiszpanii (koordynator projektu) i Słowenii.

Projekt w Polsce prowadzony jest  przez fundację Feminoteka. Koordynatorką projektu jest Natalia Skoczylas [email protected].

Strona główna projektu: http://playitforchange.org/

Projekt współfinansowany przez Program Unii Europejskiej: Prawa, Równość i Obywatelstwo (2014-2020)
Project cofinanced by European Union’s  Programme: Rights, Equality and Citizenship (2014-2020)

Udostępnij

Ostatnie wpisy