TELEFON DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Телефон для жінок, які зазнають насильства

CZYNNY PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
OD 11.00 DO 19.00

Активний з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 19:00

Szukaj
Close this search box.

Bezpłatne warsztaty z wykorzystania dramy w edukacji antydyskryminacyjnej

Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA zaprasza  do udziału w bezpłatnych warsztatach z wykorzystania dramy w edukacji antydyskryminacyjnej!

Warsztat skierowany jest do osób zajmujących się edukacją antydyskryminacyjną w kontekście edukacji formalnej (nauczyciele/lki) oraz pozaformalnej (trenerzy/rki, edukatorzy/rki)

Cele warsztatu:

  • zwiększenie umiejętności wykorzystania dramy w edukacji antydyskryminacyjnej
  • poznanie ćwiczeń i  technik dramowych m.in.  Teatru Obrazu, Teatru Forum, stymulatorów, technik improwizacji
  • poznanie założeń pracy dramą stosowaną i wspólne przedyskutowanie ich przełożenia na edukację antydyskryminacyjną
  • stworzenie pola wymiany doświadczeń osób wykorzystujących dramę lub nią zainteresowanych i zajmujących się edukacją antydyskryminacyjną

Czas trwania: 19-21.01. 2014 (poniedziałek – środa): 10-16.00

Osoby prowadzące: Aleksandra Chodasz, Martyna Markiewicz

Sposób zgłoszenia na warsztat:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na naszej stronie  http://stop-klatka.org.pl/formularz-daa/ do dnia  12.01

Osoby przyjęte na warsztat zostaną o tym poinformowane najpóźniej 15.01.

Warsztat będzie odbywał się w Warszawie. Szczegółowe informacje o miejscu zostaną wysłane osobom zakwalifikowanym.

Zapewniamy materiały szkoleniowe i możliwość zwrotu kosztów dojazdu (dla ograniczonej liczby osób).

Wszelkie pytania prosimy kierować do Kamili Gryszel[email protected]

Trenerki:

Aleksandra Chodasz – ma 13-letnie doświadczenie pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w środowiskach szkolnych, samorządowych, biznesowych, w organizacjach pozarządowych i społecznościach lokalnych (ponad 4000 godzin szkoleń). Ukończyła roczny kurs dramy stosowanej na Uniwersytecie w Exeter, studia na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych (Uniwersytet Warszawski), kursy i praktyki aktorki i jokerki Teatru Forum pod okiem brytyjskich specjalistek, Sandy Ackerman i Mezzi Franklin, szkołę trenerską Moniki Sowickiej, wiele kursów rozwojowych i doskonalących kompetencje pracy z grupą oraz tworzenia szkoleń i projektów. Posiada rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (I stopnia) i Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych (II stopnia). Jest założycielką Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA, w latach 2008-2012 była jego prezeską, a obecnie współpracuje ze Stowarzyszeniem jako trenerka i superwizorka dramy. Działa w Fundacji Rozwoju „Dobre Życie” i firmie Trener Dramy prowadząc m.in. twórczą integrację międzypokoleniową i edukację obywatelską na Podkarpaciu oraz szkoląc z dramy i pracy w zespole w całej Polsce.

 Martyna Markiewicz – absolwentka europeistyki na UAM w Poznaniu, związana z wieloma organizacjami pozarządowymi, koordynatorka aktywizmu Amnesty International Polska. Trenerka z 8-letnim doświadczeniem w prowadzeniu warsztatów z zakresu praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji, odpowiedzialnej konsumpcji oraz edukacji globalnej. Absolwentka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP oraz Szkoły Dramy Stosowanej, aktorka i jokerka Teatru Forum. Koordynatorka projektów edukacyjnych skierowanych do młodzieży, nauczycieli/ek, osób związanych z organizacjami pozarządowymi dotyczących m.in. kwestii ubóstwa, praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji, ekonomii społecznej. Współpracuje  m. in.  Instytutem Filozofii UAM, Stowarzyszeniem Dni Równości i Tolerancji w Poznaniu, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Grupą Zagranica, Stowarzyszeniem Praktyków Dramy STOP-KLATKA. Fundatorka Instytutu Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej.

Organizator:

Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA – istnieje od 2002 roku. Jego misją jest tworzenie przestrzeni do dialogu i pozytywnej zmiany społecznej poprzez wykorzystanie i uczenie metody dramy stosowanej. Przeprowadziliśmy szkolenia z pracy dramą dla ponad 2500 osób, zorganizowaliśmy cztery międzynarodowe konferencje dramowe, wydaliśmy trzy publikacje o wykorzystaniu dramy we wprowadzaniu zmiany społecznej, prowadzimy Szkołę Dramy Stosowanej oraz certyfikację trenerów i superwizorów dramy. Jesteśmy jedyną organizacją pozarządową w Polsce, która w sposób ciągły na przestrzeni 12 lat wprowadza metodę dramy do edukacji.  Organizacja zrealizowała 78 projektów dramowych skierowanych do 2900 osób.

Realizowany w ramach projektu Dramowa Akademia Antydskryminacyjna.

Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna to innowacyjny, edukacyjny projekt wprowadzający metodę dramy stosowanej do edukacji antydyskryminacyjnej w Polsce. Skierowany jest do nauczycieli/ek. W ciągu 19 miesięcy trwania projektu 56 nauczycieli/ek weźmie udział w 60 godzinnym cyklu dramowych, antydyskryminacyjnych warsztatów, w tym stworzy, przy wsparciu trenerek scenariusze zajęć dramowych. Projekt będzie realizowany w Poznaniu, Lublinie, Gdańsku i Rzeszowie. W ramach przygotowania do realizacji projektu odbędzie się warsztat dla osób zajmujących się edukacją antydyskryminacyjną w edukacji formalnej i pozaformalnej, który dzięki stworzeniu przestrzeni do wymiany doświadczeń przyczyni się do zwiększenia jakości działań w projekcie.

 Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, Finansowanego z Funduszy EOG.

Udostępnij

Ostatnie wpisy

Nie obwiniaj! Wspieraj

Dlaczego się tak ubrałaś? Dlaczego wracałaś sama? Dlaczego piłaś alkohol? Dlaczego nikomu nie powiedziałaś? Czemu się nie broniłaś? Chcesz mu zniszczyć życie? Te pytania to