TELEFON DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Телефон для жінок, які зазнають насильства

CZYNNY PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
OD 11.00 DO 19.00

Активний з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 19:00

Szukaj
Close this search box.

POZNAŃ: Spotkanie z redaktorkami i autor(k)ami „Encyklopedii gender”

encyklopediagenderGenderowe Koło Literaturoznawcze UAM zaprasza na spotkanie wokół „Encyklopedii gender. Płeć w kulturze” z udziałem redaktorek Kazimiery Szczuki i Agnieszki Mrozik oraz związanych z Poznaniem autorek i autorów haseł encyklopedii: Moniki Bakke, Macieja Dudy, Agnieszki Gajewskiej, Joanny Krajewskiej, Ewy Kraskowskiej, Lucyny Marzec i Błażeja Warkockiego. Prowadzenie Przemysław Górecki.

19 stycznia, godz.19.00 kluboksięgarnia Cicha Kuna,  ul. św. Marcin 30 (w bramie, na lewo od Kina Muza),Poznań

 

Czym jest „Encyklopedia gender” w liczbach?

To 4 lata pracy, 100 badaczek i badaczy, blisko 200 haseł.

„Encyklopedia gender. Płeć w kulturze” to przystępnie napisane i obszerne kompendium wiedzy o jednej z prężniej rozwijających się subdyscyplin współczesnej humanistyki. W blisko 200 hasłach podsumowuje stan badań gender studies na Zachodzie i w Polsce; wyczerpująco i merytorycznie wprowadza w historię studiów feministycznych i queer.

Tematyka płci kulturowej dotąd przedstawiana była głównie w mediach stereotypowo i niemerytorycznie, często pełniąc rolę politycznego straszaka w debacie publicznej, lub ograniczana do hermetycznej akademickiej dyskusji. Encyklopedia gender przystępnym językiem opowiada o humanistyce, nie rezygnując z naukowego warsztatu. Polscy czytelnicy nie mieli do tej pory dostępu do tak przekrojowej publikacji na ten temat.

Spotkanie w Cichej Kunie będzie cenną i niepowtarzalną okazją poznania i wysłuchania dwóch redaktorek Encyklopedii gender, Kazimiery Szczuki i Agnieszki Mrozik oraz plejady wybitnych poznańskich naukowców, którzy przyczynili się do powstania tej przełomowej pozycji.

Goście:

KAZIMIERA SZCZUKA – historyczka i krytyczka literatury. Uczennica profesor Marii Janion. Wykładowczyni Gender Studies IBL PAN, współzałożycielka Porozumienia Kobiet 8 marca, współtwórczyni pierwszych warszawskich Manif. Członkini założycielka partii Zielonii 2004. Obecnie związana z Krytyką Polityczną i Feminoteką. Członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet Polskich i tajnej kobiecej loży kulinarnej. Prowadziła programy telewizyjne takie jak „Dobre Książki”, „Pegaz”, „Wydanie Drugie Poprawione” i „Najsłabsze ogniwo”.

AGNIESZKA MROZIK – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa w IBL PAN. Autorka książki „Akuszerki transformacji” poświęconej przemianom tożsamości Polek w literaturze kobiecej i dyskursie feministycznym po 1989 roku. Absolwentka warszawskiej polonistyki i amerykanistyki. Członkini zarządu Fundacji Gender Center. Redaktorka kwartalnika kulturalno-politycznego „Bez Dogmatu”.

dr hab. MONIKA BAKKE – autorka prac o sztuce i estetyce współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem posthumanistycznej, genderowej i międzykulturowej perspektywy. Pracuje na Wydziale Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Publikowała m.in. w „Kulturze Współczesnej”, „Tekstach Drugich”, „Er(r)go”, „Didaskaliach”, „Obiegu”, „Parallax”, „Czasie Kultury”, a także katalogach wystaw oraz wielu pracach zbiorowych wydawanych w kraju i zagranicą. Jest autorką książek „Ciało otwarte” oraz „Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu”.

dr MACIEJ DUDA – redaktor i krytyk literacki, członek Pracowni Krytyki Feministycznej UAM. Od 2008 roku prowadzi zajęcia autorskie oraz kursowe w IFPiK UAM, od 2011 jest wykładowcą w ramach Gender Studies UAM, od 2012 roku wykładowca w ramach Podyplomowego studium Gender mainstreaming przy IBL PAN. Autor książki „Polskie Bałkany. Proza postjugosłowiańska w kontekście feministycznym, genderowym i postkolonialnym. Recepcja polska” oraz artykułów naukowych i popularnonaukowych dotyczących feminizmu, gender, queer i postkolonializmu w Polsce.

dr AGNIESZKA GAJEWSKA – literaturoznawczyni, wykładowczyni, autorka i aktywistka feministyczna. Opiekunka naukowa Genderowego Koła Literaturoznawczego UAM. Kieruje podyplomowymi studiami w zakresie gender, w latach 2007-2012 była kierowniczką Pracowni Krytyki Feministycznej. Autorka książki „Hasło: Feminizm”.

dr JOANNA KRAJEWSKA – doktor nauk humanistycznych współpracująca z Zakładem Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu. Obroniła pracę doktorską „Spór o literaturę kobiecą w Dwudziestoleciu międzywojennym”, której promotorką była prof. dr hab. Ewa Kraskowska.

prof. zw. dr hab. EWA KRASKOWSKA – literaturoznawczyni, sporadycznie tłumaczka współczesnej prozy brytyjskiej, kierowniczka Zakładu Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu. Autorka licznych artykułów z zakresu teorii literatury, krytyki genderowej, historii literatury, translatologii, komparatystyki.

dr LUCYNA MARZEC – Prowadzi zajęcia na polonistyce i podyplomowych gender studies. Współpracuje z Interdyscyplinarnym Centrum Badań Płci i Tożsamości Kulturowej UAM oraz Festiwalem No Women No Art, dla którego regularnie organizuje literackie przechadzki po Poznaniu. Redaguje Wielkopolski słownik pisarek: www.pisarki.wikia.com.Stypendystka Fundacji UAM, Ministra Edukacji oraz Fundacji Rodziny Kulczyków.

dr BŁAŻEJ WARKOCKI – krytyk literacki, czasami publicysta. Wyróżniony w konkursie im. J. J. Lipskiego (2002); laureat stypendium artystycznego miasta Poznania za działalność krytycznoliteracką (2004). Współautor (razem z Przemysławem Czaplińskim, Maciejem Lecińskim i Elizą Szybowicz) „Kalendarium życia literackiego 1976 – 2000” oraz współredaktor (razem ze Zbyszkiem Sypniewskim) tomu zbiorowego Homofobia po polsku. W 2007 opublikował książkę „Homo niewiadomo. Polska proza wobec odmienności”, w 2013 r. nakładem Krytyki Politycznej ukazał się zbiór jego tekstów „Różowy język”.

prowadzenie PRZEMYSŁAW GÓRECKI – przewodniczący Genderowego Koła Literaturoznawczego, współpracuje m.in. z Krytyką Polityczną, należy do redakcji „Repliki” i zespołu Biuletynu Polonistycznego IBL PAN. Członek Kampanii Przeciw Homofobii.

Patronat nad wydarzeniem objęły Krytyka Polityczna i Wydawnictwo Czarna Owca.

2014 feministycznym okiem

Koniec starego i początek Nowego Roku, to czas podsumowań. W wielu miejscach będziemy mogli/mogły przeczytać, co takiego ważnego wydarzyło się w 2014 roku. My proponujemy naszą dziesiątkę najważniejszych naszym zdaniem wydarzeń mijającego roku. Lista jest otwarta – serdecznie zapraszamy i zachęcamy do jej uzupełniania!

stopgwaltom1. Wszedł w życie nowy zapis w Kodeksie Karnym. Od 1.01.2014 roku gwałt jest ścigany z urzędu.
Najprościej rzecz ujmując jest to zmiana trybu ścigania z barbarzyńskiego na cywilizowany. Nareszcie osoby, które doświadczyły gwałtu będą przesłuchiwane tylko raz w tzw. przyjaznych pomieszczeniach, ich zeznania będą nagrywane, by nie musiały ich powtarzać kilkukrotnie i narażać się na powtórną traumę.  Dopuszczalna jest nieobecność ofiary gwałtu w sądzie; osoba pokrzywdzona nie będzie musiała zeznawać w obecności gwałciciela.

2. Akcja One Billion Rising/ Nazywam się Miliard już po raz drugi odbyła się w Polsce i w tysiącach innych miejsc na świecie. Przyłączyły się kolejne miasta – w 2014 było ich 40. Akcja się rozwija. W 2015 roku zatańczy przeciwko przemocy wobec kobiet jeszcze więcej miast! W 2013 roku tańczyłyśmy, by nagłośnić problem gwałtów, w 2014 roku taniec był dedykowany prawu dziewczynek i dziewcząt do życia bez przemocy, do życia w szacunku i poczuciu bezpieczeństwa. Antyprzemocowym tańcem w 2015 roku będziemy chciały zwrócić uwagę na problem przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami.
Strona akcji na Facebooku
Więcej o akcjach w 2014 i 2013: http://feminoteka.pl/nazywamsiemiliard

3. Po raz pierwszy ósmomarcowa Manifa przeszła ulicami Koszalina.
Odbywała się pod hasłem „Równość i różnorodność”, a jej zorganizowania podjęło się Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej ERA. W koszalińskiej Manifie wzięło udział ok. 50 osób.

Małgorzata Fuszara4. Pełnomocniczką rządu ds. równego traktowania została prof. Małgorzata Fuszara. Od lat środowiska równościowe zabiegały właśnie o to, by to stanowisko objęła ekspertka a nie polityczka. Jest jedną z najwybitniejszych polskich ekspertek równościowych, genderowych. Dyrektorka ISNS UW, Ministra ds. Równości Płci i Przeciwdziałania Dyskryminacji w Gabinecie Cieni Kongresu Kobiet.  Wraz z prof. Bożeną Chołuj zakładała pierwsze Gender Studies przy Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

5. Powstał Voces Gaudiae (Głosy Radości), pierwszy w Polsce chór LGBTQ i przyjaciół. Pierwszy swój publiczny występ miał w październiku w kilku miejscach w warszawie z okazji Międzynarodowego Dnia Wychodzenia z Ukrycia. Voces Gaudiae został założony w sierpniu 2014 r. przez profesjonalnych muzyków. Teraz  liczy prawie 40 członków. To pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce. Jej celem jest próba zaangażowania osób nieheteronormatywnych w działania kulturalne i społeczne oraz m.in. polepszenie wizerunku społeczności LGBTQ.

biedron6. Robert Biedroń został prezydentem Słupska ku zaskoczeniu wielu i radości, mamy nadzieję, jeszcze większej liczby osób. Zdumiewa nadal, ponieważ…  spełnia przedwyborcze obietnice – do pracy jeździ na rowerze lub komunikacją miejską, powołał pełnomocniczkę ds. zrównoważonego rozwoju, przygotowuje się do przeprowadzenia pierwszych konsultacji społecznych w mieście. Ciekawie zapowiada się także zakończenie roku – na sylwestrowej miejskiej imprezie będzie bigos gotowany przez Magdę Gesler, a zamiast fejerwerków, których zwierzęta panicznie się boją – lasery.

encyklopediagender7. Wyszła „Encyklopedia gender”
Praca nad nią trwała cztery lata, w jej tworzeniu wzięło udział 100 badaczek i badaczy, powstało blisko 200 haseł. Encyklopedia podsumowuje stan badań gender studies na Zachodzie i w Polsce; wyczerpująco i merytorycznie wprowadza w historię studiów feministycznych i queer. Osoby naukowo zajmujące się zagadnieniem płci kulturowej i studenci, skazani dotąd na żmudne poszukiwania wśród antologii i tekstów źródłowych, znajdą w Encyklopedii gender przekrojowe opracowanie zagadnień współczesnej humanistyki (m.in. z dziedziny nauk społecznych, o sztuce, a także antropologii, filozofii i teorii literatury). Początkujących czytelników i czytelniczki w tematykę płci kulturowej  wprowadzają  najwybitniejsze polskie badaczki i badacze związani z Instytutem Badań Literackich PAN.

cedaw8. Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet ONZ (CEDAW).z niepokojem przyjęł sprawozdanie rządu polskiego nt. równego statusu kobiet i mężczyzn w Polsce. „Polska musi promować równe prawa kobiet i mężczyzn. Powinna także przeciwstawić się próbom degradowania równości płci. Nawet jeśli robi to Kościół katolicki” – zarekomendował Komitet. Sporo miejsca Komitet poświęcił szczególnie gorącemu ostatnio w Polsce tematowi – powielania krzywdzących stereotypów i gender. ONZ jest zaniepokojony brakiem stanowczego przeciwstawienia się „prowadzonej przez polski Kościół katolicki kampanii przeciw 'ideologii gender'” ONZ zarzuca Polsce, że wciąż nie ratyfikowała konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet. Ustawa pozwalająca na ratyfikację dokumentu utknęła w Sejmie, bo posłowie i Kościół upatrują w nim walkę z tradycją.

cudzoziemcy9. W maju 2014 roku weszła w życie nowa Ustawa o cudzoziemcach, która umożliwiła cudzoziemkom i cudzoziemcom zalegalizowanie swojego pobytu w Polsce, ustawa objęła ochroną także ofiary handlu ludźmi. Dzięki ustawie ofiara handlu ludźmi, przy spełnieniu określonych warunków, ma prawo do: czasowego pobytu w ramach „czasu na zastanowienie”; czasowego pobytu w związku z podjęciem współpracy z organem ścigania; zwolnienia ze strzeżonego ośrodka lub aresztu dla cudzoziemców; ochrony przed zobowiązaniem do powrotu; stałego pobytu; otrzymania polskiego dokumentu tożsamości; pomocy w dobrowolnym powrocie.

solidarnośćwgkobiet10. W grudniu miała miejsce premiera filmu „Solidarność według kobiet”
Dwoje artystów: Marta Dzido i Piotr Śliwowski zrobili film o zapomnianych  bohaterkach solidarnościowej rewolucji, bo, jak mówi Marta Dzido: „Kiedyś myślałam, że wolność wywalczyli silni, brodaci mężczyźni. O nich mówiono wszędzie. Je pomijano. O nich mówi się w szkołach. Kobiet podziemia nie ma w podręcznikach.” Prace nad filmem rozpoczęły się w 2012 roku. Artyści poszukiwali pieniędzy na jego realizację m.in. poprzez portal wspieramkulture.pl. Udało się! Premiera filmu miała miejsce w grudniu 2014 roku. Zbiera  bardzo dobre recenzję. Mamy nadzieję, że w 2015 roku wejdzie także do kin.

1.