TELEFON DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Телефон для жінок, які зазнають насильства

CZYNNY PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
OD 11.00 DO 19.00

Активний з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 19:00

Szukaj
Close this search box.

Wałbrzych wobec przemocy – debata

Fundacja „Kobiety zmieniają świat”, Dolnośląski Kongres Kobiet i fundacja Feminoteka

serdecznie zapraszają na debatę „Wałbrzych wobec przemocy”

7 kwietnia 2016 r. , godz. 12.00

Sala witrażowa Ratusza, Plac Magistracki 1, Wałbrzych

Patronat:
Prezydent Miasta – Roman Szełemej
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Maria Romańska
ask_logoCelem konferencji jest zaprezentowanie raportu z ogólnopolskich badań 318 lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, opracowanego w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet” oraz debata dotycząca działań antyprzemocowych realizowanych w regionie. Szczególny nacisk kładziemy na uwzględnienie perspektywy płci, ponieważ, zgodnie z wszelkimi badaniami,  na przemoc w rodzinie i przemoc w związkach intymnych najbardziej narażone są kobiety i dziewczęta.
Celem spotkania jest także zebranie rekomendacji do przygotowywanego w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet” wzorcowego programu antyprzemocowego.
Wstęp wolny.
Fundacja Kobiety Zmieniają Świat powstała w Wałbrzychu w 2012 r. Działalność fundacji stanowi kontynuację wcześniejszych spotkań kobiecych w ramach klubu Biznes na Obcasach. Inicjatorką i prezeską jest Barbara Żurakowska. Celem fundacji jest integrowanie środowiska kobiet Wałbrzycha, okolic i innych miast, a także inicjowanie i wspieranie działań w zakresie profilaktyki niedostosowania społecznego, przemocy, edukacji, zdrowia. Fundacja prowadzi szkolenia w zakresie samorozwoju, profilaktyki zdrowotnej, rozwiązywania konfliktów i mediacji. Członkinie organizacji  corocznie biorą udział w akcji One Billion Rising.
Antyprzemocowa Sieć Kobiet to projekt realizowany przez fundację Feminoteka w partnerstwie z 15 organizacjami i grupami z całego kraju, koordynatorkami polskiej edycji akcji Nazywam się Miliard/ One Billion Rising, którego celem jest m.in. lokalne działanie przeciwko przemocy ze względu na płeć.
Fot: Flickr Maciej Górnicki
Projekt realizowany przez fundację Feminoteka w ramach Programu „Obywatele dla Demokracji”
przy wsparciu finansowym Funduszy EOG.banernorweskie_batory

Kraków: Konferencja „Siła, odwaga, solidarność”

Fundacja Autonomia zaprasza na konferencję:

Siła, odwaga, solidarność – jak włączyć perspektywę empowerment do działań i programów ochrony przed przemocą i dyskryminacją

15-16 kwietnia, Kraków

ZGŁOSZENIA DO  1 kwietnia 2016 r.

Udział w konferencji wymaga rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy:http://goo.gl/forms/LmJRgsPhHH

Patronaty honorowe:
Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich,
prof. Małgorzata Fuszara – b. Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania,
Wojewoda Małopolski

Autonomia wraz z organizacjami partnerskimi zaprasza na pierwszą w Polsce konferencję dotyczącą przeciwdziałania przemocy, które opiera się na koncepcji empowerment i uwzględnia perspektywę płci społeczno-kulturowej.

Jeśli pracuje Pani/Pan w placówce edukacyjnej, instytucji pomocy społecznej, ochrony zdrowia, mediach lub działa w organizacji społeczeństwa obywatelskiego – ta konferencja jest do Pani/Pana adresowana.

Czym są siła, odwaga i solidarność w przeciwstawianiu się przemocy ze względu na płeć? Jaką rolę mogą odgrywać w naszych działaniach?

Perspektywa empowerment/upełnomocnienia wyrasta z przekonania, że dla skuteczniejszego przeciwstawiania się przemocy konieczne są m.in. działania podnoszące świadomość i wiedzę na temat społecznego, a nie indywidualnego charakteru przemocy oraz budowania poczucia społecznej solidarności w zapobieganiu i reagowaniu na przemoc. Koncentruje się także na wzmocnieniu osób z grup narażonych na masowe naruszenia ich praw – kobiet i dziewcząt, w szczególności z grup mniejszościowych. Kierowane do nich działania polegają na wzmacnianiu ich głosu, kompetencji w wyrażaniu stanowisk i opinii, zwiększaniu decyzyjności i możliwości wpływu, podnoszeniu świadomość praw .

Perspektywa empowerment/upełnomocnienia daje możliwość pogłębionej refleksji nad językiem i myśleniem o osobach, których prawa, integralność fizyczna, psychiczna i bezpieczeństwo są systematycznie naruszane. To nie „same sobie winne, bezradne, bezbronne, słabe i roszczeniowe ofiary”, ale osoby atakowane – za ogromnym przyzwoleniem społecznym – które stosują dostępne strategie zapewniania sobie bezpieczeństwa oraz są aktywne, domagając się ochrony i poszanowania prawa.

W trakcie konferencji osoby uczestniczące będą miały okazję do aktywnego, opartego na dialogu:

• podniesienia wiedzy na temat tego czym jest lub może być empowerment/upełnomocnienie, a także jakie przepisy obligują do podejmowania takich działań;
• poznania narzędzi empowermentowych wykorzystywanych w przeciwdziałaniu przemocy i dyskryminacji: WenDo – budowanie pewności siebie, asertywność i samoobrona dla kobiet i dziewcząt (osób socjalizowanych do roli kobiety), teatr zaangażowany w tym Teatr Forum, herstoria, edukacja emancypacyjna (warsztaty prawne, psychologiczne, muzyczne, aktywistyczne) i in.;
• dyskusji nad tym w jaki sposób mogą wykorzystać te narzędzia w swojej codziennej pracy;
• udziału w konsultacjach publikacji poświęconej empowermentowi/upełnomocnieniu w przeciwdziałaniu przemocy oraz planowaniu działań zmierzających do zwiększenia skuteczności programów przeciwdziałania przemocy, realizowanych m.in. przez instytucje publiczne, placówki edukacyjne.

Spotykamy się w dniach 15-16 kwietnia 2016 w Krakowie. Plenarna część konferencji odbędzie się w Jewish Community Centre, ul. Miodowa 24. Miejsce jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach i z wózkami.

W drugim dniu konferencji planujemy wyłącznie warsztatowe prezentacje metody WenDo – budowanie pewności siebie, asertywność i samoobrona dla kobiet i dziewcząt.

Nie mamy możliwości zaoferowania zwrotów kosztów podróży wszystkim osobom ani pokrycia kosztów noclegów. Jeżeli uniemożliwia to Pani/Panu udział w konferencji, prosimy o kontakt (w szczególnych przypadkach przewidujemy częściowe dofinansowanie).

W razie zapotrzebowania, zapewniamy tłumaczenie z/na Polski Język Migowy oraz dofinansowanie do opieki nad osobą bliską (szczegółowe informacje w formularzu zgłoszeniowym).

Termin zgłoszeń upływa 1 kwietnia 2016 r.
Informacji związanych w organizacją konferencji udziela Zofia Noworól pod adresem e-mail [email protected]l.
Udział w konferencji wymaga rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy:http://goo.gl/forms/LmJRgsPhHH.

Szczegółowy program wkrótce na stronie www.autonomia.org.pl. Program konferencji zostanie także przesłany wszystkim osobom, które zgłoszą się za pomocą formularza.

Liczba miejsc ograniczona (80 osób).

Konferencja realizowana jest w ramach projektów „Perspektywa antydyskryminacyjna w programach przeciw przemocy” (Program Obywatele dla Demokracji, finansowany z funduszy EOG) oraz „Zatrzymać przemoc – kompleksowy system wsparcia i oddziaływań terapeutycznych dla osób doświadczających przemocy ze względu na płeć“ (finansowany ze środków Funduszu Małych Grantów, Program PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”, Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014).

Organizacjami partnerskimi są Fundacja Pozytywnych Zmian, Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo oraz Towarzystwo Interwencji Kryzysowej.

Serdecznie dziękujemy Jewish Community Centre za bezpłatne udostępnienie sali.

Patronaty i matronaty medialne: pismo feministyczne Zadra, Radio TOK FM – Pierwsze Radio Informacyjne oraz portal ngo.pl.