TELEFON DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Телефон для жінок, які зазнають насильства

CZYNNY PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
OD 11.00 DO 19.00

Активний з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 17:00

Warszawa: konferencja Dziewczyny: riot grrrls, cwaniary, tricksterki, łobuziary

Kolektyw Dziewczyny serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką szeroko rozumianego feminizmu do udziału w ogólnopolskiej, interdyscyplinarnej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej ,,Dziewczyny: riot grrrls, cwaniary, tricksterki, łobuziary”

Na początek oczywiście można by zapytać o to kim czują się dziś dziewczyny, jak reagują na współczesną rzeczywistość i na jakie sposoby przejawia się ich bunt: czy dziewczyństwo to tylko modny koncept, określona przez metrykę kategoria wiekowa, a może kolejny produkt postmodernistycznej kultury konsumpcyjnej? Czy praktykowane przez niepokorne dziewczyny hakerstwo jest wyłącznie anarchistyczne, hipsterstwo zupełnie niewywrotne, a aktywizm z konieczności niszowy?

Chcemy sprawdzić co stanie się gdy figurę dziewczyństwa raz jeszcze uwolnimy z oków urynkowionej wyobraźni kojarząc ją raczej z pewnym stanem umysłu, postawą egzystencjalną, nieco nadużywanym, a jednak ważnym pojęciem subwersji. Bo nie chodzi wcale o frontalny atak, lecz pluralne mikropolityki oporu, drobne wyrwy i nadszarpnięcia systemu: formuły działania poszerzające przestrzeń codzienności nieskolonizowaną przez formy życia późnego kapitalizmu. W końcu obok, na marginesie, niekiedy w poprzek nośnych teorii i płonnego radykalizmu grasują cwaniary, tricksterki, łobuziary które swoją niezgodę na patriarchat, heteronormę i ultraliberalizm manifestują w sposób zaskakujący lub nieoczywisty – łącząc społeczny krytycyzm z samoafirmacją.

Interesują nas trzeciofalowe (inspirowane Manifestem III fali feminizmu) strategie konstruowania własnej tożsamości: ich polityczność oraz moc sprawcza rozpatrywane w kontekście najnowszych przemian socjokulturowych.

Dziewczyństwo, cwaniarstwo, szachrajstwo, łobuziarstwo jako alternatywne formy życia.
Organizowana we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim ogólnopolska, interdyscyplinarna studencko-doktorancka konferencja naukowa “Dziewczyny: riot grrrls, cwaniary, triksterki, łobuziary odbędzie się 08.06.2013 w godzinach 9.00-19.30 w sali multimedialnej Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki.

Konferencja podzielona zostanie na trzy panele tematyczne odpowiadające różnym aspektom omawianego zjawiska, których celem będzie krytyczna analiza następujących zagadnień:

panel teoretyczny: literatura i filozofia

moderator: dr Błażej Warkocki (IFP UAM)
– wpływy i kontynuacje między feminizmem drugiej fali i trzeciej fali: trzecia fala jako korektura, radykalizacja lub odrzucenie projektu drugiej fali, analiza historii zachodniego feminizmu, analiza porównawcza polskiego feminizmu współczesnego
– trzecia fala a postfeminizm
-mapa pojęciowa trzeciej fali: heterogeniczność, teorie queer, postkolonializm, posthumanizm, przeformułowanie kwestii reprezentacji
– literackie figuracje dziewczyny/cwaniary/tricksterki/łobuziary
– dziewczyńskie strategie narracyjne i estetyczne
– związki literatury dziewczyńskiej z feministyczną/genderową/queerową/intersekcjonalną krytyka literacką

panel estetyczny: realizacje artystycznych w obrębie sztuk audiowizualnych

moderatorka: dr Iwona Kurz (IKP UW)
– (auto)afirmacja seksualności w sztukach plastycznych
– pornografia rozpatrywana pod kątem sprawczości i empowermentu
– dziewczyństwo w filmie, muzyce, performensie
– moda a trzeciofalowe tożsamości
– trzecia fala w mediach i popkulturze

panel społeczny: aktywizm – zbiorowe i indywidualne formy działania

moderatorka: dr Ewa Majewska (Gender Studies UW, IK UJ)
– analiza projektów relacyjnych
– mikropolityki oporu, strategie subwersji
-alternatywy i subkultury: DIY, ziny, kolektywy, nienormatywne wspólnoty, ekofeminizm
– różne postacie cyberfeminizmu, hakerstwo
– utopistyka feministyczna
Podsumowaniem konferencji będzie debata z udziałem moderatorów oraz gości specjalnych: dr Joanny Bednarek (PPG UAM), dr Roberta Pruszczyńskiego (ILP UW)

Opiekunem naukowym konferencji jest prof. Magdalena Środa z IF UW

Call for papers:

Tematy i abstrakty wystąpień do 1200 znaków znormalizowanego tekstu prosimy przesyłać na adres [email protected] Ostateczny termin przysyłania abstraktów – 10 maja b.r.
Gorąco zachęcamy do przesyłania propozycji tematów związanych z krytyką sztuki i estetyką
O wynikach selekcji abstraktów poinformujemy do 15 maja b.r.
Wszyscy chętni, których abstrakty zostaną zakwalifikowane zobowiązani są podpisania zgody na rejestrację i upublicznienie ich wystąpień w ramach materiałów informacyjnych programu ,,Otwarta Zachęta”

Planujemy publikację pokonferencyjną w formie książkowej, za redakcję naukową wyselekcjonowanych tekstów odpowiada dr Iwona Kurz

Udział w konferencji jest bezpłatny

Wsparcia organizacyjno-finansowego udzielili:

Samorząd studentów Uniwersytetu Warszawskiego
Koło naukowe ,,Czarny Kwadrat” IHS UW
Partnerzy i matronaty medialne:
Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
Fundacja Sztuczna
Fundacja Feminoteka
Fundacja im. Heinricha Bolla
Organizatorki: Kamila Kolebacz (IF UW), Clara Zgoła (MISH UW)
Projekt graficzny: Maja Karina Rozbicka
Identyfikacja wizualna: Zuzanna Janisiewicz

Udostępnij

Ostatnie wpisy