TELEFON DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Телефон для жінок, які зазнають насильства

CZYNNY PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
OD 11.00 DO 19.00

Активний з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 17:00

Szczecin: Festiwal Gryfia 2013

W roku 2013 tematem przewodnim czynimy „Kobiety i pieniądze”. Zgodnie z przesłaniem Virginii Woolf, do twórczości potrzebny jest własny pokój i własny dochód. Czy literatura może być dzisiaj źródłem utrzymania? W jaki sposób finansowana jest kultura? Zadamy takie pytania, lecz ważniejsza będzie refleksja nad tym, czy literatura odzwierciedla i pomaga zrozumieć ekonomiczną pozycję kobiet w historii i współczesności. Jeśli zakładamy, że należy podtrzymywać nawyk czytania, który pomaga nam żyć, motyw pieniądza wydaje się w sam raz na czasy kryzysu i przełomu, także w Polsce, w Szczecinie, w momencie wprowadzania zmian w szkolnictwie wyższym. Wkładem humanistyki w gospodarkę jest bowiem umiejętność rozwijania refleksji nad rzeczywistością i taką właśnie refleksję nasz Festiwal proponuje.

5-8 czerwca 2013, Szczecin, Festiwal Literatury Kobiet

Tegoroczna edycja składać się będzie z konferencji naukowo-krytycznoliterackiej „Literatura, pieniądze, kobieta”, spotkań z ośmioma finalistkami nagrody, warsztatów literackich przeznaczonych dla odbiorczyń i odbiorców z różnych grup wiekowych – od szkoły podstawowej po Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Większość festiwalowych zdarzeń skoncentrowana będzie w przestrzeni Uniwersytetu Szczecińskiego, Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Teatru Małego w Szczecinie. Stroną programowo-merytoryczną zajmuje się Zakład Literatury Polskiej XX wieku. Całość ma na celu łączenie wiedzy o literaturze z potrzebami czytelniczymi, refleksją nad relacjami książki, uniwersytetu, miasta.

Temat festiwalu – literatura kobiet – pozwala proponować dyskusje zarówno nad kwestią płci i kultury, jak i nad konkretnymi problemami, z jakimi spotykają się bohaterki powstających w tej dekadzie książek.

Festiwal Literatury Kobiet – a co to?

Festiwal Literatury Kobiet towarzyszy ogólnopolskiemu konkursowi literackiemu Nagroda Literacka dla Autorki Gryfia organizowanemu przez “Kurier Szczeciński”. Festiwal ma na celu propagowanie pogłębionego czytania literatury współczesnej, wiążącego wiedzę akademicką z potrzebami poznawczymi i emocjonalnymi współczesnych czytelniczek i czytelników.

Kobiety! Do piór! Do bibliotek!

Wydzielenie literatury kobiet z obszaru piśmiennictwa współczesnego ma na celu przełamanie stereotypów upodrzędniających twórczość kobiet. Drogą do tego jest merytoryczna refleksja nad tekstami reprezentującymi prozę popularną i naukową, poezję i autobiografię. Mamy zamiar zmieniać zakres pojęcia „literatura kobieca” i pokazywać, że najważniejsze są przepływy między książkami, autorkami, czytelniczkami i czytelnikami. Wychodząc z tego założenia, nie odrzucamy literatury rozrywkowej i nie uciekamy od pytań o miejsce trudniejszych tomów w bibliotece tworzonej przez kobiety.

Podziel się! Nie Chomikuj!
Przy Festiwalu powstaje również Wirtualna Biblioteka Krytyki Feministycznej.Uprzejmie prosimy Autorki i Autorów prac z zakresu gender studies, które/którzy popierają nasze przedsięwzięcie, o akces do Biblioteki i nieodpłatne udostępnienie tekstów w charakterze materiałów dydaktycznych

Udostępnij

Ostatnie wpisy