TELEFON DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Телефон для жінок, які зазнають насильства

CZYNNY PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
OD 11.00 DO 19.00

Активний з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 19:00

Szukaj
Close this search box.

Polityka równości płci w wyborach parlamentarnych 2015

Przed wyborami parlamentarnymi 2015 postanowiliśmy przeanalizować dwie podstawowe kwestie w zakresie polityki równości płci. Pierwszą kwestią jest odsetek kobiet na listach największych komitetów wyborczych. Drugą kwestią, jaką poddaliśmy analizie, jest podejście komitetów wyborczych do spraw dotyczących równości płci.

 

 

Odsetek kobiet wśród kandydatów do Sejmu i Senatu

W wyborach parlamentarnych w 2015 roku odsetek kobiet w stosunku do liczby wszystkich kandydatów na listach wynosi 42%[1]. W zestawieniu z wyborami w 2011 roku liczba ta znacząco się nie zmieniła. Wówczas odsetek ten był nawet nieco wyższy, gdyż wynosił 43%. Jednak należy pamiętać, że wybory parlamentarne w 2011 roku były pierwszymi wyborami, w których obowiązywała zasada kwot na listach wyborczych. Zasada obsadzenia 35% miejsc na listach dla każdej płci – pod sankcją odmowy rejestracji listy – została wprowadzona ustawą z 5 stycznia 2011 roku. Jednak, jeśli weźmiemy pod uwagę odsetek kobiet, które startowały w wyborach w 2007 roku, czyli 23% , widzimy wyraźną zmianę ilościową, jaka od tamtego czasu nastąpiła. Liczba kobiet w polskim parlamencie w tym okresie zwiększyła się prawie o 50%.

W wyborach w 2015 roku największy odsetek kobiet na listach wprowadziła nowa inicjatywa na polskiej scenie politycznej – Partia Razem. Kobiety stanowią 49% kandydatów tej partii. Ponadto, w większości okręgów wyborczych zastosowano mechanizm suwaka, czyli naprzemienności umieszczania kobiet i mężczyzn na listach. Na drugim miejscu plasuje się Zjednoczona Lewica z odsetkiem 44% kobiet na listach. Na dalszych miejscach znajdują się: Platforma Obywatelska – 43%; Nowoczesna.Pl – 43%; Polskie Stronnictwo Ludowe – 42%; Prawo i Sprawiedliwość – 40%; Partia Korwin – 40%; Kukiz’15 – 39%.

W zobrazowaniu efektywności ustawy kwotowej może pomóc porównanie odsetka kandydatek do Sejmu z odsetkiem kandydatek, które startują w wyborach do Senatu, gdzie nie obowiązuje mechanizm wyrównywania szans kobiet i mężczyzn. Kobiety stanowią tam jedynie 14% wszystkich kandydatów. Natomiast w 57 okręgach (na 100) nie startuje żadna kobieta. Najwięcej kobiet do Senatu kandyduje z ramienia PiS – 13. PSL wystawiło – 10 kobiet, jako kandydatki do Senatu; PO – 8; Zjednoczona Lewica – 4; Nowoczesna.Pl – 4; Kukiz’15 – 1; Partia Korwin – 0.

W 2015 roku obserwujemy wzrost liczby kobiet na wyższych pozycjach na listach. W wyborach w 2011 roku wprawdzie wszystkie partie wypełniły ustawowy obowiązek 35% dla każdej płci, ale jednocześnie uczyniły to w sposób niesprzyjający kandydatkom, lokując je na zdecydowanie dalszych miejscach listy niż mężczyzn. Tzw. „miejsca biorące” na listach zdominowane były przez mężczyzn w 60-70%. W zbliżających się wyborach pozytywnie wyróżnia się Partia Razem, która w większości z 41 okręgów wyborczych wprowadziła równą liczbę kobiet i mężczyzn. Ponadto, Partia Razem wystawiła 19 kandydatek, jako „jedynki” na listach. Platforma Obywatelska w 9 okręgach wprowadziła równą liczbę kobiet i mężczyzn na listach, a 12 z nich znalazło się na pierwszym miejscu. Zjednoczona Lewica w 5 okręgach wprowadziła taką samą liczbę kandydatów i kandydatek na listach oraz 11 kobiet na tzw. „jedynkach”. Nowoczesna.Pl wystawiła 15 kandydatek na pierwszym miejscu na listach; Prawo i Sprawiedliwość – 9; Kukiz’15 – 6; PSL –5; najmniej Partia Korwin –3[2]. Zwłaszcza w przypadku dwóch ostatnich partii wyraźnie widoczna jest przewaga ulokowania kobiet na dalszych miejscach list wyborczych.

 

Wszystkie komitety wyborcze poprosiliśmy o ustosunkowanie się do następujących kwestii:

 – Rozwiązań w zakresie ułatwień w pogodzeniu życia zawodowego i rodzinnego;

–  Wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy;

–  Zrównania płac kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach;

–  Rozwiązań w zakresie walki z przemocą domową;

–  Stanowiska w kwestii praw reprodukcyjnych;

–  Innych propozycji w kwestiach polityki równości płci

 

Cały raport jest dostępny tu: Polityka równości płci w wyborach parlamentarntych 2015.

 

Bardzo dziękujemy Ewie Olszewskiej i Michałowi Żakowskiemu za przygotowanie tejże analizy.

[1] Według danych zebranych przez Państwową Komisję Wyborczą w wyborach parlamentarnych do Sejmu wystartowało 3342 kobiety oraz 4554 mężczyzn.

[2]  Opracowanie na podstawie list zamieszczonych na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.