TELEFON DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Телефон для жінок, які зазнають насильства

CZYNNY PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
OD 11.00 DO 19.00

Активний з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 19:00

Szukaj
Close this search box.

ZGŁOSZENIA na konferencję „Edukacja genderowa, edukacja seksualna. W rocznicę awantury”

Celem interdyscyplinarnej konferencji „Edukacja genderowa, edukacja seksualna. W rocznicę awantury” jest debata o edukacji równościowej oraz edukacji seksualnej w kontekście zaognionych sporów jakie te tematy powodują a także na temat zmian, jakie w dyskursie publicznym wywołały słynne już kontrowersje na temat gender i edukacji w tym zakresie.

Dyskurs dotyczący seksualności młodych ludzi koncentruje się m.in. wokół nieustannych konfliktów o formę, jaką powinna przyjąć szkolna edukacja seksualna. Wykorzystywana w tym celu figura retoryczna „dobra dzieci” jest rozumiana przez różne środowiska odmiennie. To właśnie zaognia konflikt, którego ostatecznego rozwiązania nie widać. Sytuację utrudniło przejście pojęcia gender z czysto akademickich debat do świadomości opinii publicznej. Nowe, obcobrzmiące słowo spowodowało dodatkowe zamieszanie, zacierając różnice pomiędzy edukacją seksualną, seksualizacją oraz wykorzystywaniem dzieci. Ciekawym kontekstem dla całego dyskursu jest widoczna aktywność środowisk LGBTQ, która dla części społeczeństwa ma na celu doprowadzenie do wykorzystania edukacji jako takiej w celu przemycania treści nieujętych w oficjalnych programach nauczania.

Zmuszanie chłopców do noszenia sukienek, przekazywanie młodym dzieciom informacji, których nie życzą sobie rodzice, kwestia adopcji przez pary jednopłciowe – fenomeny odległe od siebie zderzyły się w trakcie dyskusji nad edukacją seksualną i stworzyły niezwykle ciekawe formacje znaczeniowe. Awantura, jak pozwoliliśmy sobie nazwać całe zamieszanie, bez wątpienia zmieniła to, jak i co się mówi na temat seksualności młodych ludzi, jak i edukacji w tym zakresie. Nad zmianą tą chcielibyśmy się pochylić i nie tylko opisać jej przebieg, ale i spróbować przewidzieć konsekwencje oraz dalsze losy.

W trakcie konferencji zastanowić chcemy się nad dwoma dużymi obszarami: jednym z nich jest samo zagadnienie edukacji seksualnej i edukacji genderowej, zaś drugim – dyskurs, który zmienił się pod wpływem dyskusji, mającej miejsce w życiu publicznym w ciągu ostatnich lat. Konferencja  „Edukacja genderowa, edukacja seksualna. W rocznicę awantury” będzie zatem sposobnością by poruszyć wspomniane zagadnienia w celu wymiany doświadczeń i poglądów badaczy oraz praktyków reprezentujących różne dyscypliny związane z seksualnością młodych ludzi.

Zapraszamy zatem do nadsyłania abstraktów proponowanych wystąpień obejmujących zarówno analizy teoretyczne jak i komunikaty z badań. Zachęcamy również do odwoływania się do badań oraz raportów z realizacji edukacji równościowe i edukacji seksualnej w szkołach zagranicznych oraz przywoływania dyskusji, być może równie zaognionych co „nasza”, w innych krajach.

Proponowane obszary, których dotyczyć mogą wystąpienia traktować należy jedynie jako przykłady:

  • Jak wygląda edukacja seksualna/genderowa w Polsce? Jak (nie) powinna wyglądać?
  • Rola kategorii genderowych w edukacji seksualnej dzieci/młodzieży/dorosłych.
  • Kształtowanie się znaczenia pojęcia „gender” w Polsce.
  • Budowanie (formalnych) relacji  w procesie edukacji/instytucjach edukacyjnych.
  • Seksualizacja, genderyzm i homoadopcje – o strategiach językowych przeciwników edukacji seksualnej.
  • Co i jak się zmieniło w polskim dyskursie nt. edukacji seksualnej? Co się nie zmieniło?
  • Jak bronić edukacji seksualnej? Skuteczna retoryka przeciw atakowi
  • Rola kościołów w edukacji seksualnej.

Zgłoszeń należy dokonywać za pomocą formularza dostępnego TUTAJ.

Komitet Naukowy:
prof. Mariola Chomczyńska-Rubacha (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr Alicja Długołęcka (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie)
prof. dr hab. Zbigniew Izdebski (Uniwersytet Zielonogórski)
dr Agnieszka Kościańska (Uniwersytet Warszawski)
dr Maria Pawłowska (Polska Akademia Nauk)

TERMINY:
– termin  nadsyłania zgłoszeń: 12 kwietnia
– informacja zwrotna nt. zgłoszonej propozycji: 27 kwietnia
– termin wpłat opłaty konferencyjnej: 11 maja
– termin konferencji: 1 czerwca

Opłata konferencyjna (dla osób występujących z referatem):
– studentki/studenci: 50 zł
– doktorantki/doktoranci, słuchaczki/słuchacze studiów podyplomowych, osoby bez afiliacji akademickiej: 100 zł
– osoby ze stopniem doktora lub wyższym: 150 zł

Organizator:

Queer Uniwesrytet Warszawski

Współpraca:
Fundacja Wolontariat Równości