ANTYPRZEMOCOWA SIEĆ KOBIET – nowe działania!

Ruszyłyśmy z kolejnym projektem! Co będziemy robić?

Tym razem przeciwdziałamy przemocy seksualnej wobec kobiet i dziewcząt poprzez

  • ROZWÓJ Antyprzemocowej Sieci Kobiet (ASK), podnoszenie wiedzy i kompetencji ich członkiń nt. tego zjawiska;
  • EDUKACJĘ przedstawicieli instytucji, służb i społeczeństwa z zakresu szkodliwych mitów i stereotypów nt. przemocy seksualnej poprzez warsztaty, wystawę, warsztaty WenDo, akcje edukacyjne/społeczne;
  • MONITORING stron www instytucji zajmujących się przemocą pod kątem zamieszczanych informacji na temat przemocy wobec kobiet, zwłaszcza przemocy seksualnej.

Jesteśmy na Facebooku i Instagramie!

Projekt jest finansowany z Programu Aktywni Obywatele – Program Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG


Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *